Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44817
   


Автор запитання: Ангеліна із міста: Нікополь :: Запитання: 43154  
Ангеліна запитує:
Доброго дня. Допоможіть,будь ласка, підготувати інформацію до колоквіуму з такого питання:"Комплексна характеристика країн світу. Особливості їхнього економічного та культурного розвитку. Глобальні проблеми людства." Дякую.
Наша відповідь:
Будь ласка, скористайтеся наступною інформацією:
1. Стадник, Олександр Григорович. Країни світу в цифрах і фактах. Довідник географа, історика, економіста. / О.Г. Стадник; - [гол. ред. В.М. Андреєва ]. – Харків: Основа, 2004. – 288с.

2. Довгань, Галина Дмитрівна. Країнознавство: Довідник. / Г. Д. Довгань, А.І. Сиротенко, О.Г. Стадник. – Харків: Веста, 2007. – 48с.:іл.

3. Губарев, Виктор Кимович. Все страны мира: Универсальный географический справочник. / В.К. Губарев; - [гл. ред. Е.А. Полидович ]. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2009. – 640с., 8л.ил.

4. Губарев, Віктор Кімович. Географія світу: Довідник школяра і студента. / В.К. Губарев; - [пер. Б. М. Губарєвої ]. – Донецьк: ТОВ ООО БКФ «БАО», 2008. – с.221-228.


5. Мірошнікова, Валентина Валентинівна. Найцікавіше про країни і народи.: Ілюстроване енциклопедичне видання./ В.В. Мірошнікова; [іл.О .В. Назаренко ]. – Харків: Торнадо, 2009. – 96с.: іл.

6. Весь мир: Флаги, гербы, территория, стратегические данные о всех странах. Литература, 1998. – 656с. – («Энциклопедический справочник»).

7. Штирка, О.О. Географія країн-членів Європейського Союзу. Факультативний курс. / О.О. Штирка. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 192с. – (Б-ка журн. «Географія» Вип.11).

8. Географія: навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів / П.Г. Шищенко, Я.В. Олійник,
А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – 2-е вид. перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2001. – 434с.

9. Большая иллюстрированная энциклопедия географии / [Авт. Текста К. Гиффорд; пер. с англ. В. Беляков и др. ] – М.: Махаон, 2005. – 487с.: ил.


http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=2955&chapterid=585

https://lektsii.org/16-10601.html

http://www.geograf.com.ua/countries

https://spravochnick.ru/geografiya/globalnye_problemy_chelovechestva/

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=2568

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/212..htm

https://studfiles.net/preview/1666900/page:47/

https://studopedia.su/16_158455_osnovni-modeli-ekonomichnogo-rozvitku-krain-svitu.html

http://referat-ok.com.ua/mizhnarodna-ekonomika/osnovni-tendenciji-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-v-jevropeiskih-krajinah

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 30.05.2019 09.12.11 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 43126  
Анжела запитує:
Геологічно небезпечні стихійні явища на території України
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! Перегляньте наступні джерела:
Дмітрієв Ю. Д. Охорона навколишнього середовища / Ю. Д. Дмітрієв. – Київ : Вища школа, 1997. – 189с.
Ємченко О. П. Безпека життєдіяльності / О. П. Ємченко. – Харків : Астра-Пресс, 1996. – 98с.
Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Зацарний, О. В. Зацарна, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18263/1/Посібник.docx.
Геологічні небезпечні явища [Електронний ресурс] // Студопедія : ваша школопедія [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_54589_geologichni-nebezpechni-yavishcha.html. – Назва з екрану.
Природні небезпеки : фактори ризику та безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] // СтудопедиЯ : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.org/13-130822.html. – Назва з екрану.
Природні стихійні явища, що загрожують життєдіяльності людини [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/70742/bzhd/prirodni_stihiyni_yavischa_zagrozhuyut_zhittyediyalnosti_lyudini. – Назва з екрану.
Проект IMPRODIRET – стратегія зниження ризиків прояву небезпечних геологічних процесів у Закарпатті [Електронний ресурс] // Інститут геологічних наук НАН України : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://igs-nas.org.ua/index.php/uk/component/content/article/133. – Назва з екрану.
Чай С. М. Природні небезпеки [Електронний ресурс] : лекція № 3 / С. М. Чай, Н. М. Чай // Безпека життєдіяльності. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/obzhd/content.files/page0003.htm.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 17.05.2019 07.39.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 42974  
Надія запитує:
Допоможіть знайти інформацію: Енциклопедії з краєзнавства: історичний аспект.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Перегляньте наступні джерела:
Смолій В. А. Сучасна історична енциклопедистка: здобуття і перспективи розвитку / А. В. Смолій, Г. В. Боряк // Вісник НАН України. – 2015. - № 3. – С. 44-60.
Черниш Н. І. Електронні енциклопедії в Україні / Н. І. Черниш // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. - № 1. – С. 168-183.
Гелей С. Українська енциклопедія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Гелей, Р. Пастушенко, С. Рутар. - Львів, 1998. – Режим доступу: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.
Жалко Т. Й. Електронні енциклопедичні видання: український онлайновий сегмент [Електронний ресурс] / Т. Й. Жалко // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: матер. ІІ Всеукр. наук. конф., 26-27.10.2018. Ч. 1. – Дніпро, 2018. - С. 285-287. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=9fJ0DwAAQBAJ&pg=PA287&lpg=PA287&dq=краєзнавчі енциклопедії&source=bl&ots=hFunuNvzvs&sig=ACfU3U3fML6dIWFD61e50jJ1egcl6YC23w&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiJt4nMtafhAhWsmIsKHWMnCGcQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=краєзнавчі енциклопедії&f=false.
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / П. Жежнич. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14970/1/58_Zhezhnych_399_405_732.pdf.
Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / Наук. товариство ім. Шевченка. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2647.
Краєзнавча енциклопедія України (до 50-річчя ухвалення постанови ЦК КПУ "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР") [Електронний ресурс] / О. Бажан // Краєзнавство. — 2012. — № 3. — С. 26-31. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/121119/,
Сучасні енциклопедії [Електронний ресурс]. – Київ, 2013. - Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.
Ящінський В. А. Сучасні українські енциклопедії / В. А. Яшщінський ; за ред. О. В. Бабкіної. - Київ, 1998. – Режим доступу: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 28.03.2019 10.19.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 42873  
Катя запитує:
Доброго дня, допоможіть з інформацією про село Буша це Вінницька область
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антонова О. Архітектурне обличчя Буші / О. Антонова // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до поч. XX ст.: матеріали наук. конференції / Вінницький обл. краєзнавч. музей. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016 (Серія “Подільська старовина”). – С. 238-246.
Буша — стародавня Антаварія, місто кам’яних легенд (фото) [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://vsviti.com.ua/nature/26321. — Назва з екрана.
Буша : [село Вінницької області] [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Буша. — Назва з екрана.
Буша: храмовий комплекс [Електронний ресурс] // «СПАДЩИНА ПРЕДКІВ» : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://spadok.org.ua/svyatylyshcha-i-mistsya-syly-ukrayiny/bushanskyy-khramovyy-kompleks. — Назва з екрана.
Бушанський рельєф : [історичні відомості про село Буша Ямпільського району Вінницької області та державний історико-культурний заповідник "Буша"] / підгот Н. Коваль // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2015. — № 16. — С. 28-29.
Іванчишен В. Історія каменотесного промислу на Поділлі: історіографія проблеми [Електронний ресурс] / В. Іванчишен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2014. — Вип. 4. — С. 15-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2014_4_7.
Іванчишен В. Каменотесний промисел у традиційній культурі подолян кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буші Ямпільського району на Вінниччині) [Електронний ресурс] / В. Іванчишен // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 15. — С. 213-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_15_67.
Іванчишен В. Осередки каменотесного промислу на Східному Поділлі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буша Ямпільського району Вінницької області) [Електронний ресурс] / В. Іванчишен // Етнічна історія народів Європи. — 2014. — Вип. 44. — С. 65–69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2014_44_12.
Іванчишен В. Сучасні тенденції та перспективи традиційної культури подолян наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на прикладі каменотесного промислу) / В. Іванчишен // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 17. — С. 212-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_62.
Могутня Буша : твердині України // Куля. — 2017. — № 1. — С. 8-9.
Полинцев М. Портрети пензлем і пером : видатні жінки Вінничини / М. Полинцев // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2009. — № 9. — С. 3-11.
Селу Буша у Вінницькій області вже більше 500 років: що ми про нього знаємо [Електронний ресурс] // Ukraine-is : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.ukraine-is.com/uk/selo-busha-u-vinnickij-oblasti-zamok-pidzemellya-ta-istoriya-kozakiv/. — Назва з екрана.
Середньовічне кладовище кінця 18 ст. початку 20 ст. [Електронний ресурс] // Державний історико-культурний заповідник Буша : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://busha.com.ua/zapovidnuk. — Назва з екрана.
Таємниче село Буша: місце зеленого туризму [Електронний ресурс] // vn.20minut : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://vn.20minut.ua/Podorozhi/taemniche-selo-busha-mistse-zelenogo-turizmu-10485849.html. — Назва з екрана.
Центральная Украина : Винницкая область // Позакласний час. — 2007. — № 10. — С. 140-150.
Чебан О. Золота нитка Бушанської фортеці : замки : на старовинному фундаменті відновлюють козацьку церкву / О. Чебан // Урядовий кур'єр. — 2010. — 21 серп. — С. 18.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.02.2019 16.25.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42805  
Інна запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: Природно-ресурсний потенціал розвитку України. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Білоскурський Р. Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання / Р. Р. Білоскурський // Укр. соціум. - 2017. - № 3. - С. 87-99.
Білоскурський Р. Р. Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України / Р. Р. Білоскурський // Екон. вісн. ун-ту Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2017. - Вип. 34/1. - С. 23-31.
Вишневська О. М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2011. - 486 c.
Кравців В. С. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія : у 8 т. Т. 1: Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал / В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький, П. В. Жукта ін. ; ред.: В. С. Кравців; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2013. - 336 c.
Купінець Л. Є. Економіко-екологічна оцінка стану та перспектив розвитку аквакультури в регіоні / Л. Є. Купінець, О. О. Фесенко ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 86 c.
Лісовський С. А. Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С. А. Лісовський, Є. О. Маруняк, С. А. Покляцький, О. В. Горміз, Т. М. Чіпко // Укр. геогр. журн.. - 2017. - № 2. - С. 16-25.
Михайлюк О. Аналіз природно-ресурсного, культурного і екологічного потенціалів для розвитку туризму в Одеській області / О. Михайлюк // Наук. вісн. Одес. нац. екон. ун-ту. - 2016. - № 4. - С. 204-216.
Морозюк Н. В. Організаційно-економічні засади сталого розвитку сільських територій : монографія / Н. В. Морозюк. - Київ : Лисенко М. М., 2014. - 303 c.
Ольшанська О. В. Регіональна економіка : тексти лекцій / О. В. Ольшанська, М. І. Фащевський, І. В. Білоконьта ін ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - Київ, 2009. - 330 c.
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., [Київ] . – Київ, 2011. – Т. 1. - 441 с.
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. - : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., [Київ]. - Перспективи впровадження моделі «зеленої економіки» в Україні : матер. VII міжнар. бізнес-форуму, 21 квіт. 2011 р., [Київ]. – Київ, 2011. – Т. 2. - 484 с.
Руденко С. В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України : суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / С. В. Руденко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 20 c.
Філіпенко А. С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. - Київ : Либідь, 2002. - 470 c.
Бєлоусова Н. В. Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму [Електронний ресурс] / Н. В. Бєлоусова // Молодий вчений. - 2018. - № 7(1). - С. 178-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(1)__41.
Іванюта В. Ф. Методологічне забезпечення розвитку аграрного виробництва регіону [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / В. Ф. Іванюта ; Рада по вивч. продукт. Сил України НАН України НАН України. — Київ, 2009. — 39 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09ivfavr.zip.
Мазур Г. Ф. Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України [Електронний ресурс] / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. - 2013. - № 10. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_10_15.
Олійник В. Д. Суспільно-географічні аспекти регіональної депресивності в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / В. Д. Олійник ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10OVDDVU.zip.
Крім того, перегляньте відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання № 39963

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 8.02.2019 15.15.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.407905 seconds