Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 34282  
Роман запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал (як друковані так і електронні джерела) про історію Української Загальної Енциклопедії та видання "Украинский народ в его прошлом и настоящем". Наперед вдячний.
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе! Сподіваємося, що надана інформація стане Вам в пригоді. Це все, що змогли. Треба переглянути самі видання. В їх Передмові можливо також є історичний нарис їх створення та видання.
Віктор Савенко. Підготовка та видання НТШ "Українскої загальної енциклопедії"// [Наук. записки: Серія "Історія" -С.148-152.] . - Режим доступу:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1879/1/Savenko.pdf
ДОТЕПЕРІШНІ УКРАЇНСЬКІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ. - Режим доступу:
http://izbornyk.org.ua/encycl/eui004.htm
Енцеклопедична діяльність Володимира Січинського. - Режим доступу:
http://politics.ellib.org.ua/pages-5032.html
Перша українська Книга знань народилася на Покутті
«Українська Загальна Енциклопедія» у трьох томах. - Режим доступу:
http://incognita.day.kiev.ua/persha-ukrayinska-kniga-znan-narodilasya-na-pokutti.html
Опис документа: . - Режим доступу:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=676470
Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури. - Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1317070247601/dokumentoznavstvo/slovniki_dzherelo_informatsiyi_rol_slovnikiv_pidvischenni_movnoyi_kulturi
Тарас Прохасько: «Українська загальна енциклопедія» — найголовніша пізнавальна література для мене» . - Режим доступу:
http://bukvoid.com.ua/digest/2013/09/17/145901.html
Українська Загальна Енциклопедія: (Книга Знання (УЗЕ)) . - Режим доступу:
http://movahistory.org.ua/wiki/Українська_Загальна_Енциклопедія
Українська загальна енциклопедія: Книга знання в 3-х т. / Під ред. І.Раковського. - Львів; Івано-Франківськ; Коломия: Рідна школа, 1990. – 476 с
(Якщо знайдете книгу, ознайомтеся з передмовою цього видання) . - Режим доступу:
http://www.refsua.com/referat-5359-9.html
УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГІКА: З історії розвитку української етнопедагогіки-С. 10. - Режим доступу:
http://ria-video.ru/files/b2b/2289/files/etnopedagogika.doc
Українські енциклопедії
http://uk.wikipedia.org/wiki/Українські_енциклопедії

Энциклопедии: Іван Раковський. Українська Загальна енцикльопедія. Львів-Станиславів-Коломия, 1930-1935. . - Режим доступу:
http://apokrif.com.ua/bookstore/encyclopedia-2/
***********************************************************************
Українські енциклопедичні видання : "Модерною українською енциклопедією стало видання під редакцією М.Грушевського, Ф.Вовка, Ф.Корша, А.Кримського, М.Туган-Барановського, О.Шахматова, С.Томашівського, М.Єфименка, С.Рудницького, О.Русова, В.Охріменка "Украинский народ в его прошлом и настоящем" (Петроград, 1914-16)." . - Режим доступу:
http://ponynkalitcey.ucoz.ua/Biblioteka/biblio_uroki/ukr.enciklopedichni_vidannja.doc

Украинский народ в его прошлом и настоящем [Електронний ресурс] / под ред. О. К. Волкова [и др.]. - С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная Польза", 1914
Т. 1. - 360 с. Повний текст доступний у читальних залах НБУВ
Ініціатором видання двотомної російськомовної енциклопедії (1914–16 рр.) був М. Грушевський, а її авторами – українські та російські вчені. Перша світова війна перешкодила появі двох наступних томів. Головні статті написали: з географії України – С. Рудницький, зі статистики населення – О. Русов, В. Охримович і С. Томашівський, про антропологічні та етнографічні особливості українського народу – Ф. Вовк, з історії української мови – О. Шахматов. Книгу прикрашено численними ілюстраціями. . - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=(<.>A=ВОЛКОВ$<.>)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Енциклопедія історії України (ЕІУ) "Співчував укр. рухові, був особисто знайомий з М.Грушевським, С.Петлюрою та ін. його провідними діячами, співробітничав з укр. думською громадою, боровся проти утисків укр. мови, був одним з редакторів першого наук. довідника з українознавства «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (т. 1—2, СПб., 1914—16)." . - Режим доступу:
http://www.history.org.ua/?termin=Kovalevsky_M
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПРАЦІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДИСКУСІЯХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ / Віталій ТЕЛЬВАК
http://shron.chtyvo.org.ua/Telvak_Vitalii/Naukovo-populiarni_pratsi_Mykhaila_Hrushevskoho.pdf
Петро Стебницький —міністр освіти Української Держави
http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/viznachn-storichn-osobistost/petro-stebnitskiy-m-n-str-osv-ti-ukra-nsko-derzhavi-/
Сучасні енциклопедії. - Режим доступу:
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296
Украинский народ в его прошлом и настоящем : сборник научных трудов . Т . I / ред . Ф . К . Волков [ и др .]. — С .Петербург : Типография т ва " Общественная Польза ", 1914. — 360 с .: ил . - Режим доступу:
http://www.fond-vovk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/maket_vovk1.pdf
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 2
http://elib.nplu.org/object.html?id=531
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 1
http://elib.nplu.org/object.html?id=447
Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ
http://uk.wikipedia.org/wiki/Украинскій_народъ_въ_его_прошломъ_и_настоящемъ

*****************************************************************************
Российская Национальная библиотека :
http://opac.nlr.ru/cgi-bin/opacg/opac.exe
Украинский народ в его прошлом и настоящем. [Сб.]. Т. 1 - 1914-1916
NLR Шифр 132/1305
NLR Шифр Шифры разные
Грушевский М.С., [Отд. 1. Развитие украинских изучений в XIX в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения. Отд. 2. История украинского народа Украинский народ в его прошлом и настоящем Т. 1 - 1914
NLR Шифр 37.47.9.7(1)
NLR Шифр 132/1305
Рудницкий С.И., Отд. 3. Очерк географии Украины Украинский народ в его прошлом и настоящем Т. 2 - 1916
NLR Шифр 37.47.9.7(2)
NLR Шифр Мф К1/4771
NLR Шифр 132/1305

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 15.04.2014 21.06.53 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 34250  
Роман запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал до курсової роботи за темою "Типологічні особливості українських енциклопедичних видань початку XX ст.". Дякую
Наша відповідь:
Романе! На жаль, інформації обмежено. Тому, пропонуємо переглянути знайдені матеріали:
Демчук Н., Романюк О. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи етапи підготовки і видання довідників. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/289-301.pdf
Документознавство. – Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1732/1/CH 1.pdf
Черниш Н. До історії української енциклопедичної справи ХХ ст.. – Режим доступу: http://lnu.edu.ua/faculty/jur/vypusk7/n9/tele-and_radio_journalism-9-18.pdf
Ляшко С. Основні види довідкових видань. Біографічні довідкові видання в Україні / С. Ляшко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип. 16. - С. 458-466. - Бібліогр.: 21 назв.
Черниш Н.І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичний засади підготовки видань / Н. І. Черниш. - Л. : Фенікс, 1998. - 91 с. - Бібліогр.: 15 назв.
Черниш Н.І. Українська енциклопедична справа першої половини ХХ ст. // Поліграфія і видавнича справа. – 2009. – Вип. 1 (49). – С.8-17.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 12.04.2014 17.07.54 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 32654  
Юлія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, джерела (можливо, словники) з українськими та російськими метафорами про сім"ю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Иванюк, Б. П.. Метафора и литературное произведение (структурно-типологический, историко-типологический и прагматический аспекты исследования) [Текст] / Б. П. Иванюк ; Черновицкий гос. ун-т им. Ю.Федьковича. - Черновцы : Рута, 1998. - 252 с.
Кравець, Лариса Вікторівна. Динаміка метафори в українській поезії XX ст. / Лариса Кравець. — К. : Академія, 2012. — 409, [3] с. — (Серія ”Монограф”)
Кравцова, Юлия Валентиновна. Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза [Текст] : монография / Ю. В. Кравцова ; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова. - К. : Изд-во НПУ им. М. П. Драгоманова, 2011. - 360 с.
Москвин, Василий Павлович. Русская метафора. Очерк семиотической теории [Текст] : [монография] / В. П. Москвин. - Изд. 3-е. - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - 182 с.
Слобода, Наталія Володимирівна. Синтаксис поетичної метафори / Н. В. Слобода; [ред. Ковальчук М. С.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. ”Нац. гірн. ун-т”. — Д. : НГУ, 2011. — 135 с.
Словарь философских, метафорических, юмористических и прочих разных парадоксальных определений [Текст] / сост. В. Г. Кротов. - М. : Крон- Пресс, 1995. - 480 с.
Сукаленко, Тетяна Миколаївна. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові / Т. М. Сукаленко; НАН України, Ін-т укр. мови. — К. : Д. Бураго, 2010. — 237 с. : табл. — (Студії з українського мовознавства; 4)
Харченко, Вера Константиновна. Функции метафоры [Текст] : [учеб. пособие] / В. К. Харченко. - Изд. 2-е. - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - 86 с.
Юрченко, Олександр Степанович. Словник стійких народних порівнянь. - Х. : Основа, 1993. - 175 с.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 6.11.2013 19.06.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 31894  
Юлія запитує:
Доброго дня! Я розшукую раритетне видання, а саме "Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 9 (Философия и педагогика). М.: Изд-во И. Д. Сытина, 1911". Знайшла посилання на нього (саме на цей том) лише у електронному каталозі Научной библиотеки Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Мене цікавить наявність у даному джерелі терміну "сім'я". Чи є можливість через Вашу довідку дізнатись - присутній там цей термін чи ні? Буду дуже вдячна за відповідь, а якщо Ваша служба не в змозі "подивитись" за мене, то підкажіть, будь-ласка, де можна знайти електронну версію цього джерела. І якщо є така можливість, то мене цікавлять ще 2 книги: 1) Ищенко Т. С. Краткий философский словарь. М., 1930; 2-е изд. М., 1931.; 2) Краткий философский словарь / Под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. М., 1939. Наперед вдячна, Юлія.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! На жаль, електронної версії «Народной энциклопедии научных и прикладных знаний. т. 9» не знайдено. Проте посилання на неї є у статтях:
Философские энциклопедии и словари. – Режим доступу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Философские_энциклопедии_и_словари
та
http://seo-supernova.ru/plilenoevt37steosaiv/Философские_энциклопедии_и_словари#.D0.9E.D0.BD.D0.BB.D0.B0.D0.B9.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D1.8D.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.B8_.D0.B8_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8
Можливо, Вас зацікавлять сайти:
Философия online. – Режим доступу:
http://phenomen.ru/
Национальная философская энциклопедия (представлено 89 словарей). – Режим доступу:
http://terme.ru/
Електронна версія словника:
Ищенко Т. С. Краткий философский словарь. - М. , 1930. – Режим доступу:
http://bookday.net/10689-kratkij-filosofskij-slovar-t-s-ishhenko.html

З виданням:
Краткий философский словарь / под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. М., 1939
можна працювати. – Режим доступу:
http://books.google.com.ua/books?id=nmokAQAAIAAJ&hl=uk&source=gbs_similarbooks

Додатково: усі видання є у НБУ ім. Вернадського. Спробуйте звернутися до їх віртуальної довідки: http://www.nbuv.gov.ua/node/550

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 29.07.2013 14.15.20 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Хмельницький :: Запитання: 31680  
Марія запитує:
фізіологія кровообігу
Наша відповідь:
Доброго дня!
1.Кровообіг
http://uk.wikipedia.org/wiki/Кровообіг
2.Фізіологія кровообігу
http://knowledge.allbest.ru/medicine/c-2c0b65635a3ac68b4d43b88421306d27.html
3.Учебное пособие: Фізіологія кровообігу
http://www.bestreferat.ru/referat-124667.html
4.«Фізіологія кровоносних судин. кровотік в артеріальній системі»
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/normal_phiz/lectures_stud/uk/med/medprof/фізіологія кровообігу/фізіологія кровоносних судин.htm
5.Кровообіг
http://anatomia.com.ua/krovoobig
6.ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я КРОВООБІГ
http://subject.com.ua/biology/shans/88.html

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 20.05.2013 18.43.23 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.628162 seconds