Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44707
   


Автор запитання: Віктор із міста: Піщана :: Запитання: 44675  
Віктор запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти якісь статті, щоб гарно підготуватися до уроку про Олешківські піски. дуже велике спасибі
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторе! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бущук, Ірина.Проблеми раціонального використання природних комплексів Нижньодніпровських пісків : учнівська еколого-краєзнавча конференція // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 38-39 (жовтень). - С. 34-38.

Гетьман, В. І.Заповідне Олешшя // Географія та економіка в рідній школі. - 2017. - № 1. - С. 31-35.

Гетьман, В. І. Національний природний парк "Олешківські піски" - унікальний витвір природи : природно-заповідний фонд // Екологічний вісник. - 2017. - № 2. - С. 15-18.

Заморока, Андрій. Рецепт приготування ... пустелі : наука // Пам'ятки України: історія та культура. - 2019. - № 1-2. - С. 76-79.

Князєва Г. Феномен Олешківських пісків / Ганна Князєва // Колосок. – 2020. – № 7. – С. 26-33.

Парнікоза, І. Ю.Між Борисфеном та Меотичним озером // Країна знань. - 2011. - № 7. - С. 17-21.

Пісненко, Дем'ян."Олешківські піски" - невідома пустеля Європи : роботи МАН // Країна знань. - 2016. - № 6-7. - С. 33-34.

Природне диво України // Моє хобі. - 2019. - № 10. - С. 20-21.

Украина = Ukraine : 30 природ. шедевров / авт.-сост. О. Беликов ; пер. В. Артюх ; худож. О. Мартиросов ; фото С. Клименко [и др.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 63 с. : фотоілюстр.

Українська пустеля : знай наших! / худож. О. Міхнушев // Пізнайко від 6. - 2017. - № 4. - С. 2-3.

Юрченко, Надія.Буркути - перлина національного природного парку "Олешківські піски" // Початкова школа. - 2016. - № 7. - С. 38-41.

Яворівська, Л. Л.Олешківські піски : географічне краєзнавство і туризм // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 3. - С. 33.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 8.09.2020 17.12.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 44664  
Людмила запитує:
Фототуризм як інноваційний вид туризму. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с.
Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підруч. для ВНЗ / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – Київ : Знання, 2008. – 661 с.
Михайличенко Г. І. Інноваційний розвиток туризму : моногр. / Г. І. Михайличенко. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : моногр. / Т. І. Ткаченко. – Київ : КНТЕУ, 2009. - 463 с.
Безлепкин А. Фототур – современный туристический продукт или сочетание полезного с приятным [Електронний ресурс] / А. Безлепкин // Все о туризме : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_tourism/bezlepkin.htm. – Назва з екрана.
Волкова Т. А. Фототуризм: история и тенденции развития [Електронний ресурс] / Т. А. Волкова // Успехи современного естествознания. – 2019. – № 9. – С. 103-112. – Режим доступу: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37205.
Волошина А. А. Фототуризм как оригинальный вид туризма [Електронний ресурс] / А. А. Волошина, В. М. Теньгушева // Все о туризме : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://tourlib.net/statti_tourism/voloshina.htm. – Назва з екрана.
Губанова О. Р. Види і тенденції розвитку туризму [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. Р. Губанова. - Одеса, 2019 . - 126 с. - Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/6515/1/GubanovaOR_Vud_i_tendent_rozv_tur_KL_2019.pdf.
Залєвська Н. П. Фототуризм як новий напрямок у туризмі [Електронний ресурс] / Н. П. Залєвська // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 24 вересня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 166-168. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/22616/1/71.pdf.
Ковешніков В. С. Інноваційні види туризму [Електронний ресурс] / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 4. – С. 38-44. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2016/10.pdf.
Кудінова І. П. Туризм як фактор соціально-економічного розвитку та його інноваційні напрями [Електронний ресурс] / І. П. Кудінова // Біоекономіка і аграрний бізнес. – 2019 . – Т. 10. № 1. – С. 50-56. - Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/download/13422/11571.
Романова А. А. Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії [Електронний ресурс] / А. А. Романова // Економіка і регіон. – 2017 . - № 4. – С. 13-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2017_4_4.pdf.
Сардак С. Е. Інноваційні аспекти розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / С. Е. Сардак, А. С. Саркісьян // Економічний простір. - 2018. - № 138. - С. 18-28. - Режим доступу: https://philpapers.org/archive/SAR-60.pdf.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 6.09.2020 10.33.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Горіхові Плавні :: Запитання: 44637  
Валентина запитує:
Доброго ранку! Потребую вашої допомоги . Питання таке: 2020 рік - рік Європи в Україні. Шукаю ну дуже цікаві матеріали, зокрема статті з періодики та книги для дітей.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино. Радимо скористатись такими джерелами інформації:
Бочко М. Європа вчора та сьогодні: інтеграційні процеси : урок-дослідження, 10-й кл. / Марія Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2019. – № 6. – С. 42-48.
Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів / Даріуш Вояковський ; пер. з пол. В. Ф. Саган. – 2-е вид., допов. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 318 с.
Все про світ : країни, прапори, герби : енциклопед. довід. – Київ : Школа, 2001. – 622 с.
Гаусс К. М. Європейська абетка / Карл-Маркус Гаусс ; з нім. пер. Ю. Прохасько. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2017. – 191 с.
Доскочинська С. Загальна характеристика країн Західної Європи : 10-й кл. / Світлана Доскочинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 13. – С. 4-9.
Європа – наш спільний дім : [добірка матеріалів, присвячена Європі] // Позакласний час. – 2017. – № 4. – Не журись!. – С. 47-58.
Єрмоленко В. Плинні ідеології : ідеї та політика в Європі XIX-XX ст. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; Володимир Єрмоленко. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 471 с.
Жилік О. Країни Європи. Загальна характеристика регіону. Зв'язок України з державами Європи : 10-й кл. / Ольга Жилік // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2012. – № 18-19. – С. 16-18.
Історія європейської цивілізації: середньовіччя : варвари, християни, мусульмани / за ред. У. Еко ; пер. з італ. О. В. Сминтини [та ін.] ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2018. – 698 с. : іл.
Країни Європи і Північної Америки в 1944-1974 рр. : навч. посіб. / Володимир Козлітін. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 738 с.
Країни світу : Європа / авт.-упоряд. В. В. Мірошнікова, М. О. Панкова, В. М. Скляренко ; худож.-оформлювач О. Юхтман. – Харків : Фоліо, 2006. – 318 с. : іл. – (Дитяча енциклопедія).
Кріт Н.Знайома незнайомка - Польща : мандрівка Європою / Надія Кріт // Колосок. - 2019. - № 3. - С. 26-31.
Курков А. Шенгенська історія / Андрій Курков ; пер. з рос. Є. М. Тарнавського ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2017. – 715 с. : іл.
Мамзенко Н. Пригоди у Скандінавському королівстві : подорожуємо Європою: [мандрівка Данією] / Наталія Мамзенко // Колосок. - 2019. - № 4. - С. 26-31.
Мішалова К. Землі фінікійської царівни, або Розповідь про Європу : [походження назв країн Європи] / Ксенія Мішалова // Колосок. – 2015. – № 3. – С. 32-39.
Мортімер І. Століття змін : яке століття бачило найбільше змін і чому це важливо для нас / Ієн Мортімер ; пер. з англ. Я. Машико. – Харків : Ранок : Фабула, 2018. – 447 с. : табл. – (Нон-фікшн).
Пащенко Л. Я – європеєць : [сценарій заходу] // Шк. б-ка. – 2016. – № 4. –С. 20-21.
Петринка Л. Туристичні перлини Західної Європи : мандрівка Європою / Людмила Петринка // Колосок. - 2019. - № 2. - С. 44-47.
Сценарна мозаїка : виховні заходи травня : [добірка матеріалів до Дня Перемоги, свята Матері, Дня Європи, Дня сім'ї, свята останнього дзвоника], 2016 // Позакласний час. – 2016. – № 4. – С. 5-18.
Таверньє С. Дива архітектури : атлас / Сара Таверньє ; пер. з фр. – Харків : Ранок, 2018. – 45 с. : іл. – (Крутезна інфографіка).
Фергюсон Н. Цивілізація. Як Захід став успішним / Ніл Фергюсон ; пер. з англ. В. Циба. – 2-е вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 488 с. : іл.
Художня культура світу : європ. культур. регіон / Н. Є. Миропольська [та ін.] ; худож. оформлювач І. Г. Хорошого. – Київ : Вища школа, 2001. – 191 с. : іл.
Щоб не забули. Пам'ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів ст. кл. серед. шк. в усіх європ. країнах / ред. Дж. Певез ; Укр. ін-т нац. пам'яті ; [ авт. Пенні Шрайбер та ін. ; пер. з англ. М. Марченко ; передм. С. Куртуа та ін. ; макет і дизайн Г. Копецка ; післямова В. В'ятрович]. – Київ : Український інститут національної пам'яті : К.І.С., [2015]. – 319 c. : фотоіл., портр. – (Europe for Citizens).
Європа – наш спільний дім : попереджувальна довідка[Електронний ресурс] // Черкаська обласна бібліотека для дітей : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6681-2020-rik-yevropy-v-ukraini, вхід вільний (дата звернення: 31.08.2020). – Назва з екрана.
Зеленые столицы Европы: как они это сделали? // 34travel [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://34travel.me/post/greencapital, вхід вільний (дата звернення: 31.08.2020). – Назва з екрана.
Культурна столиця Європи [Електронний ресурс] // DW : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/культурна-столиця-європи/t-18945256, вхід вільний (дата звернення: 31.08.2020). – Назва з екрана.
Лісабон офіційно прийняв титул Зеленої столиці Європи-2020 [Електронний ресурс] // Европульс: все о Европе: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://euro-pulse.ru/news/lissabon-ofitsialno-prinyal-titul-zelenoy-stolitsyi-evropyi-2020. – Назва з екрана. – Дата публікації: 20.01.2020. – Дата перегляду: 31.08.2020.
Лосєв І. Що таке Європа? [Електронний ресурс] / Ігор Лосєв // Тиждень ua : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/World/151829. – Назва з екрана. – Дата публікації: 30.11.2015. – Дата перегляду: 31.08.2020.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 31.08.2020 08.44.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Буча :: Запитання: 44559  
Оля запитує:
Зайнятість населення та безробіття в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: моногр. / Ю. М. Маршавін. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 396с.
Онікієнко В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи: [монографія] / В. Онікієнко, Л. Ємельяненко, Л. Ткаченко. – Київ : РВПС України НАН України, 2007. – 286 с.
Офіційний веб-сайт державної служби зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index.
Офіційний веб-сайт державної служби статистики: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс]. / Закон України від 02 бер. 2000 р. No 1533-III (Редакція станом на 01.05.2016). – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.
Сергій О. Гендерний аспект ринку праці України / О. Сергій, А. Рандіна // Управління трудовими ресурсами. – 2010. – №5. – С. 35-36.
Чернявська Ю. Б. Економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці в Україні / Ю. Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 8 (75). – С. 104-105.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 28.07.2020 23.58.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 44536  
Софія запитує:
Підготовча література до зно з географії
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бобровський М. ЗНО як індикатор рівня географічної освіти / М. Бобровський // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 23. - С. 6-8.
Бобровський М. Форма оцінювання - близька до оптимальної : [зовнішнє незалежне оціювання знань з географії] / М. Бобровський // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 7. - С. 9-10.
Бочко М. Готуємося до ЗНО / М. Бочко, І. Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 6. - С. 10-13.
Міністерство освіти і науки України. Шкільна географічна освіта у 2008-2009 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України, 7 лип. 2008 р. // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2008. - № 37. - С. 10-15.
Науменко С. Тестові завдання з географії для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів як інструментарій реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6 і 7 класів з географії / С. Науменко // Наука і суспільство. - 2011. - № 7-8. - С. 48-57.
Толокова Н. А. Шкільна географія: місце і значення в загальній картині вибору предметів для ЗНО : реформа шкільної освіти / Н. А. Толокова // Географія та економіка в рідній школі. - 2019. - № 7-8. - С. 8-11.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 20.07.2020 23.22.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.247282 seconds