Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Світлана із міста: Канів :: Запитання: 46471  
Світлана запитує:
Добрий день. Цікавить -яка література про кубофутуризм. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте таку літературу:
Білик А. А. Протест проти академізму у художній практиці передвижників і кубофутуристів [Електронний ресурс] / А. А. Білик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2018. — Вип. 15. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2018_15_5.
Кашуба-Вольвач О. Історія виникнення термінологічного поняття «кубофутуризм» [Електронний ресурс] / О. Кашуба-Вольвач // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2012. — Вип. 8. — С. 219-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2012_8_20.
Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини ХХ ст.: загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку: автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.05 / О. А. Лагутенко ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т .Рильського НАН України. — Київ, 2008. — 36 с.
Ліщинська О. Етнокультурний вимір українського авангардизму / О. Ліщинська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Філософ. науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 192-199.
Павлова Т. В. Мистці українського авангарду в Харкові : [монографія] / Т. В. Павлова. — Харків : Друк. Мадрид : Графпром, 2014. — 455 c.
Прокопчук І. Монументальна Шевченкіана в мистецтві кубофутуризму та конструктивізму в Україні (на прикладі творчості Івана Кавалерідзе) [Електронний ресурс] / І. Прокопчук // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2014. — Вип. 6. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2014_6_9.
Папета С. П. Київська мистецька школа кінця XIX - першої третини XX ст. (особливості розвитку модерних напрямків) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / С. П. Папета; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків, 2012. — 20 c.
Столярчук Н. Український кубофутуризм: екстерівський варіант [Електронний ресурс] / Н. Столярчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 18. — С. 134-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_26.
Чечик В. В. Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910 — 1920-х років: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / В. В. Чечик ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків, 2006. — 20 с.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 5.06.2022 21.05.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Рівне :: Запитання: 46470  
Людмила запитує:
Добрий день. Дуже необхідна інформація на тему: Олександр Богомазов як представник українського авангарду. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Горбачов Д. Лицарі голодного ренесансу : [авангардисти України В. Єрмилов й О. Богомазов : про митців Д. Бурлюка, К. Малевича, В. Татліна, О. Екстер, О. Арихипенка та ін.] / Д. Горбачов ; упоряд. О. Сінченко. — Київ : Дух і літера, 2020. — 368 с., [8] арк. іл.
Кашуба-Вольвач О. Д. Графіка Олександра Богомазова на сторінках київських періодичних видань у 1908-1912 роках [Електронний ресурс] / О. Д. Кашуба-Вольвач // Сучасне мистецтво. — 2020. — Вип. 16. — С. 93-106. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2020_16_9.
Кашуба О. Д. Кубофутуризм в Україні. О. Богомазов: теорія та практика (Створення нових стильових форм живопису) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства. 17.00.05 / О. Д. Кашуба ; НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 1999. — 18 с.
Кашуба-Вольвач О. Д. Педагогічні програми Олександра Богомазова 1922-1928 років [Електронний ресурс] / О. Д. Кашуба-Вольвач // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2009. — Вип. 6. — С. 152-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2009_6_22.
Кашуба-Вольвач О. Д. Творча спадщина Олександра Богомазова: нові знахідки, дослідження, атрибуції [Електронний ресурс] / О. Д. Кашуба-Вольвач // Сучасне мистецтво. — 2018. — Вип. 14. — С. 169-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2018_14_19.
Олександр Богомазов: творча лабораторія / [упоряд. О. Кашуба-Вольвач ; наук. ред. Л. Толстова, О. Кашуба-Вольвач ; фото М. Андрєєв та ін.]. — Київ : Національний художній музей України, 2019. — 444 с. : іл.
Сидоренко А. В. «Праця Пильщиків» Олександра Богомазова [Електронний ресурс] / А. В. Сидоренко // Сучасне мистецтво. — 2017. — Вип. 13. — С. 179-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2017_13_17.
Сторчай О. Видання про майстра українського авангарду Олександра Богомазова [Електронний ресурс] / О. Сторчай // Українська академія мистецтва. — 2013. — Вип. 20. — С. 222-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2013_20_30.
Сукало А. М. Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) [Електронний ресурс] / А. М. Сукало // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2015. — Вип. 19. — С. 31-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2015_19_5.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 3.06.2022 15.03.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Вилково :: Запитання: 46436  
Анастасія запитує:
Добрий день. Треба будь-яку інформацію про Георгія Нарбута. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Мачуга П. Майстер української графіки: [До 135-річчя з дня народження Георгія Івановича Нарбута] / П. Мачуга // Вісн. Кн. палати. — 2001. — № 3. — С. 38-39.
Мітченко В.Стильові особливості нової абетки Георгія Нарбута [Електронний ресурс] / В. Мітченко // Українська академія мистецтва. — 2017. — Вип. 26. — С. 39-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2017_26_6.
Нагорна О. Георгій Нарбут [Текст] / О. Нагорна. — Харків : Фоліо, 2020. — 119 с. — (Знамениті українці).
Телячий Ю. В. Особовий фонд Георгія Нарбута в національному художньому музеї України (м. Київ) як джерело дослідження його біографії 1917–1920 рр. [Електронний ресурс] / Ю. В. Телячий // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2009. — Вип. 16. — С. 223-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2009_16_46.
Тріфонова Н. О. Георгій (Юрій) Нарбут та його роль у розбудові незалежної України [Електронний ресурс] / Н. О. Тріфонова // Історичний архів. — 2016. — Вип. 16. — С. 119-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2016_16_19.
Філевич М. «Українська абетка» Георгія Нарбута [Електронний ресурс] / М. Філевич // Народознавчі зошити. — 2018. — № 6. — С. 1505-1527. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2018_6_14.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 24.05.2022 09.27.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Одеса :: Запитання: 46221  
Ніна запитує:
Шукаю літературу про творчість Якова Гніздовського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніна! Перегляньте таку літературу:
Гніздовський Яків. Малюнки, графіка, кераміка, статті / Я. Гніздовський. — Нью-Йорк : Пролог, 1967. — 174 с.: іл., фот.
Рубашов Ю. Чорно-біле мереживо Якова Гніздовського [Електронний ресурс] / Ю. Рубашов // Українська академія мистецтва. — 2013. — Вип. 20. — С. 214-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2013_20_29.
Степовик Дмитро Власович (1938–). Пробуджені царівни Якова Гніздовського : [нарис] / Дмитро Степовик. — Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. — 63 с. : іл. — (Стозір’я. Бібліотека української родини. Живописці. Скульптори. Графіки). — Післям. укр., англ.
Степовик Д. В. Яків Гніздовський : Життя і творчість / Д. В. Степовик; Дослід. фундація ім. О.Ольжича в США. — Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2003. — 224 c.
Сторіччя Якова Гніздовського // Літературна Україна. — 2015. — 16 лип. — С. 16.
Шалінський І. Творчість Я. Гніздовського в контексті української культури [Електронний ресурс] / І. Шалінський // Культурологічна думка. — 2009. — № 1. — С. 127-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2009_1_20.
Янковська Ж. Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського [Електронний ресурс] / Ж. Янковська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2007. — Вип. 9. — С. 304-308. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2007_9_37.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 28.01.2022 16.39.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Львів :: Запитання: 46127  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про образи природи і людини в творчості сучасних художників (ХХ-ХХI ст).
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Перегляньте таку літературу:
Борейко В. Е. Художники дикой природы / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. — Киев : [б.и.], 2005. — 224 с. — (Серия «Охрана дикой природы» ; вып. 48).
Булат В. «Пейзаж на морському узбережжі» Давида Бурлюка повернувся на Сумщину, батьківщину художника [Електронний ресурс] / В. Булат // Віче. — 2013. — № 13. — С. 70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_13_36.
Золотухина Н. А. Пейзаж в творчестве крымских художников XX века : учеб. пособие / Н. А. Золотухина; РВУЗ «Крым. инженер.-пед. ун-т». — Симф. : Ариал, 2011. — 145 c.
Кабаченко В. П. Пейзажне втілення природних особливостей чорноморського степу [Електронний ресурс] / В. П. Кабаченко // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2020_16(2)__18
Каспарі О. П. Відображення образів природи у тематичній картині 1950 – 1980-х рр. На матеріалі творів художників Луганщини [Електронний ресурс] / О. П. Каспарі // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 3. — С. 58-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_3_17.
Луковська О. І. Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. І. Луковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 10. — С. 65-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_10_9.
Немцова В. С. Пейзажний живопис Петра Левченка [Електронний ресурс] / В. С. Немцова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 2. — С. 100-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_2_12.
Николай Андреевич Шелюто. Заслуженный деятель искусств Украины (1906 — 1984) : [альбом] / сост.: А. Н. Шелюто, Т. В. Басанец. — Киев : Оранта, 2008. — 300 c.
Осадца М. З. Міська тематика в пейзажному малярстві Станіславщини 50-60-х років ХХ століття: культурологічний аспект [Електронний ресурс] / М. З. Осадца // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2014. — Вип. 20(2). — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__36.
Павлова Т. В. Художньо-стилістичні напрямки в українському пейзажі І третини ХХ ст. (харківське мистецьке коло) [Електронний ресурс] / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 7. — С. 115-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_7_28.
Петрова О. Природа творчої діяльності: Чуттєве сприйняття світу художником як світоглядна подія [Електронний ресурс] / О. Петрова // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. — 2013. — Вип. 8. — С. 185-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2013_8_14.
Соколюк Л. Д. «Лісова пісня» Лесі Українки в ілюстраціях та оформленні Олени Сахновської / Л. Д. Соколюк // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків, 2002. — № 1. — С. 67-71.
Соколюк Л. Д. Пленерна традиція та її регіональні особливості в українському пейзажі (1920–1940-і рр.) [Електронний ресурс] / Л. Д. Соколюк, О. В. Чурсін // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 8. — С. 85-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_8_18.
Ткачук С. І. Владислав Галімський — український художник, пейзажист, педагог [Електронний ресурс] / С. І. Ткачук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2015. — № 1. — С. 114-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_1_23.
Урсу Н. Міський пейзаж у творчості сучасних митців Кам’янеччини [Електронний ресурс] / Н. Урсу // Сучасне мистецтво. — 2010. — Вип. 7. — С. 333-338. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2010_7_30.
Юзефчик О. Л. Смислово-пізнавальна сутність художньої традиції / О. Л. Юзефчик // Пробл. гуманіт. наук. — 1999. — Вип. 3. — С. 125-133.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 10.12.2021 03.47.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.247301 seconds