Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Денис із міста: Кременець :: Запитання: 6345  
Денис запитує:
Що Ви запропонували б прочитати по темі "Ідея природної людини в творах Ж.Ж.Руссо"?
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути такі сайти:
http://www.refine.org.ua/pageid-4507-1.html
http://litopys.org.ua/colin/colin07.htm
http://st.zu.edu.ua/polit/krem_4.htm
http://www.refineua.com.ru/pageid-4507-1.html
http://www.vuzlib.net/filosofy/02.htm
А також видання:
1. Блинников, Леонтий Васильевич. Великие философы: Слов.-справ.: Для использ. в учеб. процессе студентами вузов / Блинников, Леонтий Васильевич. - М.: Логос, 1997. - 429 с.
2. Харт, Майкл Х. Сто великих людей / Харт, Майкл Х. - M.: Вече, 1998. - 636 с.
3. Історія світової культури: Навч. посіб. для студентів гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / Левчук, Лариса Тимофіївна, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко и др. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1999. - 368 с.
4. Мусский, Игорь Анатольевич. Сто великих мыслителей. - М.: Вече, 2000. - 687 с.
5. Євшан, Микола. Критика. Літературознавство. Естетика / Євшан, Микола; Упоряд., передм. та прим. Н.Шумило. - К.: Основи, 1998. - 658 с.
6. Великие мыслители Запада: Гл. идеи и соч. более 100 выдающихся зап. философов... / Под ред. Я.Мак-Грила; Пер. В.Федорина; Оформл. В.Осипяна. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1999. - 798 с.
7. Оливер, Мартин. История философии; Пер. с англ. О.Г.Белошеева; Ред. рус. текста С.Ф.Дубенецкий, Э.С.Дубенецкий. - Минск: Белфакс, 1999. - 192 с.
8. Сервантес. Шекспир. Ж.-Ж.Руссо. И.-В.Гете. Карлейль: Биогр. повествования / Сост., общ. ред. и послесл. Н.Ф.Болдырева; Худож. оформ. А.Ю.Данилова. - 2-е изд. - Челябинск: Урал, 1998. - 511 с.
9. Баландин, Рудольф Константинович. Сто великих гениев / Баландин, Рудольф Константинович. - М.: Вече, 2004. - 476 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.05.2006 11.18.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 6304  
Ольга запитує:
Добрий день!! Допоможіть знайти матеріал по такому питанню:у чому полягає відмінність між лютеранством і кальвенізмом
Наша відповідь:
Шановна Ольго!
Настуна інформація для Вас:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лютеранство
http://pstbi.pagez.ru/item.php?id=679&cid=6
http://azbuka-hrist.narod.ru/l/lyouteranstvo.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кальвинизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кальвинизм
http://pstbi.pagez.ru/item.php?id=680&cid=6
http://abovo.net.ru/topic.html?id=84017
http://www.protestant.ru/?id=255&art=776
http://skatarina.ru/library/history/istref/istref16.htm
1.Лубський, В.І.Історія релігії: Підручник для вузів/ В.І. Лубський, М.В. Лубська. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 695 с.
2. Основы религиоведения: Учебн. для вузов/ Под ред. И.Н.Яблокова.- М.: Высш. шк.,1994.- 368 с.
3.Павлов С.В. та інш.Географія релігій: Навч. Посібник для вузів/ С. В. Павлов, К.В.Мезенцев , О.О. Любіцева.- К.: АртЕк, 1999. – 503 с.
4.Релігієзнавство: Навч. Посібник/ За ред.М.Ф. Рибачука.- К.: Освіта , 1997. - 239 с.
5.Релігієзнавство: Підручник для вузів/ За ред.В.І.Лубського, В.І. Теремка.- К.: Академія, 2000.- 408 с.
6.Чанышев А.Н. Протестантизм.- М.: Наука, 1969.
Щасти Вам!

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 19.05.2006 09.16.29 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Суми :: Запитання: 6290  
Оля запитує:
Основні напрямки у сучасному буддизмі.Буддизм в Україні.Деналог.
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 18.05.2006 10.04.06 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталья із міста: Дзнржинск :: Запитання: 6279  
Наталья запитує:
Концепты жизни и смерти в славянской и германской языковой сфере.
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 17.05.2006 10.01.11 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: г.Киев :: Запитання: 6220  
Даша запитує:
Философия
Наша відповідь:
Шановна Даша! Прошу конкретніше задавати питання! Можете скористатись такими підручниками:
1.Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. - К.: Либідь, 1994. - 416 с.
2.Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищ. навч. закл. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 576 с.
3.Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. - К.: Либідь, 1993. - 576 с.
4.Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін.; За ред. Г.А.Заїченка та ін. - К.: Вища шк., 1995. - 455 с.
А також інтернет:
http://krok.edu.ua/kafedry/guman_disc/discipliny/4.htm
http://philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/ProgrGeoS-petr.html
http://shpora.referatoff.ru/006845-1.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.05.2006 10.11.50 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.699289 seconds