Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Вячеслав із міста: Київ :: Запитання: 41520  
Вячеслав запитує:
Гердер
Наша відповідь:
Доброго дня, Вячеславе! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://kulturoznanie.ru/?div=gerder
http://vikent.ru/author/275/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/12038/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gerder_ig.php
http://rushist.com/index.php/west/2872-gerder-kratkaya-biografiya
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000196/st082.shtml
http://pidruchniki.com/12180714/filosofiya/filosofsko-istorichna_sistema_gerdera
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/252/ГЕРДЕР
http://to-name.ru/biography/iogann-gerder.htm
http://www.winstein.org/publ/istorija_zarubezhnoj_literatury_xviii_veka/istorija_zarubezhnoj_literatury_xviii_veka/iogann_gotfrid_gerder_biografija_i_obzor_tvorchestva/10-1-0-736
http://www.wisdoms.ru/biografiya_iogann_gerder.html
http://www.ukrcenter.com/Література/41080/Йоганн-Готфрід-Гердер/Біографія
https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/25066
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iplp_kspd_Kartunov_Vstup_do_etnopolitoligiji/550.html
– Троєльнікова Л. О.Науковий дискурс культури в контексті теорій Йогана Готфріда Гердера та Фрідріха Ніцше / Л. О. Троєльнікова // Вісник Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. – № 2. – С. 46-50.
– Гердер И.Г. Трактат о происхождении языка / И. Г. Гердер ; пер. с нем. Г. Ю. Бергельсон ; вступ. ст. В. М. Жирмунский. - Изд. 2-е. - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - с. VII-LIX, 133-157. - (История лингвофилософской мысли).
– Шалагінов Б. Й.Г.Гердер і "штюрмерство" / Шалагінов Б. // Вікно в світ. - 1999. - № 1. - C.45-52.
– Пихтовникова Л.С. Басенное творчество Й.Г.Гердера в эволюции немецкой стихотворной басни (системно-стилистический аспект) / Пихтовникова Л.С. // Вісник Харківського Державного університету: N309: Актуальні проблеми теорії комунікації та викладання іноземних мов. - Харків, 1997. - С.131-134.
– Шевців Г. М. Гете й Гердер: інтерпретація епізоду з "поезії і правди Гете / Г. М. Шевців // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2005. - Т. 51. - С. 221-231.
– Козак С. Від гердеризму до сучасної національної свідомості / С. Козак // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 1. - С. 110-115.
– Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер // Философия истории : Антология:Учеб.пособие для студ.гум.вузов / Сост. Ю.А. Кимелев. - Москва : Аспект Пресс, 1995. - С. 49-57.
– Тетерина-Блохин Д. Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (до 260-річчя з дня народження) / Д. Тетерина-Блохин // Українознавство : Науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. - 2004. - № 3/4. - С. 195-204.
– Гердер Й.Г. Ідеї про філософію історії людства / Й. Г. Гердер // Фольклор : науково-критичні матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - Ч. 1. - С. 9-36.
– Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер; Пер.с нем. А.В. Михайлов. - Москва : Наука, 1977. - 704 с.
– Гулыга А.В. Гердер : научное издание / А. В. Гулыга. - 2-е изд., дораб. - Москва : Мысль, 1975. - 130 с.
– Гердер И.Г. Сид / Иоганн Готфрид Гердер ; Под общей редакцией Е. М. Браудо ; Перевод, предисловие и примечания В. А. Зоргенфрея ; Редакция Н. С. Гумилева. - Петербург : Гос. изд-во, 1922 (1-я гос. тип.). - 137, [2] с.
– Гулыга А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. - Москва : Мысль, 1986. - 334 с.
– Прокопов Д.Є. Гердер (Herder) Йоган Готфрід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 419-421.
– Тетерина-Блохин Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (літературна діяльнисть) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-138.
– Алексеева В.И. Истоки немецкого космизма : Иоганн Готфрид Гердер о смысле бытия // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С.15-23.
– Янкелович Л.Ю. И.Г.Гердер в Прибалтике. (Из истории балт.-нем. культ. связей во второй половине XVIII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Янкелович Л.Ю.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 30л.
– Никифорова А.С. Идея синтеза искусств в культуре немецкого романтизма (от И.Г. Гердера до Р. Вагнера) // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 68-82.
– Вілков В.Ю. Концепція націогенезу і національної державності Й. Гейдера / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 102-112.
– Філь Ю.С. Рецепція філософії Й . Гердера та Й. Фіхте теоретиками індийського націоналізму у кінці XIX - на початку XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 231-232
– Силласте Г. Г. Гердерная социология как частная социологическая теория / Г.Г.Силласте // Социологические исследования. - 2000. - № 11. - С. 5-15.
– Герье В.
– Философии истории Гердера / В. Герье // Вопросы философии и психологии. - 1896. - Кн. 2(32) . - С. 170-194
– Лобанова Л. П. Языковая картина мира в концепции И.Г. Гердера / Л. П. Лобанова // Вопросы психолингвистики. - 2014. - № 4. - С. 47-55.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.01.2018 17.37.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Lilia із міста: Dnipropetrovsk :: Запитання: 41403  
Lilia запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату "Життя та творчість Григорія Сковороди"
Наша відповідь:
Шановна Ліліє, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1. Багалій Д. 1.”Український мандрівний філософ Г. Сковорода”. К., 1992.
2. Григорій Сковорода: дослідження, розвідки, матеріали., - К., 1992.
3. Драч І., Кримський С:, Попович М. Григорій Сковорода: Біографічна повість. — К-, 1984.
4. Махновець Л. Григорій Сковорода. Біографія.— К-, 1972.
5. Сковорода Г.С. Український мислитель. - К., 1992.
6. Таранов П. „120 философов”, - С., 2002.
7. Тисяченко Г. ”Народний філософ-учитель Г.Сковороди.” К., 1922.
8. Філософська думка в Україні. Бібліографічний словник. – К.,2002.
9. Шевчук В. Ідея простоти в елітарному світогляді Г. Сковороди // Україна: Наука і культура. Вип. 26—27. — К., 1993.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сковорода_Григорій_Савич
http://ukrlit.org/skovoroda_hryhorii_savych

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.12.2017 15.20.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ася із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 41288  
Ася запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріли за темою "Структуралізм та семіотика. Р.Барт". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Асю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, [2003]. — 511 с. : табл. — (Пушкин. Программа).
2. Білозуб А. І. Мовна гра в українському постмодерному дискурсі (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. І. Білозуб ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 20 c.
3. Бурмаченко К. Ю. Поетика постмодернізму: Ролан Барт і Умберто Еко / К. Ю. Бурмаченко // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв України. — 2011. — № 4. — С. 38-41.
4. Волинець О. О. Комунікативна прагматика реклами як естетичний феномен масової культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / О. О. Волинець ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 c.
5. Драненко Г. Тканина життєтворчу Ролана Барта в інтелектуальній біографії письменника Тіфен Самойо [Електронний ресурс] / Г. Драненко // Питання літературознавства. - 2015. - Вип. 91. - С. 7-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2015_91_3.
6. Ірдинєнко К. О. Теоретична позиція Ролана Барта в контексті французької естетики: 50–70-і роки ХХ століття [Електронний ресурс] / К. О. Ірдинєнко // Культура і сучасність. - 2013. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_2_8.
7. Кікоть А. А. Одяг і костюм у системі моди Ролана Барта [Електронний ресурс] / А. А. Кікоть // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 8. - С. 37-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_8_5.
8. Куцепал С. В. Політичний міф: версія Ролана Барта [Електронний ресурс] / С. В. Куцепал // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 112. - С. 109-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_26.
9. Нестер Л. Риторика моди за Роланом Бартом на прикладі роману Томаса Майнеке "Томбой” [Електронний ресурс] / Л. Нестер // Сучасні літературознавчі студії. - 2014. - Вип. 11. - С. 398-408. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2014_11_40.
10. Полікарпова Ю. О. Семіотичний метод у літературознавстві США : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ю. О. Полікарпова ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2003. - 20 c.
11. Райхерт К. В. Американский пин-ап 1940-х годов с точки зрения семиологии Ролана Барта [Електронний ресурс] / К. В. Райхерт // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 11. - С. 90-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_26.
12. Сторіжко Л. В. Структуралістська інтерпретація людини та світу як тексту / Л. В. Сторіжко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2015. - № 3. - С. 30-34.
13. Титянин К. А. Ролан Барт о правдоподобии в реалистическом произведении [Електронний ресурс] / К. А. Титянин // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 33. - С. 322-326. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_33_83.
14. Чиковани Б. Современная французская литературная критика и структуралізм Ролана Барта. — Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1981. — 83 с.
15. Шолухо Н. Е. Телесность в концепциях любви Сёрена Кьеркегора и Ролана Барта [Електронний ресурс] / Н. Е. Шолухо // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 12. - С. 162-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_12_44.
16. Щукін Є. О. Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, пост структуралізм : навч. посіб. / Є. О. Щукін, О. В. Патлайчук, І. Є. Чугуєва ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2009. - 116 c.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 8.11.2017 14.33.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41277  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка у написанні реферату з філософії на тему "Позитивізм".Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.11.2017 20.03.53 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Кременчук :: Запитання: 41093  
Лариса запитує:
Доброго дня,допоможіть у пошуках літератури до теми: Історичні типи образів науковості: від протонауки до постнекласики. Філософія та наука: моделі співіснування, дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Гайденко П. П. К проблеме становления новоевропейской науки / П. П. Гайденко // Вопросы философии. - 2009. - № 5. - С. 80-92.

Добронравова І.С. Новітня філософія науки : підруч. для студ. філос. ф-тів ун-тів і аспірантів (для складання канд. іспиту з філософії та філософії науки)] / І. С. Добронравова, Т. М. Білоус, О. В. Комар. - Київ : Логос, 2009. - 244 с.

Добронравова І. С. Практична філософія науки / І. С. Добронравова - Суми: Університетська книга, 2017. - 351с.

Добронравова І.С. Практична філософія постнеклласичної науки про наукову істину та людську свободу / І. С. Добронравова // Філософія освіти. - 2014. -№ 2. - С. 224-234.

Лекторский В.А. Философия, общество знания и перспективы человека // Вопросы философии. - 2010. - № 8. - Режим доступу : http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52.

Литовка И. И. История протонауки и теоретические модели развития науки / И. И. Литовка // Философия науки. - 2008. - № 4 (39). - С. 31-48.

Максюта М. Є. Філософія : навч. пос. для студентів ВНЗ. - Київ : Урожай, 2014. - 410 с.

Мітченко І. Г. Епістемологія : основна проблематика і еволюція підходів у філософії науки / І. Г. Мітченко та ін. - Кемерово: Кузбас. держ. техн. ун-т, 2007. - Режим доступу : http://weblib.pp.ua/klassicheskaya-nauka-8189.html

Семенюк Е. П. Філософія сучасної науки і техніки : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. - Львів : Світ, 2006. - 152 с.

Сидоренко Л. І. Аксіологія постнекласичної науки / Л. І. Сидоренко // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : зб. наук. праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. - Київ : Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т", 2011 - 304 с.

Рижко Л. В. Науковий простір: проблеми формування та трансформації (філософсько-праксеологічний аспект) : дис. д-ра філос. наук: 09.00.09 / Л. В. Рижко ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. - Київ, 2006. - 456 с. - Бібліогр.: с. 425-456.

Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези Всеукр. наук. конф. "ХХІІ Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського", 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. філософії. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 147 с.

Чекаль Л. Філософія науки та інноваційного розвитку : навч. посіб. / Л. Чекаль. - Київ: Міленіум, 2010. - 340 с.

Юдин Б. Г. Наука в обществе знаний / Б. Г. Юдин // Вопросы философии. - 2010. - № 8. - Режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52

Класична наука XVIII-XIX століть // https://studme.com.ua/144709245182/filosofiya/klassicheskaya_nauka_xviii-xix_vekov.htm

Наукові революції та зміни типів раціональності // http://stud.com.ua/28910/filosofiya/naukovi_revolyutsiyi_zmini_tipiv_ratsionalnosti

Сидоренко Л. І. Феномен науки / Л. І. Сидоренко // http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/asp/lecphilsidor.htm

Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція // http://pidruchniki.com/17670921/kulturologiya/stanovlennya_zakonomirnosti_rozvitku_nauki_naukova_kartina_svitu_naukova_revolyutsiya

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.10.2017 08.15.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.311882 seconds