Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Таня из города: Луцьк :: Вопрос: 45905  
Таня спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти, будь ласка відповідь на запитання: У межах Приазовського масиву Українського кристалічного щита є багато кристалічних останців, так званих кам’яних могил. Серед них – Могила Більмак (Горіла, 324 м), Могила Токмак (Синя, 307 м), Могила Корсак (133 м), Кам’яні Могили (100 м) та інші. Що це за утворення? Що було на їх місці раніше? Чому їх називають «могилами»? Яку роль вони відіграють у сучасному ландшафті території?
Наш ответ:

.: Раздел: География. Краеведение :: 4.10.2021 14.38.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Драбів :: Вопрос: 45903  
Анна спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будьте ласкаві, знайти цікаві матеріали про історію міст Золотоноші, Канева, Умані. Дуже дякую
Наш ответ:
Добрий день, Анно! Пропонуємо вашій увазі такі джерела для опрацювання:
Василик О. Назви шляхів сполучення історичної Уманщини (ХVІІІ–ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Б. Василик // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2019. — № 1. — С. 223–230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2019_1_25.
Василик О. Мотиваційні особливості мікротопонімів історичної Уманщини [Електронний ресурс] / О. Василик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 56(1). — С. 273-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56(1)__36.
Васільєв С. А. Умань в XVII – на початку XXст.: формування внутрішньої інфраструктури, соціально-економічний та культурно-освітній розвиток : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / С. А. Васільєв ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв, 2015. — 20 с.
Васільєв С. А. Умань – історичне місто східного Поділля (початок XVII – початок ХХ ст. ) [Електронний ресурс] / С. А. Васільєв // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 19. — С. 37-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2011_19_9.
Годованська О. Традиційне городництво і садівництво на Черкащині (за матеріалами польових експедицій у Корсунь-Шевченківський та Канівський райони) [Електронний ресурс] / О. Годованська // Народознавчі зошити. серія історична. — 2014. — № 2. — С. 386-391. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZoi_2014_2_25.
Горохівський П. І. Слов’янські та давньоруські пам’ятки V?IX ст. на території історичної Уманщини [Електронний ресурс] / П. І. Горохівський // Уманська старовина. — 2016. — Вип. 2. — С. 65-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/umanst_2016_2_12.
Єгоров Ю. І. Принципи архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України (на прикладі міста Умань) : автореф. дис. … канд. архіт. наук : 18.00.04 / Ю. І. Єгоров ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К.иїв 2008. — 20 с.
Єгоров Ю. І. Просторова композиція скверу ім. І. Д. Черняховського в м. Умань Черкаської області [Електронний ресурс] / Ю. І. Єгоров, В. П. Шлапак // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2017. — № 3. — С. 108-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2017_3_15.
Коваль А. У. Україна незалежна : Літопис міста Умань / А. У. Коваль. — Умань : АЛМІ, 2007. — 173 с. : іл., табл.
Козак О. Д. Антропологічний склад та морфофізіологічні риси давньоруського населення Середнього Подніпров’я (за матеріалами могильника Григорівка) / О. Д. Козак // Археологія. — 2000. — № 1. — С. 67-80.
Козоріз В. Михайло Максимович та його діяльність у Золотоніському повітовому земстві [Електронний ресурс] / В. Козоріз // Краєзнавство. — 2013. — № 1. — С. 181-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_1_28.
Кривошея І. І. Історія Уманщини на сторінках «Кіевской старины»: проблематика та інформаційний потенціал публікацій [Електронний ресурс] / І. І. Кривошея, І. І. Кривошея, Л. М. Якименко // Уманська старовина. — 2017. — Вип. 3. — С. 115-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/umanst_2017_3_19.
Мельник І. Єврейське населення Уманського повіту наприкінці XVІІІ – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд [Електронний ресурс] / І. Мельник // Емінак. — 2018. — № 2(2). — С. 97-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_2(2)__17.
Мовна У. В. Виробнича та духовна спадщина традиційного бджільництва українців Корсунь-Шевченківського і Канівського районів Черкаської області / У. Мовна ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. — Львів : [б. в.], 2011. — 83 с. : кольор. іл.
Олійник Я. Б. Природні та етнокультурні феномени України : монографія / Я. Б. Олійник, В. В. Стецюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Київ, 2008. — 215 c.
Подобна Є. Дореволюційні періодичні видання м. Золотоноша [Електронний ресурс] / Є. Подобна // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2014. — Вип. 39(1). — С. 282-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(1)__39.
Прядко О. Давньоруське городище поблизу міста Золотоноша. Нові археологічні та нумізматичні знахідки [Електронний ресурс] / О. Прядко // Наукові записки з української історії. — 2013. — Вип. 33. — С. 53-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2013_33_11.
Терешко І. Г. Регіональні особливості фольклорних хореографічних традицій історичної Уманщини [Електронний ресурс] / І. Г. Терешко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. — 2017. — Вип. 1. — С. 84-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmov_2017_1_12.
Тоїчкін Д. В. Українська шабля XVII — XVIII ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Д. В. Тоїчкін ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2005. — 20 с.
Чабан А. Черкащина - духовності скарбниця / А. Чабан, В. Мельниченко, А. Морозов, В. Поліщук, О. Костюкова, І. Козленко. — Черкаси : Бізнес-стиль, 2009. — 328 c.

.: Раздел: География. Краеведение :: 4.10.2021 13.56.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Луцьк :: Вопрос: 45894  
Таня спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на запитання: Чому Мертве море називають величезним опадоміром та кліматичним самописцем Близького Сходу? Чи є такі аналоги в інших частинах світу та в Україні?
Наш ответ:

.: Раздел: География. Краеведение :: 1.10.2021 09.51.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Луцьк :: Вопрос: 45892  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Доброго дня, допоможіть , будь ласка, знайти інформацію: Походження улоговини «рожевих» озер у різних частинах світу. Чи завжди унікальність цих озер пов’язана з кольором їхньої води?
Наш ответ:

.: Раздел: География. Краеведение :: 29.09.2021 17.01.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Іван из города: Київ :: Вопрос: 45877  
Іван спрашивает:
Порекомендуйте енциклопедії з краєзнавства: ті, що є у бібліотеці та електронні видання. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Смолій В. А. Сучасна історична енциклопедистка: здобуття і перспективи розвитку / А. В. Смолій, Г. В. Боряк // Вісник НАН України. – 2015. - № 3. – С. 44-60.
Черниш Н. І. Електронні енциклопедії в Україні / Н. І. Черниш // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. - № 1. – С. 168-183.
Гелей С. Українська енциклопедія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Гелей, Р. Пастушенко, С. Рутар. - Львів, 1998. – Режим доступу: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.
Жалко Т. Й. Електронні енциклопедичні видання: український онлайновий сегмент [Електронний ресурс] / Т. Й. Жалко // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: матер. ІІ Всеукр. наук. конф., 26-27.10.2018. Ч. 1. – Дніпро, 2018. - С. 285-287. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=9fJ0DwAAQBAJ&pg=PA287&lpg=PA287&dq=краєзнавчі енциклопедії&source=bl&ots=hFunuNvzvs&sig=ACfU3U3fML6dIWFD61e50jJ1egcl6YC23w&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiJt4nMtafhAhWsmIsKHWMnCGcQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=краєзнавчі енциклопедії&f=false.
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / П. Жежнич. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14970/1/58_Zhezhnych_399_405_732.pdf.
Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / Наук. товариство ім. Шевченка. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2647.
Краєзнавча енциклопедія України (до 50-річчя ухвалення постанови ЦК КПУ "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР") [Електронний ресурс] / О. Бажан // Краєзнавство. — 2012. — № 3. — С. 26-31. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/121119/,
Сучасні енциклопедії [Електронний ресурс]. – Київ, 2013. - Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.
Ящінський В. А. Сучасні українські енциклопедії / В. А. Яшщінський ; за ред. О. В. Бабкіної. - Київ, 1998. – Режим доступу: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670296.

.: Раздел: География. Краеведение :: 24.09.2021 12.32.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.276883 seconds