Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Катя із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44270  
Катя запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою до повідомлення на тему Лесь Курбас - реформатор українського театру. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Безручко О. Запровадження М. П. Верхацьким традицій Л. С. Курбаса в українську школу театрального та екранного мистецтва [Електронний ресурс] / О. Безручко // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 52-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_14.
Білас О. Інноваційні риси музичних концепцій театру Леся Курбаса (на прикладі вистав "Гайдамаки" за Шевченком і "Газ" Г. Кайзера) [Електронний ресурс] / О. Білас // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. — 2017. — Вип. 41. — С. 96-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2017_41_10.
Вдовиченко Г. Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их років XX ст. (М.Г.Хвильовий, М.Г.Куліш, О.С.Курбас) : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Г. Вдовиченко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2001. — 18 с.
Гаджиєва І. Виховання сучасних професійних студентів-акторів драматичного театру та кіно за методикою Леся Курбаса [Електронний ресурс] / І. Гаджиєва, В. Кучина // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 25. — С. 127-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_25_57.
Єрмакова Н. Школа Курбаса : стенограма лекції, прочитаної в рамках виставково-освітнього проекту "Курбас у Києві" до 130-річчя від дня народження Леся Курбаса // Український театр. — 2017. — № 1. — С. 23-25.
Матющенко А. Національний театр як унікальний художньо-філософський образ світу (Творчий тандем Курбас-Куліш у другій половині 1920-х р. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / А. Матющенко // Українознавчий альманах. — 2009. — Вип. 1. — С. 63-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2009_1_23.
Павленко Н. Естетика Леся Курбаса. Творчі засади драматургії і ії сценічного втілення в театрі "Березіль" : дис...канд. філол. наук: 10.01.08 / Н. Павленко ; Донецький ун-т. — Донецьк, 1995. — 124 с.
Петренко Л. Вплив системи Ж. Далькоза на ритмо-пластичну складову режисерської концепції Л. Курбаса [Електронний ресурс] / Л. Петренко // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 24. — С. 66-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_41.
Полякова Ю. Театральна дискусія як гра (Яків Мамонтов і Лесь Курбас) [Електронний ресурс] / Ю. Полякова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 81. — С. 99-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2019_81_18.
Солов’яненко А. Л. Курбас: принципи виховання актора та сучасні проблеми оперно-вокального мистецтва [Електронний ресурс] / А. Солов’яненко // Культура України. — 2013. — Вип. 40. — С. 198-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_40_26.
Хім’як В. Віддзеркалення курбасівських новацій у процесі створення вистави "Мазепа" [Електронний ресурс] / В. Хім’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 2. — С. 171-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_2_30.
Хлистун О. Новий театр Леся Курбаса: вимоги до заглиблення актора в образ [Електронний ресурс] / О. Хлистун // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2018. — Вип. 40. — С. 236-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2018_40_29.
Хлистун О. Театр Леся Курбаса: нові засоби виразності акторської гри [Електронний ресурс] / О. Хлистун // Питання культурології. — 2017. — Вип. 32. — С. 187-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2017_32_12.
Шлемко О. Лесь Курбас і Гуцульський театр [Електронний ресурс] / О. Шлемко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2017. — Вип. 21. — С. 52-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2017_21_8.
Шлемко О. Становлення творчої особистості Леся Курбаса (1911–1912 роки) [Електронний ресурс] / О. Шлемко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2019. — № 1. — С. 204-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2019_1_29.
Якимов Д. Опанування сценічної мови (новаторство Леся Курбаса) [Електронний ресурс] / Д. Якимов, В. Кучина // Соціально-гуманітарний вісник. — 2017. — Вип. 17. — С. 68-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2017_17_17.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 21.05.2020 13.55.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 44233  
Соломія запитує:
Цікаве про фільм "крижане серце"
Наша відповідь:
ДОброго дня, Соломія! На жаль мало інформації в доступних для нас джерелах, пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Ступакова Н. Вона не стала Сніговою королевою : шоу-сайтик : [про мультфільм "Крижане серце" за мотивами казки Г.- К. Андерсена "Снігова королева"] / Н. Ступакова // Барвінок. - 2014. - № 12. - С. 28.
Крижане серце - нові пригоди // Куля. - 2019. - № 12. - С. 2-3.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 17.05.2020 19.40.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44195  
Діма запитує:
Розвиток українського театру
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33279; 36764, 43866.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Андріанова Н. Шляхи розвитку українського театру / Н. Андріанова ; [відп. ред. М. Ф. Дібровенко] ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. — Київ : Рад. Україна, 1960. — 39, [1] с. — (Серія 8; № 19).
Корнієнко В. В. Інституціональний розвиток французького драматичного театру в XX столітті / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ : Знання України, 2006. — 167 с. : іл., табл.
Кучменко Е. М. Розвиток українського театрального руху у 20-30-х роках ХХ ст. (на прикладі творчості Л.Курбаса) / Е.М. Кучменко. — Київ : Знання, 1999. — 28 с.
Проскуряков В. І. Принципи розвитку архітектурної типології українського театру : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра архіт. 18.00.02 / Київ. нац. техніч. ун-т буд-ва і архіт. — Київ, 2002. — 35 с.
Розвиток українського театрального мистецтва в Криму (40-90-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шилова Лілія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2010. — 19 с.
Романько І. І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / І. І. Романько ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 1999. — 19 с.
Театральна освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку : Матеріали наук.-практ. конф., [проведеної у межах щоріч. творч. акції Акад. мистецтв України «Мистецтво молодих – 99»] / редкол.: І. Д. Безгін (голова) та ін. ; упоряд. Г. Г. Васильева. — Київ : ВВП «КОМПАС», 1999. — 127 с.
Чуприна П. Я. Творча діяльність національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка в контексті розвитку української художньої культури (1991 – 2001) : Автореф. дис… канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2005. — 20 с.
Яблунівський С. В. Розвиток системи державного регулювання театральної діяльності в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / С. В. Яблунівський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 13.05.2020 22.28.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Кропивницький :: Запитання: 44184  
Катя запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою для реферату про розвиток кінематографії в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 34741; 36347; 43787. Також пропонуємо Вам знайомитися з наступними джерелами за Вашим запитом:
Алієв Е. Історичний аспект в українському кінематографі [Електронний ресурс] / Е. Алієв // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 127. — С. 238-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_127_63.
Журавльова Т. Авторський кінематограф України початку ХХІ століття. Інтерпретації мелодрами у творах Кіри Муратової та Єви Нейман [Електронний ресурс] / Т. Журавльова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2018. — Вип. 18. — С. 65-72.
Ількович В. Особливості повоєнного розвитку кінематографу в УРСР (1945–1955 рр.) [Електронний ресурс] / В. Ількович // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 121. — С. 25-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_121_9.
Ількович В. Становище та ідеологічні орієнтири українського радянського кінематографу (1945 – середина 1950–х рр.) [Електронний ресурс] / В. Ількович // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 118. — С. 90-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_118_23.
Кохан Т. Кінематограф у контексті культурного простору XX століття / Т. Кохан. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2017. — 303 с.
Кучин С. Кінематографічна сфера як об'єкт державної культурної політики України [Електронний ресурс] / С. Кучин // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 2. — С. 86-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_2_17.
Маслюк О. Законодавчі засади управління кінематографом в Українській РСР у 1938-1945 рр. [Електронний ресурс] / О. Маслюк // Емінак. — 2017. — № 4(1). — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_4(1)__11.
Міщенко М. Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням [Електронний ресурс] / М. Міщенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2014. — № 1116, вип. 50. — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2014_1116_50_9.
Новікова Л. Український кінематограф і процеси національної ідентифікації на рубежі XX–XXI століть : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / Л. Новікова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2012. — 18 с.
Орлов О. Кінематограф незалежної України як "дзеркало" кордоцентричної ментальності [Електронний ресурс] / О. Орлов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2017. — Вип. 57. — С. 109-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2017_57_19.
Поліщук О. Формування та розвиток українського кінематографа [Електронний ресурс] / О. Поліщук, Р. Гуцал // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2019. — Т. 2, № 2. — С. 173-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2019_2_2_9.
Самодрига А. Становлення українського кінематографічного мистецтва (1920 – початок 1930-х років) [Електронний ресурс] / А. Самодрига // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(1). — С. 168-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__33.
Самойленко Т. Український кінематограф 1920-х – 1930-х років (суспільно-політичний аспект) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Т. Самойленко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с.
Сидор О. Кінематограф в українському красному письменстві початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Сидор // Сучасне мистецтво. — 2018. — Вип. 14. — С. 307-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2018_14_29.
Скуратівський В. Автор та авторське у кінематографі України 60–70-х років першої половини 80-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Скуратівський, О. Охіда // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2019. — Т. 2, № 1. — С. 42-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2019_2_1_7.
Федоренко В. Кінематографічне мислення як феномен підсвідомого в мистецтві [Електронний ресурс] / В. Федоренко // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2018. — Вип. 39. — С. 77-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2018_39_13.
Фісенко Т. Кінематограф у формуванні громадської думки [Електронний ресурс] / Т. Фісенко // Обрії друкарства. — 2020. — № 1. — С. 205-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2020_1_18.
Чорногуз Я. Прихований кінематографізм: кіномистецтво 1920-х в інтертекстуальному дискурсі прози В. Домонтовича [Електронний ресурс] / Я. Чорногуз // Магістеріум. Літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 69. — С. 48-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_lit_2017_69_11.
Чуєва О. Типографічний аспект анімованих титрів у кінематографі початку цифрової доби [Електронний ресурс] / О. Чуєва, М. Чолій // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. — 2019. — Т. 2, № 1. — С. 67-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ditpd_2019_2_1_8.
Ширман Р. Український театр і кінематограф на початку ХХ століття: аспекти взаємодії та новаторські тенденції [Електронний ресурс] / Р. Ширман, Д. Мирошниченко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2019. — Т. 2, № 2. — С. 188-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2019_2_2_11.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 12.05.2020 21.00.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Київ :: Запитання: 44122  
Ярослава запитує:
Кіно як засіб соціальних комунікацій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославо! Перегляньте наступні джерела:
Баранова С. Специфіка відображення проблем сучасного суспільства засобами масової комунікації на прикладі американського мультсеріалу South Park (Південний Парк) / С. Баранова // Соціологія та сучасні соціальні трансформації. — Київ, 2011. — С. 32-35.
Генеза ідей і динаміка розвитку соціальних комунікацій : колект. моногр. / [Безручко О. В. та ін. ; за наук. ред. О. М. Холода] ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. - Київ : КиМУ, 2011. - 314 с.
Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : монографія / Горевалов С. І. [та ін.] ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2010. - 320 с.
Ідеї екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва 60-80-х рр. XX століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 [Електронний ресурс] / А. Р. Бурий ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2011. — 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11BAROZK.zip.
Кокуть І. Б. Специфіка засобів масової комунікації на початку XXI століття / І. Б. Кокуть // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : матер. Всеукр. наук. конф. — Львів, 2011. — С. 161-166.
Мусієнко О. С. Українське кіно: тексти і контекст. / О. С. Мусієнко. — Вінниця : Глобус-прес, 2009. — 415 с.
Українське кіно від 1960-х до сьогодення. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька] — Київ : Ред. журн. «Кіно-Театр» : Задруга, 2010. — 249 с. — (Б-ка журналу «Кіно-Театр»).
Виставкіна Д. О. Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України : автореф. дис... канд. соціол. наук : 22.00.04 [Електронний ресурс] / Д. О. Виставкіна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — 21 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09vdospu.zip.
Лінгвістичні параметри кіноанонсу : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 [Електронний ресурс] / С. А. Панченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08psalpk.zip.
Побєдоносцева І. Аудіовізуальні «канали» (телебачення, кіно, відео) як засоби комунікації, глобалізації, маніпуляції та містифікації [Електронний ресурс] / І. Побєдоносцева // Мистецтвознавство України. — Київ, 2001. — Вип. 2. — С. 369-374. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19940412/sotsiologiya/sotsiologiya_zasobiv_masovoyi_komunikatsiyi.
Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа [Електронний ресурс] / упоряд. і наук. ред. М. Перун. – Львів : Вид-во Укр. Католицького Університету, 2004. - 440 с. – Режим доступу: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/communicat.pdf.
Роль мультимедійних засобів комунікації у формуванні світогляду сучасної людини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N130/N130p048-055.pdf.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 5.05.2020 15.13.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.259009 seconds