Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44388
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 42974  
Надія запитує:
Допоможіть знайти інформацію: Енциклопедії з краєзнавства: історичний аспект.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Перегляньте наступні джерела:
Смолій В. А. Сучасна історична енциклопедистка: здобуття і перспективи розвитку / А. В. Смолій, Г. В. Боряк // Вісник НАН України. – 2015. - № 3. – С. 44-60.
Черниш Н. І. Електронні енциклопедії в Україні / Н. І. Черниш // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. - № 1. – С. 168-183.
Гелей С. Українська енциклопедія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Гелей, Р. Пастушенко, С. Рутар. - Львів, 1998. – Режим доступу: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.
Жалко Т. Й. Електронні енциклопедичні видання: український онлайновий сегмент [Електронний ресурс] / Т. Й. Жалко // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: матер. ІІ Всеукр. наук. конф., 26-27.10.2018. Ч. 1. – Дніпро, 2018. - С. 285-287. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=9fJ0DwAAQBAJ&pg=PA287&lpg=PA287&dq=краєзнавчі енциклопедії&source=bl&ots=hFunuNvzvs&sig=ACfU3U3fML6dIWFD61e50jJ1egcl6YC23w&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiJt4nMtafhAhWsmIsKHWMnCGcQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=краєзнавчі енциклопедії&f=false.
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / П. Жежнич. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14970/1/58_Zhezhnych_399_405_732.pdf.
Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / Наук. товариство ім. Шевченка. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2647.
Краєзнавча енциклопедія України (до 50-річчя ухвалення постанови ЦК КПУ "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР") [Електронний ресурс] / О. Бажан // Краєзнавство. — 2012. — № 3. — С. 26-31. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/121119/,
Сучасні енциклопедії [Електронний ресурс]. – Київ, 2013. - Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.
Ящінський В. А. Сучасні українські енциклопедії / В. А. Яшщінський ; за ред. О. В. Бабкіної. - Київ, 1998. – Режим доступу: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 28.03.2019 10.19.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 42873  
Катя запитує:
Доброго дня, допоможіть з інформацією про село Буша це Вінницька область
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антонова О. Архітектурне обличчя Буші / О. Антонова // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до поч. XX ст.: матеріали наук. конференції / Вінницький обл. краєзнавч. музей. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016 (Серія “Подільська старовина”). – С. 238-246.
Буша — стародавня Антаварія, місто кам’яних легенд (фото) [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://vsviti.com.ua/nature/26321. — Назва з екрана.
Буша : [село Вінницької області] [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Буша. — Назва з екрана.
Буша: храмовий комплекс [Електронний ресурс] // «СПАДЩИНА ПРЕДКІВ» : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://spadok.org.ua/svyatylyshcha-i-mistsya-syly-ukrayiny/bushanskyy-khramovyy-kompleks. — Назва з екрана.
Бушанський рельєф : [історичні відомості про село Буша Ямпільського району Вінницької області та державний історико-культурний заповідник "Буша"] / підгот Н. Коваль // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2015. — № 16. — С. 28-29.
Іванчишен В. Історія каменотесного промислу на Поділлі: історіографія проблеми [Електронний ресурс] / В. Іванчишен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2014. — Вип. 4. — С. 15-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2014_4_7.
Іванчишен В. Каменотесний промисел у традиційній культурі подолян кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буші Ямпільського району на Вінниччині) [Електронний ресурс] / В. Іванчишен // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 15. — С. 213-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_15_67.
Іванчишен В. Осередки каменотесного промислу на Східному Поділлі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буша Ямпільського району Вінницької області) [Електронний ресурс] / В. Іванчишен // Етнічна історія народів Європи. — 2014. — Вип. 44. — С. 65–69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2014_44_12.
Іванчишен В. Сучасні тенденції та перспективи традиційної культури подолян наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на прикладі каменотесного промислу) / В. Іванчишен // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 17. — С. 212-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_62.
Могутня Буша : твердині України // Куля. — 2017. — № 1. — С. 8-9.
Полинцев М. Портрети пензлем і пером : видатні жінки Вінничини / М. Полинцев // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2009. — № 9. — С. 3-11.
Селу Буша у Вінницькій області вже більше 500 років: що ми про нього знаємо [Електронний ресурс] // Ukraine-is : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.ukraine-is.com/uk/selo-busha-u-vinnickij-oblasti-zamok-pidzemellya-ta-istoriya-kozakiv/. — Назва з екрана.
Середньовічне кладовище кінця 18 ст. початку 20 ст. [Електронний ресурс] // Державний історико-культурний заповідник Буша : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://busha.com.ua/zapovidnuk. — Назва з екрана.
Таємниче село Буша: місце зеленого туризму [Електронний ресурс] // vn.20minut : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://vn.20minut.ua/Podorozhi/taemniche-selo-busha-mistse-zelenogo-turizmu-10485849.html. — Назва з екрана.
Центральная Украина : Винницкая область // Позакласний час. — 2007. — № 10. — С. 140-150.
Чебан О. Золота нитка Бушанської фортеці : замки : на старовинному фундаменті відновлюють козацьку церкву / О. Чебан // Урядовий кур'єр. — 2010. — 21 серп. — С. 18.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.02.2019 16.25.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42805  
Інна запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: Природно-ресурсний потенціал розвитку України. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Білоскурський Р. Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання / Р. Р. Білоскурський // Укр. соціум. - 2017. - № 3. - С. 87-99.
Білоскурський Р. Р. Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України / Р. Р. Білоскурський // Екон. вісн. ун-ту Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2017. - Вип. 34/1. - С. 23-31.
Вишневська О. М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2011. - 486 c.
Кравців В. С. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія : у 8 т. Т. 1: Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал / В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький, П. В. Жукта ін. ; ред.: В. С. Кравців; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2013. - 336 c.
Купінець Л. Є. Економіко-екологічна оцінка стану та перспектив розвитку аквакультури в регіоні / Л. Є. Купінець, О. О. Фесенко ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 86 c.
Лісовський С. А. Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С. А. Лісовський, Є. О. Маруняк, С. А. Покляцький, О. В. Горміз, Т. М. Чіпко // Укр. геогр. журн.. - 2017. - № 2. - С. 16-25.
Михайлюк О. Аналіз природно-ресурсного, культурного і екологічного потенціалів для розвитку туризму в Одеській області / О. Михайлюк // Наук. вісн. Одес. нац. екон. ун-ту. - 2016. - № 4. - С. 204-216.
Морозюк Н. В. Організаційно-економічні засади сталого розвитку сільських територій : монографія / Н. В. Морозюк. - Київ : Лисенко М. М., 2014. - 303 c.
Ольшанська О. В. Регіональна економіка : тексти лекцій / О. В. Ольшанська, М. І. Фащевський, І. В. Білоконьта ін ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - Київ, 2009. - 330 c.
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., [Київ] . – Київ, 2011. – Т. 1. - 441 с.
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. - : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., [Київ]. - Перспективи впровадження моделі «зеленої економіки» в Україні : матер. VII міжнар. бізнес-форуму, 21 квіт. 2011 р., [Київ]. – Київ, 2011. – Т. 2. - 484 с.
Руденко С. В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України : суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / С. В. Руденко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 20 c.
Філіпенко А. С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. - Київ : Либідь, 2002. - 470 c.
Бєлоусова Н. В. Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму [Електронний ресурс] / Н. В. Бєлоусова // Молодий вчений. - 2018. - № 7(1). - С. 178-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(1)__41.
Іванюта В. Ф. Методологічне забезпечення розвитку аграрного виробництва регіону [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / В. Ф. Іванюта ; Рада по вивч. продукт. Сил України НАН України НАН України. — Київ, 2009. — 39 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09ivfavr.zip.
Мазур Г. Ф. Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України [Електронний ресурс] / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. - 2013. - № 10. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_10_15.
Олійник В. Д. Суспільно-географічні аспекти регіональної депресивності в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / В. Д. Олійник ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10OVDDVU.zip.
Крім того, перегляньте відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання № 39963

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 8.02.2019 15.15.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 42743  
Леся запитує:
Туризм в Карпатах
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Биваліна З. І ти! Гайда з нами! : [велотуризм] / З. Биваліна // Однокласник. - 2010. - № 6. - С. 28-30.
Видолоб М. Мандрівка Горганським масивом / М. Видолоб // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 18. - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 9. - С. 4-5.
Дудка А. Найвищими хребтами Українських Карпат : пішохідний похід ІІІ категорії складності / А. Дудка // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 12. - С. 10-13.
Зеленый туризм в Карпатах летом: шпаргалка для начинающих [Електронний ресурс] // Все о туризме - туристическая библиотека : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://tourlib.net/statti_tourism/zelenyj-turizm.htm. — Назва з екрана.
Мазур Е. Зима в Карпатах / Е. Мазур ; фото О. Сови // Малятко. - 2017. - № 2. - С. 4-5.
Маланюк Т. Особливості використання наявних туристсько-краєзнавчих ресурсів Івано-Франківщини в організації виховної роботи дитячо-юнацького туризму / Т. Маланюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 76–80.
Меленко О. Горганське високогір'я : пішохідний похід ІІІ категорії складності /О. Меленко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 12. - С. 14-17.
Палатна О. Дивовижний край легенд : [Національний природний парк "Синевір"] / О. Палатна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 20. - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 10. - С. 12.
Рудик Н. Українські Карпати : урок-презентація, 8-й клас / Н. Рудик // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 6. - С. 14-19.
Срібна земля - Закарпаття : [Добірка статей] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2006.- №39-40. - С.1-48.
Шкільний туризм : [добірка статей] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2009. - № 12. - С. 1-16.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 16.01.2019 23.10.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Ніжин :: Запитання: 42684  
Олексій запитує:
Проблеми зеленого туризму в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Олекчію! Ми вже відповідали на подібне запитання. Див. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42178, 39523.
Крім того, перегляньте нові джерела інформації:
Ілляшенко С. М. Зелений туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону {Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/EkUk_2013_8_4.pdf.
Оппельд Л. І. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи {Електронний ресурс] / Л. І. Оппельд, А. О. Гордіян // Ефективна економіка. - 2014. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2014_1_14.pdf.
Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України {Електронний ресурс]/ В. В. Папп. - Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1899/1/agrosvit_2015_18_4.pdf.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 11.12.2018 15.07.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.877923 seconds