Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Микола із міста: Вінниця :: Запитання: 42225  
Микола запитує:
Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку : 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір)
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо!
За Вашим питанням наступний матеріал:
1.Алексеєнко, Л. М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) [Текст] : Навч. посібник для вузів / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко. - Тернопіль : Астон, 2003;

2.Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації [Текст] : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. - К. : Знання, 2006. - 515 с.;
3.Глушецкий, А. А. Кооперация: роль в современной экономике [Текст] : общественно-политическая литература / А.А. Глушецкий. - М. : Профиздат, 1991;

4.Економічний енциклопедичний словник [Текст] : в 2-х т. Т. 1. А-Н / С. В. Мочерний [та ін.] ; ред. С. В. Мочерний. - Л. : Світ, 2011. - 616 с.;

5.Економічний тлумачний словник [Текст] : понятійна база законодавства України у сфері економіки / упор. Д. Д. Гордієнко. - К. : КНТ, 2006.
6.Конопліцький, В. А. Економічний словник: тлумачно-термінологічний [Текст] / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. - К. : КНТ, 2007;

7.Чаянов, А. В. Краткий курс кооперации [Текст] / А. В. Чаянов. - Моска : Книжная палата, 1989. - 80 с. ;

8.Экономика и право: Энциклопедический словарь Габлера [Текст] : Пер. с нем. / ред. А. П. Горкин. - М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. - 432 с.;
9.Энциклопедический словарь бизнесмена [Текст] : Менеджмент, маркетинг, информатика / ред. М. И. Молдованов. - К. : Техника, 1993.

***************************************************************************************************

1.Васильчак, С. В. Кооперація як складова розвитку українського села [Текст] / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Економіка АПК. - 2009. - N 9. - С. 34-38;

2.Гладкий, С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико-правового аналізу взаємозв’язків [Текст] / С. Гладкий // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 5. - С. 17-21;

3.Гончарова, Л. Н. Кооперация как форма организации экономических отношений в аграрном секторе [Текст] / Л.Н. Гончарова // Социально-гуманитарные знания. - 2004. - N6. - С. 331-334;
4.Жебровська, О. Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища [Текст] / О. Жебровська // Маркетинг в Україні. - 2014. - N 5. - С. 40-46;

5.Коберник, І. В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств [Текст] / І. В. Коберник // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - N 10. - С. 124-130;

6.Кормнов, Ю. О международной научно-производственной кооперации [Текст] / Ю. Кормнов // Экономист. - 2004. - N8. - С. 53-58;

7.Липчук, В. В. Соціальна кооперація: суть, значення, досвід [Текст] / В. В. Липчук, Н. В. Липчук // Економіка України. - 2013. - N 6. - С. 89-96;

8.Малік, М. Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки [Текст] / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2010. - N 12. - С. 103-108;

9.Малік, М. Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК [Текст] / М. Й. Малік, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2010. - N 3. - С. 3-8;

10.Україна. Закони. Про кооперацію [Текст] : від 10 липня 2003 р. №1087-IV // Економіка АПК. - 2003. - № 9. - С. 142-150;

11.Шиндирук, І. П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів [Текст] / І. П. Шиндирук // Економіка АПК. - 2016. - N 7. - С. 54-59.
*********************
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
ЗАКОН УКРАЇНИ Про кооперацію.
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Spozhyvcha_kooperatsiia
Нестуля О.О., Пантелеймоненко А.О. СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
http://gisap.eu/ru/node/522
Легошина О.Л. СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «КООПЕРАЦІЯ» ТА «КООПЕРАТИВИ СПОЖИВАЧІВ»
https://textbooks.studio/ekonomicheskaya-teoriya-uchebnik/ponyatiya-kooperatsiya-kooperativ.html
Понятия «кооперация» и «кооператив»
https://vocabulary.ru/termin/kooperacija.html
КООПЕРАЦИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/menedzhment/part3/033.htm
Сутність і види кооперації праці в менеджменті
https://bit.ly/2wuuOzc
Кооперація
http://www.ekoslovar.ru/166.html
Кооперирование производства
http://ven.ztu.edu.ua/article/download/29500/36829
Щербан М.Д., СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
Успіху!

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 29.08.2018 15.31.39 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 41724  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати статті по темі "Інформаційно-довідкові видання" за матеріалами фахової періодики!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бібліотеки національних академій наук - http://maan.nbuv.gov.ua/cgi-bin/maan/jrn.exe?&I21DBN=UA&P21DBN=maan&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all_ua&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=bnan
Бібліотечний вісник - http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?&I21DBN=BV&P21DBN=BV&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=pref=&S21COLORTERMS=1&S21STR=bv
Довідкові видання - https://studfiles.net/preview/5264486/page:66/
Інформаційно-довідкові видання - http://stud.com.ua/22622/dokumentoznavstvo/informatsiyno_dovidkovi_dokumenti
Патріот України : Довідково-інформаційне видання / Рада Орг. ветеранів України. Голов. редкол. Кн. Пам’яті України ; [Редкол.: І.О.Герасимов (голова) та ін.]. — К. : Кн. пам’яті України, 2004. — 145 с. : іл., табл.
Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право). Довідкове видання / Ред.кол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2003. – 250 с. - http://irr.org.ua/publication/pvzru.pdf
http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/4_1/12-Chernysh.pdf
http://pidruchniki.com/19120621/dokumentoznavstvo/dovidkovo-informatsiyna_dokumentatsiya

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 26.02.2018 19.35.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Джулія із міста: Україна :: Запитання: 41521  
Джулія запитує:
Доброго дня.Ви можете надати електронні ресурси з Ділової німецької мови. Дякую щиро.
Наша відповідь:
1. http://eprints.zu.edu.ua/13661/

2. http://chitalnya.nung.edu.ua/dilova-nimecka-mova.html

3. http://chitalnya.nung.edu.ua/dilova-nimecka-mova.html-1

4. http://vlp.com.ua/node/12520

5. https://subject.com.ua/pdf/240.pdf

6. http://ito.vspu.net/ENK/KIt v osviti i nauk/de/dilovod/bobruk.htm

7. http://library.iapm.edu.ua/metod/2421_inoz-dil_m_nim_sp.pdf

8. http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:432627/Source:default

9. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. - К.: «ВП Логос», 2009. – 350 с.

10. Буданов С.І., Тріщ О.М. Gesch?ftsdeutsch. Ділова німецька мова. – Харків: Торсінг Плюс, 2006. – 112 с.

11. Архипкина Г.Д., Завгородная Г.С., Сарычева Г.П. Деловая корреспонденция на немецком языке. Gesch?ftskorrespondenz. – М.: Инфра-М, 2011. – 191 с.

12. Ковтун, Людмила Георгиевна.
Банковская корреспонденция на немецком языке: Учебник для вузов/ Людмила Ковтун, Татьяна Николаева; Финансовая акад. при Правительстве РФ. - М. : Экзамен, 2002. - 111 с. - ISBN 5-94692-075-8

13. Ділова німецька мова: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення німецької мови/ Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т ; Міністерство освіти і науки України (Київ), Київський національний економічний університет (Київ). - К. : [б. и.], 2002. - 102 с.

14. Венидиктова, Нина Ивановна.
Немецкий для бизнеса: переговори по телефону. - М. : Живой язык, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-8033-0713-6

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 3.01.2018 18.36.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40972  
Євгенія запитує:
Шановні бібліографи, для іноземних студентів дуже потрібні онлайн-словники. Допоможіть, будь ласка, знайти перекладний українсько-французький (або хоча б російсько-французький) словник. Дуже потбібні українсько-французький словник медичної термінології, українсько-французький словник економічної термінології. Будема Вам дуже вдячні!
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгенія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
медичні термінологічні українсько-французький словники
http://www.unika.in.ua/ua/dic_fr.php
https://www.spip.net/uk_article5729.html
http://www.thefreedictionary.com/

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 15.09.2017 11.58.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Коростень :: Запитання: 40305  
Алла запитує:
Доброго дня! Будь ласка допоможіть знайти інформацію на тему: "Тлумачення спокуси у католицизмі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло!
Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
http://www.pravenc.ru/text/674970.html
ИСКУШЕНИЕ
http://bible.optina.ru/new:iak:01:13
http://cyberleninka.ru/article/n/iskushenie-v-pravoslavnom-i-v-katolicheskom-zhitiynom-diskurse-serediny-xv-xvii-vv
Аверьянова Е. ИСКУШЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОМ И В КАТОЛИЧЕСКОМ ЖИТИЙНОМ ДИСКУРСЕ СЕРЕДИНЫ XV-XVII ВВ
http://catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=160
Католическая Церковь
http://www.truechristianity.info/ua/books/hope_for_lord_026.php
Шосте прохання: «І не введи нас у спокусу...»
На все добре!

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 23.02.2017 18.58.41 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.304358 seconds