Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 43361  
Таня запитує:
доброго дня! допоможіть знайти інформацію на питання: Існує багато думок щодо впливу системи дніпровських гідровузлів (ГЕС і водосховищ) на природу та економіку України. Розробіть сценарій їх ефективного використання через півстоліття.
Наша відповідь:
Добридень, Таню! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Багмет О. Б. Вплив Дніпровського каскаду водосховищ на сучасний геоморфогенез прилеглих територій [Електронний ресурс] / О. Б. Багмет. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/view/120101

Вишневський В. І. Ріка Дніпро / В. І. Вишневський. - Київ : Інтерпрес ЛТД, 2011. - 383 c. - Бібліогр.: 250 назв

Голованов І. М. Оптимізаційна модель пошуку режимів експлуатації каскаду водосховищ за енергетичними критеріями з урахуванням водогосподарчих та екологічних обмежень (на прикладі дніпровського каскаду) / І. М. Голованов // Відновлюв. енергетика. - 2009. - № 1. - С. 49-55. - Б

Горло Н. В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50 - 70-ті рр. ХХ ст.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / Н. В. Горло; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2007. - 20 c. -

Дворецький А. І. Самоочищення Дніпровського водосховища як провідний чинник формування екологічно безпечного середовища існування риб [Електронний ресурс] / А. І. Дворецький, О. Ю. Зайченко, Л. А. Байдак, А. С. Кириленко // Рибогосподарська наука України. - 2014. - № 4. - С. 26-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rnu_2014_4_5

Дубняк С. С. Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах [Електронний ресурс] / С. С. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2015. - Т. 3. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2015_3_4

Дубняк С. С. Еколого-гідроморфологічний аналіз проблем підтоплення земель у зоні впливу дніпровських водосховищ / С. С. Дубняк // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - С. 293-307.

Матеріали до тренінгу "Забезпечення сталого функціонування та дотримання природно-екологічної рівноваги дніпровських водосховищ", 22 - 24 груд. 2003 р. / ред.: А. В. Яцик; Держ. ком. України по вод. госп-ву, Укр. НДІ водогосп.-екол. пробл. - К. : Оріяни, 2003. - 113 c. - укp.

Михайленко Л. К вопросу о состоянии плотины Киевской ГЕС / Л Михайленко, Ю. Лапшин, В.Ващенко // Екологічні науки. – 2013. – No 2. – С. 42 – 50.

Обухов Є. В. Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ : монографія / Є. В. Обухов; Одес. держ. екол. ун-т. - О. : ТОВ "ІНВАЦ", 2008. - 100 c. - Бібліогр.: с. 91-99.

Обухов Є. В. Еколого-економічні оцінки сучасних деформацій прибережних територій каскаду дніпровських водосховищ / Є. В. Обухов, Р. М. Старенький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2004. - № 3. - С. 71-76.

Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду / ред.: А. В. Яцик; Укр. н.-д. ін-т водогоспод.-екол. пробл. - К. : Генеза, 2003. - 175 c. - Бібліогр.: с. 169-172.

Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на серпень 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.davr.gov.ua/protokol-zasidannya-mizhvidomchoi-komisii-po-uzgodzhennyu-rezhimiv-roboti-dniprovskih-vodoshovitsh--na-veresen--2018-roku

Романенко В. Д. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра / В. Д. Романенко, М. Ю. Євтушенко, П. М. Линник, О. М. Арсан, М. І. Кузьменко, Л. О. Журавльова, В. Г. Кленус, Ю. В. Плігін, В. І. Щербак, П. Г. Шевченко; НАН України. Ін-т гідробіології. - К., 2000. - 100 c. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Романенко В. Д. Дніпровські водосховища, їхнє значення та проблеми / В. Д. Романенко // Гидробиол. журн. - 2018. - 54, № 1. - С. 3-12. - Бібліогр.: 17 назв. -

Скрипник А. В. Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ / А. В. Скрипник, О. С. Голячук // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 153-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_20

Телима С. В. До оцінки впливу каскаду дніпровських водосховищ на гідроекологічний стан Черкаського Придніпров'я / С. В. Телима, Є. В. Жученко // Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. - 2005. - Вип. 4. - С. 143-149. - Бібліогр.: 10 назв.

Тімченко В. М. Екологічні вимоги до правил експлуатації дніпровських водосховищ (наукові засади та проблеми) / В. М. Тімченко, О. П. Оксіюк, В. Д. Романенко, М. Ю. Євтушенко, В. М. Якушин; НАН України. Ін-т гідробіології. - К., 2002. - 36 c. - Бібліогр.: с. 32-34.

Федоровский А. Д. Эколого-экономическая модель комплексного водоиспользования в гидроэнергетике / А. Д. Федоровский, И. Е. Тимченко, Л. А. Сиренко, В. Г. Якимчук // Электрон. моделирование. - 2001. - 23, № 5. - С. 91-99.

Шапар А. Дніпровські водосховища стали причиною багатьох негативних явищ [Електронний ресурс] / Аркадій Шапар. – Режим доступу : https://dt.ua/SOCIETY/dniprovski_vodoshovischa_stali_prichinoyu_bagatoh_negativnih_yavisch.html

Шапар А. Г. Визначення актуальних екологічних параметрів Дніпровських водосховищ за допомогою геоінформаційних технологій [Електронний ресурс] / А. Г. Шапар, О. О. Скрипник, О. С. Тараненко, Д. Д. Дубовик // Екологія і природокористування. - 2014. - Вип. 18. - С. 139-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecolpr_2014_18_16

Яцик А. В. До питання щодо спуску Київського водосховища / А. В. Яцик, Є. О. Яковлєв, В. О. Осадчук. - К. : Оріяни, 2002. - 50 c. - Бібліогр.: с. 49-50. - укp.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.09.2019 08.53.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: таня із міста: луцьк :: Запитання: 43354  
таня запитує:
доброго дня! допоможіть будь ласка знайти відповідь на питання: Глобальна зміна клімату- одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. За прогнозами провідних міжнародних наукових центрів з дослідження клімату, протягом ХХІ ст. температура підвищиться на 2-5 градусів. Такі темпи глобального потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою. Які причини і наслідки зміни клімату на Землі. Яке місце України в процесі зміни клімату. ЗАПРОПОНУЙТЕ шляхи розв'язання цієї екологічної проблеми
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам опрацювати наступні посилання:– http://necu.org.ua/climate/
https://allatra.org/uk/report/pro-problemi-ta-naslidki-globalnoyi-zmini-klimatu-na-zemli-efektivni-shlyahi-virishennya-danih-problem
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/zb-ikzop.pdf
https://pidruchniki.com/13731120/geografiya/antropogenni_zmini_navkolishnogo_seredovischa
http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/008.pdf
https://sites.google.com/site/globalpotepli/home/pricini-i-naslidki-globalnogo-poteplinna-klimatu
https://ua.boell.org/uk/2017/04/25/zmini-klimatu-v-ukrayini-dali-bude
https://www.unian.ua/ecology/1134585-zmini-klimatu-scho-chekae-na-ukrajinu.html
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/3589/3264
http://ecoacademy.org.ua/sites/default/files/theme_files/tema_3._zmina_klimatu.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/56-Article Text-227-1-10-20151007.pdf
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/3093/2776
– Бабіченко В. М. Зміни температури повітря на території України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття / В. М. Бабіченко, Н. В. Ніколаєва, Л. М. Гущина // Український географічний журнал. – 2007. – № 4 – C. 3-12.
– Клімат України / [За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченка]. – Київ : Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
– Величко М. Зміна клімату на Землі / М. Величко, В. Величко // Науковий світ. - 2006. - № 3. - С. 4.
– Хворов М. Зміна клімату та національна безпека / М. Хворов // Екологія. Право. Людина : спрямований на відображення всіх аспектів громадського екологічного руху та стану довкілля в Україні. - 2012. - № 15/16. - С. 31-33.
– Посудін Ю. І. Зміна клімату та екологічна міграція / Ю. І. Посудін // Екологічний вісник. - 2012. - № 3. - С. 12-13.
– Шевченко І. В. Деякі екологічні проблеми в Україні у зв'язку із зміною клімату / І. В. Шевченко // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 5. - С. 38-41.
– Барабаш М. Зміна глобального клімату і проблема опустелювання в Україні / М. Барабаш, М. Кульбіда, Т. Корж // Наукові записки. Серія: Географія. - Тернопіль, 2004. Ч. 1, Спеціальний випуск: Екологічна географія. - С. 82-88.
– Шахота В. І. Лідерство Європейського Союзу у запобіганні зміни клімату / В.І.Шахота. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 144 с. : іл., табл.
– Шурда К.Е. Економіка зміни клімату : конспект лекцій / К. Е. Шурда ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2015. – 106 с.
– Наслідки зміни клімату. Україна : [звіт] / Met Office Нац. метеорол. служба Великої Британії ; Посольство Великої Британії в Україні ; [підгот. Речел МакКарті]. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 19 с. : іл., табл.
– Підліснюк В.В. Зміни клімату: коротко про головне : тлумач. посіб. / В. Підліснюк, М. Загірняк, Т. Стефановська. – Київ ; Кременчук : Щербатих О. В., 2010. – 101 с. : іл.
– Бойченко С.Г. Глобальні і регіональні коливання (зміни) клімату та можливі екологічні наслідки від них на території України: напівемпіричні моделі, сценарії : Автореф. дис… д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2005. – 35 с.
– Волошин Д. В. Економіко-екологічні передумови та механізми запобігання негативних наслідків зміни клімату : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.08.01 / НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2003. – 18 с.
– Деякі аспекти глобальної зміни клімату в Україні : зб. ст. – Київ : [ФАДА ЛТД], 2002. – 279 с. : іл., табл.
– Мормиль О. В. Зміна клімату і глобальне потепління / О. В. Мормиль, В. Г. Мормиль // Географія та економіка в рід. шк. - 2014. - № 5. - С. 46-48.
– Бойченко С. Сучасні глобальні зміни клімату та прояви їх на території України / С. Бойченко // Світогляд. - 2008. - № 1. - С. 15-25.
– Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні : наук. вид. / ред. В. Я. Шевчук ; ПРООН, Ін-т законодавства Верховної ради України. – Київ : Геопринт, 2004. - 149 с.
– Шурда К.Е. Економіка зміни клімату : конспект лекцій / К. Е. Шурда ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Фенікс, 2015. - 106 с.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 11.09.2019 21.43.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Броди :: Запитання: 43237  
Саша запитує:
Допоможіть з пошуком літератури з історії Львова
Наша відповідь:
Добрий день, Сашо!Ознайомтесь з наступними джерелами за Вашим запитом:
Александрович В. С. Собор святого Юра у Львові / В. С. Александрович, П. А. Ричков. — Київ : Техніка, 2008. — 232 с. : фотоіл. — (Національні святині України).
Гайда Ю. Леви Львова : архітектурнро-культурологічне дослідження / Ю. Гайда ; галерея «Равлик» ; впоряд. та заг. ред. Л. Гайда, Ю. Гайда ; авт. текстів та кат. Х. Бойко [та ін.] ; світлини Л. Гайда, Ю. Гайда [та ін.]. — Львів : Галерея «Равлик», 2011. — 383 с. : — фотоілюстр., табл. план міста.
З історії українських міст : Львів // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 17. — С. 33-37.
Івченко А. С. Закохайся у Львів : путівник / А. С. Івченко ; ілюстр. авт. — Київ : Картографія, 2012. — 79 с. : фотоіл., карти.
Іменем короля Данила : літературно-туристичні маршрути по Львову / Львівська обласна бібліотека для дітей ; уклад. О. О. Сачинська. — Львів : [б. в.], 2013. — 9 с. : іл. — (Проект «Леотека»).
Кос А. І. Площа Ринок у Львові : путівник / А. І. Кос ; фотогр. І. Паров’яка. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 55 с. : фотоіл.
Котлобулатова І. Львівські скарбниці / І. Котлобулатова ; за ред. Ю.Винничука. — Львів : Піраміда, 2002. — 92 с. : фот.
Масенко В. Львів: історія, яка сама себе оповідає : глобус України : [про місто Львів] / В. Масенко ; фото автора // Однокласник. — 2019. — № 1. — С. 25-27.
Мельник Б. В. Вулицями старовинного Львова / Б. В. Мельник ; фотограф Т.Никифорук. — 3-є вид., зі змінами. — Львів : Світ, 2006. — 271 с. : фотоіл. — (Історичні місця України).
Николишин Ю. І. Львів. Симфонія міста [образотворчий матеріал] = Lviv. A Melodie Symphony in stone / Ю. І. Николишин ; фот. авт. ; пер. І. Головачової. — Львів : Апріорі, 2012. — 181 с. : фотоіл. — Текст укр. та англ. мовами.
Пилип’юк В. Львів. Пори року = Lwiw. Sezony = Lviv. Seasons / В. Пилип’юк ; пер. англ. О. Швед ; пер. пол. Л. Біленька-Свистович. — Львів : Світло й Тінь, 2015. — 271 c. : фотоіл.
То є Львів : колекція місцевих історій / упоряд. М. Савка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 231, [8] c. : фотоіл.
Шишкін О. В. Наше місто — Львів : посібник з курсу «Львовознавство». Ч. 1 / О. В. Шишкін ; іл. І. Щуров, І. Качор. — Львів : Центр Європи, 2000 . — 191 с. : іл., фотоіл., портр., репрод.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.07.2019 23.56.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Житомир :: Запитання: 43236  
Лариса запитує:
Підкажіть туристичні містечка Бучача. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитанням:
Бєліков О. М. Перлини України / О. М. Бєліков ; фотографи Ю. Воронцова [та ін.] — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. — 207 с. : фот.
Вечерський В. Замки та фортеці України / В. Вечерський ; основ. фотозйомка С. Тарасова. — Київ : Балтія Друк, 2015. — 151 с. : іл., фотоіл., портр., репрод.
Видатні поляки в історії України = Wybitni Polacy w dziejach Ukrainy / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. укр. на пол. мову О. М. Тригуб. — Київ : Кондор, 2012. — 255 с. : фотоіл.
Мороз В. Р. Василіянські монастирі України. Кн. 1 : Галичина і Закарпаття / В. Р. Мороз, І. М. Скленар, В. О. Заславський ; дизайн обкл. В. Нехай ; фото В. Мороз [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. — 191 с. : фотоіл.
Мунін Г. Б. Визначні пам’ятки Західної України = The Famolis Sights of Western Ukraine / Г. Б. Мунін, Х. Й. Роглєв, О.О.Гаца ; авт. англ. тексту Д. В. Кушнір ; худож. оформ. С. І. Лук’яненка. — Київ : Книга, 2008. — 175 с. : фотогр. — (Культурно-історична спадщина України).
Скляренко В. М. Дива України / В. М. Скляренко. — Харків : Торсінг плюс, 2009. — 95 с. : іл. — (Моя Україна).
Стецько В. Пінзель і Тернопільщина [образотворчий матеріал] / В. Стецько ; фотогр. Т. Іванків, В. Стецько. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. — 48 с. : фотоіл.
Тернопільська область [карти] : атлас туриста / Державна служба геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»; ред. В. М. Кучеренко [та ін.] ; фото А. С. Івченка. — Київ : Картографія, 2010. — 48 с. : іл.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.07.2019 23.53.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Харків :: Запитання: 43230  
Вероніка запитує:
Інформація про туризм у Карпатах.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42743. Також Ви можете ознайомитися з додатковими джерелами за Вашою темою:
Драгобрат цветущий : путешествие : Украина // Отдохни!. — 2015. — № 12. — С. 44-45.
З Говерли — в гості до гуцулів : подорожі // Ноїв ковчег. — 2015. — № 7. — С. 10-11.
Новицька Л. В. Зимова казка Карпат : використайте на уроці / Л. В. Новицька // Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 2. — С. 47.
Угору — в гори! У Карпати! : шануй рідне // Куля. — 2016. — № 10. — С. 6-7.
Фокін С.Закони Мерфі для гірського та пішохідного туризму / С. Фокін // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2016. — № 24. — Шкільний туризм. — 2016. — Вип. 12. — С. 7-11.
Масенко В. Свидовець та Горгани, або чому я захотіла змінити квартиру на намет : глобус України / В. Масенко // Однокласник. — 2017. — № 1. — С. 9-11.
Іванова В. Польское Подкарпатье: замки, горы и бравый Швейк : Польша — это не только известные всем туристам Варшава, Краков, Гданськ и Вроцлав / В. Іванова // Вокруг света : Украина. — 2018. — № 11. — С. 82-83.
Уварова Г. Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г. Ш. Уварова, Є. В. Ландишева // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 24-29.
Магия украинских Карпат : путешествие // Bon Kids. — 2019. — № 1. — С. 78-79.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 9.07.2019 19.37.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.249769 seconds