Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Руслан із міста: Дніпро :: Запитання: 44502  
Руслан запитує:
Добрий день, цікавить інформація про біохіміка О. В. Палладіна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Руслан! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 6609. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Виноградова Р. Вітаміни: початок шляху. Голос крові : хімія / Р. Виноградова, О. Гудкова // Країна знань. — 2019. — № 2-3. — С. 26-31.
Гамалія В. Олександр Палладін на посту президента АН УРСР (1946—1962): кроки академічних інститутів до переднього краю світової науки [Електронний ресурс] / В. Гамалія // Наука та наукознавство. — 2019. — № 3. — С. 106-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2019_3_11.
Данилова В. Становлення наукової школи О. В. Палладіна з функціональної нейрохімії (Харківський період – 1925–1931 рр.) [Електронний ресурс] / В. Данилова, Р. Виноградова // Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 3. — С. 101-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2010_82_3_13.
Комісаренко C. Вибрані сторінки з життя і творчої спадщини Олександра Володимировича Палладіна (До 125-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / C. Комісаренко, В. Данилова // Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 4. — С. 128-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2010_82_4_19.
Комісаренко С. Майстер і його школа (до 130-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) [Електронний ресурс] / С. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 10. — С. 60-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_10_12.
Комісаренко С. Олександр Володимирович Палладін. До 130-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / С. Комісаренко, В. Данилова, Р. Виноградова // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2015. — Vol. 87, № 5. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_5_3.
Лицарі науки: природничий напрям : [цікаві біографічні відомості] / підгот. Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2017. — № 16. — Шкільний туризм. — 2017. — Вип. 8. — С. 2-15.
Мінченко О. Принцеса біохімія / О. Мінченко, Д. Мінченко // Країна знань. — 2010. — № 1. — С. 21-27.
Редіна В. Коротко про О. В. Палладіна, його друковані праці і лекції [Електронний ресурс] / В. Редіна // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2015. — Vol. 87, № 5. — С. 154-157. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_5_20.
Творець української біохімічної школи : з нагоди 120-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 80-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 12. — С. 3-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2005_12_1.
Фундатор епохи біохімії (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України присвячена 130-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчю від часу заснування Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 12. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_12_11.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.07.2020 12.49.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Житомир :: Запитання: 44486  
Валерія запитує:
Цікавить література про вірусологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 28702; 34494; 37187. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бичко А. Мікробіологія з основами вірусології : Конспект лекцій для студ. педвузів зі спец. 7.070.401 "Біологія" / А. Бичко; Глухів. держ. пед. ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. — Глухів, 1999. — 26 c.
Бойко А. Парадокси вірусології: проблеми та завдання [Електронний ресурс] / А. Бойко // Вісник аграрної науки. — 2016. — № 10. — С. 43-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2016_10_10.
Гаморак Г. Методологічні особливості викладання предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" відповідно до сучасних вимог [Електронний ресурс] / Г. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2015. — Т. 22, число 4(1). — С. 109-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2015_22_4(1)__36.
Громова Т. Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" [Електронний ресурс] / Т. Громова, О. Терещенко, В. Плющ // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 173(2). — С. 80-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__19.
Дзюблик І. Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму [Електронний ресурс] / І. Дзюблик, О. Ковалюк, С. Соловйов, Г. Ковалишин, С. Степанюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2017. — Вип. 27. — С. 38-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2017_27_8.
Колодій С. Досвід застосування тестового контролю для вивчення мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / С. Колодій // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2013. — Т. 17, № 2. — С. 453-456. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2013_17_2_42.
Ситник І. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : Підруч. для мед. вузів / І. Ситник, С. Климнюк, М. Творко. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. — 391 c.
Шарун А. Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / А. Шарун, Т. Крушинська // Медичні перспективи. — 2011. — Т. 16, № 1. — С. 14-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2011_16_1_5.
Широбоков В. Значення дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для формування лікаря в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Широбоков, В. Войцеховський, А. Якименко // Biomedical and biosocial anthropology. — 2014. — № 22. — С. 245-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bba_2014_22_69.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.07.2020 12.33.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Львів :: Запитання: 44451  
Анастасія запитує:
Життя та діяльність Миколи Амосова.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
"Здров'я треба здобувати самому..." : 6 грудня - 105 років від дня народження Миколи Амосова // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 11. — С. 23-25.
Академіку Миколі Михайловичу Амосову — 100 років [Електронний ресурс] // Український нейрохірургічний журнал. — 2013. — № 4. — С. 77-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2013_4_19
Амосов Микола Михайлович [Електронний ресурс] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2013. — № 4. — С. 67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2013_4_15
До 100-річчя від дня народження Миколи Михайловича Амосова [Електронний ресурс] // Український кардіологічний журнал. — 2013. — № 6. — С. 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukzh_2013_6_3
Згурська М. Микола Амосов / М. Згурська ; пер. з рос. Л. Кіцила. — Харків : ПЕТ, 2015. — 125 с.
Книшов Г. В. Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) [Електронний ресурс] / Г. В. Книшов // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 12. — С. 10-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_12_4
Коваленко О. Микола Амосов: нерозімкнене коло вічності : видатні постаті / О. Коваленко // Освіта України. — 2013. — 23 груд. — С. 14-15.
Легендарний кардіохірург нашого часу : До 90-річчя від дня народження М.М.Амосова (1913-2002) // Календар знаменних і пам'ятних дат, 2003. — Київ, 2003. — 4 кв. — С.49-53.
Литвиненко А. Ф. Пам’яті Миколи Михайловича Амосова [Електронний ресурс] / А. Ф. Литвиненко // Науковий журнал МОЗ України. — 2014. — № 1. — С. 143-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/njmoz_2014_1_24
Микола Михайлович Амосов — основоположник дитячої торакальної та кардіохірургії [Електронний ресурс] // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 4. — С. 5-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khdv_2013_4_3
Микола Михайлович Амосов : легенда світової науки : біобібліогр. покажч. / Національна наукова медична бібліотека України ; упоряд. Л. Є. Корнілова, Т. А. Остапенко. — Київ : Національна наукова медична бібліотека України, 2009. — 78 с.
Трахтенберг І. М. Мудрий Амосов поруч з Ярославом Мудрим: слово про незабутню людину (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) 14-25 [Електронний ресурс] / І. М. Трахтенберг. // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_12_5
Фурманов Ю. Вистраждане щастя : до 100-річчя від дня народження академіка Миколи Амосова / Ю. Фурманов // Віче. — 2013. — № 23. — С. 38-39.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 23.06.2020 10.10.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таміла із міста: Київ :: Запитання: 44345  
Таміла запитує:
Вчення Чарльза Дарвіна.
Наша відповідь:
Добрий день,Таміло! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Алієва О. Погляд на процес формування техносфери крізь призму еволюційної теорії Чарльза Дарвіна [Електронний ресурс] / О. Алієва // Схід. — 2014. — № 5. — С. 91-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_5_18.
Гуменюк Г. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст [Електронний ресурс] / Г. Гуменюк, І. Чень, О. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. — 2019. — Т. 25. — С. 344-347. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2019_25_62.
Дефорж Г. Життя та наукова діяльність Чарльза Дарвіна(1809-1888) [Електронний ресурс] / Г. Дефорж // Історія науки і техніки. — 2013. — Вип. 4. — С. 174-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ictnt_2013_4_23.
Еволюційне вчення : конспект лекцій / ред.: Г. Бацура; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 49 c.
Завідняк Б. Теодіцея Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна [Електронний ресурс] / Б. Завідняк // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 131. — С. 186-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_131_52.
Лещенко Е. Вплив гуманістичних та еволюційних ідей Ч. Дарвіна на становлення педагогічних поглядів М. О. Корфа [Електронний ресурс] / Е. Лещенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2015. — Вип. 44. — С. 31-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_6.
Леус Т. Розвиток уявлень про походження життя : матеріали для роботи / Т. Леус // Біологія (Основа). — 2019. — № 4-5. — С. 40-56.
Мосякін А. Чарльз Дарвін та екологічні пояснення біотичних інвазій: історичний аналіз та сучасні концепції [Електронний ресурс] / А. Мосякін // Український ботанічний журнал. — 2009. — Т. 66, № 6. — С. 757-769. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2009_66_6_3.
Ситник К. Еволюція еволюційної ідеї (до ювілею Ч. Дарвіна) [Електронний ресурс] / К. Ситник // Український ботанічний журнал. — 2009. — Т. 66, № 1. — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2009_66_1_3.
Теорія еволюції : 12 лютого – 210 років від дня народження Чарльза Роберта Дарвіна // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 1. — С. 30-31.
Фурсов В. Біологічна систематика: шлях у триста років від Карла Ліннея до ДНК / В. Фурсов // Країна знань. — 2012. — № 1. — С. 30-35.
Чернобай Ю. Дарвін та еволюція у музейній експозиції / Ю. Чернобай // Наук. зап. Держ. природознав. музею. — 2009. — Вип. 25. — С. 3-12.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 31.05.2020 19.52.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44311  
Діма запитує:
Курсова робота: Медична книга в документно-інформаційному потоці
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43792.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 27.05.2020 22.53.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244037 seconds