Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 44434  
Марія запитує:
Доброго дня! чи є у бібліотеці Українська мала енциклопедія Є. Онацького? Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! У Національній бібліотеці України для дітей є дане видання: Онацький Є. Українська мала енциклопедія : у 4 т. Т. 1, 2.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 18.06.2020 16.44.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Бровари :: Запитання: 44354  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Можливо знайти словники з риторики українською мовою. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Перегляньте наступні джерела:
Сагач Г. М. Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач. – Київ : МАУП, 2006. –. 280 с.
Сагач Г. М. Похвальне красномовство : практ. посібник / Г. М. Сагач ; Ін-т змісту і методів навчання. - Київ : [б.в.], 1996. - 156 с.
Макович Х. Я. Словник термінів і понять з риторики [Електронний ресурс] / Х. Я. Макович, Л. О. Вербицька, Н. О. Капітан. – Львів, 2016. – 140 с. – Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3431/Риторичний словник.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Словник української мови : академ. тлумачний словник (1970-1980) : в 11-ти тт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 1.06.2020 13.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44316  
Яна запитує:
Доброго дня, чи є у вашій бібліотеці словники українських символів?
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Словник символів / О. І. Потапенко [та ін.] ; за ред. О. І. Потапенка. - Київ : Ред. часопису "Народознавство", 1997. - 156 с.
Словник символів культури України : навч. посіб. / Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ін-т. - 2-е вид., допов. і випр. - Київ : Міленіум, 2002. - 258 с.
Українські символи / М. Дмитренко, [та ін.] ; за ред. М. К. Дмитренка. - Київ : Ред. часопису "Народознавство", 1994. - 140 с. : іл.
Словник символів [Електронний ресурс] / О. І. Потапенко [та ін.] ; за ред. О. І. Потапенка. - Київ : Ред. часопису "Народознавство", 1997. - 156 с. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/evshan/symbol.htm.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 28.05.2020 09.07.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44165  
Яна запитує:
Підберіть літературу за темою Розвиток енциклопедичних видань. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Горбик В. Проблеми підготовки багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України» / В. Горбик // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – 2009. – Вип. 15, Ч. 1. – С. 30-45.
Грабівська Г. І. Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" / Г. І. Грабівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 191-195.
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 732. - С. 399-402.
Зубець Н. О. Українська лексикографія другої половини ХХ-початку ХХІ століття : навч. посіб. / Н. О. Зубець ; ред.: Л. І. Кучеренко ; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., доповн. - Запоріжжя, 2011. - 125 c.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Черниш Н. І. Видавничий доробок Миколи Бажана : [моногр.] / Н. І. Черниш. - Львів : Піраміда, 2012. – 275.
Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи : навч. посіб. / Н. І. Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2009. - 212 c.
Черниш Н. Парадигма розвитку української енциклопедичної справи ХХ ст. (до 55-ї річниці створення Головної редакції УРЕ) // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 37. – С. 513-536.
Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини XX ст. / Н. І. Черниш // Поліграфія і вид. справа. - 2009. - № 1. - С. 8-17.
Геєць В. М. Видання енциклопедичного рівня [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Економіка України. - 2013. - № 12. - С. 88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_12_7.pdf.
Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників [Електронний ресурс] / Н. Демчук, О. Романюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2008. - Вип. 3. - С. 289-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2008_3_23.pdf.
Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : колектив. моногр. / за ред. Киридон А. М. – Київ : Держ. наук. установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 312 с.
Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку енциклопедичних видань [Електронний ресурс] / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. - 2010. - Вип. 1. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2010_1_37.pdf.
Науковий проект «Українська бібліотечна енциклопедія» [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна енциклопедія. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/About Project.
Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи [Електронний ресурс] : наук. зб. / НАН України ; Ін-т енциклопед. досліджень. – Київ, 2015. – 252 с. – Режим доступу: http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/ukrainski-elektronni-ta-paperovi-entsyklopedychni-vydannia.pdf.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 10.05.2020 00.34.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 43715  
Ульяна запитує:
Добрий день! Цікавлять словники-довідники та електронні ресурси економічної тематики. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ульяно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38947.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 26.12.2019 10.45.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.256142 seconds