Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 4396  
Дмитро запитує:
Допоможіть будь-ласка з відповіддю на таке запитання:"Православья в Україні, вплив на життя суспільства" Дякую
Наша відповідь:
Дивіться:
Історія православної церкви в Україні : Збірка наук. праць: До 400-рiччя вiдi дня нар. i 350-рiччя пам'ятi Святителя Петра Могили, митрополита Київського / НАНУ; Вiддiлення релiгiєзнавства iн-ту фiлософiї. - 290с.

Росс Ф. Великие религии человечества / Ф. Росс, Т. Хиллс ; Пер. с англ. Т. Арифулина и др. - М.:Ростов-на-Дону : Медицина и питание;Феникс, 1999. - 316с. : ил.

Головащенко С.I. Історія християнства : Курс лекцiй: Навч. посiбник
/ С. I. Головащенко; Голов. ред. С. Головко; Ред. О. Вербило, О. Вiтрученко. - 352 с.

Лубський В.I. Релiгiєзнавство : Підручник / В. I. Лубський ; Відповід. ред. О.О. Півень. - К. : Вілбор, 1997. - 480с.

Історія релігії в Україні : Навч.посiбник / За Ред.:А.М.Колодного,П.Л.Яроцького. - 735с.

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.ortho-rus.ru/
http://www.pravmir.ru/article_693.html
http://www.orthvoldiocese.lutsk.ua/volua/press/dzvol.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.12.2005 09.16.32 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Київ :: Запитання: 4180  
Віктор запитує:
Будь ласка, допоможіть знайти сайти з інформацією: "Іслам у сучасному світі". Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 18.11.2005 09.32.30 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лиана із міста: Донецк :: Запитання: 4165  
Лиана запитує:
Здравствуйе, помогите найти информацию по теме "Формы научного познания:проблемы, гипотезы, теории". Зарание спасибо...
Наша відповідь:
Добрый день, Лиана!
Предлагаем воспользоваться следующими источниками: http://fiziki.uniyar.ac.ru/educate/lectures/philosophi/topic9.html, http://www.countries.ru/library/theory/sabjnauka.htm

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 17.11.2005 00.17.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катюша із міста: Киев :: Запитання: 4153  
Катюша запитує:
Де можна знайти проблемний аналіз першоджерела Е. Ротеррдамького "Похвала глупости". Допоможіть відповісти на питання "Покажіть єдність і відмінність категорій сутність, існування, дійсність." "Виведіть суттєві суперечності людини і світу на різних етапах становлення самосвідомості" Дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катюша!
За умовами нашої довідки ми відповідаємо лише на одне запитання протягом дня.
Інформацію про Еразма Роттердамського і його твір Ви знайдете у наступних джерелах:
1. Кобів, Йосип. Еразм Роттердамський і його сатиричне перо // Роттердамський Е. Похвала глупоті...; Домашні бесіди. - К., 1993. - С.3-11.
2. История немецкой литературы: Учеб. пособие / Н.А.Гуляев и др. - М.: Высшая школа, 1975. - 526 с. - 35000 пр. - 1.44.
3. Мусский, Игорь Анатольевич. Сто великих мыслителей. - М.: ВЕЧЕ, 2004. - 688 с.: фотогр. - (100 Великих).
4. http://velikanov.ru/philosophy/pohvala_gluposti_erazm_rotterdamskij.asp
5. http://feb-web.ru/feb/ivl/vl3/vl3-1652.htm
6. http://refmans.pp.ru/ref17/ref150.php

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.11.2005 00.20.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 4031  
Мар'яна запитує:
Буль ласка, допоможіть знайти інформацію за темою "Людина у системі цінностей"
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела:

1.Белик, Андрей Александрович Человек: раб генов или хозяин своей судьбы?/ Андрей Белик,; Отв. ред. П. А. Рачков; АН СССР. -М.: Наука, 1990. -141,[1] с.; 20 см. -(Сер. "Человек и окружающая среда"). -Библиогр. в примеч. в конце глав
2. Воронович, Борис Андреевич Созидательный потенциал человека : Социал.-филос. исслед./ Борис Воронович,. -М.: Мысль, 1988. -188,[2] с.
3. Григорьян, Борис Тигранович Человек. Его положение и призвание в современном мире/ Борис Григорьян,. -М.: Мысль, 1986. -222,[1] с.; 20 см. -(Сер. "Человечество на рубеже XXI в.")
4. Ермолина, Галина Клавдиевна Личность, равенство, свобода/ Г. К. Ермолина,; Иван. хим.-технол. ин-т, Сев.-Зап. координац. совет по обществ. наукам. -Иваново: Верх.-Волж. кн. изд-во: Иван. отд-ние, 1990. -153 с.; 20 см. -Библиогр. в примеч. в конце глав
5. Жизненный путь личности : (Вопр. теории и методол. социал.-психол. исслед.)/ [Л. В. Сохань, Е. Г. Злобина, В. А. Тихонович и др.; Отв. ред. Л. В. Сохань]; АН УССР, Ин-т философии. -Киев: Наук. думка, 1987. -277,[2] с.; 22 см. -Библиогр. в примеч.: с. 260-278
6. Кузнецов, Николай Степанович Человек: потребности и ценности : Закончится ли спор Иисуса Христа с Великим Инквизитором?/ Николай Кузнецов,. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1992. -145,[2] с.; 21 см. -Библиогр. в примеч. в конце параграфов
7. Зацепин, Вениамин Иванович Счастье как проблема социальной психологии/ Вениамин Зацепин,. -Львов: Вища школа: Изд-во при Львов. ун-те, 1981. -174 с.; 20 см.
8. Бодалев, Алексей Александрович Восприятие и понимание человека человеком/ Алексей Бодалев,. -М.: Изд-во МГУ, 1982. -199 с.
9. Быстрицкий, Евгений Константинович Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие/ Евгений Быстрицкий,; АН УССР, Ин-т философии. -К.: Наук. думка, 1991. -195,[2] с.; 22 см. -Библиогр. в примеч.: с. 179-193. -Предм. указ.: с. 194-196
10. Людина: становлення та розвиток : [Збірник наукових статей]/ Всеукр. Асоціація філософ. Спілок, Львів. філософська Спілка; Ін-т філософії, логіки і соціології; Редкол.: М.Верников (відпов. ред.) та ін.. -Львів: ЛФС "Cogito"; Одеса: Центр Європи, 1997. -386 с.. -(Сер. "Філософські пошуки"; Вип.IV)
11. Сковорода Пізнай в собі людину/ Григорій Сковорода; Передм. В.Войтовича. -Львів: Світ, 1995. -525,[2] с.
12. Бержанір А.
Які цінності у ціні?/ А.Бержанір // Віче. -1998. -№ 10. - С. 134-140
13. Бех І.
Формувати у дитини почуття цінності іншої людини/ І.Бех // Педагогіка толерантності. -2001. -№ 2. - С. 16-23
14. Бех І.
Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості/ І.Бех // Початкова школа. -2001. -№ 12 . - С. 32-35
15. Толстоухов А.
Науковий розум і гуманістичні цінності: глобалістський контекст/ А. Толстоухов // Філософська думка. -2001. -№ 6. - С. 8-24
16. Протоірей Микола Северін
Духовна ідентичність і православна система цінностей/ Протоірей Микола Северін // Людина і світ. -2003. -№ 8-9. - С. 7-10
17. Будз В. Власність і свобода як цінності та чинники гуманізму/ В. Будз // Людина і політика. -2003. -№ 4. - С. 51-55
18. Особистісні цінності як духовні надбання людини // Позакласний час. -2004. -№ 19-20. - С. 13-24
19/ Араб-Оглы Э.А. Европейская цивилизация и общечеловеческие ценности //Вопросы философии. -1990. -№ 8. - С. 10.
20. Библер В.С. культура. Диалог культур// Вопросы философии. - 1989. - № 6. - С. 31.
21.. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М., 1990.
22. Моральные ценности и личность.- М., 1994.
23. http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/mannt/index.html
24.http://www.humanities.edu.ru/db/msg/67100
25.http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/nums/6_1991.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 5.11.2005 19.40.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266518 seconds