Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Іванна із міста: Київ :: Запитання: 44325  
Іванна запитує:
Цікавить інформація про наївне мистецтво.дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Іванно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами за Вашим запитом:
Бугай Н. Час збирати каміння: моє наївне мистецтво / Н. Бугай. — Лубни : Інтер Парк, 2019. — 38 : іл.
Дем’янова Н. Етностилістична лінія в контексті українського та балканського наївного живопису ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. Дем’янова // Молодий вчений. — 2014. — № 4(07)(2). — С. 126-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)(2)__32.
Думасенко С. Поліна Райко як представник вітчизняного наївного мистецтва [Електронний ресурс] / С. Думасенко, А. Полякова // Аркадіа. — 2014. — № 4. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2014_4_4.
Єрмольєв В. Майстер наївного малярства / В. Єрмольєв // Народне мистецтво. — 2005. — № 1-2. — С. 18-20.
Корж Л. Символічні зображення Ісуса Христа в наївному малярстві Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та ХІХ століть [Електронний ресурс] / Л. Корж // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. — 2010. — № 1. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2010_1_22.
Латанський С. Георгій Кожокарь / С. Латанський // Народне мистецтво. — 2006. — № 1-2. — С. 51-53.
Орел Л. Мальоване дерево : наївний живопис українського села / Л. Орел. — Київ : Родовід, 2003. — 232 с.: іл.
Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу [Електронний ресурс] / Т. Семашко // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 8. — С. 54-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_8_10.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 28.05.2020 21.21.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Неля із міста: Луцьк :: Запитання: 44304  
Неля запитує:
Добрий день. Надайте, будь ласка, список літератури з Графічного дизайну.
Наша відповідь:
Доброго дня, Неля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Графічний дизайн : програма для студ. спец. 7.020210 "Дизайн" спеціалізації "Дизайн ландшафту" / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; упоряд. С. О. Бікєтов. – Київ : ДАКККіМ, 2003. - 11 с.
Гурко О. В. Лексика графічного дизайну в українській мові кінця ХХ - початку ХХІ століття [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гурко Олена Василівна ; Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.
Золотухін Ю. В. Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті графічного дизайну [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.07 / Ю. В. Золотухін ; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. - Харків, 2009. - 20 с.
Кайдаш А. Рукописна книга: витоки, графічне оформлення, мистецьке оздоблення : [навч. посіб.] / А. Кайдаш. - Ніжин : Орхідея, 2013. - 204 с. : іл.
Косів В. М. Національні моделі і глобалізація графічного дизайну другої половини XX ст. [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 05.01.03 / В. М. Косів ; Львівська академія мистецтв. - Львів, 2003. - 397 арк.
Куленко М. Я. Графічний дизайн [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М. Я. Куленко ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2003. - 156 с.: рис.
Куленко М. Я. Основи графічного дизайну [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / М. Я. Куленко ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - Київ : Кондор, 2006. - 492 с.: рис.
Савенко І. В. Зміст і методика профільного навчання старшокласників основам графічного дизайну [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. В. Савенко ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2009. - 20 с.
Хмельовський О. М. Графічний дизайн [Текст] : навч. посібник / О. М. Хмельовський. - Луцьк : Терен, 2008. - 160 с.
Яворик Ю. В. Система застосування графічних комп'ютерних програм у підготовці майбутніх фахівців з дизайну [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. В. Яворик ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - Київ, 2008. - 20 с.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 27.05.2020 12.37.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44202  
Аліна запитує:
Підбирати інформацію про чарівний світ витинанок. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Ми відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - N 4405, 21941, 29836, 42601, 43828.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 14.05.2020 12.05.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Київ :: Запитання: 44162  
Віра запитує:
Доброго дня! Будь ласка, підберіть літературу про українську художницю-емігрантку Софію Левицьку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Віро! Перегляньте наступні джерела:
Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры. Конец ХІХ-начало ХХ века / Н. Ю. Асеева. – Киев : Наук. думка, 1989. – 198 с.
Горбачов Д. На карті українського авангарду / Д. Горбачов // Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ–початку ХХ ст. – Київ, 2000. – С. 93-105.
Левицька Софія // Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубійович ; Наук. тов-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Перевид. в Україні. – Т. 4. – Львів, 1994. – С. 1205-1599.
Пеленська О. Український портрет на тлі Праги: українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині / О. Пеленська. – Нью-Йорк-Прага: Narodni knihovna CR, 2005. – 222 c.
Авер’янова Н. Мистецька еліта: українські жінки-художниці в Парижі [Електpoнний pеcуpc] / Н. Авер’янова // Українознавчий альманах. – 2011. - Вип. 6. – С. 7-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukralm_2011_6_3.pdf.
Корсак І. Палітрою їй слугувала веселка [Електpoнний pеcуpc] / І. Корсак // Слово Просвіти. – 2017. – 28 вересня. – С. 1 . – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2017/09/28/palitroyu-jij-sluhuvala-veselka/.
Лопата П. Нещастям оповите життя малярки: до 80-ліття смерті Софії Левицької [Електpoнний pеcуpc] / П. Лопата // Міст online : тижневик для українців всього світу : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://meest-online.com/culture/neschastyam-opovyte-zhyttya-malyarky-do-80-littya-smerti-sofiji-levytskoji/. – Назва з екрану.
Трембіцький А. М. Подояни в еміграційному українському мистецькому середовищі (20-ті-80-ті роки ХХ століття) [Електpoнний pеcуpc] / А. М. Трембіцький // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Сер.: Історичні науки. – 2009. - С. 208-221. – Режим доступу: http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/download/54963/51138.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 9.05.2020 17.57.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кропивницький :: Запитання: 44157  
Вікторія запитує:
Цікавить тема "Килимарство на Україні". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути по Вашому питанню таку літературу:
Бабенко О. О. Основоположні принципи вивчення українського килимарства в загальному контексті викладання декоративно-ужиткового мистецтва [Електронний ресурс] / О. О. Бабенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. - 2011. - Вип. 11. - С. 215-218. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2011_11_59

Бубенок О. Б. Центральноазійський слід у килимарстві Центральної України [Електронний ресурс] / О. Б. Бубенок // Східний світ. - 2015. - № 1. - С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2015_1_3

Дутка В. Етнореґіональна специфіка Буковини та її вплив на формування килимарства [Електронний ресурс] / В. Дутка // Вісник Львівської національної академії мистецтв. - 2015. - Вип. 26. - С. 258-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2015_26_29

Косаківський В. А. Розвиток ткацтва та килимарства у містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі [Електронний ресурс] / В. А. Косаківський // Записки історичного факультету. - 2014. - Вип. 25. - С. 66-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2014_25_8

Кушнір В. Килимарство українців південного лісостепу і степової зони Буго-Дністровського межиріччя та Буджака [Електронний ресурс] / В. Кушнір // Етнічна історія народів Європи. - 2008. - Вип. 25. - С. 103–111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2008_25_17

Приймак Х. Ткацтво i килимарство Сокальщини кінця XIX — початку XX ст.: розвиток в умовах етнокультурного порубіжжя та художні особливості [Електронний ресурс] / Х. Приймак // Вісник Львівської національної академії мистецтв. - 2016. - Вип. 28. - С. 119-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2016_28_13

Радомська А. М. Окремі нотатки до історії килимарства на Слобожанщині [Електронний ресурс] / А. М. Радомська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2009. - № 1. - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_1_17

Удріс І. M. Дослідження українського килимарства в працях вітчизняних вчених кінця ХІХ - початку ХХ століття [Електронний ресурс] / І. M. Удріс // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 4. - С. 104-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_4_17

Харковина Є. Г. Мистецтво килимарства Полтавського краю: історичні традиції та сучасний стан [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. - 2015. - Вип. 9. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_9_26

Харковина Є. Г. Формування мистецтва килимарства на теренах України [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Вісник [Київського національного університету культури і мистецтв]. Мистецтвознавство. - 2014. - Вип. 30. - С. 116-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2014_30_18

Харковина Є. Г. Художні та техніко-технологічні особливості килимарства Полтавщини в колі світових центрів ткацтва [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Молодий вчений. - 2019. - № 7(1). - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_7(1)__24

Ямборко О. Українське килимарство в теорії та на практиці: сучасний стан проблеми [Електронний ресурс] / О. Ямборко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. - 2011. - Вип. 11. - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2011_11_5

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 8.05.2020 12.53.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.241852 seconds