Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45084
   


Автор вопроса: Кирило из города: Бровари :: Вопрос: 45943  
Кирило спрашивает:
Допоможіть знайти літературу за темою "Картографічне краєзнавство - ключовий аспект пізнавальної діяльності учнів. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Байназаров А. М. Принципи розробки еколого-природоохоронного атласу адміністративної області як засобу навчання / А. М. Байназаров // Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД : досвід, проблеми, перспективи : матер. XII Міжнар. наук.-метод. семінару. – Вінниця : Антекс-УЛТД, 2003. – С. 330-334.
Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии / Н. Н. Баранский. – М. : Просвещение, 1990. – 300 с.
Бенедюк В. В. Краєзнавство : психолого-педагогічні основи краєзнавчої роботи / В. В. Бенедюк. - Львів : ВАЕ, 2005. – 110 с.
Бенедюк В. В. Краєзнавчий принцип навчання : історичний аспект / В. В. Бенедюк // Географія та основи економіки в школі. - Львів : ВАЕ, 1997. – 165 с.
Гнєдашев В. М. Організація роботи учнів зі створення краєзнавчих карт для аматорського шкільного атласу / В. М. Гнєдашев // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Київ : Ін-т передових технологій, 2005. – С. 42-45.
Дем'янчук Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії / Г. С. Дем'янчук. - Київ : Просвіта, 2006. - 293 с.
Ісаєнко О. О. Краєзнавчі інформаційні ресурси : виявлення, відбір, створення та науково-бібліографічне опрацювання : наук.-метод. рек. / О. О. Ісаєнко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2018. — 145 с.
Історичне краєзнавство в системі освіти України : здобутки, проблеми, перспективи : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2002. – 424 с.
Корнєєв О. В. Методика шкільного географічного краєзнавства / О. В. Корнєєв. - Харків : Вид. група «Основа», 2007. – 145 с.
Манько А. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України / А. Манько // Вісн. Львів. уні-ту. Серія : Міжнародні відносини. — 2008. — Вип. 24. — С. 192—200.
Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. — 2-ге вид., виправ. — Київ, 2008. — 575 с.
Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / М. Й. Рутинський ; за ред. проф. Ф. Д. Заставного. - Київ : Знання, 2006. - 575 с.
Горбенко М. І. Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / М. І. Горбенко // Молодий вчений. — 2018. — № 4 (2). — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4.
Даценко Л. М. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі" [Електронний ресурс] / Л. М. Даценко, І. О. Підлісецька // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2014. — Вип. 20. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2014_20_11.
Марченко О. В. Історична географія та картографія в мережі інтернет: огляд закордонних веб-ресурсів [Електронний ресурс] / О. В. Марченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2017. — № 6. — С. 117-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2017_6_14.
Олішевська Ю. Шкільне географічне краєзнавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Олішевська. - Київ : ФО-П Кравченко, 2020. - 175 с. - Режим доступу: https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/Olichevska_geograf_krainoznavstvo.pdf.
Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. С. Прокопчук. – Київ : Кам’янець-Подільський : Кондор, 2010. - 240 с. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Прокопчук В.С..pdf.

.: Раздел: География. Краеведение :: 22.10.2021 09.17.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Луцьк :: Вопрос: 45905  
Таня спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти, будь ласка відповідь на запитання: У межах Приазовського масиву Українського кристалічного щита є багато кристалічних останців, так званих кам’яних могил. Серед них – Могила Більмак (Горіла, 324 м), Могила Токмак (Синя, 307 м), Могила Корсак (133 м), Кам’яні Могили (100 м) та інші. Що це за утворення? Що було на їх місці раніше? Чому їх називають «могилами»? Яку роль вони відіграють у сучасному ландшафті території?
Наш ответ:

.: Раздел: География. Краеведение :: 4.10.2021 14.38.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Драбів :: Вопрос: 45903  
Анна спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будьте ласкаві, знайти цікаві матеріали про історію міст Золотоноші, Канева, Умані. Дуже дякую
Наш ответ:
Добрий день, Анно! Пропонуємо вашій увазі такі джерела для опрацювання:
Василик О. Назви шляхів сполучення історичної Уманщини (ХVІІІ–ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Б. Василик // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2019. — № 1. — С. 223–230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2019_1_25.
Василик О. Мотиваційні особливості мікротопонімів історичної Уманщини [Електронний ресурс] / О. Василик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 56(1). — С. 273-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56(1)__36.
Васільєв С. А. Умань в XVII – на початку XXст.: формування внутрішньої інфраструктури, соціально-економічний та культурно-освітній розвиток : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / С. А. Васільєв ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв, 2015. — 20 с.
Васільєв С. А. Умань – історичне місто східного Поділля (початок XVII – початок ХХ ст. ) [Електронний ресурс] / С. А. Васільєв // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 19. — С. 37-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2011_19_9.
Годованська О. Традиційне городництво і садівництво на Черкащині (за матеріалами польових експедицій у Корсунь-Шевченківський та Канівський райони) [Електронний ресурс] / О. Годованська // Народознавчі зошити. серія історична. — 2014. — № 2. — С. 386-391. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZoi_2014_2_25.
Горохівський П. І. Слов’янські та давньоруські пам’ятки V?IX ст. на території історичної Уманщини [Електронний ресурс] / П. І. Горохівський // Уманська старовина. — 2016. — Вип. 2. — С. 65-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/umanst_2016_2_12.
Єгоров Ю. І. Принципи архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України (на прикладі міста Умань) : автореф. дис. … канд. архіт. наук : 18.00.04 / Ю. І. Єгоров ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К.иїв 2008. — 20 с.
Єгоров Ю. І. Просторова композиція скверу ім. І. Д. Черняховського в м. Умань Черкаської області [Електронний ресурс] / Ю. І. Єгоров, В. П. Шлапак // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2017. — № 3. — С. 108-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2017_3_15.
Коваль А. У. Україна незалежна : Літопис міста Умань / А. У. Коваль. — Умань : АЛМІ, 2007. — 173 с. : іл., табл.
Козак О. Д. Антропологічний склад та морфофізіологічні риси давньоруського населення Середнього Подніпров’я (за матеріалами могильника Григорівка) / О. Д. Козак // Археологія. — 2000. — № 1. — С. 67-80.
Козоріз В. Михайло Максимович та його діяльність у Золотоніському повітовому земстві [Електронний ресурс] / В. Козоріз // Краєзнавство. — 2013. — № 1. — С. 181-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_1_28.
Кривошея І. І. Історія Уманщини на сторінках «Кіевской старины»: проблематика та інформаційний потенціал публікацій [Електронний ресурс] / І. І. Кривошея, І. І. Кривошея, Л. М. Якименко // Уманська старовина. — 2017. — Вип. 3. — С. 115-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/umanst_2017_3_19.
Мельник І. Єврейське населення Уманського повіту наприкінці XVІІІ – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд [Електронний ресурс] / І. Мельник // Емінак. — 2018. — № 2(2). — С. 97-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_2(2)__17.
Мовна У. В. Виробнича та духовна спадщина традиційного бджільництва українців Корсунь-Шевченківського і Канівського районів Черкаської області / У. Мовна ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. — Львів : [б. в.], 2011. — 83 с. : кольор. іл.
Олійник Я. Б. Природні та етнокультурні феномени України : монографія / Я. Б. Олійник, В. В. Стецюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Київ, 2008. — 215 c.
Подобна Є. Дореволюційні періодичні видання м. Золотоноша [Електронний ресурс] / Є. Подобна // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2014. — Вип. 39(1). — С. 282-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(1)__39.
Прядко О. Давньоруське городище поблизу міста Золотоноша. Нові археологічні та нумізматичні знахідки [Електронний ресурс] / О. Прядко // Наукові записки з української історії. — 2013. — Вип. 33. — С. 53-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2013_33_11.
Терешко І. Г. Регіональні особливості фольклорних хореографічних традицій історичної Уманщини [Електронний ресурс] / І. Г. Терешко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. — 2017. — Вип. 1. — С. 84-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmov_2017_1_12.
Тоїчкін Д. В. Українська шабля XVII — XVIII ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Д. В. Тоїчкін ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2005. — 20 с.
Чабан А. Черкащина - духовності скарбниця / А. Чабан, В. Мельниченко, А. Морозов, В. Поліщук, О. Костюкова, І. Козленко. — Черкаси : Бізнес-стиль, 2009. — 328 c.

.: Раздел: География. Краеведение :: 4.10.2021 13.56.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Луцьк :: Вопрос: 45894  
Таня спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на запитання: Чому Мертве море називають величезним опадоміром та кліматичним самописцем Близького Сходу? Чи є такі аналоги в інших частинах світу та в Україні?
Наш ответ:

.: Раздел: География. Краеведение :: 1.10.2021 09.51.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Луцьк :: Вопрос: 45892  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Доброго дня, допоможіть , будь ласка, знайти інформацію: Походження улоговини «рожевих» озер у різних частинах світу. Чи завжди унікальність цих озер пов’язана з кольором їхньої води?
Наш ответ:

.: Раздел: География. Краеведение :: 29.09.2021 17.01.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.258152 seconds