Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 44148  
Катерина запитує:
Підберіть будь ласка інформацію про петриківський розпис. Дякую!
Наша відповідь:
Катерино! Пропонуємо переглянути таку інформацію:
Гарькава Т. А. Історичні витоки петриківського декоративного розпису [Електронний ресурс] / Т. А. Гарькава // Грані. - 2017. - Т. 20, № 4. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_4_11
Гарькава Т. А. Петриківський декоративний розпис : підручник / Т. А. Гарькава; ред.: Є. А. Антонович; Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпро : Ліра, 2017. — 218 c.
Гарькава Т. А. Петриківський розпис: теорія і методика [Електронний ресурс] / Т. А. Гарькава // Естетика і етика педагогічної дії. - 2019. - Вип. 20. - С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2019_20_17
Гарькава Т. А. Синтез добра і краси петриківського розпису [Електронний ресурс] / Т. А. Гарькава // Грані. - 2017. - Т. 20, № 3. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_3_19
Гарькава Т. Петриківський народний розпис: шлях до визнання (кінець ХVIII – початок XX СТ.) [Електронний ресурс] / Т. Гарькава // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2019. - Вип. 1. - С. 10–16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2019_1_3
Горбик О. Р. Характерні особливості застосування петриківського розпису в сучасних інтер’єрах житлових і громадських будинків і споруд [Електронний ресурс] / О. Р. Горбик, М. С. Саркісян // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2015. - Вип. 39. - С. 150-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_39_21
Євсєєва Г. П. Петриківський розпис – перлина народного мистецтва світового рівня [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2013. - № 11. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2013_11_11
Кирій С. Мальовничий світ петриківського розпису [Електронний ресурс] / С. Кирій // Рідна школа. - 2012. - № 10. - С. 52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_10_15
"Петриківка: на шляху до визнання" Хроніка визнання Петриківського розпису культурною спадщиною людства [Електронний ресурс] // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. - 2013. - № 4. - С. 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mcrru_2013_4_5
Сагач Г. М. Благословенна краса петриківського розпису [Електронний ресурс] / Г. М. Сагач // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 3. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_3_10
Чуднівець А. Інтерпретація петриківського розпису в сучасному архітектурно-просторовому середовищі [Електронний ресурс] / А. Чуднівець // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2017. - Вип. 13. - С. 232-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2017_13_21
Чуднівець А. Презентація петриківського розпису у творах виставкового та масового характеру в сучасному культурному просторі [Електронний ресурс] / А. Чуднівець // Мистецтвознавчі записки. - 2018. - Вип. 33. - С. 176-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2018_33_24

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 7.05.2020 14.54.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Бровари :: Запитання: 44126  
Олексій запитує:
Чи можливо підібрати літературу про Ларису Іванову-українську художницю?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:
Іванова Л. В. Лариса Іванова : ілюстр., акварелі, мал., естампи, портр. / Нац. Спілка худож. України, Музеї Лесі Українки. — Київ : Європа прінт, 2009. — 63, [3] с. : іл.
Іванова Л. В. Лариса Іванова завжди дружила з Ларисою Косач / Л. В. Іванова ; спілкувалася Н. Кир'ян // Слово Просвіти. — 2009. — 17-23 верес. — С. 14.
Леонтович О. Світ краси художниці Лариси Іванової / О. Леонтович // Українське слово. — 2009. — 23-29 верес. — С. 14.
Перевальський В. Світ образів Лариси Іванової : творчий портрет / В. Перевальський, В. Петрашик // Образотворче мистецтво. — 2014. — № 3.— С. 110-111.
Українські бібліографи : біогр. відомості. Проф. діяльність. Бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України". — Київ : Національна парламентська бібліотека, 2008. — 231 с.
Також пропонуємо відвідати сайт Nostalgie за гіперпосиланням: art-nostalgie.com.ua/Ivanova.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 5.05.2020 21.54.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Дубно :: Запитання: 44018  
Зоя запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури до реферату про писанкарство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зою! Ми уже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38982; 41409; 42847. Також пропонуємо Вам переглянути наступні посилання за Вашим запитом:
Вах І. C. Писанкарство галицької Гуцульщини [Електронний ресурс] / І. C. Вах // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архітектура. — 2010. — № 4. — С. 76-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_4_26.
Гулей О. В. Декоративно-прикладне мистецтво : навчальний посібник / О. В. Гулей; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми, 2010. — 152 c.
Дикуха Ю. О. Українське писанкарство і сучасна естетотерапія / Ю. О. Дикуха // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 55-60.
Килимник С. Писанка : в українських обрядах та віруваннях / С. Килимник // Дивосвіт – казки, легенди, міфи. — 2011. — № 5. — С. 16.
Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис : навчальний посібник / М. А. Кириченко. — Київ : Знання-Прес, 2006. — 228 c.
Музиченко Я. Незвичайні писанки : студія декоративного мистецтва / Я. Музиченко
// Джміль. — 2019. — № 4. — С. 18-19.
Писанкарство: традиції та сучасність / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. центр культ. досліджень ; [упоряд. Н. В. Кірєєва]. — Київ : [б. в.], 1998. — 29 : іл.
Ткаченко В. Писанкарство у період етнонаціонального відродження (кінець 80-х – 90-і рр. XX ст.) та його сучасні трансформації [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Переяславський літопис. — 2017. — Вип. 11. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2017_11_9.
Ткаченко В. М. Розвиток українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / В. М. Ткаченко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2012. — 19 c.
Ткаченко В. М. Сучасне писанкарство: до історіографії питання [Електронний ресурс] / В. М. Ткаченко // Молодий вчений. — 2017. — № 8. — С. 333-338. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8_76.
Ткаченко В. М. Українське писанкарство як складова мистецької освіти: історіографічні студії [Електронний ресурс] / В. М. Ткаченко // Наукові записки з української історії — 2018. — Вип. 43. — С. 194-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2018_43_30.
Черепанова С. О. Філософія родознавства / С. О. Черепанова. — Київ : Знання, 2007. — 460 c.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 22.04.2020 20.13.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інга із міста: Олександрія :: Запитання: 43944  
Інга запитує:
Підберіть літературу чи конспекти уроків з образотворчого мистецтва у початковій школі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Інго! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Конспект уроку до 8 тижня модельної програми "Техніка, яка допомагає" [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-do-8-tizna-modelnoi-programi-tehnika-aka-dopomagae-73768.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.03.2020.
Конспект уроку образотворчого мистецтва для 3 класу по темі «Пейзаж» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-dla-3-klasu-po-temi-pejzaz-55279.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.03.2020.
Конспекти уроків з образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] // Освітній портал Супер урок-UA [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://super.urok-ua.com/tag/konspekti-urokiv-z-obrazotvorchogo-mistetstva/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.03.2020.
Образотворче мистецтво - методичні матеріали [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/obrazotvorce-mistecstvo. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.03.2020.
Розробки з образотворчого мистецтва - 1 клас [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/biblioteka/obrazotvorche-mistectvo/klas-1. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.03.2020.
Сучасний урок образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasnij-urok-obrazotvorcogo-mistectva-101348.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.03.2020.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 27.03.2020 22.06.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 43943  
Лариса запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про українську ляльку-мотанку. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Ми уже відповідали на подібне питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 30360; 42933.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 27.03.2020 20.24.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.239693 seconds