Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44895
   


Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 44291  
Костянтин запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до реферату про геологію України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Костянтине! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Геологія – це наука, яка найкраще почувається в умовах економіки промислового зростання (інтерв’ю з академіком НАН України Є.Ф. Шнюковим) [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 8. — С. 87-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_8_14.
Геологія в XXI столітті: шляхи розвитку та перспективи / ред.: П. Ф. Гожик; НАН України. Ін-т геол. наук. — Київ : Т-во "Знання" України, 2001. — 352 c.
Єщенко М. Печера Оптимістична : найдовша у світі гіпсова печера : скарби України / М. Єщенко // Крилаті. — 2019. — № 6. — С. 2-3.
Ковтонюк О. Властивості мінералів : мінерали / О. Ковтонюк, Н. Погрільчук // Колосок. — 2018. — № 4. — С. 36-45.
Малинич С. Земні хвилювання. Людські турботи, або Над чим працюють сейсмологи : геологія / С. Малинич // Колосок. — 2018. — № 6. — С. 42-47.
Назаревич А.Сейсмічність, геологія, сейсмотектоніка і геодинаміка району Теребле-Ріцької ГЕС (українське Закарпаття) [Електронний ресурс] / А. Назаревич, Л. Назаревич, В. Шлапінський // Геодинаміка. — 2016. — № 1. — С. 170-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/geod_2016_1_17.
Нестеровський В. Геологія і гемологічна оцінка самоцвітної сировини осадових комплексів України : Автореф. дис… д-ра геол. наук : 04.00.21 / В. Нестеровський ; НАН України. Ін-т геол. дослідж. — Київ, 2006. — 41 с.
Парникоза І. Антарктична Одіссея : географія. Ч. 6 : Районування, клімат, топографія та геологія / І. Ю. Парникоза // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 38-44.
Рудько Г. Екологічна проблематика в географії та геології, її зміст та розвиток в Україні / Г. Рудько // Людина і довкілля. Пробл. неоекології. — Харків, 2000. — Вип. 1. — С. 16-22.
Савельєв О. Геологічне краєзнавство : навчальна програма гуртка : початковий рівень / О. Савельєв // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2018. — № 12. — С. 34.
Щуковський М. Геологія з основами мінералогії : навч. посіб. до лаб.-практ. занять для студ. вищ. навч. закл. агр. спец. / М. Щуковський; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Харків, 2000. — 110 c.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.05.2020 15.24.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44267  
Світлана запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу про квести чи інші розвивальні ігри з природознавства у початковій школі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Використання квесту як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 19-21. — С. 3-94.
Должкова О. Зміни лампочку – зміни світ! : урок-казка з природознавства у 3-му класі / О. Должкова // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 28-30. — С. 33-37.
Ігри на уроках природознавства в початкових класах [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/igri-na-urokah-prirodoznavstva-v-pocatkovih-klasah-13772.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 20.05.2020.
Квести з природознавства: “Мандрівка осіннім лісом”; “Осінь в гості завітала”; “Україна різноманітна” [Електронний ресурс] // Освітній портал Супер Урок-UA [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://super.urok-ua.com/kvesti-z-prirodoznavstva-mandrivka-osinnim-lisom-osin-v-gosti-zavitala-ukrayina-riznomanitna/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 20.05.2020.
Реалізація наскрізних ліній у початковій школі через інтеграцію інноваційних практик в освітнє середовище // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 22-24. — С. 68-103.
Рудишина М. Формуємо природничо-наукову картину світу. Початкова школа / М. Рудишина // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 5. — С. 25-27.
Сторожук Л. Охорона природи України : навчальний проєкт у 3-му класі / Л. Сторожук // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 28-30. — С. 28-31.
Стрілько Л. Урятуй життя пташині! : проектна діяльність у 2-му класі / Л. Стрілько // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 1-2. — С. 46-49.
Урок-квест з природознавства в 3 класі "Знавці природи" [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/urok-kvest-z-prirodoznavstva-v-3-klasi-znavci-prirodi-34755.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 20.05.2020.
Урок-квест з природознавства: «Знай! Люби! Бережи!» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-kvest-z-prirodoznavstva-znaj-lubi-berezi-122049.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 20.05.2020.
Цікаві завдання на уроках природознавства в початкових класах [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/cikavi-zavdanna-na-urokah-prirodoznavstva-v-pocatkovih-klasah-111734.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 20.05.2020.
Ягупа І. Тиждень екологічного виховання "Екологічна мандрівка" : (із досвіду роботи) / І. Ягупа // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 25-27. — С. 96-108.
Як навчати цікаво : методика проведення рольових та інтелектуальних ігор // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 12-32.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 20.05.2020 16.34.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Рівне :: Запитання: 44251  
Аліна запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою до повідомлення про ґрунтознавство. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Ми вже відповідали на подібний питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Номер 39078; 42500. Також радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Білинський А. Розвиток учення про грунти, історія грунтознавства в Україні / А. Білинський // Молодь і ринок. — 2012. — № 7. — С. 123-126
Курок О. Професор В. В. Докучаєв (1846–1903) та його внесок у розвиток наукової думки про ґрунтознавство [Електронний ресурс] / О. Курок, В. Бєлашов. // Історія науки і біографістика. — 2019. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2019_3_13.
Медведєв В. Ґрунтознавство і землеробство в країнах з посушливим кліматом [Електронний ресурс] / В. Медведєв // Вісник аграрної науки. — 2016. — № 9. — С. 10-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2016_9_4.
Мігунова О. Лісове ґрунтознавство в Україні [Електронний ресурс] / О. Мігунова, Д. Тихоненко // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2015. — Вип. 126. — С. 173-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2015_126_24.
Мойш Н. Грунтознавство : курс лекцій: для студ. спец. "Лісове та садово-паркове господарство" / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Географ. ф-т, Каф. лісівництва ; уклад. Н. Мойш. — Ужгород : Гражда, 2011. — 367 с. : рис., табл.
Позняк С. Соціальне ґрунтознавство – новий напрям науки про ґрунти [Електронний ресурс] / С. Позняк // Агрохімія і ґрунтознавство. — 2018. — Вип. 87. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrohimigrn_2018_87_10.
Польовий А. Ґрунтознавство : підруч. для студентів ВНЗ / А. Польовий, А. Гуцал, О. Дронова ; TEMPUS, Одес. держ. екол. ун-т. . — Одеса : Екологія, 2013. — 667 с. : рис., табл.
Цуман Н. Ґрунтознавство та охорона ґрунтів : практикум / Н. Цуман, Б. Борисюк, П. Коваленко ; за ред. І. Коваленка. — Херсон : Олді-плюс, 2019. — 255 с. : рис., табл.
Шанда Л. Агроекологія та екологічне ґрунтознавство [Електронний ресурс] / Л. Шанда // Ґрунтознавство. — 2011. — Т. 12, № 1-2. — С. 57-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grunt_2011_12_1-2_9.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 19.05.2020 12.18.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 44224  
Соломія запитує:
Туристичні куточки України, відпочинок
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33484, 43236, 44116.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.05.2020 23.40.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: MARGO із міста: Рівне :: Запитання: 44100  
MARGO запитує:
Кулінарні традиції на Гуцульщині
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступні джерела по Вашому запиту:
Бублик С. Традиційне, щоденне та святкове харчування українців / С. Бублик // Журавлик. - 2012. - № 2. - С. 13-14.
Борисенко В. К. Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття [Електронний ресурс] / В. К. Борисенко // Стратегічні пріоритети. - 2018. - № 1. - С. 9-15. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2018_1_5

Величко Т. Традиції народного харчування гуцулів Верховинського району Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Т.Величко // Народна творчість та етнологія. – 2013. - № 6. – С. 49-56. — Режим доступу: https://nte.etnolog.org.ua/uploads/2013/6/publications/49.pdf
Гуцули і Гуцульщина [Електронний ресурс] // Літературно-мистецький і громадсько-суспільний часопис [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://gig.kosiv.biz/ — Назва з екрана. — Дата звернення: 04.05.2020.
Ісаєнко І. Традиційне харчування українців : [добірка статей] / І. Ісаєнко // Позакласний час. - 2012. - № 11-12. - С. 45-53.

Паньків М. Народна їжа на Покутті / М. Паньків // Берегиня. - 2006.- № 2. - С. 67-82.

Ситник В. Українські народні страви : позакласний захід, 3 кл. / В. Ситник
// Розкажіть онуку. - 2007.- № 5. - С. 40-42.

Скуратівський В. Традиційний обрядовий хліб / В. Скуратівський // Берегиня. - 2007.- № 1. - С. 65-86.

Українська кухня - з давнини до сучасності : [добірка статей]
// Позакласний час. - 2009. - № 17-18. - С. 53-62.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 3.05.2020 19.35.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.361077 seconds