Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45587  
Лариса запитує:
Мене цікавить інформація про Альбертіне. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
2020 рік. Альбертіне Зулло (Albertine Zullo, 1967 р.н.) [Електронний ресурс] // Письменники та художники — лауреати Міжнародної премії імені Г.К.Андерсена / Нац/ секція Міжнар. ради з дит. та юнац. книги (UAIBBY) ; уклад. Н. А. Хльобас. — Київ, 2020. — С. 50-51. - Режим доступу: https://chl.kiev.ua/mbm/тексти/2020/Письменники та худ._Андерсен.pdf.
Albertine. Альбертина [Електронний ресурс] // Центр дет. книги библиотеки иностранной лит. : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://deti.libfl.ru/illustrator/albertine. - Назва з екрана.
Зулло Альбертина [Електронний ресурс] // Про детлит : всерос. энциклопедия дет. лит. : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://prodetlit.ru/index.php/Зулло_Альбертина.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 31.05.2021 08.45.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 45535  
Надія запитує:
Творчість видатних художників з розпису тканин. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Аллахвердова Е. Э. Батик. Глина. Дерево : домаш. рукоделие / Е. Э. Аллахвердова. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 79 с. : іл. - (Семейный клуб выходного дня).
Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво : навч. посіб. / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. - Львів : Світ, 1992. - 271 с. : фотоіл., іл.
Печенюк Т. І. "Шестидесятники" українського батіку / Т. І. Печенюк // Образотворче мистецтво. - 1992. – № 1. – С. 11-13.
Печенюк Т. Джерельні основи виникнення розпису тканин / Т. Печенюк // Образотворче мистецтво. – 1991 – № 1. – С. 25-29.
Печенюк Т. І. Розпис тканин в Україні 20-х-поч. 90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис...наук. ступеня канд. мистецтв / Т. І. Печенюк. – Львів, 1996. – 164 с.
Український батик / Нац. музей укр. народного декоративного мистецтва. - Вінниця : Твори, 2019. - 48 с.
Чегусова З. Батік в громадському інтер'єрі / З. Чегусова // Образотворче мистецтво. - 1992. – № 2. – С. 12-17.
Выставка Натальи Шемякиной [Електронний ресурс] // Национальный технический университет Украины : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://kpi.ua/ru/2018-kp26-2.
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
Історія розвитку художнього розпису тканин [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11264/. - Нава з екрана.
Марченко М. Український батик: від хусти до живопису [Електронний ресурс] / М. Марченко // prostir.museum портал. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42346#:~:text=Зокрема, це київські мисткині Наталія,рік), художник з Вінниці Олександр. - Назва з екрана.
Могилевський В. Ю. Грибань Надія Павлівна [Електронний ресурс] / В. Ю. Могилевський // Енциклопедія Сучасної України : [веб-сайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27056. - Назва з екрана.
Соболевська Н. О. Декоративні тканини та образотворче мистецтво: досвід 50-80-Х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. О. Соболевська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 (18). - С. 373-378. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2013_23.18_64.pdf.
Чегусова З. А. Бондаренко Ніна Петрівна / З. А. Чегусова // Енциклопедія Сучасної України : [веб-сайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36948. - Назва з екрана.
Чегусова З. А. Ґронська Наталія Олексіївна [Електронний ресурс] / З. А. Чегусова // Енциклопедія Сучасної України : [веб-сайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25817. - Назва з екрана.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 18.05.2021 11.49.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталіна із міста: Ужгород :: Запитання: 45431  
Віталіна запитує:
Доброго дня! Цікавить життя і творчість Сластіона Опанаса. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Власенко А. Земські школи Опанаса Сластіона [Образотворчий матеріал] : фотоальбом : до 100-річчя спорудження зем. шк. Лохвиц. повіту Полтавщини / А. Власенко ; худож. оформ. К. Марценківського, С. Горобця ; фотоіл. авт., С. Степанової. — Київ : Архистратиг, 2016. — 151 c.
Довгалюк І. Опанас Сластьон в історії фонографування кобзарсько-лірницької традиції [Електронний ресурс] / І. Довгалюк // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. — 2011. — Вип. 10. — С. 3-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2011_10_3
Захарчук О. Славний син України : постаті : до 165-ліття Опанаса Сластіона / О. Захарчук // Дзвін. — 2020. — № 12. — С. 127-133.
Карбан А. А. Народний стиль в архітектурній творчості Сластіона О. Г. [Електронний ресурс] / А. А. Карбан, Т. В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА. — 2013. — Вип. 1. — С. 37-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2013_1_7
Кікто С. М. Педагогічна спадщина О. Сластіона у становленні вітчизняної професійної освіти [Електронний ресурс] / С. М. Кікто // Імідж сучасного педагога. — 2015. — № 8. — С. 50-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_8_15
Кікто С. Український контекст у творчій і громадській діяльності Опанаса Сластьона [Електронний ресурс] / С. Кікто // Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 2. — С. 136-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2013_2_24
Коваль Р. І стеком, і шаблею... : мистецька спадщина / Р. Коваль // Образотворче мистецтво. — 2014. — № 1. — С. 55-58.
Краснопіль В. Відомий в Україні навчально-мистецький заклад : мистецька освіта / В. Краснопіль // Образотворче мистецтво. — 2014. — № 2. — С. 108-111.
Пономаренко О. Опанас Сластіон як ілюстратор поеми "Катерина" (1838 р.) Т. Шевченка : до 180-річчя від дня визволення Т. Шевченка з кріпацтва (22 квітня (4 травня) 1838 р.) / О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 6. — С. 14-20.
Сластіон - Виставка з фондів ЦНБ у Державному музеї Тараса Шевченка [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник. — 1995. — № 3. — С. 30-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1995_3_17
Сластіон Опанас Георгійович (1855-1933). Портрет кобзаря Івана Жовнянського [Електронний ресурс]. // Бібліотечний вісник. — 1995. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1995_3_23
Сластьон О. До відродження українського архітектурного стиля / О. Сластьон // Народне мистецтво. — 2010. — № 3-4. — С. 10-17.
Степаненко Н. Опанас Сластьон про увічнення "мелодії українських дум" [Електронний ресурс] / Н. Степаненко // Рідний край. — 2015. — № 2. — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2015_2_35
Ханко В. Вшановуючи Опанаса Сластьона / В. Ханко // Образотворче мистецтво. — 2006. —№ 1. — С. 80-83.
Ханко В. Мистецтвознавчі писання Опанаса Сластьона [Електронний ресурс] / В. Ханко // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2009. — Вип. 6. — С. 455-470. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2009_6_35
Ханко В. Поетичні твори Тараса Шевченка в інтерпретації О. Сластьона : мистецька спадщина / В. Ханко // Образотворче мистецтво. — 2014. — № 1. — С. 43-47.
Ханко В. Українські кобзарі : дослідження : [про зображення кобзарів українськими художниками] / В. Ханко // Образотворче мистецтво. — 2014. — № 1. — С. 51-54.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 21.04.2021 09.21.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45418  
Катя запитує:
Мені необхідна література про К. Малевича. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Відповідь на даний запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером - N 44530.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 19.04.2021 13.36.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45407  
Марина запитує:
Доброго дня, потрібна література про альфрейний живопис. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Зорько Г. Ф. Новый большой итальянско-русский словарь / Г. Ф. Зорько. - М., 2004. - С. 436.
Киплик Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - М., 1998. - С. 144-145.
Альфрейная живопись [Електронний ресурс] // Васнецов Виктор Михайлович [веб-сайт] художника. - Електронні дані. - Режим доступу: http:vasnecov.ru. - Назва з екрана.
Альфрейний розпис: техніка і технологія альфрейних робіт, специфіка альфрейного розпису стелі і стін, завершальні роботи після розпису [Електронний ресурс] // Добра хата: ідеї. Лайфхаки. Поради : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http:dobrahata.com.ua/alfrejni-roznis-tehnika-i-tehnologiya-alfrejnyh-robit-spetsifika-alfrejnoj-rozpisu-steli-i-stin-zavershalni-roboti-pislya-rozpusu/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 16.04.2021 08.11.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.273997 seconds