Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Олена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 42455  
Олена запитує:
Прошу надати довідку про річку "Інгул", та село Інгульськ. Дякую.
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Зверніть увагу на вже виконану довідку на номером 40272 (шукати через розширений пошук за номером запитання), а також такі джерела інформації:

Альохіна Т.М. СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИЙ СТАН р. ІНГУЛ
http://sites.znu.edu.ua/bioindication/issues/2013-18-1/Aloch.pdf
Бідношия Ю. Назва річки Інгул як пам’ятка мови та етнічної історії [Електронний ресурс] / Ю. Бідношия // Народна творчість та етнологія. - 2017. - № 4. - С. 94-95.
Брагін, А. В. Водні ресурси Миколаївської області та заходи щодо їх збереження / А. В. Брагін, С. А. Любицька // Роль благоустрою у формуванні комфортного середовища проживання : матеріали VI Миколаївських міських екологічних читань «Збережемо для нащадків». Миколаїв, 21-22 листопада 2013 р. - Миколаїв : Видавець ФОП Ємельянова Т. В., 2013. - С. 9 - 13.
Винокуров Д. С. Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул [Електронний ресурс] / Д. С. Винокуров // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. - 2011. - Вип. 3. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2011_3_12
Винокуров Д. Созофіти долини р. Інгул і завдання їх охорони [Електронний ресурс] / Д. Винокуров // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2014. - Вип. 65. - С. 135-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2014_65_16
Вовк, В. М. Дослідження динаміки забруднення водних екосистем річки Інгул [Текст] : (у межах Кіровоградської області) / В.М. Вовк // Географія : Науково-методичний журнал. - 2006. - N2. - С. 5-7
Інгульське. Заказник -Урочище «Монастирище» - місце сили, місце де зупиняється час
http://ukrainaincognita.com/kirovogradska-oblast/ingulske-zakaznyk-urochyshche-monastyryshche-mistse-syly-mistse-de-zupynyaetsya
Географічна енциклопедія України: в 3 т. Т. 2: З – О / Редкол.: Федір Семенович Бабичев. – Київ: Українська Радянська Енциклопедія, 1990. – 480 с.: іл.
Дегодюк, Е. Г. Річка Інгул - очікування відродження [Текст] / Е. Г. Дегодюк, С. Е. Дегодюк // Вода і водоочисні технології. - 2009. - № 6/7. - С. 9-12
Добрянський С. Водні джерела – святиня нашої землі Сергій Добрянський // Народне слово. - 2010. -16 листоп.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwia_8KJvpzeAhUDhywKHcKQBCoQFjAHegQIARAC&url=http://www.vodnik.kr.ua/downloads/ns84.doc&usg=AOvVaw0-sRndHpjOElIzNt_2dRCu
Дяченко, Л. Д. Тема 4. Водні багатства / Л. Д. Дяченко, О. І. Слюсар // Дяченко, Л. Д. Рідний край Миколаївщина / Л. Д. Дяченко, О. І.Слюсар. - Миколаїв, 1998. - С. 69-81 : іл.
Запорожченко, Галина. Річки рідного краю : інтегроване заняття краєзнавчих гуртків// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 8. - Шкільний туризм. - 2014. - Вип. 4. - С. 20.
Захарова, И. Г. Сохранить водное богатство любимого города : [реки Южный Буг и Ингул] / И. Г. Захарова // Збережемо для нащадків : матеріали ІV Миколаївських міських екологічних читань «Екологічний компонент сталого розвитку Миколаєва та інших міст України». Миколаїв, 28-29 жовтня 2011 р. - Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2011. - С. 26 - 28.
Інгулhttp://goldfishnet.km.ua/reki-ukrainy/ingul
Кондакова А. О. Загадкова річка Інгул: бесіда – подорож / А.О. Кондакова
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwia_8KJvpzeAhUDhywKHcKQBCoQFjAJegQIAhAC&url=http://portal.prolisok.org/files/MR/Kondakova/ingul.doc&usg=AOvVaw0pgAmhJibuvczp_Zr1v9KD
Корнієнко, В. Розвідка Сави Шевченка про етимологію гідроніму "Інгул" [Текст] / В. Корнієнко // Славістична збірка / НАН України, Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. - Київ, 2015. - Вип. 1: Зб. ст. за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листоп. 2014 р.). - С. 285-290.
Лобода Н.С. Оцінка якості води річки Інгул за гідрохімічними показниками [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/glghge_2010_4_12.pdf
Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу / за ред. В. К. Хільчевського. — Київ : Ніка-центр, 2009. — 184с.
Річка Інгул
http://moyaosvita.com.ua/geografija/richka-ingul/
Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Кіровоградської області у 2016 році
https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ЗА 2016 РІК_м.Кропивницький.pdf
Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Миколаївської області у 2016 році
https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Нацдоп_Миколаївська область_2016.pdf
Сергієва, І. Інгул: річка спотикання / І. Сергієва // Кіровоградська правда. - 2009. - 3 липня. - С. 2
Спотворений владою і людьми Інгул ще можна врятувати
https://persha.kr.ua/article/83351-spotvorenyj-vladoyu-i-lyudmy-ingul-shhe-mozhna-vryatuvaty/

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 23.10.2018 13.22.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Неоніла із міста: Тернопіль :: Запитання: 42432  
Неоніла запитує:
Суспільна географія України.
Наша відповідь:
Доброго дня, Неоніло!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Бейдик, Олександр Олексійович. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму : навч. посібник / Олександр Бейдик, Наталія Новосад. - К. : Альтерпрес, 2013. - 566,[3] с. : портр., табл., іл., схеми. - (Бібліотека професійного менеджера). - Бібліогр. в кінці розд.
- Блій Г. (де). Географія : Світи, регіони, концепти / Г. де Блій, Пітер Муллер, Олег Шаблій,; Пер. з англ. Даніела Олесневич, Олександр Олесневич, Надія Стельмах та ін., Ред. Світлана Головко (гол. ред.), Юрій Медюк, Авт. передм. Олег Шаблій,. - К. : Либідь, 2004. - 738 с. : іл. - (Сер. "Україна у світі"). - Геогр. покажч.: с. 706-738
- Колотуха, Олександр Васильович. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні : навчальний посібник / Олександр Колотуха ; М-во освіти і науки України, Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. - К. : Б. в., 2008. - 276 с. - Бібліогр. : с. 198-210
- Мальська, Марта Пилипівна. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / Марта Мальська, Наталія Антонюк, Наталія Ганич ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет міжнародних відносин. - К. : Знання, 2008. - 661,[1] с
- Пістун Микола Данилович Основи теорії суспільної географії : Навч. посібник для студ. географ. фак. ун-тів / Микола Пістун,; Ред. В.І.Бузун ; Міжнародний Фонд "Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - К. : Вища школа, 1996. - 231 с
- Семенюк Л. Л. Суспільна географія України : навчально-методичний посібник з курсу / Л. Л. Семенюк ; КДПУ ім. Володимира Винниченка. - Вид. 2-е, доп. - Кіровоград : [б. в.], 2012. - 83 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-75. - Бібліогр. в кінці тем
- Сухомозський, Микола Михайлович. Україна у світі : Енциклопедичний довідник / Микола Сухомозський, Надія Аврамчук ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 871,[1] с. : фото. - Бібліогр. с. 838-840
- Ісиченко І. В. Конкурентоспроможнність регіонів з позиції суспільної географії / І. В. Ісиченко // Український географічний журнал. - 2008. - № 4. - С. 34-39. - Бібліогр. с. 39 (9 назв)
- Гукалова І. В. Просторова ідентичність населення в руслі нових напрямів дослідження у суспільній географії / І. В. Гукалова // Український географічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 24-30 : рис.
- Качаєв Ю. Д. Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності: становлення та сучасний стан / Ю. Д. Качаєв // Український географічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 37-43. - Бібліогр. в кінці ст.
- Мальчикова Д. С. Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація / Д. С. Мальчикова // Український географічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 23-29 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
- Нагірна В. П. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України / В. П. Нагірна, Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. - 2018. - № 2. - С. 3-11. - Бібліогр. в кінці ст.
- Нагірна, Валентина. Методологічні основи суспільної географії у працях академіка М. Паламарчук / Валентина Нагірна // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2006. - № 43. - С. 11-13
- Олійник Я. Б. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект / Я. Б. Олійник, М. Д. Пістун, А. Л. Мельничук // Економіка України. - 2015. - № 12. - С. 39-47. - Бібліогр. в кінці ст.
- Пістун М. Завдання суспільної географії в контексті проблем регіонального розвитку України / М. Пістун // Український географічний журнал. - 2003. - № 2. - С. 21-26. - Бібліогр.: 14 назв
- Палеха Ю. М. Розвиток ринку земель в Україні та стан їх грошової оцінки (суспільно-географічний аналіз) / Ю. М. Палеха // Український географічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 45-49 : табл.
- Смиронов І. Геологістика як напрям суспільно-географічної науки / І.Смиронов // Український географічний журнал. - 2000. - № 4. - С. 18-22. - Бібліогр. : 10 назв
- Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С. А. Лісовський [та ін.] // Український географічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 16-25 : рис., табл. - Бібліогр.: 12 назв
- Топчієв О.Г. Про предметну область і предмет суспільної географії / Топчієв О.Г. // Український географічний журнал. - 2004. - № 2. - С. 3 - 7. - Бібліогр. : 8 назв
- Чернов Б. О. Єдність географії: міф чи реальність? / Б. О. Чернов // Український географічний журнал. - 2017. - № 1. - С. 66-71. - Бібліогр. в кінці ст.
- Шевчук С. М. Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936-2012 рр.) / С. М. Шевчук // Український географічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 31-39 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
http://www.geograf.com.ua/human
http://svitppt.com.ua/geografiya/suspilna-geografiya.html
http://www.geokyiv.org/pdf/reports/0_Oliynik.pdf
http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Osnovy_suspilnoyi_geografii.pdf

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 17.10.2018 19.58.06 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Хорол :: Запитання: 42333  
Ірина запитує:
Реалізація наскрізних змістовних ліній на уроках географії ?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 30541, 34395, 36283, 41960.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 30.09.2018 18.56.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Ставище :: Запитання: 42170  
Дмитро запитує:
література про замки України дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42073.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 24.07.2018 16.53.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Степанов І.Г. із міста: краматорськ :: Запитання: 42086  
Степанов І.Г. запитує:
Чи є у вас книга: Пасичник Н.И. Краснолиманщина: вчера, сегодня, завтра.- Краматорск: АПП, 2007.-335 с.
Наша відповідь:
Доброго дня! Дана книга є в наявності лише в Донецькій республіканській універсальній науковій бібліотеці ім. Н.К.Крупської (адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 84).

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 12.06.2018 14.16.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.162803 seconds