Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Lilia із міста: Dnipropetrovsk :: Запитання: 41403  
Lilia запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату "Життя та творчість Григорія Сковороди"
Наша відповідь:
Шановна Ліліє, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1. Багалій Д. 1.”Український мандрівний філософ Г. Сковорода”. К., 1992.
2. Григорій Сковорода: дослідження, розвідки, матеріали., - К., 1992.
3. Драч І., Кримський С:, Попович М. Григорій Сковорода: Біографічна повість. — К-, 1984.
4. Махновець Л. Григорій Сковорода. Біографія.— К-, 1972.
5. Сковорода Г.С. Український мислитель. - К., 1992.
6. Таранов П. „120 философов”, - С., 2002.
7. Тисяченко Г. ”Народний філософ-учитель Г.Сковороди.” К., 1922.
8. Філософська думка в Україні. Бібліографічний словник. – К.,2002.
9. Шевчук В. Ідея простоти в елітарному світогляді Г. Сковороди // Україна: Наука і культура. Вип. 26—27. — К., 1993.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сковорода_Григорій_Савич
http://ukrlit.org/skovoroda_hryhorii_savych

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.12.2017 15.20.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ася із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 41288  
Ася запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріли за темою "Структуралізм та семіотика. Р.Барт". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Асю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, [2003]. — 511 с. : табл. — (Пушкин. Программа).
2. Білозуб А. І. Мовна гра в українському постмодерному дискурсі (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. І. Білозуб ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 20 c.
3. Бурмаченко К. Ю. Поетика постмодернізму: Ролан Барт і Умберто Еко / К. Ю. Бурмаченко // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв України. — 2011. — № 4. — С. 38-41.
4. Волинець О. О. Комунікативна прагматика реклами як естетичний феномен масової культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / О. О. Волинець ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 c.
5. Драненко Г. Тканина життєтворчу Ролана Барта в інтелектуальній біографії письменника Тіфен Самойо [Електронний ресурс] / Г. Драненко // Питання літературознавства. - 2015. - Вип. 91. - С. 7-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2015_91_3.
6. Ірдинєнко К. О. Теоретична позиція Ролана Барта в контексті французької естетики: 50–70-і роки ХХ століття [Електронний ресурс] / К. О. Ірдинєнко // Культура і сучасність. - 2013. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_2_8.
7. Кікоть А. А. Одяг і костюм у системі моди Ролана Барта [Електронний ресурс] / А. А. Кікоть // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 8. - С. 37-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_8_5.
8. Куцепал С. В. Політичний міф: версія Ролана Барта [Електронний ресурс] / С. В. Куцепал // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 112. - С. 109-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_26.
9. Нестер Л. Риторика моди за Роланом Бартом на прикладі роману Томаса Майнеке "Томбой” [Електронний ресурс] / Л. Нестер // Сучасні літературознавчі студії. - 2014. - Вип. 11. - С. 398-408. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2014_11_40.
10. Полікарпова Ю. О. Семіотичний метод у літературознавстві США : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ю. О. Полікарпова ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2003. - 20 c.
11. Райхерт К. В. Американский пин-ап 1940-х годов с точки зрения семиологии Ролана Барта [Електронний ресурс] / К. В. Райхерт // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 11. - С. 90-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_26.
12. Сторіжко Л. В. Структуралістська інтерпретація людини та світу як тексту / Л. В. Сторіжко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2015. - № 3. - С. 30-34.
13. Титянин К. А. Ролан Барт о правдоподобии в реалистическом произведении [Електронний ресурс] / К. А. Титянин // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 33. - С. 322-326. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_33_83.
14. Чиковани Б. Современная французская литературная критика и структуралізм Ролана Барта. — Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1981. — 83 с.
15. Шолухо Н. Е. Телесность в концепциях любви Сёрена Кьеркегора и Ролана Барта [Електронний ресурс] / Н. Е. Шолухо // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 12. - С. 162-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_12_44.
16. Щукін Є. О. Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, пост структуралізм : навч. посіб. / Є. О. Щукін, О. В. Патлайчук, І. Є. Чугуєва ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2009. - 116 c.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 8.11.2017 14.33.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41277  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка у написанні реферату з філософії на тему "Позитивізм".Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.11.2017 20.03.53 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Кременчук :: Запитання: 41093  
Лариса запитує:
Доброго дня,допоможіть у пошуках літератури до теми: Історичні типи образів науковості: від протонауки до постнекласики. Філософія та наука: моделі співіснування, дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Гайденко П. П. К проблеме становления новоевропейской науки / П. П. Гайденко // Вопросы философии. - 2009. - № 5. - С. 80-92.

Добронравова І.С. Новітня філософія науки : підруч. для студ. філос. ф-тів ун-тів і аспірантів (для складання канд. іспиту з філософії та філософії науки)] / І. С. Добронравова, Т. М. Білоус, О. В. Комар. - Київ : Логос, 2009. - 244 с.

Добронравова І. С. Практична філософія науки / І. С. Добронравова - Суми: Університетська книга, 2017. - 351с.

Добронравова І.С. Практична філософія постнеклласичної науки про наукову істину та людську свободу / І. С. Добронравова // Філософія освіти. - 2014. -№ 2. - С. 224-234.

Лекторский В.А. Философия, общество знания и перспективы человека // Вопросы философии. - 2010. - № 8. - Режим доступу : http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52.

Литовка И. И. История протонауки и теоретические модели развития науки / И. И. Литовка // Философия науки. - 2008. - № 4 (39). - С. 31-48.

Максюта М. Є. Філософія : навч. пос. для студентів ВНЗ. - Київ : Урожай, 2014. - 410 с.

Мітченко І. Г. Епістемологія : основна проблематика і еволюція підходів у філософії науки / І. Г. Мітченко та ін. - Кемерово: Кузбас. держ. техн. ун-т, 2007. - Режим доступу : http://weblib.pp.ua/klassicheskaya-nauka-8189.html

Семенюк Е. П. Філософія сучасної науки і техніки : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. - Львів : Світ, 2006. - 152 с.

Сидоренко Л. І. Аксіологія постнекласичної науки / Л. І. Сидоренко // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : зб. наук. праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. - Київ : Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т", 2011 - 304 с.

Рижко Л. В. Науковий простір: проблеми формування та трансформації (філософсько-праксеологічний аспект) : дис. д-ра філос. наук: 09.00.09 / Л. В. Рижко ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. - Київ, 2006. - 456 с. - Бібліогр.: с. 425-456.

Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези Всеукр. наук. конф. "ХХІІ Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського", 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. філософії. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 147 с.

Чекаль Л. Філософія науки та інноваційного розвитку : навч. посіб. / Л. Чекаль. - Київ: Міленіум, 2010. - 340 с.

Юдин Б. Г. Наука в обществе знаний / Б. Г. Юдин // Вопросы философии. - 2010. - № 8. - Режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52

Класична наука XVIII-XIX століть // https://studme.com.ua/144709245182/filosofiya/klassicheskaya_nauka_xviii-xix_vekov.htm

Наукові революції та зміни типів раціональності // http://stud.com.ua/28910/filosofiya/naukovi_revolyutsiyi_zmini_tipiv_ratsionalnosti

Сидоренко Л. І. Феномен науки / Л. І. Сидоренко // http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/asp/lecphilsidor.htm

Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція // http://pidruchniki.com/17670921/kulturologiya/stanovlennya_zakonomirnosti_rozvitku_nauki_naukova_kartina_svitu_naukova_revolyutsiya

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.10.2017 08.15.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 40861  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть,знайти літературу на тему "Розвитк зв'язного мовлення для дітей основна їх". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго вечора, Софійчико
Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40752.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 21.06.2017 00.32.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.235713 seconds