Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 4031  
Мар'яна запитує:
Буль ласка, допоможіть знайти інформацію за темою "Людина у системі цінностей"
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела:

1.Белик, Андрей Александрович Человек: раб генов или хозяин своей судьбы?/ Андрей Белик,; Отв. ред. П. А. Рачков; АН СССР. -М.: Наука, 1990. -141,[1] с.; 20 см. -(Сер. "Человек и окружающая среда"). -Библиогр. в примеч. в конце глав
2. Воронович, Борис Андреевич Созидательный потенциал человека : Социал.-филос. исслед./ Борис Воронович,. -М.: Мысль, 1988. -188,[2] с.
3. Григорьян, Борис Тигранович Человек. Его положение и призвание в современном мире/ Борис Григорьян,. -М.: Мысль, 1986. -222,[1] с.; 20 см. -(Сер. "Человечество на рубеже XXI в.")
4. Ермолина, Галина Клавдиевна Личность, равенство, свобода/ Г. К. Ермолина,; Иван. хим.-технол. ин-т, Сев.-Зап. координац. совет по обществ. наукам. -Иваново: Верх.-Волж. кн. изд-во: Иван. отд-ние, 1990. -153 с.; 20 см. -Библиогр. в примеч. в конце глав
5. Жизненный путь личности : (Вопр. теории и методол. социал.-психол. исслед.)/ [Л. В. Сохань, Е. Г. Злобина, В. А. Тихонович и др.; Отв. ред. Л. В. Сохань]; АН УССР, Ин-т философии. -Киев: Наук. думка, 1987. -277,[2] с.; 22 см. -Библиогр. в примеч.: с. 260-278
6. Кузнецов, Николай Степанович Человек: потребности и ценности : Закончится ли спор Иисуса Христа с Великим Инквизитором?/ Николай Кузнецов,. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1992. -145,[2] с.; 21 см. -Библиогр. в примеч. в конце параграфов
7. Зацепин, Вениамин Иванович Счастье как проблема социальной психологии/ Вениамин Зацепин,. -Львов: Вища школа: Изд-во при Львов. ун-те, 1981. -174 с.; 20 см.
8. Бодалев, Алексей Александрович Восприятие и понимание человека человеком/ Алексей Бодалев,. -М.: Изд-во МГУ, 1982. -199 с.
9. Быстрицкий, Евгений Константинович Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие/ Евгений Быстрицкий,; АН УССР, Ин-т философии. -К.: Наук. думка, 1991. -195,[2] с.; 22 см. -Библиогр. в примеч.: с. 179-193. -Предм. указ.: с. 194-196
10. Людина: становлення та розвиток : [Збірник наукових статей]/ Всеукр. Асоціація філософ. Спілок, Львів. філософська Спілка; Ін-т філософії, логіки і соціології; Редкол.: М.Верников (відпов. ред.) та ін.. -Львів: ЛФС "Cogito"; Одеса: Центр Європи, 1997. -386 с.. -(Сер. "Філософські пошуки"; Вип.IV)
11. Сковорода Пізнай в собі людину/ Григорій Сковорода; Передм. В.Войтовича. -Львів: Світ, 1995. -525,[2] с.
12. Бержанір А.
Які цінності у ціні?/ А.Бержанір // Віче. -1998. -№ 10. - С. 134-140
13. Бех І.
Формувати у дитини почуття цінності іншої людини/ І.Бех // Педагогіка толерантності. -2001. -№ 2. - С. 16-23
14. Бех І.
Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості/ І.Бех // Початкова школа. -2001. -№ 12 . - С. 32-35
15. Толстоухов А.
Науковий розум і гуманістичні цінності: глобалістський контекст/ А. Толстоухов // Філософська думка. -2001. -№ 6. - С. 8-24
16. Протоірей Микола Северін
Духовна ідентичність і православна система цінностей/ Протоірей Микола Северін // Людина і світ. -2003. -№ 8-9. - С. 7-10
17. Будз В. Власність і свобода як цінності та чинники гуманізму/ В. Будз // Людина і політика. -2003. -№ 4. - С. 51-55
18. Особистісні цінності як духовні надбання людини // Позакласний час. -2004. -№ 19-20. - С. 13-24
19/ Араб-Оглы Э.А. Европейская цивилизация и общечеловеческие ценности //Вопросы философии. -1990. -№ 8. - С. 10.
20. Библер В.С. культура. Диалог культур// Вопросы философии. - 1989. - № 6. - С. 31.
21.. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М., 1990.
22. Моральные ценности и личность.- М., 1994.
23. http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/mannt/index.html
24.http://www.humanities.edu.ru/db/msg/67100
25.http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/nums/6_1991.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 5.11.2005 19.40.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Одеса :: Запитання: 3841  
Валерій запитує:
Будь ласка допоможіть знайти інформацію про вчення Платона щодо держави(для реферату)(в мережі). Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 19.10.2005 01.15.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: м. Запоріжжя :: Запитання: 3810  
Віталій запитує:
Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал по темі "Православіє: особливості культу і віровчення" на українській мові.
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела:
1.Власовський, Іван
Нарис історії української православної церкви: В 4 т./ Іван Власовський,. -К.: Либідь, 1998 -
2. Чемерис, Валентин .
Голгофа Українського Православ'я/ Валентин Чемерис,; Валентин Чемерис. -К.: Поліграфіка, 1998. -504 с. .
3. Карпенко, Віталій.
Час каміння збирати/ Віталій Карпенко,; Віталій Карпенко. -К.: Газета "Вечірній Київ", 1999. -252 с.: іл.. -(Б-чка "Вечірнього Києва").
4. Ярмусь, Степан
В країні моїх батьків = In the land of my fathers: Рефлекії з відвідин Україні (травень-червень 1991)/ Степан Ярмусь,; Ін-т дослідів Волині. -Вінніпег: Б.в., 1991. -175 с.
5. Ярмусь, Степан
Ознаки надії? = Signs of Hope?: З подорожі Митр. Василія по Україні: Травень 1993/ Степан Ярмусь,; Степан Ярмусь. -Вінніпег: Вид. Спілка "Екклезія", 1993. -222 с.:
6. Біланюк, Петро.
Божа істина, краса і любов: Проповіді, доповіді і розвідки/ Петро Біланюк,; Петро Біланюк. -Дрогобич: Відродження, 1995. -379,[1] с.
7. Історія релігії в Україні: У 10 т./ Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства ін-ту філос. ім. Г.Сковороди НАН України; Укр. центр духовної культури; Ред. кол.: А. Колодний (голова) та ін.. -К.: Укр. центр духовної культури, 1997- - . - ISBN 966-7276-35-X
Т.3: Православ'я в України/ За ред. А.Колодного, В.Климова. -1999. -559 с. -Бібліогр.: с.545-546.
8. Мартирологія українських церков : У 4 т./ Укл. і ред. О. Воронин, О. Зінкевич. -Торонто: Смолоскип, 1985 -
Т.1: Українська православна церква: Документи, матеріали, християнський самвидав України. -1987. -1207 с.: іл, портр. -Покажч. імен., назв і подій: с. 1120-1185
9. Ярмусь, Степан Онисимович
Та не однаково мені ...: Україна очима канадського українця/ Степан Ярмусь,; Ред. Надія Тимошик; Упоряд. і пеpедм. М.С. Тимошика. -К.: Наша культура і наука; Вінніпег, 2001. -110,[1] с.: портр, іл.
10.Українська Православна Церква в пошуках визнання: Збірка матеріалів. -Б.м., 2002. -47 с.: іл. -(Сер. "Українці Америки за Київський Патріархат"; Січень 2002)
11.Хомчук, Оксана Олексіївна
Українська Православна Церква у ХХ столітті на чужині/ Оксана Хомчук,. -Б.м., 2000. -31 с.: іл
12.Ідеологія руського православ'я : Критич. аналіз./ [Б. О. Лобовик, Н. С. Гордієнко, М. П. Красніков та ін.; Відп.. ред. Б. О. Лобовик]. -К.: Політвидав України, 1986. -196,[1] с. -Бібліогр. в примітках с. 186-195. -Авт. зазначено на звор. тит. Арк.
13.Православ’я: український вимір : Навчальний посібник/ Петро Саух, Олег Магеря, Леонід Пилявець та ін.. -К.: Кондор, 2004. -381 с.: іл. -Бібліогр.: с. 378-381.
14.Калінін, Юрій Анатолійович
Модернізація ідеології сучасного руського православ’я: Атеїст. аналіз філос.-богосл. обгрунтування релігії/ Юрій Калінін,. -К.: Т-во "Знання" УРСР, 1983. -47 с. -(Сер. "Науково-атеїстична")
15.Саган О.
Духовна імперія Алексія II: Православ'я в Росії: міфи і реалії/ О. Саган // Політика і час. -2005. -№ 3. - С. 25-36. -Бібліогр.: 31 назв.
16.Юраш, Андрій
Православ'я і католицизм у сучасній Україні: ідеологічні міфи і реалії взаємодії/ А. Юраш // Людина і світ. -2004. -№ 10. - С. 16-24
17.Єленський, Віктор
Глобалізація, уявлені спільноти і Православ'я/ В. Єленський // Людина і світ. -2004. -№ 5. - С. 14-20
18.Хоруженко Олександер
Православ'я в системі міжнародних координат/ Олександер Хоруженко // Визвольний шлях. -2004. -Кн. 4. - С.7-16. -Бібліогр.: 4 назв.
19.Перевізій, Віталій
Українська православна церква Київського патріархату та її суспільно-політичні орієнтації/ Віталій Перевізій // Політичний менеджмент. -2004. -№ 2. - С. 137-144
20.Омельченко А.
Соціальне служіння Церкви як реалізація її соціальної доктрини ( на прикладі сучасного православ’я/ А. Омельченко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. -2003. -№ 2. - С. 341-348. -Бібліогр.: 6 назв.
21.Медведєв О.
Наші церкви - наше багатство/ О. Медведєв // Політика і культура. -2002. -№ 24. - С. 15-17
22.Гончаренко Г.
Православ'я і правопорядок/ Г. Гончаренко // Міліція України. -2002. -№ 5. - С. 18-19
23.Митрохін М.
Руська православна церква в Західній Україні/ М.Митрохін // Людина і світ. -2001. -№ 10. - С. 27-38
24.Православ'я і тварини/ Тетяна Горичева // Людина і світ. -2002. -№ 4. - С. 51-55
25.Філатов С.
Православна мозаїка: Регіональні особливості православної релігійності в Росії: традиції і сучасність/ С.Філатов // Людина і світ. -2001. -№ 7. - С. 12-22
26.http://postup.brama.com/000803/129_4_2.html
27.http://www.uaorthodox.org/
28.http://uk.wikipedia.org/wiki/Православ'я

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.10.2005 00.45.53 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 3797  
Оля запитує:
ПРошу допомогти: Біоенергетика: проблема сумісності людей..
Наша відповідь:
Радимо переглянути наступні сайти, присвячені біоенергетиці:
http://www.strannik.de/super/bio.htm
http://www.celitelnitsa.narod.ru/bio.html
http://www.arka.org.ua/newissue8/articles.php3?id_issue=59&id_heading=23
http://www.alonika.ru/work/page.php?goto=psycho
А також видання:
1. Околітенко, Наталя Іванівна. Таємниця точки Хе-Гу: Наук.-пізнав. оповіді про празв'язки й сьогодення тріади Людина - Земля - Космос / Околітенко, Наталя Іванівна, Колбун, Микола Дмитрович. - К.: Український письменник, 1993. - 106 с.
2. Лазарев, С.Н. Кармическая диагностика чакр; Тантрическая концепция тела / С. Н. Лазарев, С. М. Данченко. - К., 1995. - 159 с.
3. Дюкенджиев, Евгени Петков. Бизнес. Бионические аспекты / Дюкенджиев, Евгени Петков; Худож. М.Ермаков, В.Маковой. - Рига: Альбатрос, 1995. - 265 с.
4. Кривоногов, Юрий Андреевич. Как пробудить скрытую биоэнергию? / Кривоногов, Юрий Андреевич; О-во "Знание" УССР. - К.: Знание, 1990. - 48 с.
5. Вуль, Алексей Семенович. Человек и его возможности: Основы эниологии. - М.: Книга, 1999. - 185 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 14.10.2005 17.16.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Варя із міста: Київ :: Запитання: 3788  
Варя запитує:
Гегель і його "Наука логіка".. Розвиток логічних вчень, розроблених них..Дякую...В мережі
Наша відповідь:
Доброго дня, Валя!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел: http://www.sunhome.ru/philosophy/1178, http://5ka.ru/90/20827/1.html, http://referats.protoplex.ru/referats_show/1860.html.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.10.2005 17.24.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.332611 seconds