Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Катя із міста: Чернігів :: Запитання: 44633  
Катя запитує:
Можна підібрати літературу про Івана Марчука?
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Відповідь на ваш запит дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 44400.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 26.08.2020 06.10.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Ніжин :: Запитання: 44624  
Віка запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про акторку Н. Ужвій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Кисельов Й. М. Поетеса української сцени: життя і творчість народної артистки СРСР Наталії Михайлівни Ужвій / Й. М. Кисельов. – Київ : Мистецтво, 1978. – 205 с.
Оксенич О. В. Ужвій Наталія / О. В. Оксенич // Сто видатних українців. – Київ, 2006 . – С. 408-411.
Славетні жінки Черкащини: життя і долі : (матеріали до літературно-музичного вечора). Вип. I / Черкаська обласна бібліотека для дітей ; підгот. Е. Ільїна. - Черкаси, 2002. - 10 с. - (До 50-річчя утворення Черкаської області).
Щедрий талант : до 110-річчя від дня народження Н. М. Ужвій (1898-1986) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2008. - № 3, 2008. - С. 111-117.
Вергеліс О. Ужвій Наталія [Електронний ресурс] / О. Вергеліс // Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка : вебсайт. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ft.org.ua/ua/frankivtsi/history/uzhviy-nataliya. – Назва з екрана.
Міщиха Л. П. Психобіографічний аналіз творчого потенціалу Н. Ужвій [Електронний ресурс] / Л. П. Міщиха // Актуальні проблеми психології. – Т. 12: Психологія творчості. – Вип. 19. – С. 235-247. – Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i19/31.pdf .
Колодій Г. І. Творча діяльність Наталі Ужвій у театрі «Березіль» [Електронний ресурс] / Г. І. Колодій // Соціально-гуманітарний вісник . – 2019 . – Вип. 25 . – С. 152-155. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sochumj_2019_25_64.pdf.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 20.08.2020 09.47.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44616  
Марина запитує:
Доброго дня, мене цікавить інформація про наївне мистецтво. заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Бугай Н. Час збирати каміння: моє наївне мистецтво / Н. Бугай. — Лубни : Інтер Парк, 2019. — 38 : іл.
Єрмольєв В. Майстер наївного малярства / В. Єрмольєв // Народне мистецтво. — 2005. — № 1-2. — С. 18-20.
Народне мистецтво / Спілка майстрів народного мистецтва України ; гол. ред. В. Прядка ; фото Г. Логвина та ін. - Київ, 1997. - № 1. - 56 с. : іл.
Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры : теория и практика. – М. : Изобразит. искусство. 1983. – 123 с.
Орел Л. Мальоване дерево : наївний живопис українського села / Л. Орел. — Київ : Родовід, 2003. — 232 с.: іл.
Островский Г. Добрый лев Марии Примаченко / Г. Островский. – М. : Сов. художник, 1990.– 206 c.
Письман Л. Наивное искусство как феномен современной культуры / Л. Письман // Символы. Образы и стереотипы: худож. и эстетич. Опыт : междунар. чтения по теории, истории и философии культуры.– СПб., 2000.– № 9. - С. 248-249.
Смолій Ю. Сучасне народне мистецтво України: народність без берегів/ Ю. Смолій // Укр. мистецтво. - 2002. - № 1.
Турчин В. С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем : художники и их концепции, произведения и теории.– М . : Прогресс-Традиция, 2003.– 647 с.
Энциклопедия живописи. – М. : АСТ, 1997.– 800 с.
Балбус Т. А. Сюжетні зображення в українському народному мистецтві [Електронний ресурс] / Т. А. Балбус, О. В. Павлович // International Forum:
Problems and Scientific Solutions, м. Мельбурн, Австралія, 6-8 серпня, 2020. - CSIRO : Publishing House, 2020. – С. 116-124. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.08.2020/339.
Бариш-Тищенко І. А. Основні тенденції сучасного традиційного народного і аматорського декоративно-ужиткового мистецтва [Електронний ресурс] / І. А. Тищенко / за матер. наук. розробок Центру культурних досліджень, музей І. Гончара // Туризм Гуцульщини : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://tur.kosiv.info/tourism-and-culture/214-основні-тенденції-сучасного-традиційного-народного-і-аматорського-декоративно-ужиткового-мистецтва.html.
Богачева Ю. Наївне мистецтво як маніфестація сакрального в сучасній культурі [Електронний ресурс] / Ю. Богачева // Докса : зб. наук. праць. – 2018. - № 2. – С. 141-147. – Режим доступу: http://doksa.onu.edu.ua/article/view/146567/153623.
Власенко С. М. Традиції народної картини в сучасному українському «наївному» мистецтві [Електронний ресурс] / С. М. Власенко // Новий Акрополь : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://newacropolis.org.ua/theses/18e7a4f1-36f4-4b87-8841-f7d458e52c80. – Назва з екрана.
Давидова М. О. Основні тенденції розвитку сучасного аматорського декоративно-ужиткового мистецтва [Електронний ресурс] / М. О. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матер. наук.-практ. конф., м. Харків, 21–22 черв. 2019 р. / упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 20-25. Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2690/1/Давидова М. О. Основні тенденції розвитку сучасного аматорського декоративно-ужиткового мистецтва .pdf.
Дем’янова Н. Етностилістична лінія в контексті українського та балканського наївного живопису ХХ–початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. Дем’янова // Молодий вчений. — 2014. — № 4(07)(2). — С. 126-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)(2)__32.
Думасенко С. Поліна Райко як представник вітчизняного наївного мистецтва [Електронний ресурс] / С. Думасенко, А. Полякова // Аркадіа. — 2014. — № 4. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2014_4_4.
Корж Л. Символічні зображення Ісуса Христа в наївному малярстві Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та ХІХ століть [Електронний ресурс] / Л. Корж // Наук. вісник Закарпат. Худож. інституту. — 2010. — № 1. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2010_1_22.
Латанський С. Георгій Кожокарь / С. Латанський // Народне мистецтво. — 2006. — № 1-2. — С. 51-53.
Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу [Електронний ресурс] / Т. Семашко // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 8. — С. 54-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_8_10.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 18.08.2020 08.50.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Галич :: Запитання: 44611  
Іванна запитує:
Цікавить інформація про скульптора Іоана Пінзеля.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Білик Н. І. Збереження творчої спадщини Іоанна Георгія Пінзеля в музеях Тернополя [Електронний ресурс] / Н. І. Білик, А. В. Угрин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2019. — № 2. — С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2019_2_24
Возницький Б. Загадка Іоана Георгія Пінзеля / Б.Возницький ; розмову вів Я. Пульнар // Українська культура. — 2007. — № 12. — С. 28-31.
Гайдук О. Новий погляд світу на Україну : про значення цієї події в культурному житті України, в екслюзивних коментарях / О. Гайдук // Українська культура. — 2012. — № 11-12. — С. 4-9.
Єшкілєв В. Втеча майстра Пінзеля / В. Єшкілєв. — Київ : Грані-Т, 2007. — 191 с.
Зверєва Н. Український Мікеланджело : [Йоганн Георг Пінзель] / Н. Зверєва // Історія для допитливих. — 2013. — № 5. — С. 34-35.
Іоанн Георг Пінзель. Перетворення. Скульптура [Образотворчий матеріал] / ідейна концепція та підбір цитат Т. Возняк ; авт. текстів Б. Возницький, Т. Возняк, Д. Клочко ; фот. М. Іващенко, К. Сачек, А. Кісь ; пер. нім. І. Андрущенко ; пер. англ. І. Басенко. — Київ : Грані-Т, 2008. — 149 с.
Марчук Л. Скульптури Іоанна Пінзеля готують до показу в Луврі [Електронний ресурс] / Л. Марчук // Віче. — 2012. — № 17. — С. 70-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2012_17_39
Новицька О. Пізньобарокова пластика Іоанна Пінзеля: Українська культурна спадщина і європейський контекст [Електронний ресурс] / О. Новицька // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2010. — Вип. 7. — С. 66-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2010_7_20
Орлова Є. "Український Мікеланджело" : Іоанн Георг Пінзель / Є. Орлова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2013. — № 7. — С. 20-21.
Романенко Ж. Дерев'яна та світська барокова архітектура : розробки уроків / Ж. Романенко // Шкільний світ. — 2013. — № 8. — Образотворче мистецтво. — 2013. — № 4. — С. 4-6.
Руссова В. М. Сакральні виміри образу І.-Г. Пінзеля (до проблеми акцентації творчості скульптора в українській літературі) [Електронний ресурс] / В. М. Руссова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2013. — Т. 224, Вип. 212. — С. 75-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2013_224_212_17
Стецько В. Нова знахідка - справжній шедевр Пінзеля / В. Стецько // Образотворче мистецтво. — 2008. — № 2. — С. 6-8.
Стецько В. Пінзель і Тернопільщина [Образотворчий матеріал] / В. Стецько ; фотогр. Т. Іванків, В. Стецько. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2007.— 48 с.
Чень Л. Скульптура "Св. Онуфрій" в Рукомиші у творчій спадщині І. Пінзеля [Електронний ресурс] / Л. Чень, І. Знак // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 10. — С. 118-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_10_31
Чепелик О. В. Скульптор Пінзель і духовний ландшафт українського бароко [Електронний ресурс] / О. В. Чепелик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2013. — № 2. — С. 168-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_2_43
Шестаков А. Поцілований Богом... : постаті / А. Шестаков // Україна. — 2007.— № 11. — С. 88-91.
Щур М. "Коли кажеш Пінзель, думаєш - Україна": виставку невідомого генія відкрили у Відні / М. Щур // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 33-36.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 14.08.2020 14.27.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Арсен із міста: Львів :: Запитання: 44530  
Арсен запитує:
Добрий день! Допоможіть з підбором літератури про кубофутуризм та Казимира Малевича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Арсене! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Вежбовська Л. Динаміка образу в автопортретах Казимира Малевича [Електронний ресурс] / Л. Вежбовська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2018. — № 3. — С. 26-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2018_3_6.
Вежбовська Л. Експериментально-дослідна робота Казимира Малевича в галузі художньої культури [Електронний ресурс] / Л. Вежбовська // Культура і мистецтво у сучасному світі. — 2019. — Вип. 20. — С. 228-237. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmss_2019_20_23.
Вежбовська Л. Новий фігуратив Казимира Малевича: присутність відсутнього [Електронний ресурс] / Л. Вежбовська // Вісник [Київського національного університету культури і мистецтв]. Мистецтвознавство. — 2014. — Вип. 31. — С. 19-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2014_31_5.
Велигоцкая Н. Конотоп как один из "пунктов видения искусства" юным Казимиром Малевичем (1894-1895 годы) [Електронний ресурс] / Н. Велигоцкая // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2008. — Вип. 4-5. — С. 37-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2008_4-5_8.
Дубрівна А. Культурна спадщина Казимира Малевича в контексті сучасного соціально-культурного життя (на прикладі міжнародного соціально-мистецького проекту "R-evolution. Suprematism. Maydan") [Електронний ресурс] / А. Дубрівна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2015. — № 4. — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_4_27.
Кашуба-Вольвач О. Історія виникнення термінологічного поняття "кубофутуризм" [Електронний ресурс] / О. Кашуба-Вольвач // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2012. — Вип. 8. — С. 219-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2012_8_20.
Кашуба О. Кубофутуризм в Україні. О. Богомазов: теорія та практика. (Створення нових стильових форм живопису) : дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / О. Кашуба ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 1999. — 216 с.
Кльосова О. Найвідоміший у світі киянин : історія та "Я" / О. Кльосова // День. — 2019. — 20-21 вересня. — С. 20.
Коляда І. Казимир Малевич / І. Коляда. — Харків : Фоліо, 2018. — 119 с., іл. — (Знамениті українці).
Коляда І. Кохання супрематиста. Жінки у житті Казимира Малевича : історична постать / І. Коляда // Історія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 37-40.
Коропенко М. .Інноваційні прийоми Казимира Малевича в сучасних дизайн-технологіях [Електронний ресурс] / М. Коропенко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2014. — Вип. 20(1). — С. 324-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(1)__62.
Лиховид І. "Сигнали" від Малевича : київський памятник художникові – давно не в найкращому стані. Що ще нагадує про автора "Чорного квадрата" у його рідному місті? / І. Лиховид // День. — 2017. — 9 серп. — С. 12.
Малевич К. Малевич: автобіогр. записки 1918-1933 / [упоряд. А. Білоусова]. — Київ : Родовід, 2017. — 95 с. : іл.
Мендерецька Н. Казимир Малевич: художник, новатор, педагог [Електронний ресурс] / Н. В. Мендерецька // Молодий вчений. — 2018. — № 6(2). — С. 286-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_6(2)__17.
Прокопчук І. Мистецтво українського авангарду 1910-х — початку 1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / І. Прокопчук ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 19 с.
Прокопчук І. Монументальна Шевченкіана в мистецтві кубофутуризму та конструктивізму в Україні (на прикладі творчості Івана Кавалерідзе) [Електронний ресурс] / І. Прокопчук // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2014. — Вип. 6. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2014_6_9.
Столярчук Н. Український кубофутуризм: екстерівський варіант [Електронний ресурс] / Н. Столярчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 18. — С. 134-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_26.
Трубчанінов В. Казимир Малевич та Харківщина [Електронний ресурс] / В. Трубчанінов // Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. — 2018. — Вип. 1. — С. 71-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tiepah_2018_1_8.
Шабаліна Л. Розмова з картиною : арт-вояж : [вірші до картин видатних художників] / Л. В. Шабаліна // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2017. — № 4. — С. 41-45.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 17.07.2020 09.33.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.933524 seconds