Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 43522  
Мирослава запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: особливості організації релігійно-паломницького туру до Ізраїлю. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Зі Львова в Ізраїль. Як потрапити у місце зустрічі трьох релігій
http://tvoemisto.tv/exclusive/mistse_zustrichi_troh_religiy_shcho_proponuie_nestandartne_palomnytstvo_zi_lvova_u_svyatu_zemlyu_99566.html

Iзраїль був і залишається «Святою Землею» [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.robinzon.kiev.ua/images/glavred/R34.pdf

Красільнікова О.В. Деякі питання розвитку реліійного паломництва в Україні / О.В. Красільнікова // Праксеологія туризму. – К. : КУТЕП, 2009. – С.63.

Корицкий, А. Город двух вселенских соборов, столица трёх государств / А. Корицкий // Азия и Африка сегодня. - 2008. - № 9. - С. 44-47/

Любіцева О.О., Романчук С.П. Напрямки розвитку релігійного туризму в Україні // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості” (10-11 жовтня 2001 р., м. Київ). - К.: Знання України, 2002. – С.61 – 65.

Любіцева О.О., Романчук С.П. Паломництво та релігійний nуризм : навч. посібник / О.О. Любіцева, С.П. Романчук. – К.: Альтерпрес, 2011. – 416 с.

Маїло Я.В. Проблеми розвитку релігійного туризму в Україні // Матеріали Всеукр.студентської наук. Конф. “Студентська наука в новому тисячолітті: сучасні проблеми громадського харчування, готельного господарства та туризму” (19-21 квітня 2000 р., м. Київ). -К.: Київський держ. торговельно-економічний ун-т, 2000. – С. 119 – 121.

Медведєва, Катерина. Ізраїль. Життя обітоване / Катерина Медведєва // Міжнародний туризм. - 2012. - № 6. - С. 88-93 : кол. іл.

Новикова, Мария.Святой Город, но не только / М. Новикова // Украинский туризм : Всеукраинское изд. для прфессионалов туристич. бизнеса. - 2011. - № 6. - С. 52-54 : цв. ил.

Панченко С. А. «Ходіння на прощу» як домінуюча цінність спокутування у
православних паломників // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права.Серія: філософські науки. – 2011. – Випуск 11. – С. 309 – 318.

Патійчук В. О., Адожина А.В. Особливості сучасного розвитку
християнського паломницького туризму в Ізраїлі http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11116/1/Patiychuk V. O., Adozina A. V..pdf

Патійчук В. О. Особливості функціонування сучасної транспортної системи Ізраїлю / В. О. Патійчук, М. В. Макарова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2009. – № 10. – С. 102–108.

Патійчук В. О. Україна в системі міжнародного релігійно-паломницького туризму / В. О. Патійчук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2002. – № 1. –С. 223–227.

Пирогів, А.Ізраїль. Піднятися в Єрусалим [Текст] / А. Пирогів // Міжнародний туризм. - 2003. - № 5. - С. 58-65

Рубанов, Сергей. Иерусалим. Обыкновенное чудо / Сергей Рубанов // Мир туризма. - 2011. - № 6. - С. 88-93 : кол. іл.

Сапєлкіна З. Є. Релігієзнавчий туризм в Україні // http://tourlib.net/statti_ukr/sapelkina.htm

Теліженко В. Все, що потрібно знати про паломництво на Святу Землю — інтерв’ю з директором Паломницького Центру УПЦ
https://news.church.ua/2019/09/24/vse-shho-potribno-znati-pro-palomnictvo-na-svyatu-zemlyu-intervyu-z-direktorom-palomnickogo-centru-upc/

Сергійко В.Ф. Ізраїль-Україна: перспективи розвитку паломницького туризму до Святої Землі / В.Ф. Сергійко // Наукові записки КУТЕП: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7. – С.181.

Улаєва Д. Просування релігійного туризму на туристичний ринок України
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12351/2/Ulaeva_magistr_2016.pdf

Хрізман, Елеонора.Свята земля притягує туристів [] / Елеонора Хрізман // Украинский туризм : Всеукраинское изд. для профессионалов туристич. бизнеса. - 2018. - № 3. - С. 44-45

Щербакова Т. В. Духовное содержание паломничества и туризма // Теория и практикафизической культуры. – 2000. – №8. – С. 2 – 5.

Яроцький П.Л. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні // Філософія туризму: навчально-методичний посібник / В.С. Пазенюк, В.К. Федорченко. – К.: Кондор, 2004. – С. 143 – 151.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.11.2019 14.17.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Луцьк :: Запитання: 43388  
Дмитро запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати інформацію про традиції та святкування релігійних свят в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день,Дмитре! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42636.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 24.09.2019 09.06.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ужгород :: Запитання: 43263  
Катя запитує:
Цікавить література про епоху Просвітництва та творчість Дені Дідро, зокрема. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43234. Також Ви можете переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Андрущенко В. П. Вступ до філософії : Великі філософи / В. П. Андрущенко. — Київ ; Харків : Чиженко С. Ю., 2005. — 511 с. : іл.
Будзанівська Н. Дені Дідро — мислитель епохи просвітництва : до 300-річчя від дня народження / Н. Будзанівська // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 19. — Всесвітня історія. — 2013. — № 10. — С. 3-5.
Всесвіт, розташований в алфавітному порядку : 1 липня — 270 років від дня виходу першої у світі «Енциклопедії» // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 7. — С. 10-12.
Вульф Л. Винайдення Східної Європи = Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Englightenment : мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Л. Вульф ; Український науковий інститут Гарвардського університету ; Інститут Критики ; пер. з англ. С. Біленький, Т. Цимбал ; наук. ред. Т. Цимбал. — Київ : Критика, 2009. — 591 с. : іл., карти. — (Критичні студії).
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVI -XVIII століття : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко ; М-во освіти і науки України, Глухівський державний педагогічний університет. — 2-е вид., переробл. та допов. — Київ : Центр учбової літератури, 2009. — 289 с.
Ковалик І. Із літератури XVIII століття. Просвітництво : цикл уроків. 9-й клас : творча майстерня / І. Ковалик // Світова література (Шкільний світ). — 2015. — № 19-20. — С. 32-47.
Лімборський І. В. Рококо в європейських літературах епохи Просвітництва / І. В. Лімборський // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2002. — № 3. — С.44-46.
Мірошниченко М. І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко ; Національна академія внутрішніх справ України; гол. ред. Н.М.Гайдук. — Київ : Атіка, 2004. — 224 с.
Сербін О. Класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії Дідро та Д'Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7. — С. 38-43.
Сербін О. Основна модель систематизованої організації знань в епоху Просвітництва : [енциклопедія Дідро та д'Аламберта] / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 11. — С. 24-29.
Французький мислитель : 5 жовтня — 305 років від дня народження Дені Дідро // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 9. — С. 27-30.
Шалагінов Б.Б. Література «просвітницького раціоналізму» у Франції / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004. — № 2. — С.40-46.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 31.07.2019 20.56.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Черкаси :: Запитання: 43234  
Іван запитує:
Література про епоху просвітництва.
Наша відповідь:
Добрий день, Іване! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Шалагінов Б. Б. Література «просвітницького раціоналізму» в Англії / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004.- 1. — С.18-22.
Ніколенко О.М. Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва) / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2005.- №11. — С.53-61.
Лімборський І. В. Раннє європейське Просвітництво: діалектика становлення нового канону художнього мислення / І. В. Лімборський // Зарубіжна література в школах України. — 2007.- №1. — С.14-20.
Лімборський І. В. Просвітництво у дзеркалі постмодерного світу / І. В. Лімборський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2007. — № 10. — С. 2-4.
Історія світової культури : навчальний посібник / Л.Т. Левчук [и др.]. — 3-тє вид., стереотип. — Київ : Либідь, 2000. — 368 с.
Вони змінили світ / уклад., дизайн обкл. І. Ю. Левашова. — Донецьк : Глорія-Трейд, 2011. — 703 с. : іл., портр., фотоіл.
Білик Н. Англія ХVIII століття як пришвидшувач історії / Н.Білик // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2000. — 22(182), черв. — С.1-12.
Лімборський І. В. Рококо в європейських літературах епохи Просвітництва / І.В. Лімборський // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2002. — 3. — С.44-46.
Шалагінов Б. Б. Література «просвітницького раціоналізму» в Англії / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004.- 1. — С.18-22.
Шалагінов Б. Б. «Веймарська классика» та Йоганн Вольфганг Гете / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004.- №7. — С.24-39.
Михайлова М. И. Эпоха Просвещения. Гете — писатель-просветитель / М. И. Михайлова // Все для вчителя. — 2010. — № 13-14. — С. 16-18.
Губенко Г. Загальна характеристика літератури доби Просвітництва / Г.Губенко // Світова література (Шкільний світ). — 2013. — № 17. — С. 33-35.
Шкаруба Л. М. Эпоха Просвещения: диктатура разума и здравого смысла : нариси світової культури / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. — 2013. — № 7-8. — С. 90-96.
Дужак В. М. Епоха просвітництва: революція в педагогіці : віхи історії / В. М. Дужак// Країна знань. — 2016. — № 6-7. — С. 44-45.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.07.2019 12.04.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Полтава :: Запитання: 43233  
Ангеліна запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему філософські погляди Г. Сковороди.
Наша відповідь:
Добрий день, Ангеліно! Перегляньте наступні джерела за Вашою темою:
Пісоцький В. Ідея толерантності в етиці Григорія Сковороди / В. Пісоцький // Людина і світ. — 1999. — 10. — С.49-51.
Стогній І. Г.С.Сковорода і українська національна ідея / І. Стогній // Рідна школа. — 2002. — 7. — С.58-61.
Багалій Д.І. Український філософ Григорій Савич Сковорода / Д. І. Багалій // Сковорода Г.С. Розмова про істинне щастя. — Харків, 2002. — С.3-12.
Колодний А. «Бог біля тебе, з тобою є, в тобі є...» : філософська релігійність Г.С.Сковороди / А. Колодний // Людина і світ. — 1994.- 9. — С.2-5.
Ушкалов Л. Метафізика Григорія Сковороди : філософія / Л. Ушкалов // Український світ. — 1994.- 1-2. — С.6-7.
Шинкарук В. Філософія культури у творчості Григорія Сковороди / В. Шинкарук // Український світ. — 1995.- 7-12. — С.14-15.
Капітон В.П. Замітки про філософію Г.Сковороди і про сьогодення суще / В. П. Капітон // Монастирський острів. — 1994.- 2. — С.61-75.
Фоменко А.К. Філософія людини Г.С.Сковороди : до 200-річчя від дня смерті філософа / А. К. Фоменко // Монастирський острів. — 1994.- 4. — С.47-56.
Зязюн І. «Філософія серця» Г.Сковороди : сторінки історії / І. Зязюн // Шлях освіти. — 1998.- 1. — С.38-40.
Денисенко В. «Чи не найзнаменитіша українська особистість XVIII століття» : мандрівний учитель Григорій Сковорода / В. Денисенко // Пам’ять століть. — 2007.- №1. — С.28-34.
Ушкалов Л. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л. В. Ушкалов, О. В. Марченко. – Харків : Основа, 1993. — 152 с.
Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І. В. Огородник, В. В. Огородник. — Київ : Вища школа: Знання, 1999. — 543 с.
Козак І.Й. Основи української філософії : навчальний посібник / І. Й. Козак. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. — 223 с.
Стадниченко В.Я. Іду за Сковородою : сповідь у любові до вчителя / В. Я. Стадниченко ; худож. В.С.Мельничук. — Київ : Криниця, 2002. — 173 с. : іл.
Чижевський Д.І. Філософія Г.С.Сковороди / Д.І.Чижевський ; передм. Л.В.Ушкалова. — Харків : Прапор, 2004. — 272 с.
Барабаш Ю.Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю.Я.Барабаш ; передм. В. Панченка. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. — 742 с. : портр. — (Бібліотека Шевченківського комітету).
Попович М.В. Григорій Сковорода: філософія свободи / М.В.Попович ; худож. оформ. О. Білецького ; передм. та післясл. англ. С. Блінової. — Київ : Майстерня Білецьких, 2008. — 256 с.
Андрущенко В.П. Вступ до філософії : великі філософи / В.П.Андрущенко. — Київ ; Харків : Чиженко С. Ю., 2005. — 511 с. : іл.
Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода / Л.В.Ушкалов. — Харків : Фоліо, 2013. — 123 с. : 1 портр.
Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини / авт.-упоряд. В. Стадниченко ; перед. сл. М. М. Сулими. — Київ, 2016. — 493, [1] c. : портр., [32] окр. арк. фотоіл.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — 2-е вид., допов. — Київ : АртЕк, 2017. — 727 с. : іл.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.07.2019 15.43.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.923273 seconds