Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Валентина із міста: Харків :: Запитання: 45088  
Валентина запитує:
Підкажіть,будь ласка, інформацію за темою: "Різдвяно - новорічний цикл українських свят".
Наша відповідь:
Добрий день, Валентино. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:

Артюх, Л. Ф. Звичаї українців у народному календарі / Л. Ф. Артюх ; [ред. Р. Малікєнайте ; худож. О. Желєзняк]. - К. : Балтія Друк, 2012. - 224 с.

Воропай, О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. - Харків : Фоліо, 2007. - 512 с. - (Перлини Української Культури).

Гуркіна, Г. О. Традиції та звичаї українців / Г. О. Гуркіна, О. В. Сердюк ; [худож.: Г. Г. Гадалашвілі та ін.]. - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 95 с. - іл. - (Моя Україна).

Звичаї та обряди українського народу. Цикл різдвяних свят [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10366/

Зимовий цикл свят [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl

Кропивко, О. Зимовий цикл українських свят: українські народні традиції та звичаї [Електронний ресурс] / О. Кропивко . – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/41275

Курочкін, О. Свята й обряди календарного циклу [Електронний ресурс] / О. Курочкін Українська минувшина : іл. етнографічний довідник. – Режим доступу: http://etnography.national.org.ua/mynuvshyna/r19.html

Новорічні та Різдвяні свята (новорічна обрядовість) [Електронний ресурс] / ХМ ЦБС [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://cbs.km.ua/?dep=1&dep_up=373&dep_cur=406

Обрядовий календар [Електронний ресурс] / НБУ [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7360

Свята, традиції, звичаї українського народу / [упоряд. Г. В. Біляєва ; худож.: П. В. Мірончик, Н. О. Ель-Маулюд]. - Харків : Белкар-книга, 2005. - 80 с. : іл. - (Світ навколо тебе).

Скуратівський, В. Святвечір : нариси-дослідження у двох книгах. Кн. 1 / В. Скуратівський. – К.: Перлина, 1994. – 288 с.

Українське народознавство : навч. посібник / за ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчива. – Львів : Фенікс, 1994. – 608 с.
Улюблені зимові свята / [упоряд. і передмова Г. М. Кирпи ; худож. В. А. Дунаєва]. - К. : Школа, 2008. - 224 с.

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2610769-tradicii-novoricnogo-svatkuvanna-koli-ukrainci-svatkuvali-novij-rik.html

https://younglibzp.com.ua/zimovi-svyata-istoriya-ta-tradiciї-v-knizhkax/

https://www.ukrtvory.com.ua/referaty/narodozn11.html

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 4.01.2021 23.16.12 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 44890  
Ліна запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про цікаві місця Черемського заповідника для написання реферату. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Волинь дивовижна - Черемський заповідник [Електронний ресурс] // Youtube : [відеохостинг]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yh3SU6GeO8M. - Назва з екрана.
Коніщук В. В. Перлина Волинського Полісся (Черемський природний заповідник Волинська область, Маневицький район Директор Віктор Васильович Максимук) [Електронний ресурс] / В. В. Коніщук, С. І. Пащук // Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства : [вебайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://lisvolyn.gov.ua/?p=8844. - Назва з екрана.
Черемський природний заповідник [Електронний ресурс] // Цікаві місця України : [вебайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/bugrystuent10/home/zapovidniki/ceremskij-prirodnij-zapovidnik. – Назва з екрана.
Черемський природний заповідник [Електронний ресурс] // Асоціація природоохоронних територій України : [вебайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www.zapovidnyk.org/p/blog-page_9424.html.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 17.11.2020 10.27.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Andrzej із міста: Wroclaw :: Запитання: 44822  
Andrzej запитує:
Доброго дня. Прошу надати список публікпцій щодо поляків на теренах Сумщини.
Наша відповідь:
Добрий день, Andrzej! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Бесараб О. Поляки України у соціалістичному експерименті більшовиків (20 – 30-і рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Бесараб // Вісник аграрної історії. — 2018. — Вип. 23-24. — С. 64-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vai_2018_23-24_12.
Білобровець О. Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914–1918 рр. : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / О. Білобровець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2020. — 42 с.
Білобровець О. Поляки в Україні: суспільство, політика, культура. 1914-1918 рр. / О. Білобровець ; [наук. ред. Ю. І. Терещенко]. — Житомир : Рута, 2018. — 505 с.
Богуцька А. Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині XIX ст. [Електронний ресурс] / А. Богуцька // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 676-677. — С. 162-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2013_676-677_33.
Богуцька А. Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині ХІХ ст. [Електронний ресурс] / А. Богуцька // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2014. — Вип. 684-685. — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2014_684-685_8.
Бойчук Я. Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина XIX - початок ХХ ст.) / Я. Бойчук // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2017. — Вип. 47. — С. 36-41.
Войтенко Ю. Еліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793 - 1832 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю. Войтенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди". — Переяслав-Хмельниц., 2008. — 19 с.
Калакура О. Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Калакура // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 30(1). — С. 173-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_30(1)__19.
Козлов Ю. Поляки в Україні. Спроба ретроспективи: національність - мова - культура / Ю. Козлов // Пробл. історії України XIX – початку XX ст. — 2007. — Вип. II. — С. 191-199.
Ніколаєць Ю. Поляки в Україні у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс [Електронний ресурс] / Ю. Ніколаєць // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 1. — С. 246-293. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_1_13.
Свйонтек А. Поляки та революційні події в Україні в 1917-1921 роках: нарис історії дискурсу [Електронний ресурс] / А. Свйонтек // Український селянин. — 2018. — Вип. 19. — С. 100-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2018_19_20.
Шамара С. Польська інтелігенція у селах підросійської України другої половини XIX - початку XX ст.: соціально-психологічний та етнокультурний портрет / С. Шамара, О. Захаренко // Гуманіт. науки. — 2011. — № 1. — С. 130-137.
Ярмошик І. Ольга Білобровець. Поляки в Україні: суспільство, політика, культура. 1914–1918 рр.: монографія. — Житомир: ПП "Рута", 2018. — 508 с. [Електронний ресурс] / І. Ярмошик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 200–201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2019_2_25.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 1.11.2020 20.34.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44749  
Ігор запитує:
Доброго дня! Прошу допоможуть мені з матеріалами про вклад Поля і іноземців в розвиток мого краю.Дякую.
Наша відповідь:
Шановний Ігор, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1.Пам’яті О. М. Поля: / Упоряд. В. І. Лазебник. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1997. – 57с.
2. Платонов В. П. Человек-легенда: Александр Поль / В. П. Платонов. – Днепропетровск : Проспект, 2002. – 208 с.
3. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pol_O
4. https://www.libr.dp.ua/region-pol.html
5. https://vesti.dp.ua/dnipryanam-rozpovili-malovidomi-fakti-pro-pochesnogo-gromadyanina-mista-foto/
6. https://tyzhden.ua/Society/147619

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 7.10.2020 11.27.39 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Калинівка :: Запитання: 44721  
Ольга запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали про Ірдинське та Шулявське болота. Для реферату. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Ірдинське болото
https://life.pravda.com.ua/travel/2017/06/21/224832/
http://ukrainaincognita.com/cherkaska-oblast/irdynski-bolota-mandrivka-stezhkamy-zalyshentsya
http://www.rayrada.ck.ua/document/silski-radi/irdinska/dovidka.doc
https://kropyva.ck.ua/content/rdinske-boloto-zabutii-turistichnii-smaragd
https://ckovr.gov.ua/znajomtes-irdynske-boloto/
Шуляцьке болото
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шуляцьке_болото
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8129/1/BOLOTA ChERKAS'KOYi OBLASTI TA YiKh ZNAChENNYa DLYa ZBEREZhENNYa BIORIZNOMANITTYa.pdf
Шуляцьке болото (с.91)
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8821/1/П-Приазов'я збірник.pdf
Ірдинське, Шуляцьке болота (с.26-27)
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/tezi_dopovidey_vidnovlennya_ohorona_y_zberezhennya_lisiv_ukrayini_15-16.10.19.pdf
Шуляцький лучно-болотний масив між селами Шуляки і Зарубинці Жашківського р-ну Черкаської області (Ділянка 11).
http://pryroda.in.ua/step/naukove-obgruntuvannya-stvorennya-rehionalnoho-landshaftnoho-parku-hirskyy-tikych/

Хоменко, В.2 лютого - Всесвітній день збереження водно-болотних угідь / В. Хоменко// Черкас. край. - 2008.- 1 лют. - С.6.
Гідрологічні пам’ятки Черкащини [Електронний ресурс]: краєзн. розповідь для уч. 7-9 кл. / Черкас.обл. б-ка для дітей ; підгот. Л.О.Ткач. - 20 с.- Режим доступу:
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/47-2010-10-12-11-10-13/58-hidrolohichni-pamiatky-cherkashchyny-2019. - Назва з екрана.
Остапчук, Анна. Рекорди Черкащини : [турист. потенціал Черкащини] / Остапчук, Анна // Прес-Центр. - 2010. - 21 лип. - С. 8.
Новикова, В. І. Водні багатства : [географія Черкаської області] / В. І. Новикова // Новикова, В. І. Географія рідного краю. Черкащина : підруч. для 5 кл. загальноосвітніх шк. Черкас. обл. / В. І. Новикова. - Черкаси, 1999. - С. 36-43.
Вівчарик, Олександр.Чорна річка - свідок глобальних кліматичних змін і буремних сторінок нашої історії / Вівчарик, Олександр // Нова Доба. - 2012. - 31 січ. - С. 10.
Найвеличніші замки та найглибший каньйон : якими рекордами може похизуватися Черкащина // 7 днів Черкаси. - 2019. - 16 січ. - С. 17.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 23.09.2020 18.15.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.271324 seconds