Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Крістіна із міста: Київ :: Запитання: 46109  
Крістіна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно! Перегляньте наступні джерела:
Абрамян В. Театральна педагогіка : навч. посіб. для студ. вузів / В. Абрамян. - Київ : Лібра, 1996. - 224 с.
Булатова О. С. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической деятельности / О. С. Булатова // Искусство и образование. – 2004. – № 1. – С. 45-53.
Голік О. Педагогічна майстерність (організаційно-управлінський аспект самостійної діяльності студентів) / О. Голік. - Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2009. - 261 с.
Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручн. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін ; за ред. І. А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
Ильев В. А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока / В. А. Ильев. – М. : Аспект Пресс, 1993. – 127 с.
Калько Р. М. До питання про роль театральної педагогіки у формуванні культуротворчої особистості [Електронний ресурс] / Р. М. Калько // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2010. - № 2. - С. 83-93. - Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/690-1396862035.pdf.
Моргун В. Ф. Особистість та гра / В. Ф. Моргун // Проблеми засвоєння театральної педагогіки у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя / В. Ф. Моргун. - Полтава, 1991.
Сафарян С. Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності [Електронний ресурс] / С. Сафарян // Інознемні мови в школах України. - 2014. - № 4. - С. 8-16. - Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3897/1/S_Safaryan_IMVSHU_4_IPPO.pdf.
Середа Н. В. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності [Електронний ресурс] / Н. В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами, - 2011. - № 2. - С. 48-53. - Режим доступу: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/Tipuss/
2011_2/Sereda.pdf.
Театр та театральна педагогіка України у ХХІ столітті: теорія, методологія, практика [Електронний ресурс] : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (21–22 лютого 2013 р., м. Луганськ). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – 184 с. - Режим доступу: https://lgaki.info/wp-content/uploads/2019/10/TEATR-TA-TEATRALNA-PEDAGOGIKA_IV-VNPK-2013.pdf.
Театральна педагогіка та її вплив на формування мовної особистості [Електронний ресурс] // Сайт для вчителів-словесників : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://mova.ippo.kubg.edu.ua/teatralna-pedagogika. - Назва з екрана.
Цина А. Ю. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності вчителя трудового навчання [Електронний ресурс] / А. Ю. Цина, І. В. Шах // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій : теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / О. В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2019. - Вип. 3. – С. 12-14. - Режим доступу: https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/4832/1/Цина,Шах.pdf.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 6.12.2021 14.22.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 45884  
Анна запитує:
Мене цікавить інформація про українське поетичне кіно. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Брюховецька Л. І. Поетична хвиля українського кіно / Л. І. Брюховецька. - Київ : Мистецтво, 1989. - 171 с. : [12] л. іл.
Брюховецька Л. Прорив до вічного / Л. Брюховецька // Кіно-Театр. — 2008. — № 5. — С. 2-6.
Брюховецька О. До питання «поетичного кіно» / О. Брюховецька // Світова кінокласика : зб. ст. - Вип. 2-ий. — Київ : Ред. журналу «Кіно-Театр» : Видавн. дім «КМ Академія», 2002. — С. 103–117.
Бут О. Пісенний образ в українському кіно / О. Бут // Кіно Театр. - 2010. - № 4. - С. 18-19.
Госейко Л. Історія українського кінематографа / Л. Госейко. — Київ : Кіноколо, 2005. — 464 с.
Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно / Й. Левицька. — Київ : Задруга, 2011. — 124 с.
Поетичне кіно: заборонена школа : зб. ст. і матер. / авт. ідеї та упоряд. Л. Брюховецька. - Київ : АртЕк : Редакція журналу "Кіно-Театр", 2001. - 463 с. : фотоіл.
Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. наук. ст. / упор. Л. Брюховецька. - Київ : Задруга, 2010. - 249 с. : іл, фото. - (Б-ка журналу "Кіно-театр").
Брюховецька О. В. «Поетичне кіно»: фільм «Тіні забутих предків» у контексті візуальної культури 1960-х років [Електронний ресурс] / О. В. Брюховецька // Маґістеріум. Серія : Культурологія. - 2013. - Вип. 52. - С. 48-52. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/149249272.pdf.
Пащенко А. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа [Електронний ресурс] / А. Пащенко // Кіно-театр. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1337.
Турчин Т. М. Українське поетичне кіно: тріумф і трагедія [Електронний ресурс] / Т. М. Турчин // Педагогіка мистецтва : навч. посіб. / Т. М. Турчин ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 270 c. - Режим доступу: https://pidru4niki.com/86805/kulturologiya/ukrayinske_poetichne_kino_triumf_tragediya.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 27.09.2021 09.32.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Прилуки :: Запитання: 45759  
Віка запитує:
Доброго ранку! Мені необхідні якісь джерела про біографічний фільм. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку! Перегляньте наступні джерела:
Скуратівський В. Л. Екранні мистецтва в соціокультурних процесах ХХ століття : генеза. Структура. Функція : дис... д-ра мистецтвознавства : 17.00.01 / В. Л. Скуратівський ; Київ. ін-т театрал. мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ, 1997. - 386 л.
Байопики или биографические фильмы - что это за жанр? [Електронний ресурс] // Wdhd.ru [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://wdhd.ru/news/2011/02/bayopiki-ili-biograficheskie-filmi-chto-eto-za-zhanr. - Назва з екрана.
Журавльова Т. Реабілітація мелодрами в українській екранній культурі [Електронний ресурс] / Т. Журавльова // Студії мистецтвознавчі. — Київ : ІМФЕ НАН України, 2008. — № 4 (24). — С. 96-103. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43585/11-Zhuravlyova.pdf?sequence=1.
Косачова О. О. Фільм-біографія на рубежі ХХ І ХХІ ст. [Електронний ресурс]/ О. О. Косачова. - Режим доступу: http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/1213/c1-2020КОСАЧОВА.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Матеріали до історії українського кіно (1991–2011). Вип. 1 [Електронний ресурс] : публікації в наук. зб. та матер. конф. : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-упоряд.: Н. Тертичка, Н. Казакова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2013. – 216 с. - Режим доступу: https://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/IST_KINO1991-2011.pdf.
Тверітінова T. І. Три кіноверсії історії кохання О. де Бальзака: екранізація як інтерпретація [Електронний ресурс] / T. І. Тверітінова // Honore de Balzac: «грані, інтерпретація, Україна" : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (м. Бердичів, 15-16 травня 2019 року). - Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29651/1/T_Tveritinova_BGIU_KSL_IF.pdf.
Фільми жанру біографія [Електронний ресурс] // Kino-teatr.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://kino-teatr.ua/uk/main/films/genre_id/65.phtml. - Назва з екрана.
Фильмы - биографии (байопики). Герои и прототипы [Електронний ресурс] // lossofsoul.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lossofsoul.com/LIFE_IS/Cinema/geroi-i-prototipy.htm. - Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 26.08.2021 08.37.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єва із міста: Київ :: Запитання: 45664  
Єва запитує:
Доброго дня, мені треба інформація про байопік. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єво! Перегляньте наступні джерела:
Байопик [Електронний ресурс] // Culture.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/bayopik/. - Назва з екрана.
Байопік (Biopic) – що це таке простими словами [Електронний ресурс] // Termin.in.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://termin.in.ua/bayopik-biopic/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 15.06.2021 08.45.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: Київ :: Запитання: 45658  
Соня запитує:
Елементи театральної культури
Наша відповідь:
Доброго дня, Соня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Карпаш О. Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті України кінця XX - початку XXI століття: історія, типологія, тенденції розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / О. Карпаш ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с.
Коломієць Р. Гнат Хоткевич / Р. Коломієць. — Харків : Фоліо, 2020. — 119 с. : іл. — (Знамениті українці).
Лачко О. Рецепція постмодернізму в сучасній театральній культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / О. Лачко ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2019. — 18 с.
Набоков Р. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Р. Набоков ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 20 с.
Осадчук Т. Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Т. Осадчук ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 16 с.
Прокопович Л. Соціально-філософські засади театральності соціокомунікативних проявів культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Л. Прокопович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2020. — 36 с.
Прокоп'як В. Українська театральна культура Галичини періоду окупації (1941-1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / В. Прокоп'як ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2020. — 16 с.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 13.06.2021 22.43.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.303773 seconds