Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Юлія із міста: Васильків :: Запитання: 42073  
Юлія запитує:
Мені потрібна література про найвідоміші замки України. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галич короля Данила : твердині України // Куля. - 2017. - № 2. - С. 6-7.
Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці : замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий / А. Данильчук // День. - 2017. - 28-29 лип. - С. 20. - Продовж. Початок № 125-126, 21-22 лип., 2017.
[Добірка статей про ансамбль Підгорецького замку] : архітектурна спадщина // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2017. - № 2. - С. 28-49, 52-57, 64.
Замок королеви Бони : твердині України // Куля. - 2017. - № 4. - С. 14-15.
Замок некоронованого короля : твердині України // Куля. - 2017. - № 6. - С. 14-15.
Замок у Збаражі : замки України // Куля. - 2016. - № 5. - С. 8-9.
Замок Черленого Городка // Куля. - 2017. - № 5. - С. 14-15.
Золочівська твердиня : замки України // Куля. - 2010. - № 2. - С. 12013.
Золочівська твердиня : замки України // Куля. - 2015. - № 3. - С. 8-9.
Казковий замок у Хотині : замки України // Куля. - 2015. - № 1. - С. 14-15.
Королівський замок : замки України // Куля. - 2016. - № 2. - С. 14-15.
Летичівська фортеця-монастир : твердині України // Куля. - 2017. - № 3. - С. 6-7.
Могутня Буша : твердині України // Куля. - 2017. - № 1. - С. 8-9.
Невицьке : замки України // Куля. - 2015. - № 9. - С. 18-19.
Олеський замок : замки України // Куля. - 2017. - № 7. - С. 12-13.
Олеський замок : замки України // Куля. - 2017. - № 7. - С. 12-13.
"Паланок" : замки України : [старовинний замок на Закарпатті] // Куля. - 2015. - № 2. - С. 6-7.
Палац у Підгірцях : замки України // Куля. - 2016. - № 11. - С. 6-7.
Підставка Р. Замок у Скалі-Подільській : пам'яткознавство / Р. Підставка, М. Сивий // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2017. - № 9. - С. 10-15.
Церква-воїн у Сутківцях : твердині України // Куля. - 2017. - № 10. - С. 16-17.
Чобіт Д. Свірзький замок : архітектурна спадщина / Д. Чобіт // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2017. - № 1. - С. 46-51.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 5.06.2018 21.30.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 41971  
Катерина запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі: Проблеми підготовки вчителів географії до викладання у профільних класах.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Кугай М. С. Підготовка майбутнього вчителя географії до екологічного виховання учнів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кугай Марина Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. - 22 с.
Тімець О. В. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки [Текст] : [монографія] / О. В. Тімець; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Сочінський, 2010. – 340 с. :
Тімець О. В.. Теорія і практика формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тімець Оксана Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 40 с.
Борисенко К. Б. Формування топографічної компетентності, як умови професійної підготовки майбутніх вчителів географії [Електронний ресурс] / К. Б. Борисенко // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2014. - Вип. 37. - С. 62-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2014_37_9.
Елькін М. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / М. В. Елькін ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — Київ, 2005. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05emvzpd.zip.
Запорожець Л. М. Стан професійної підготовки майбутніх вчителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії [Електронний ресурс] / Л. М. Запорожець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2015. - Вип. 25. - С. 162-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2015_25_40.
Криловець М. Г. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / М. Г. Криловець ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 40 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09kmgmug.zip.
Кушнаренко Н. М. Особливості реалізації краєзнавчого підходу в процесі навчання географії на профільному рівні у 10-11 класах [Електронний ресурс] / Н. М. Кушнаренко // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 18. - С. 279-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_51.
Мантуленко С. В. Методичні аспекти формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників [Електронний ресурс] / С. В. Мантуленко //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 1. - С. 102-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_1_17.
Тімець О. Професіоналізм вчителя-географа в контексті його фахової підготовки [Електронний ресурс] / О. Тімець // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2009. - Ч. 3. - С. 166-172. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_3_25.
Трегубенко О. М. Упровадження технології проблемного навчання в процес професійної підготовки вчителів географії [Електронний ресурс] / О. М. Трегубенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 4. - С. 309-316. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_4_40.
Філончук З. В. Підготовка вчителів географії до професійної діяльності в умовах профільної школи[Електронний ресурс] / З. В. Філончук // Педагогічний альманах. - 2013. - Вип. 20. - С. 168-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2013_20_29.
Чикіна Ю. Ю. Використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологій на практичних заняттях у контексті професійної підготовки вчителів географії [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Чикіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 7. - С. 178-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_7_24.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 27.04.2018 14.38.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 41960  
Катерина запитує:
доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі: профільне навчання географії у старшій школі, статті за останні два роки.
Наша відповідь:
https://collectedpapers.com.ua/problems_teaching_geography_schools/7-1-profilne-navchannya-geografiyi-yak-odin-iz-napryamiv-innovacijnoyi-diyalnosti-zagalnoosvitnoyi-shkoli

http://lektsii.com/1-35566.html

https://studopedia.ru/19_70025_profilne-navchannya-v-umovah-reformuvannya-shkilnoi-geografichnoi-osviti-problemi-organizatsii-profilnogo-navchannya-geografii.html

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=4213&chapter=1

http://lib.iitta.gov.ua/9886/1/Nazarenko_монографія.Методика_навчання_географії_в_профільній_школі.pdf


Обозний, Василь.
Профільно-географічне навчання учнівської молоді в системі Малої академії наук України [Текст] / Василь Обозний, Світлана Бабкова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2015. - № 2. - С. 11-15

Калінська, А. В.
Профорієнтація старшокласників в умовах профільного економічного навчання / А. В. Калінська // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 5. - С. 38-42. - Бібліогр. в кінці ст.


Назаренко , Т. Г.
Теоретичні основи технології навчання / Т. Г. Назаренко // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 2. - С. 31-33. - Бібліогр.: 8 назв.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.04.2018 17.30.50 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Кропивницький :: Запитання: 41721  
Руслан запитує:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, знайти матеріали для написання курсової роботи з теми:"Азональність - Теорія, чинники формування та історія дослідження. Азональність в межах території України".
Наша відповідь:
Руслане, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Барсуков О. О.Мохоподібні Харківської області : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / О. О. Барсуков; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - Київ, 2015. - 22 c. - укp.

Біланюк, В. І.. Ландшафти Українських Карпат в зонах трас магістральних трубопроводів [Текст] / В. І. Біланюк. - Львів : Меркатор, 1998. - 104 с

Бойко В.М. Розрахункова методика для визначення максимального весняного стоку в басейні р.Сейм: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / В.М. Бойко ; Одес. держ. еколог. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Вальтер, Г.Растительность земного шара [Текст] = Die Vegetation der Erde. In okol-physiologischer betrachtung : экол.-физиол. характеристика : [в 3 т.] / Г. Вальтер. - [2-е изд.]. - М. : Прогресс, 1968 - 1975.
Т. 3 : Тундры, луга, степи, внетропические пустыни / пер. с нем. Ю. Я. Ретеюма ; под ред. Т. А. Работнова. - 1975. - 426 с. : ил.

Гапон С. В. Мохоподібні Лісостепу України (рослинність та флора) : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / С. В. Гапон; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2011. - 36 c. - укp.

Глотка Д. В. Геодані Global Forest Change для уточнення лісистості суббасейнів річки Десна / Д. В. Глотка // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту. - 2013. - Вип. 265. - С. 34-39. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Денисик, Г. І.Лісостепові Полісся [Текст] : [Азональні особливості Подільського Полісся (лісові масиви по р. Південний Буг між Вінницею і Ново-Констянтиновом)] / Г.І. Денисик , О.П. Чиж // Український географічний журнал. - 2002. - № 3. - С. 26-29.

Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України / Г.І.Денисик. – Вінниця: Арбат,. 1998. – 292 с.

Денисик Г.І. Нариси з антропогенного ландшафтознавства / Г.І.Денисик, В.М.Воловик. –. Вінниця: Гіпаніс, 2001. – 170 с.

Захарова М. Я. Флороценотична приуроченість рідкісних видів природніх лісів на Нижньодніпровських пісках / М. Я. Захарова, І. І. Мойсієнко // Чорномор. ботан. журн.. - 2016. - 12, № 2. - С. 206-213. - Бібліогр.: 25 назв. - укp.

Кузярін О. Т. Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R.Tx. & Prsg 1942 басейну Західного Бугу / О. Т. Кузярін // Наук. зап. Держ. природознав. музею. - 2003. - Т. 18. - С. 53-76. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Палієнко В. П. Сучасна динаміка рельєфу України : Моногр. / В. П. Палієнко, А. В. Матошко, М. Є. Барщевський, Р. О. Спиця, Б. О. Вахрушев; Ін-т географії НАН України . - К. : Наук. думка, 2005. - 268 c. - (Проект "Наук. кн."). - Бібліогр.: с. 247-26

Пащенко В. М.Ландшафтна репрезентативність об'єктів природи / В. М. Пащенко // Укр. геогр. журн. - 2003. - № 3. - С. 13-21. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Пестушко В. Ю. Географія материків та океанів : Метод. посіб. для вчителів / В. Ю. Пестушко, В. О. Сасихов, Г. Є. Уварова. - К. : Вирій, 2000. - 272 c.

Підкова О.М. Генетико-літологічна обумовленість формування грунтового покриву Розточчя: автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / О.М. Підкова ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Степанюк Л. М. Кристалогенезис і вік циркону та монациту в породах Новоукраїнського масиву / Л. М. Степанюк, О. М. Андрієнко, Т. І. Довбуш, В. К. Бондаренко // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2004. - № 1. - С. 64-72. - Бібліогр.: 8 назв.

Чиж О.П. Лісостепові полісся Правобережної України: структура, класифікація, раціональне використання: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.П. Чиж ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Азональні антропогенні ландшафти України
https://studopedia.info/9-70424.html

Поняття про природні комплекси, географічні пояси та природні зони. Екологічні проблеми
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/5081

Природні комплекси і фізико-географічне районування
http://schoollib.com.ua/dovidnyk_shkolyara/geografiya/41.html

Тема 13. Фізико-географічне районування
http://www.osvitanet.com.ua/base_book/geography8/g8_30.html

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 26.02.2018 14.06.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Кропивницький :: Запитання: 41596  
Світлана запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію щодо дослідження ситуації національних меншин в Кіровоградській області. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня Світлано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Долі поляків на Кіровоградщині = Lozi Polakow na Ziemi Kirowogradzkiej / ред.: Я. Шиморек, О. Полячок ; Об-ня поляків Кіровоградщини "Полонія" ім. К.Шимановського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. - 231 c.
2. Ломака О Болгари серед українського населення Кіровоградщини (етнодемографічний аспект) / О. А. Ломака // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2015. - Вип. 43. - С. 177-180.
3. Ломака О. Джерела дослідження етнічних процесів на Кіровоградщині в кінці 40-х – на початку 90-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Ломака // Scriptorium nostrum. - 2015. - № 1-2. - С. 212-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_17.
4. Ломака О. А. Етнічні процеси на Кіровоградщині в ІІ половині ХХ ст. (історіографія проблеми) [Електронний ресурс] / О. А. Ломака // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. - 2014. - Вип. 3.38. - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2014_3.
5. Ломака О. Етномовна ситуація в міській та сільській місцевостях Кіровоградської області в кінці 40-х – початку 90-х рр. ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Ломака // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2015. - Вип. 22. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2015_22_3.
6. Ломака О. А. Етносоціальні процеси в Центрально-Українському регіоні 1959 – 1989 рр. (на матеріалах Кіровоградської області) [Електронний ресурс] / О. А. Ломака // Гуржіївські історичні читання. - 2011. - Вип. 4. - С. 147-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2011_4_67.
7. Ломака О. Мовна ситуація в системі засобів масової інформації на Кіровоградщині у другій половині ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Ломака // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. - 2016. - № 1. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2016_1_6.
8. Ломака О. Розвиток етносоціальних процесів в Кіровоградській області у 1959–1989 роках [Електронний ресурс] / О. Ломака // Етнічна історія народів Європи. - 2011. - Вип. 36. - С. 91–97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2011_36_18.
9. Програма розвитку міжнаціональних відносин та підтримки діяльності національно-культурних товариств Кіровоградської області до 2022 року. – Режим доступу: http://www.kr-admin.gov.ua/DPI/Ua/2017/s15rish_1110173d2.pdf.
10. Програма розвитку міжнаціональних відносин та підтримки
11. діяльності національно-культурних товариств
12. Кіровоградської області на 2016-2017 роки. – Режим доступу: http://www.kr-admin.gov.ua/DPI/Ua/2015/rish4_041215.pdf.
13. Проскурова С. Німецька етнічна меншина на території Кіровоградщини (XVIII –XX сторіччя) [Електронний ресурс] / С. Проскурова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2010. - Вип. 13. - С. 27-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2010_13_5.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 29.01.2018 17.38.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.242957 seconds