Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42046  
Вероніка запитує:
Допоможіть найти матеріал для есе на тему:Що менше-то більше. Розширюється простір здогадки.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніка! Не зовсім зрозуміла тема Вашого запиту, уточніть, будь ласка, що саме мається на увазі.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 24.05.2018 09.38.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42037  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для есе на тему: Освіта - спосіб набути упереджень більше високого порядку
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42032.
Богдан М. Психологічні особливості спілкування залежних від соціальних мереж / М. Богдан, О. Горецька // Збірник нукових праць з актуальних проблем економічних наук. – Київ, 2014. – С. 26-29.
Варивода К. Позитивні й негативні аспекти взаємодії сучасної молоді в соціальних мережах / К. Варивода // Журнал Науковий огляд. – 2015. ? № 7(17). – С. 1-16
Вплив соціальних мереж на зміст ціннісних орієнтацій у підлітковому віці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625b3bd69b4c53a89521316c37_0.html
Городяненко В. Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В. Городяненка. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 2002. – 560 с.
Данилов С. Риски и потенциал интернет-социализации молодежи / С. Данилов // Известия Саратов. ун-та. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – Саратов: Саратов. гос. ун-т, 2012. – Т.12. – С. 42-46.
Пырочкина С. Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков: программы, групповые занятия, проектная деятельность / С. Пырочкина, О. Погорелова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 123 с.
Супрун М. Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / М. Супрун : автореф. десерт. … доктора пед. наук. – Київ, 2008. – 34 с.
Сухомлинська О. В. Соколянський І. П. / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. – Кн.2 / за ред. О. В. Сухомлинської. – Киів : “Либідь”, 2005. – С. 296-301.
Сухомлинська О. Проблеми розвитку особистості в історичному контексті психології і педагогіки / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 41-45.
Таранченко О. Періоди становлення та розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні / О. Таранченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 47-52.
Чистяков А. Социализац ия личности в обществе Интернет-коммуникаций: социокультурный анализ / А. Чистяков. – Ростов-на-Дону: Рост. гос. пед. Ун-т, 2006. – 278 с.
Шевченко О. Підготовка вчителів-дефектологів в Україні у 20-х рр. ХХ ст. / О. Шевченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 43-46.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 22.05.2018 14.08.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42032  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для написання есе на тему: Освіта-це спосіб набути упереджень більше високого порядку
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Грива О. А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності в дітей та молоді в умовах полікультурного середовища: Монографія / О. А. Грива; М-во освіти і науки України. – Київ : Парапан, 2005. – 228 с.
Гусен Т. Моніторинг стандартів освіти: чому і як усе почалося / Т. Гусен, А. Тайджнман // Моніторинг стандартів освіти / за ред. А. Тайджнмана, Т. Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – С. 15-41.
Європейська конвенція про права людини: основні положення, практика застосування, український контекст (Бруно Недєлек. «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод») / під ред. О. Л. Жуковської. – Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – 960 с.
Инклюзивное образование: Политика, содержание и сравнительные перспективы / под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – Лондон, 2000. – 78 с.
Інвалідність та суспільство: Навчальний посібник / Л. Байда, О. Красюкова-Еннс та ін. / під заг. ред. Л. Байди, О. Красюкової-Еннс. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 188 с.
Мешко Г. Емоційне благополуччя учнів в сучасній школі: бажане і реальне / Г. Мешко, О. Мешко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 11-16.
Сбруєва А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : моногр. / А. Сбруєва. – Суми : ВАТ «Сумська обласна друкарня», Видавництво «Козацький вал», 2004. – 500 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 21.05.2018 10.58.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Святослав із міста: Львів :: Запитання: 42001  
Святослав запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової на тему: "Homo symbolicus у християнському світі Середньовіччя"
Наша відповідь:
Доброго дня, Святославе! Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко Т. Естетичне у творчості представників патристики та Блаженного Августина / Т. Андрущенко // Вища освіта України. — 2006. — № 3. — С. 94-98.
Білецька С. Дитинство епохи середньовіччя: становлення християнського сприйняття / С. Білецька // Шлях освіти. — 2009. — № 3. — С. 35-42.
Казьмирчук М. Г. Історія цивілізацій : прогр. та навч.-метод. посіб. / М. Г. Казьмирчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Логос, 2012. — 128 c.
Туренко О. С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвідиСередньовіччя : монографія / О. С. Туренко. — Маріуполь : Схід. видав. дім, 2015. — 426 c.
Любасюк Т. І. Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Т. І. Любасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07ltiphs.zip.
Мошовський Т. М. Соціально-філософська концептуалізація нації: історична генеза та онтологічна сутність : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Т. М. Мошовський ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10MTMTOS.zip.
Муха О. Я. Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. Я. Муха ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 22 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07moyrzs.zip.
Стадник М. М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра філософ. наук / М. М. Стадник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 36 c. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07smmrfa.zip.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 7.05.2018 21.18.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман Ж. із міста: Львів :: Запитання: 41995  
Роман Ж. запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему: "Вчення про Логос у Юстина Мученика"
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41992. Додатково пропонуємо Вам переглянути:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_yu/justini.php
http://www.apologet.kiev.ua/-1395859381/19-sviatoottsivske-peredannia/patrologiya/247-4----.html
http://er.ucu.edu.ua/handle/1/112
http://www.foru.ru/slovo.50152.1.html
http://apologet.kiev.ua/-1395859381/23-istoriia-tserkvy/mistse-agraf-u-novozavitnomu-odkrovenni/292------i-iii-.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.05.2018 14.00.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.346578 seconds