Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44653  
Аліна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про українського актора Івана Миколайчука. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Десятник Г. О. Визначальні етапи історії кіномистецтва і телебачення : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : КиМУ, 2012. - 292 c.
Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях : кінодовідник / Н. Капельгородська [та ін.] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-майстерня та Благод. меморіал. фонд Івана Кавалерідзе. - Київ : АВДІ, 2004. - 712 с.
Кубей М. І. У серцях наших те, що не вмирає : [про кіномитця Івана Миколайчука] / М. І. Кубей ; бесіду вела А. Котельна // Шк. світ. - 2010. - № 23. - Музика. - 2010. - № 6. - С. 18-19.
Приходько А. С. Історія українського кінематографа ХХ століття : навч. посіб. / А. С. Приходько ; НАПН України, Ін-т педагогіки. - Київ : Пед. думка, 2012. - 127 c.
1941 – народився Іван Миколайчук, актор, режисер [Електронний ресурс] // Український інститут національної пам'яті : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/cherven/15/1941-narodyvsya-ivan-mykolaychuk-aktor-rezhyser. – Назва з екрана.
Брюховецька Л. Реабілітація духовності. Парадокс Івана Миколайчука [Електронний ресурс] / Л. Брюховецька // Кіно-Театр. - 1998. - № 2. - С. 24-26. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7444/11 Bruhovets'ka.pdf?sequence=1.
Герегова С. «Актор номер один» українського поетичного кіно (до 70-річчя від дня народження Івана Миколайчука) [Електронний ресурс] / С. Герегова // Питання історії України. - 2011. - Т. 14. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Piu_2011_14_36.pdf.
Іван Миколайчук [Електронний ресурс] // Український інститут національної пам'яті : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/publication/ivan-mikolaichuk. – Назва з екрана.
Іван Миколайчук: тіні незабутих предків [Електронний ресурс] // Словопис : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://slovopys.kubg.edu.ua/ivan-mykolaichuk-tini-nezabutykh-predkiv-2/. – Назва з екрана.
Пам’яті Івана Миколайчука: цікаві факти життя, спогади колег і рідних, містична смерть [Електронний ресурс] // 5.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.5.ua/kultura/pamiati-ivana-mykolaichuka-tsikavi-fakty-zhyttia-spohady-koleh-i-ridnykh-mistychna-smert-171697.html. – Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 3.09.2020 12.04.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Ніжин :: Запитання: 44587  
Валерія запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про українську театральну акторку Марію Заньковецьку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валерія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 32317; 43600. Також радимо вам переглянути наступні джерела:
Мандрика В. Марія Заньковецька – перша народна артистка України / В. Мандрика, В. Кирилюк. — Ніжин : [б.в.], 2004. — 152 с.: іл.
Марія Заньковецька – видатний театральний діяч України (до 150-річчя від дня народження актриси) : Зб. наук. пр. / ред.: Г. Самойленко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин, 2004. — 203 с. — (Л-ра та культура Полісся; Вип. 25).
Марія Заньковецька як театральний та громадський діяч України: до 140-річчя від дня народження / [Г. Самойленко, Г. Галабутська, Б. Тобілевич та ін.]. — Ніжин : [НДПІ], 1994. — 99 с.
Самойленко Г. М. Грушевський і М. Заньковецька (особистісні та творчі взаємини) [Електронний ресурс] / Г. Самойленко // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2016. — Вип. 85. — С. 41-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2016_85_6.
Самойленко Г. Марія Заньковецька і театральне життя Ніжина / Г. Самойленко. — Ніжин : [НДПІ], 1994. — 56 с.
Самойленко Г. Марія Заньковецька і Поліський край / Г. Самойленко ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : [б.в.], 2004. — 159 с.: іл.
Сікорська І. Марія Заньковецька: світова велич генія національного [Електронний ресурс] / І. Сікорська // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2016. — Вип. 16. — С. 269-270. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2016_16_33.
Шендрікова С. Марія Костянтинівна Заньковецька на кримських театральних сценах [Електронний ресурс] / С. Шендрікова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". — 2011. — Вип. 41. — С. 233-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_57.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 7.08.2020 08.57.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44270  
Катя запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою до повідомлення на тему Лесь Курбас - реформатор українського театру. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Безручко О. Запровадження М. П. Верхацьким традицій Л. С. Курбаса в українську школу театрального та екранного мистецтва [Електронний ресурс] / О. Безручко // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 52-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_14.
Білас О. Інноваційні риси музичних концепцій театру Леся Курбаса (на прикладі вистав "Гайдамаки" за Шевченком і "Газ" Г. Кайзера) [Електронний ресурс] / О. Білас // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. — 2017. — Вип. 41. — С. 96-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2017_41_10.
Вдовиченко Г. Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их років XX ст. (М.Г.Хвильовий, М.Г.Куліш, О.С.Курбас) : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Г. Вдовиченко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2001. — 18 с.
Гаджиєва І. Виховання сучасних професійних студентів-акторів драматичного театру та кіно за методикою Леся Курбаса [Електронний ресурс] / І. Гаджиєва, В. Кучина // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 25. — С. 127-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_25_57.
Єрмакова Н. Школа Курбаса : стенограма лекції, прочитаної в рамках виставково-освітнього проекту "Курбас у Києві" до 130-річчя від дня народження Леся Курбаса // Український театр. — 2017. — № 1. — С. 23-25.
Матющенко А. Національний театр як унікальний художньо-філософський образ світу (Творчий тандем Курбас-Куліш у другій половині 1920-х р. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / А. Матющенко // Українознавчий альманах. — 2009. — Вип. 1. — С. 63-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2009_1_23.
Павленко Н. Естетика Леся Курбаса. Творчі засади драматургії і ії сценічного втілення в театрі "Березіль" : дис...канд. філол. наук: 10.01.08 / Н. Павленко ; Донецький ун-т. — Донецьк, 1995. — 124 с.
Петренко Л. Вплив системи Ж. Далькоза на ритмо-пластичну складову режисерської концепції Л. Курбаса [Електронний ресурс] / Л. Петренко // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 24. — С. 66-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_41.
Полякова Ю. Театральна дискусія як гра (Яків Мамонтов і Лесь Курбас) [Електронний ресурс] / Ю. Полякова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 81. — С. 99-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2019_81_18.
Солов’яненко А. Л. Курбас: принципи виховання актора та сучасні проблеми оперно-вокального мистецтва [Електронний ресурс] / А. Солов’яненко // Культура України. — 2013. — Вип. 40. — С. 198-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_40_26.
Хім’як В. Віддзеркалення курбасівських новацій у процесі створення вистави "Мазепа" [Електронний ресурс] / В. Хім’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 2. — С. 171-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_2_30.
Хлистун О. Новий театр Леся Курбаса: вимоги до заглиблення актора в образ [Електронний ресурс] / О. Хлистун // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2018. — Вип. 40. — С. 236-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2018_40_29.
Хлистун О. Театр Леся Курбаса: нові засоби виразності акторської гри [Електронний ресурс] / О. Хлистун // Питання культурології. — 2017. — Вип. 32. — С. 187-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2017_32_12.
Шлемко О. Лесь Курбас і Гуцульський театр [Електронний ресурс] / О. Шлемко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2017. — Вип. 21. — С. 52-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2017_21_8.
Шлемко О. Становлення творчої особистості Леся Курбаса (1911–1912 роки) [Електронний ресурс] / О. Шлемко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2019. — № 1. — С. 204-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2019_1_29.
Якимов Д. Опанування сценічної мови (новаторство Леся Курбаса) [Електронний ресурс] / Д. Якимов, В. Кучина // Соціально-гуманітарний вісник. — 2017. — Вип. 17. — С. 68-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2017_17_17.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 21.05.2020 13.55.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 44233  
Соломія запитує:
Цікаве про фільм "крижане серце"
Наша відповідь:
ДОброго дня, Соломія! На жаль мало інформації в доступних для нас джерелах, пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Ступакова Н. Вона не стала Сніговою королевою : шоу-сайтик : [про мультфільм "Крижане серце" за мотивами казки Г.- К. Андерсена "Снігова королева"] / Н. Ступакова // Барвінок. - 2014. - № 12. - С. 28.
Крижане серце - нові пригоди // Куля. - 2019. - № 12. - С. 2-3.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 17.05.2020 19.40.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44195  
Діма запитує:
Розвиток українського театру
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33279; 36764, 43866.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Андріанова Н. Шляхи розвитку українського театру / Н. Андріанова ; [відп. ред. М. Ф. Дібровенко] ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. — Київ : Рад. Україна, 1960. — 39, [1] с. — (Серія 8; № 19).
Корнієнко В. В. Інституціональний розвиток французького драматичного театру в XX столітті / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ : Знання України, 2006. — 167 с. : іл., табл.
Кучменко Е. М. Розвиток українського театрального руху у 20-30-х роках ХХ ст. (на прикладі творчості Л.Курбаса) / Е.М. Кучменко. — Київ : Знання, 1999. — 28 с.
Проскуряков В. І. Принципи розвитку архітектурної типології українського театру : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра архіт. 18.00.02 / Київ. нац. техніч. ун-т буд-ва і архіт. — Київ, 2002. — 35 с.
Розвиток українського театрального мистецтва в Криму (40-90-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шилова Лілія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2010. — 19 с.
Романько І. І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / І. І. Романько ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 1999. — 19 с.
Театральна освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку : Матеріали наук.-практ. конф., [проведеної у межах щоріч. творч. акції Акад. мистецтв України «Мистецтво молодих – 99»] / редкол.: І. Д. Безгін (голова) та ін. ; упоряд. Г. Г. Васильева. — Київ : ВВП «КОМПАС», 1999. — 127 с.
Чуприна П. Я. Творча діяльність національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка в контексті розвитку української художньої культури (1991 – 2001) : Автореф. дис… канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2005. — 20 с.
Яблунівський С. В. Розвиток системи державного регулювання театральної діяльності в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / С. В. Яблунівський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 13.05.2020 22.28.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.269605 seconds