Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Світлана із міста: Полтава :: Запитання: 45156  
Світлана запитує:
Добрий день! Цікавить будь-яка інформація про петриківський розпис. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43303, 44148. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Горовенко В. Дивосвіт декоративно-прикладного мистецтва / В. Горовенко // Мистецтво та освіта. — 2014. — № 1. — С. 23-25.
Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : [добірка сценаріїв, пісень, творча майстерня] // Позакласний час. — 2016. — № 9. — Не журись!. — С. 47-58.
Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України : зб. ст. Міжнар. наук. конф., 25 трав. 2017 р., м. Київ / ред.: Г. Скрипник; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ : Вид-во ІМФЕ, 2017. — 679 c.
Лябах Р. Казкові квіти Петриківки : (заняття гуртка образотворчого мистецтва "Художня школа") / Р. Лябах // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2018. — № 1. — С. 38-40.
Панасюк Л. Петриківський розпис : ("Образотворче мистецтво", 4-й клас) / Л. Панасюк Половець, Д. Петриківський розпис : декоративно-художній літопис Придніпров'я / Д. Половець // Шкільний світ. — 2015. — № 12. — Образотворче мистецтво. — 2015. — № 6. — С. 6-8.
"Петриківка: на шляху до визнання" Хроніка визнання Петриківського розпису культурною спадщиною людства [Електронний ресурс] // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. — 2013. — № 4. — С. 5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mcrru_2013_4_5.
Ревера О. Петриківський розпис. Н. Поклад "Петриківські диво-квіти" : урок читання у 2-му класі / О. Ревера // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 4-6. — С. 22-25.
Ревтюх Ю. Зображення зими в техніці петриківського розпису : [конспект уроку] / Ю. Ревтюх // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2019. — № 12. — С. 26-32.
Скригун Л. Квіти в петриківському розписі : заняття з малювання "квітки-цибульки" / Л. Скригун // Позашкілля (Шкільний світ). — 2014. — № 7. — С. 40-45.
Смирнова Т. Петриківка як елемент брендування регіону [Електронний ресурс] / Т. Смирнова // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Менеджмент інновацій. — 2013. — Т. 21, вип. 2. — С. 32-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumi_2013_21_2_7.
Удод Є. Петриківка — це душа України, візитна картка Дніпропетровщини [Електронний ресурс] / Є. Удод // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. — 2013. — № 4. — С. 6-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mcrru_2013_4_6.
Федоренко Л. Ознайомлення з елементами і мотивами петриківського розпису / Л. Федоренко // Все для вчителя. — 2015. — № 8. — С. 44-45.
Чуднівець А. Петриківка у творчості Федора Панка (частина II) [Електронний ресурс] / А. Чуднівець // Аркадіа. — 2015. — № 2. — С. 23-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2015_2_5.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 23.02.2021 09.00.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 45079  
Антон запитує:
Доброго дня, хотілось, щоб допомогли у виборі літератури за темою специфіки викладання уроків декоративного малювання в 1-4 класах. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва Л. Викладання мистецтва в школі: нетрадиційні форми і методи : теорія та історія мистецької освіти / Л. Алексєєва // Мистецтво та освіта. - 2012. - № 3. - С. 16-18.
Бойко-Гулівата О. Я. Викладання образотворчого мистецтва і формування особистості: пошуки та знахідки : грані майстерності / О. Я. Бойко-Гулівата, М. В. Дьомін, О. В. Ялинчук // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2018. - № 3. - С. 16-20.
Горовенко В. Декоративна композиція з використанням елементів слов'янської символіки / В. Горовенко // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 1. - С. 26-28, 37-38, 4-а с. обкл.
Данилейко К. У гостях у Нептуна : малюємо морське дно : (урок з образотворчого мистецтва, 3 клас) / К. Данилейко // Початк. шка. - 2014. - № 5. - С. 31.
Матвєєва О. Малюємо весняну хустку : (образотворче мистецтво, 1 клас) / О. Матвєєва // Початк. шк. - 2014. - № 3. - С. 34-35.
Поговоримо про кольори : [добірка матеріалів] / підгот. О. Трофімова // Розкажіть онуку. - 2014. - № 9. - С. 47-58.
Стокоз Л. Казкові квіти Петриківки : розробки уроків / Л. Стокоз // Шк. світ. - 2013. - № 6. - Образотворче мистецтво. - 2013. - № 3. - С. 6-7.
Трибуна педагогічної майстерності : уроки - 1 клас : заняття - 1 молодша група : [творчі доробки вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ] / упоряд. Л. Д. Кузьміна // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 33-53.
Шерстинюк Л. Л. Викладання пейзажу акварельною технікою в початковій школі / Л. Л. Шерстинюк // Мистецтво та освіта. - 2015. - № 3. - С. 26-28, 37-38.
Шмагало Р. Образотворче мистецтво для загальоосвітніх навчальних закладів 1-4 класи / Р. Шмагало, Ж. Марчук, І. Вачкова та ін. // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 1. - С. 8-13.
Янковська І. М. Формування у молодших школярів умінь організовувати художню діяльність з образотворчого мистецтва : навч.-метод. посіб. для вчителів почат. кл. та образотв. мистец. / І. М. Янковська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Ін-т педагогіки і психології. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 200 с.
Янковська І. Методика формування художнього образу в процесі образотворчої діяльності учнів початкових класів / І. Янковська // Молодь і ринок. — 2014. — № 9. - С. 78-83.
Демченко І. Психологічні механізми та функції образотворчої діяльності у творчому розвитку учнів початкової школи [Електронний ресурс] / І. Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2007. - № 21. - С. 196-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2007_21_32.pdf.
Демченко І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І. Демченко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.
Кірсанова О. В. Вплив декоративного мистецтва на формування національної свідомості молодших школярів на уроках вивчення косівської кераміки [Електронний ресурс] / О. В. Кірсанова // Педагогічний дискурс . - 2008. - Вип. 3. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peddysk_2008_3_22.pdf.
Образотворче мистецтво з методикою навчання [Електронний ресурс] : курс лекцій до предмета для студ. ден. та заоч. форми навч. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / уклад. І. Е. Майборода. – Мукачево : МДУ, 2017.- 41 с. – Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/626/1/Mayboroda I.E.Obrazotvorche mystetstvo.pdf.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 4.01.2021 09.36.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45065  
Лариса запитує:
Підберіть літературу до творчості К. Лавра. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Гажаман Н. О. Художник і дитяча книжка : [із збірки «Книга творить людину»] / Н. О. Гажаман, Н. В. Загайна ; Національна бібліотека України для дітей // Шк. бібліотека. – 2013. – № 3-4. – С. 31-45.
Головко Т. За пределами реального, или В чем заключается магия графики / Т. Головко ; пер. с укр. Т. Филипповой // Библиотечное дело. – 2008. – № 3. – С. 11-13.
Маслова А. Українська дитяча книжка у каталозі «Білі круки 2018» : читацькі новини : (жовтень-2018) : огляд / А. Маслова // Шк. бібліотечно-інформаційний центр. – 2018. – № 10. – С. 6-8.
На веселковому острові Костянтина Лавра : пам'ятка-інтерв'ю для учнів 7-9 кл. / Держ. бібліотека України для дітей ; уклад. Н. О. Гажаман. – Київ, 2002. – 20 с.
Филиппова Т. Как рождаются лонгселлеры : веселые картинки к любимым стиховытворениям / Т. Филиппова // Библиотечное дело. – 2008. – № 3. – С. 9-10.
Шевченківські лауреати [присудження Національної Премії України імені Тараса Шевченка] // Літературна Україна. – 2010. – 25 лютого. – С. 1.
Веселковий пензлик дитячого художника – ілюстратора (до Дня художника) [Електронний ресурс] // Центральна міська дитяча бібліотека Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bibliokid.if.ua/novyny/aktsii-ta-konkursy/744-veselkovyy-penzlyk-dytyachogo-khudozhnyka-ilyustratora-do-dnya-khudozhnyka.html. – Назва з екрана. – [Про 5 українських художників].
Головко Т. Казкар. Графічні містерії Костя Лавро... [Електронний ресурс] / Т. Головко // Видавництво Старого Лева : : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/День,_2010-04-22,_Казкар._Графічні_містерії_Костя_Лавро_та_його_внесок_у_сучасну_літературу.
Головко Т. Художник з душею дитини [Електронний ресурс] : «Балтія-друк» започаткувала серію альбомів, які представлятимуть творчі доробки лауреатів Шевченківської премії в галузі образотворчого мистецтва / Т. Головко // День. – 2016. – 30 листопада. – С. 7. – Режим доступу: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/kultura/hudozhnyk-z-dusheyu-dytyny.
Кость Лавро (11.03.1961) [Електронний ресурс] // АБАБАГАЛАМАГА : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/Лавро_Кость. – Назва з екрана.
Лавро К. Кость Лавро змінив хід історії дитячих книжок [Електронний ресурс] : інтерв’ю з художником-ілюстратором ; розмову вів П. Зубар // Barabooka : простір української дитячої книги : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.barabooka.com.ua/kost-lavro-zminiv-hid-istorii-ditjachih-knizhok/. – Назва з екрана.
Олійник В. А. Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) [Електронний ресурс] / В. А. Олійник // Дизайн-освіта в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку та євроінтеграція. – 2011. – № 4. – С. 146-149. – Режим доступу: https://www.visnik.org/pdf/v2011-07-36-oliynyk.pdf.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 27.12.2020 15.49.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45056  
Лариса запитує:
Допоможіть знайти літературу про пропорції людини, пластичну анатомію людини. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрейканіч А. І. Курс пластичної анатомії людини : навч. посіб. / А. І. Андрейканіч. - Чернівці : Букрек, 2010. - 125 c.
Баммес Г. Изображение фигуры человека : пособ. для художников,преподавателей и учащихся / Г. Баммес. - М. : Сварог и К, 1999. - 336 с.
Беляева С. Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 236 с. : ил., цв.ил. - (Среднее профессиональное образование. Легкая промышленность).
Голубець О. М. Між свободою і тоталітаризмом / О. М. Голубець // Мистецьке середовище Львова другої половини XX ст. — Львів, 2001. — С. 38.
Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю. М. Кирцер. - 6-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2005. - 272 с.
Клебер Г. Полный курс рисунка обнаженной натуры : учебник для вузов / Клебер Г. - М. : АСТ, 2000. - 120с. : ил. - (Энциклопедия художника).
Колесніков В. Г. Рисунок : навч. посіб. / В. Г. Колесніков, М. В. Осипчук, О. П. Басанець ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2008. - 156 c.
Кузьменко Г. Пропорції постаті людини / Г. Кузьменко, І. Нестерчук // Мистецтво та освіта. - 2007. - № 3. - С. 46-50.
Кузнецов А. Ю. Атлас анатомии человека для художников / А. Ю. Кузнецов. - Ростов-н/Д. : Феникс, 2002. - 160 с. - (Школа изобразительных искусств).
Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка : учебник / Н. Г. Ли. - М. : Эксмо, 2008. - 480 с.
Музика Ф. В. Анатомія людини : навч. посіб. / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. - Львів : ЛДУФК, 2014.-360 с.
Основи зображувального мистецтва : курс лекцій для підготовки фахівців напряму 0202 "Мистецтво" спеціальності 8.020210 "Дизайн" спеціалізації 7.0202.10.04 освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання / упор. Л. Г. Бондаренко. - Київ : КНУТД, 2006. - 29 с.
Рибін С. В. Використання стародавніх методів побудови пропорції тіла людини у сучасному навчальному процесі / С. В. Рибін // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 10. - С. 54-59.
Рибін С. В. "Золотий перетин" і його місце у вивченні пропорцій тіла людини / С. В. Рибін // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 11. - С. 31-36.
Ростовцев Н. Н. Академический рисунок : [учебн. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов] / Н. Н. Ростовцев ; [ред. Е. А. Комарова]. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Просвещение, 1984. - 240 с.
Чиварди Д. Рисунок. Человеческое тело : анатомия, морфология, пластика / Д. Чиварди ; пер. Г. И. Семенова. – М. : ЭКСМО, 2005. - 111, [1] с.
Шеппард Д. Обнаженная натура. Искусство рисования человеческого тела / Д. Шеппард ; пер. с англ. С. Ананин. - 2-е изд. - М. : Попурри, 2003. - 144с. : ил. - (Школа рисования).
Шилімова-Ганзенко Л. Мета, завдання і техніка виконання начерків та зарисовок / Л. Шилімова-Ганзенко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2004. - № 6. - С. 84-89.
Красний Е. Малювання фігури людини. Основні пропорції тіла [Електронний ресурс] Е. Красний // Youtube.com : відеохостинг. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=D87Z0x8hiR4. – Назва з екрана.
Кудрявцева Н. В. Метод визначення морфологічного опису найбільш поширених типів фігури людини у досліджуваній вибірці аналітичним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Кудрявцева // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Серія : Технічні науки. - 2013. - № 6. - С. 101-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_tekh_2013_6_23.pdf.
Основные пропорции фигуры человека [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/risunok/page0003.asp.
Роготченко О. Пластична анатомія у контексті розвитку сучасної вітчизняної образотворчості [Електронний ресурс] / О. Роготченко // Мистецтво, історія, сучасність, теорія : Зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології. - Київ, 2012. - Вип. 8. — С 279-303. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mist_2012_8_27.pdf.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 23.12.2020 09.57.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44948  
Яна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Знакова система в графічному дизайні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Інформацію за Вашою темою шукайте Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 41454. Крім того, перегляньте даний підручник: Дизайн систем візуальної інформації [Електронний ресурс] : посіб. / за заг. ред. В. О. Свірки. – Київ : УкрНДІ ДЕ, 2017. - 191 с. - Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38013/2/3 Електрон-посібник Дизайн СВІ-конвертирован.pdf.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 30.11.2020 16.30.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.768186 seconds