Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44606
   


Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 43512  
Андрій запитує:
Добрий день! Які польсько-українські словники є у фонді бібліотеки.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі словники. Чекаємо Вас за адресою вулиця Януша Корчака, 60, щоденно, окрім суботи.
Польсько-український та українсько-польський словник = Slownik polsko-ukrainski i ukrainsko-polski : близько 50 тисяч слів та словосполучень / уклад. Д. Бачинський [та ін.]. — Вид. 2-е, випр. та допов. — Київ : Чумацький Шлях, 2006. — 536 с.
Польсько-український українсько-польський словник : 100000 слів і словосполучень / уклад. А. Малецька, З. Ландовські; за заг. ред. В. Бусела. — Київ : Перун, 2004. — 838 с.
Польсько-український українсько-польський словник : понад 8000 слів для учнів загальноосвіт. шк. / уклад. Н. Ткачова. — Київ : Літера, 2012. — 143 с.
Таланов О. Польсько-український українсько-польський словник = Polsko-ukrainski ukrainsko-polski slownik : понад 100000 слів та словосполучень / О. Таланов. — Київ : Арій, 2017. — 543 с.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 30.10.2019 15.41.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 43272  
Тетяна запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про Джеймса Крюса.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42688. Також Ви можете ознайомитися з наступними джерелами за Вашим запитом:
Давидюк Л. В. Зарубіжна літературна казка : навчальний посіб. / Л. В. Давидюк, О. Ф. Задорожня — Київ : Ленвіт, 2003. — 590 с.
Брандис Е. П. От Эзопа до Джанни Родари : зарубеж. лит. в дет. и юнош. чтении : очерки / Е. П. Брандис ; оформ. П. Кузаняна. — Изд. доп. и перераб. — Москва : Детская литература, 1980. — 446 с.
Зарубежная детская литература : учеб. для ин-тов культуры / сост. И. С. Чернявская. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Просвещение, 1982. — 559 с. : илл.
Письменник, що дарує сміх : до 90-річчя від дня народж. нім. дит. письменника Д. Крюса / Національна бібліотека України для дітей ; матеріал підгот. В. І. Олійник, Л. М. Ільченко ; літ. ред. О. А. Кадькаленко. — Київ : НБУ для дітей, 2016. — 24 c. : фотоіл.
Крюс Джеймс [Електронний ресурс] // Javalibre.com.ua : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/265.– Назва з екрана

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 4.08.2019 20.09.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юра із міста: Київ :: Запитання: 42688  
Юра запитує:
Доброо вечора. Підкажіть матеріал про Крюса
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Джеймс Крюс (р. 1926) // Зарубежная детская литература / сост. И. Чернявская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1982. — С. 311-314.
Джеймс Крюс // Зарубежная литература для детей и юношества : в 2 ч. Ч. 2. – М., 1989. – С. 160-162.
Дороже серебра и злата : игровая программа для детей 7-10 лет по сказочной повести Дж. Крюсса «Тим Талер, или Проданный смех» // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. – № 1. – С. 9-14.
Зиман Л. Джеймс Крюс / Л. Зиман // Зарубежная литература для детей и юношества / Л. Зиман. — М., 2007. — С. 162-168.
Иванова Э. Джеймс Крюс (1926-1997) / Э. Иванова // Зарубежная детская литература. – 2-е изд., стереотип. – М., 2000. – С. 74-76.
Исаева А. Джеймс Крюс, веселый писатель / А. Исаева // Детская литература, 1973 : сб. ст. – М., 1973. – С. 266-291.
Качак Т. Джеймс Крюс (1926-1997) / Т. Качак, Л. Круль // Зарубіжна література для дітей / Т. Качак, Л. Круль. — Київ, 2014. — С. 180-183.
Колос А. Дивовижний світ дитинства у повісті Джеймса Крюса «Флорентіна» / А. Колос // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2015. – № 10. – С. 55-56.
Малая С. Джеймс Крюс. Маяк на Омаровых рифах [Електронний ресурс] / С. Малая // Библиогид : книги и дети : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://bibliogid.ru/podrobno/186-dzhejms-kryus-mayak-na-omarovykh-rifakh. — Назва з екрана.
Просекова О. Кто смеется, тот спасен / О. Просекова // Читаем, учимся, играем. – 2007. – № 5. – С. 12-15.
Стеквашов Є. Джеймс Крюс / Є. Стеквашов // Зарубіжні письменники : енцикл. довід. Т. 1: А-К. – Тернопіль, 2005. – С. 805-807.
Тубельская Г. Крюс Джеймс (1926-1997) / Г. Тубельская // Зарубежные детские писатели : биобиблиогр. справ. Ч. 1 : Сто имен : А-М / Г. Тубельская. – М., 2005. – С. 182-185.
Фройнд В. Темные силы / В. Фройнд // Современная литература для детей и юношества в Федеративной Республике Германия / В. Фройнд. – Воnn, 1990. – С. 43-48.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 11.12.2018 22.16.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Вінниця :: Запитання: 42225  
Микола запитує:
Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку : 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір)
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо!
За Вашим питанням наступний матеріал:
1.Алексеєнко, Л. М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) [Текст] : Навч. посібник для вузів / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко. - Тернопіль : Астон, 2003;

2.Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації [Текст] : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. - К. : Знання, 2006. - 515 с.;
3.Глушецкий, А. А. Кооперация: роль в современной экономике [Текст] : общественно-политическая литература / А.А. Глушецкий. - М. : Профиздат, 1991;

4.Економічний енциклопедичний словник [Текст] : в 2-х т. Т. 1. А-Н / С. В. Мочерний [та ін.] ; ред. С. В. Мочерний. - Л. : Світ, 2011. - 616 с.;

5.Економічний тлумачний словник [Текст] : понятійна база законодавства України у сфері економіки / упор. Д. Д. Гордієнко. - К. : КНТ, 2006.
6.Конопліцький, В. А. Економічний словник: тлумачно-термінологічний [Текст] / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. - К. : КНТ, 2007;

7.Чаянов, А. В. Краткий курс кооперации [Текст] / А. В. Чаянов. - Моска : Книжная палата, 1989. - 80 с. ;

8.Экономика и право: Энциклопедический словарь Габлера [Текст] : Пер. с нем. / ред. А. П. Горкин. - М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. - 432 с.;
9.Энциклопедический словарь бизнесмена [Текст] : Менеджмент, маркетинг, информатика / ред. М. И. Молдованов. - К. : Техника, 1993.

***************************************************************************************************

1.Васильчак, С. В. Кооперація як складова розвитку українського села [Текст] / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Економіка АПК. - 2009. - N 9. - С. 34-38;

2.Гладкий, С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико-правового аналізу взаємозв’язків [Текст] / С. Гладкий // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 5. - С. 17-21;

3.Гончарова, Л. Н. Кооперация как форма организации экономических отношений в аграрном секторе [Текст] / Л.Н. Гончарова // Социально-гуманитарные знания. - 2004. - N6. - С. 331-334;
4.Жебровська, О. Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища [Текст] / О. Жебровська // Маркетинг в Україні. - 2014. - N 5. - С. 40-46;

5.Коберник, І. В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств [Текст] / І. В. Коберник // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - N 10. - С. 124-130;

6.Кормнов, Ю. О международной научно-производственной кооперации [Текст] / Ю. Кормнов // Экономист. - 2004. - N8. - С. 53-58;

7.Липчук, В. В. Соціальна кооперація: суть, значення, досвід [Текст] / В. В. Липчук, Н. В. Липчук // Економіка України. - 2013. - N 6. - С. 89-96;

8.Малік, М. Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки [Текст] / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2010. - N 12. - С. 103-108;

9.Малік, М. Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК [Текст] / М. Й. Малік, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2010. - N 3. - С. 3-8;

10.Україна. Закони. Про кооперацію [Текст] : від 10 липня 2003 р. №1087-IV // Економіка АПК. - 2003. - № 9. - С. 142-150;

11.Шиндирук, І. П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів [Текст] / І. П. Шиндирук // Економіка АПК. - 2016. - N 7. - С. 54-59.
*********************
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
ЗАКОН УКРАЇНИ Про кооперацію.
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Spozhyvcha_kooperatsiia
Нестуля О.О., Пантелеймоненко А.О. СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
http://gisap.eu/ru/node/522
Легошина О.Л. СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «КООПЕРАЦІЯ» ТА «КООПЕРАТИВИ СПОЖИВАЧІВ»
https://textbooks.studio/ekonomicheskaya-teoriya-uchebnik/ponyatiya-kooperatsiya-kooperativ.html
Понятия «кооперация» и «кооператив»
https://vocabulary.ru/termin/kooperacija.html
КООПЕРАЦИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/menedzhment/part3/033.htm
Сутність і види кооперації праці в менеджменті
https://bit.ly/2wuuOzc
Кооперація
http://www.ekoslovar.ru/166.html
Кооперирование производства
http://ven.ztu.edu.ua/article/download/29500/36829
Щербан М.Д., СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
Успіху!

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 29.08.2018 15.31.39 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 41724  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати статті по темі "Інформаційно-довідкові видання" за матеріалами фахової періодики!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бібліотеки національних академій наук - http://maan.nbuv.gov.ua/cgi-bin/maan/jrn.exe?&I21DBN=UA&P21DBN=maan&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all_ua&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=bnan
Бібліотечний вісник - http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?&I21DBN=BV&P21DBN=BV&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=pref=&S21COLORTERMS=1&S21STR=bv
Довідкові видання - https://studfiles.net/preview/5264486/page:66/
Інформаційно-довідкові видання - http://stud.com.ua/22622/dokumentoznavstvo/informatsiyno_dovidkovi_dokumenti
Патріот України : Довідково-інформаційне видання / Рада Орг. ветеранів України. Голов. редкол. Кн. Пам’яті України ; [Редкол.: І.О.Герасимов (голова) та ін.]. — К. : Кн. пам’яті України, 2004. — 145 с. : іл., табл.
Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право). Довідкове видання / Ред.кол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2003. – 250 с. - http://irr.org.ua/publication/pvzru.pdf
http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/4_1/12-Chernysh.pdf
http://pidruchniki.com/19120621/dokumentoznavstvo/dovidkovo-informatsiyna_dokumentatsiya

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 26.02.2018 19.35.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.293068 seconds