Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44388
   


Автор запитання: Аліна із міста: Рівне :: Запитання: 44251  
Аліна запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою до повідомлення про ґрунтознавство. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Ми вже відповідали на подібний питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Номер 39078; 42500. Також радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Білинський А. Розвиток учення про грунти, історія грунтознавства в Україні / А. Білинський // Молодь і ринок. — 2012. — № 7. — С. 123-126
Курок О. Професор В. В. Докучаєв (1846–1903) та його внесок у розвиток наукової думки про ґрунтознавство [Електронний ресурс] / О. Курок, В. Бєлашов. // Історія науки і біографістика. — 2019. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2019_3_13.
Медведєв В. Ґрунтознавство і землеробство в країнах з посушливим кліматом [Електронний ресурс] / В. Медведєв // Вісник аграрної науки. — 2016. — № 9. — С. 10-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2016_9_4.
Мігунова О. Лісове ґрунтознавство в Україні [Електронний ресурс] / О. Мігунова, Д. Тихоненко // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2015. — Вип. 126. — С. 173-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2015_126_24.
Мойш Н. Грунтознавство : курс лекцій: для студ. спец. "Лісове та садово-паркове господарство" / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Географ. ф-т, Каф. лісівництва ; уклад. Н. Мойш. — Ужгород : Гражда, 2011. — 367 с. : рис., табл.
Позняк С. Соціальне ґрунтознавство – новий напрям науки про ґрунти [Електронний ресурс] / С. Позняк // Агрохімія і ґрунтознавство. — 2018. — Вип. 87. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrohimigrn_2018_87_10.
Польовий А. Ґрунтознавство : підруч. для студентів ВНЗ / А. Польовий, А. Гуцал, О. Дронова ; TEMPUS, Одес. держ. екол. ун-т. . — Одеса : Екологія, 2013. — 667 с. : рис., табл.
Цуман Н. Ґрунтознавство та охорона ґрунтів : практикум / Н. Цуман, Б. Борисюк, П. Коваленко ; за ред. І. Коваленка. — Херсон : Олді-плюс, 2019. — 255 с. : рис., табл.
Шанда Л. Агроекологія та екологічне ґрунтознавство [Електронний ресурс] / Л. Шанда // Ґрунтознавство. — 2011. — Т. 12, № 1-2. — С. 57-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grunt_2011_12_1-2_9.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 19.05.2020 12.18.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 44224  
Соломія запитує:
Туристичні куточки України, відпочинок
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33484, 43236, 44116.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.05.2020 23.40.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: MARGO із міста: Рівне :: Запитання: 44100  
MARGO запитує:
Кулінарні традиції на Гуцульщині
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступні джерела по Вашому запиту:
Бублик С. Традиційне, щоденне та святкове харчування українців / С. Бублик // Журавлик. - 2012. - № 2. - С. 13-14.
Борисенко В. К. Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття [Електронний ресурс] / В. К. Борисенко // Стратегічні пріоритети. - 2018. - № 1. - С. 9-15. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2018_1_5

Величко Т. Традиції народного харчування гуцулів Верховинського району Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Т.Величко // Народна творчість та етнологія. – 2013. - № 6. – С. 49-56. — Режим доступу: https://nte.etnolog.org.ua/uploads/2013/6/publications/49.pdf
Гуцули і Гуцульщина [Електронний ресурс] // Літературно-мистецький і громадсько-суспільний часопис [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://gig.kosiv.biz/ — Назва з екрана. — Дата звернення: 04.05.2020.
Ісаєнко І. Традиційне харчування українців : [добірка статей] / І. Ісаєнко // Позакласний час. - 2012. - № 11-12. - С. 45-53.

Паньків М. Народна їжа на Покутті / М. Паньків // Берегиня. - 2006.- № 2. - С. 67-82.

Ситник В. Українські народні страви : позакласний захід, 3 кл. / В. Ситник
// Розкажіть онуку. - 2007.- № 5. - С. 40-42.

Скуратівський В. Традиційний обрядовий хліб / В. Скуратівський // Берегиня. - 2007.- № 1. - С. 65-86.

Українська кухня - з давнини до сучасності : [добірка статей]
// Позакласний час. - 2009. - № 17-18. - С. 53-62.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 3.05.2020 19.35.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Бучач :: Запитання: 44058  
Ірина запитує:
Добрий день! Підберіть літературу до реферату про становлення картографії як науки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Ми уже відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 30124; 38985; 39638; 42477. Також пропонуємо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Авраменко А. Борис Гесселевич (Григорьевич) Галкович как историк-картограф [Електронний ресурс] / А. Авраменко // Історико-географічні дослідження в Україні. — 2012. — Чис. 12. — С. 192-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Igdu_2012_12_17.
Білокриницький С. Видатні постаті геодезії і картографії (В.В. Вітковський) [Електронний ресурс] / С. Білокриницький // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. — 2019. — Вип. 808. — С. 129-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2019_808_20.
Бліндер Ю. Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву грунтів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Ю. Бліндер ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 21 с.
Веклич Ю. М. Актуальні аспекти української геологічної картографії [Електронний ресурс] / Ю. М. Веклич, О. М. Шевченко // Збірник наукових праць УкрДГРІ. — 2019. — № 1-2. — С. 58-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UDGRI_2019_1-2_6.
Горбенко М. І. Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / М. І. Горбенко // Молодий вчений. — 2018. — № 4.2. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4.
Даценко Л. М. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі" [Електронний ресурс] / Л. М. Даценко, І. О. Підлісецька // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2014. — Вип. 20. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2014_20_11.
Краснопольська Н. Науковий потенціал української географії: формування, розміщення, напрями: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Н. Краснопольська ; Київс. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 20 с.
Мартин А. Г. Земельний кадастр : навчальний посібник для студентів напряму підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" ВНЗ / А. Мартин, О. Тихенко, Л. Паламарчук. — Київ : Медінформ, 2015. — 549 с.
Марченко О. В. Історична географія та картографія в мережі інтернет: огляд закордонних веб-ресурсів [Електронний ресурс] / О. В. Марченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2017. — № 6. — С. 117-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2017_6_14.
Нікічук В. Історична географія та картографія України у військово-статистичних матеріалах ХІХ ст. [Електронний ресурс] / В. Нікічук // Чорноморська минувшина. — 2019. — Вип. 14. — С. 55-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chormyn_2019_14_8.
Нікічук В. С. Історична географія та картографія України в дослідженнях одеських вчених ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. С. Нікічук // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 132. — С. 15-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_132_5.
Прасул Ю. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Ю. Прасул ; НАН України. Ін-т географії. — Київ, 2004. — 20 с.
Рибак А. А. Історична картографія: теоретичні та практичні здобутки, знакові персоналії та публікації [Електронний ресурс] / А. А. Рибак // Часопис картографії. — 2013. — Вип. 6. — С. 270-278. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2013_6_27.
Руденко Л. Г. Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України [Електронний ресурс] / Л. Г. Руденко, А. І. Бочковська // Український географічний журнал. — 2018. — № 1 — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2018_1_3.
Сидорчук Т. Українські землі на початку XVIII століття в картографічному та історико-географічному дослідженнях офіцера війська Карла XII Філіппа Йоганна фон Штраленберга [Електронний ресурс] / Т. Сидорчук // Сіверянський літопис. — 2019. — № 1. — С. 33-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_1_4.
Сосса Р. І. Куди рухається українська геодезія та картографія? [Електронний ресурс] / Р. І. Сосса, І. С. Тревого // Вісник геодезії та картографії. — 2015. — № 5-6. — С. 6-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgtk_2015_5-6_4.
Тишковець В. В. Сучасна навчальна картографія як базисна складова географічної освіти [Електронний ресурс] / В. В. Тишковець, В. М. Опара // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2013. — Вип. 18. — С. 160-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2013_18_47.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 28.04.2020 07.47.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Тальне :: Запитання: 44012  
Валерія запитує:
Добрий день! Підкажіть літературу про біосферу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валерія! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 26737; 28493; 33134; 37530; 39125. Також пропонуємо Вам переглянути наступні посилання за Вашим запитом:
Біосфера [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/biosfera-27871.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 22.04.2020.
Братерська-Дронь М. Володимир Вернадський про роль науки в ноосферному процесі : З історії науки / М. Братерська-Дронь // Фізика та астрономія в школі. — 2001. — 4. — С. 52-55.
Голишкін В. Біосфера. Географічна оболонка. Людство на землі : За модульною системою (6-й клас) / В. Голишкін // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2002. — 16. — С. 3-6.
Корнеєв В. П. Він наблизив людство до таїни світу / В. П. Корнеєв // Дивосвіт. — 2003. — 2. — С. 27-30.
Наконечна С. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Охорона видового різноманіття організмів : урок - прес-конференція, 11-й клас / С. Наконечна // Біологія (Шкільний світ). — 2008. — № 1. — С. 9-19.
Презентація «Біосфера» Склад та межі біосфери. 6 клас [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 22.04.2020.
Презентація на тему :"Біосфера. Основні положення вчень В. Вернадського про біосферу"[Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-biosfera-osnovni-polozenna-vcen-vvernadskogo-pro-biosferu-14260.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 22.04.2020.
Рудишин С. Еволюція біосфери і місце людини в ній / С. Рудишин // Біологія і хімія в школі. — 2007. — № 5-6. — С. 7-10.
Смирнов В. Повітря, яким ми дихаємо : жива фізика / В. Смирнов // Фізика для допитливих. — 2013. — № 2.—С. 20-23.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 21.04.2020 15.41.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248134 seconds