Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Віка із міста: Прилуки :: Запитання: 45759  
Віка запитує:
Доброго ранку! Мені необхідні якісь джерела про біографічний фільм. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку! Перегляньте наступні джерела:
Скуратівський В. Л. Екранні мистецтва в соціокультурних процесах ХХ століття : генеза. Структура. Функція : дис... д-ра мистецтвознавства : 17.00.01 / В. Л. Скуратівський ; Київ. ін-т театрал. мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ, 1997. - 386 л.
Байопики или биографические фильмы - что это за жанр? [Електронний ресурс] // Wdhd.ru [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://wdhd.ru/news/2011/02/bayopiki-ili-biograficheskie-filmi-chto-eto-za-zhanr. - Назва з екрана.
Журавльова Т. Реабілітація мелодрами в українській екранній культурі [Електронний ресурс] / Т. Журавльова // Студії мистецтвознавчі. — Київ : ІМФЕ НАН України, 2008. — № 4 (24). — С. 96-103. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43585/11-Zhuravlyova.pdf?sequence=1.
Косачова О. О. Фільм-біографія на рубежі ХХ І ХХІ ст. [Електронний ресурс]/ О. О. Косачова. - Режим доступу: http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/1213/c1-2020КОСАЧОВА.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Матеріали до історії українського кіно (1991–2011). Вип. 1 [Електронний ресурс] : публікації в наук. зб. та матер. конф. : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-упоряд.: Н. Тертичка, Н. Казакова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2013. – 216 с. - Режим доступу: https://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/IST_KINO1991-2011.pdf.
Тверітінова T. І. Три кіноверсії історії кохання О. де Бальзака: екранізація як інтерпретація [Електронний ресурс] / T. І. Тверітінова // Honore de Balzac: «грані, інтерпретація, Україна" : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (м. Бердичів, 15-16 травня 2019 року). - Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29651/1/T_Tveritinova_BGIU_KSL_IF.pdf.
Фільми жанру біографія [Електронний ресурс] // Kino-teatr.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://kino-teatr.ua/uk/main/films/genre_id/65.phtml. - Назва з екрана.
Фильмы - биографии (байопики). Герои и прототипы [Електронний ресурс] // lossofsoul.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lossofsoul.com/LIFE_IS/Cinema/geroi-i-prototipy.htm. - Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 26.08.2021 08.37.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єва із міста: Київ :: Запитання: 45664  
Єва запитує:
Доброго дня, мені треба інформація про байопік. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єво! Перегляньте наступні джерела:
Байопик [Електронний ресурс] // Culture.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/bayopik/. - Назва з екрана.
Байопік (Biopic) – що це таке простими словами [Електронний ресурс] // Termin.in.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://termin.in.ua/bayopik-biopic/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 15.06.2021 08.45.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: Київ :: Запитання: 45658  
Соня запитує:
Елементи театральної культури
Наша відповідь:
Доброго дня, Соня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Карпаш О. Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті України кінця XX - початку XXI століття: історія, типологія, тенденції розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / О. Карпаш ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с.
Коломієць Р. Гнат Хоткевич / Р. Коломієць. — Харків : Фоліо, 2020. — 119 с. : іл. — (Знамениті українці).
Лачко О. Рецепція постмодернізму в сучасній театральній культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / О. Лачко ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2019. — 18 с.
Набоков Р. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Р. Набоков ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — 20 с.
Осадчук Т. Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Т. Осадчук ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 16 с.
Прокопович Л. Соціально-філософські засади театральності соціокомунікативних проявів культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Л. Прокопович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2020. — 36 с.
Прокоп'як В. Українська театральна культура Галичини періоду окупації (1941-1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / В. Прокоп'як ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2020. — 16 с.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 13.06.2021 22.43.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Вінниця :: Запитання: 45614  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою на тему Особливості кінематографу Сергія Параджанова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Перегляньте такі джерела:
Брюховецька Л. Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно : письменник. Література. Життя / Л. Брюховецька // Всесвіт. — 2019. — № 3-4. — С. 146-153.
Брюховецька О. Від шахтаря до поета: «Квітка на камені» Сергія Параджанова в контексті культурного коду «відлиги» [Електронний ресурс] / О. Брюховецька // Студії мистецтвознавчі. — 2016. — Число 3. — С. 9-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2016_3_4.
Герц М. Символічне зображення життя і смерті у фільмах Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» і «Колір гранату» [Електронний ресурс] / М. Герц // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. — 2015. — Вип. 10. — С. 37-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2015_10_12.
Горпенко В. С. Параджанов: перші кроки / В. Горпенко ; Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : ДІТМ, 1999. — 66 с.
Демещенко В. Творчі пошуки видатного українського режисера Сергія Параджанова [Електронний ресурс] / В. Демещенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2015. — № 2. — С. 94-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_2_23.
Демещенко В. Творчість Сергія Параджанова в контексті української культури ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Демещенко // Культурологічна думка. — 2017. — № 11. — С. 78-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2017_11_10.
Екранний світ Сергія Параджанова : зб. ст. / авт. ідеї та упоряд. Юрій Морозов. — Київ : Дух і Літера, 2014. — 332 с. : фот.
Капелюшний В. Українське поетичне кіно Сергія Параджанова: радянська історіографія [Електронний ресурс] / В. Капелюшний, Р. Конта, Н. Ховайба // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 2. — С. 300-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_2_65.
Муравська Д. Український вірменин у радянській в’язниці : знай наших! / Д. Муравська // Однокласник. — 2020. — № 3. — С. 10-11.
Нікоряк Н. Метафоричні коди кінотексту С. Параджанова «Саят-Нова» (1969) [Електронний ресурс] / Н. Нікоряк // Питання літературознавства. — 2020. — Вип. 101. — С. 209-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2020_101_14.
Нікоряк Н. Оригінальна другорядність: кіносценарій за літературним текстом («Intermezzo» Сергія Параджанова) [Електронний ресурс] / Н. Нікоряк // Питання літературознавства. — 2017. — Вип. 95. — С. 160-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2017_95_14.
Протистояння владі : 4 вересня — 55 років з прем’єри фільму «Тіні забутих предків» // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 8-9. — С. 35-36.
Сергій Параджанов. Злет, трагедія, вічність : твори, листи, документи архівів, спогади, ст., фот. / упоряд. Р. Корогодський, С. Щербатюк. — Київ : Спалах, 1994. — 278 с.: фот.
Скринченко В. Колорит Гуцульщини і запах Карпат... : незабутні / В. Скринченко // Слово Просвіти. — 2019. — 25 квітня-8 травня. — С. 13.
Трунова І. Значення українського національного елементу як складового чинника кінематографу Сергія Параджанова (на прикладі картини «Українська рапсодія») [Електронний ресурс] / І. Трунова // Актуальні питання мистецької педагогіки. — 2020. — Вип. 11. — С. 88-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2020_11_20.
Шиналь Р. Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків» : 10 клас / Р. Шиналь // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 25-27. — С. 26-31.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 5.06.2021 21.58.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 45525  
Ліна запитує:
Доброго дня, чи можна знайти якусь літературу про театральні маски? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Відповідь на ваш запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45032.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 17.05.2021 09.37.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270121 seconds