Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Соломія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42636  
Соломія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріал для написання магістерської роботи на тему "Традиції та обряди святкування релігійних свят на Україні"
Наша відповідь:
Шановна Соломіє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боян, С. Головні християнські свята календарного обрядового комплексу бойків / С. Боян. – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/17/620Bojan.pdf
Булашев, Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні народні погляди та вірування / Г. Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 416 с.
Відейко, М. Ю. Україна : від Трипілля до антів / М. Ю. Відейко. – К., 2008. – 280 с.
Воропай, О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. – Харків : Фоліо, 2007. - 512 с. - (Перлини Української Культури).
Гаєвська, Т. І. Народна обрядовість в Незалежній Україні : дисертація канд. іст. наук : 17.00.01 / Т. І. Гаєвська. – К., 2006. – 189 с.
Горленко, В. Історія української етнографії / В. Горленко, Р. Кирчів. – К., 2005. – 400 с.
Кислашко, О. П. Православні свята та народні звичаї / О. П. Кислашко, Я. О. Кислашко. – К. : Грамота, 2003. – 152 с.
Круковська, В. І. Андріївські вечорниці / В. І. Круковська. - Львів. : Євросвіт, 2001. - 52 с.
Курочкін, О. В. Святковий рік українців (від давнини до сучасності) / О. В.Курочкін. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, – 2014. – 385 с.
Курочкін, О. Українські новорічні обряди: "Коза" і "Маланка" / О. Курочкін. - Опішне : Українське народознавство, 1995. - 377 с.
Скуратівський, В. Т. Дідух : свята українського народу / В. Т. Скуратівський. – К. : Освіта, 1995. – 272 с.
Скуратівський, В. Т. Святвечір [Текст] : нариси-дослідження : у 2 кн. / В. Скуратівський. - К. : Перлина, 1994.
Стішова, Н. Українська календарні свята осіннього циклу : монографія / Н. Стішова. – К., 2017. – 240 с. – Режим доступу: http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2017/stishova.pdf
Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2007. - 384 с.
http://www.info-library.com.ua/books-text-5758.html
https://pidruchniki.com/18860313/religiyeznavstvo/hristiyanski_svyata
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl
http://myukraine.info/uk/culture/etnography/document.2005-03-16.7147673839/
https://mala.storinka.org/літній-цикл-народних-українських-свят
http://vsviti.com.ua/nws/78250
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10366/
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl/280-7-sichnia-rizdvo
http://bashtanschina.narod.ru/bashtanschina/kyltyra/obradi.htm
https://maximum.fm/petra-i-pavla-12-lipnya-obryadi-narodni-prikmeti-tradiciyi-svyata_n144439

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.12.2018 12.26.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 42541  
Ігор запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до дипломної роботи: "Особливості античної науки: натурфілософія,архе, космологія, космогонія, походження життя".
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:
Асмус В.Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – М., 1999. – 544 с.

Климишин І. А. Основи космології / І. А. Климишин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 164 с.

Литвиненко Л. М. Закономірності становлення космологічних уявлень / Л. М. Литвиненко // Науковий часопис. – Київ, 2007. – Вип.13 (26). – С. 239–252.

Лукаш В. Н. Физическая космологія / В. Н. Лукаш, Е. В. Михеева. – М.: ФМЛ., 2010. – 404 с.

Основи теорії тяжіння та космології : у 4 ч.: конспект лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2001. Ч. 4 : Загальна теорія відносності та космологія / уклад. О. Д. Валь [та ін]. - Чернівці : [б.в.], 2002. - 64 с.: рис.

Петрушенко В. Л. Філософія : підручник. 4-те вид. випр. і доповн. [Електронний ресурс] / В. Л. Петрушенко.¬ – Львів, Магнолія 2006, 2009. – 506 с. – Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/627-flosofya-petrushenko-vl.html

Рожанский И. Д. Античная наука : [попул. очерк] / И. Д. Рожанский. - М. : Наука, 1980. - 197, [2] с. : рис. - (Серия "История науки и техники").

Світоглядні парадигми космофізики: еволюціонізм проти космоцентризму: автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.09.09 [Електронний ресурс] / Т.В. Горбатюк; НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди. – Київ, 2008. – 19 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08gtvepk.zip

Антична натурфілософія і атомізм // https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/278-antichna-naturflosofya--atomzm.html
?рхе // https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0155bee870519a2e6689cb55

Етапи розвитку античної науки // https://studfiles.net/preview/1583960/page:3/

Концепції походження і сутності світу // https://stud.com.ua/28865/filosofiya/kontseptsiyi_pohodzhennya_sutnosti_svitu

Натурфілософія // https://pidruchniki.com/2008021537567/filosofiya/naturfilosofiya

Натурфілософія або фізика // http://litopys.org.ua/procop/proc205.htm

Основні особливості античної філософії // https://pidruchniki.com/15941024/filosofiya/osnovni_osoblivosti_antichnoyi_filosofiyi

Наука в епоху античності // http://moyaosvita.com.ua/filosofija/nauka-v-epoxu-antichnosti/

Філософія і наука античного світу // https://pidruchniki.com/13560615/prirodoznavstvo/filosofiya_nauka_antichnogo_svitu

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.11.2018 19.23.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: роман із міста: львів :: Запитання: 42415  
роман запитує:
Поняття архетипу в Карла Гюстава Юнга
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Анцыферова Л.И. Архетипическая теория развития личности Карла Густава Юнга / Л.И.Анцыферова // Психологический журнал. - 2000. - № 3-4 . - С. 16-26. - Бібліограф.: 16 назв.
- Букалов А. В. Некоторые феномены сознания и архетипы Юнга / А. В. Букалов // Психология и соционика межличностных отношений. - 2012. - № 9. - С. 41-50. - Библиогр.:32 назв
- Букалов А.В. Архетипы, принцип синхронистичности К.Г. Юнга и феномен периодичности человеческой истории / А.В.Букалов // Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 5. - С. 67-69. - Библиогр. 9.
- Фишбейн Н. К.Г.Юнг об архетипах как основе понимания сознательной деятельности человека / Н.Фишбейн // Социально-политический журнал. - 1998. - № 6. - С. 241-245
- Маленко, Сергій Анатолійович. Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К.Г.Юнга) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Маленко Сергій Анатолійович ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1998. - 179 л. - л. 167-179.
- Юнг, Карл Густав. Душа и миф: шесть архетипов [Текст] : пер. с англ. / К. Г. Юнг. - К. : Порт-Рояль ; М. : Совершенство, 1997. - 384 с.
- Юнг, Карл Густав. Алхимия снов [Текст]. - Юнг К. Г. Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение/ К. Г. Юнг ; пер.с англ. и послесловие Семира. - СПб. : Тимошка, 1997. - 352 с. - (Момент истины).
- Эдингер, Эдвард Ф.. Христианский архетип. Юнгианское исследование жизни Христа [Текст] : аналитическая психология / Э. Ф. Эдингер ; пер. с англ. В. Мершавка. - М. : Инфра-М, 2000. - 96 с.: ил. - Библиогр.: с. 94-95.
- Хиллман, Джеймс. Архетипическая психология [Текст] / Д. Хиллман ; пер. с англ. Ю. М. Донец [и др.]. - М. : Когито-Центр, 2006. - 350 с. - (Юнгианская психология).
https://pidruchniki.com/89552/filosofiya/karl_gustav_arhetipi_kolektivnogo_pozasvidomogo
https://stud.com.ua/11940/kulturologiya/analitichna_psihologiya_yunga
https://pidruchniki.com/79920/psihologiya/teoriya_osobistosti_analitichniy_psihologiyi_yunga
https://studopedia.com.ua/1_62032_analitichna-psihologiya-kontseptsiya-karla-yunga.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71648/47-Procuk.pdf?sequence=1

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 14.10.2018 20.11.31 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Чернігів :: Запитання: 42297  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на таку тему: " Наукові відкриття на початку ХIX століття і особливості позитивізму О. Конта і Г.Спенсера
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам використати наступні посилання:
https://studfiles.net/preview/5483752/
https://stud.com.ua/43516/filosofiya/pershiy_etap_pozitivizm
https://stud.com.ua/36652/filosofiya/filosofiya_pozitivizmu
https://pidruchniki.com/15860415/filosofiya/pozitivizm_postpozitivizm
https://pidruchniki.com/15941024/sotsiologiya/viniknennya_rozvitok_sotsiologiyi_nauki
http://textbooks.net.ua/content/view/7186/46/
http://readbookz.net/book/177/6051.html
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pozytyvizm_istorychnij
http://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12900/
http://www.philosophy.chnu.edu.ua/res/philosophy/poz.pdf
http://referat-ok.com.ua/sociologiya/porivnyalnii-analiz-sociologichnih-idei-ogyusta-konta-i-gerberta-spensera
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/416/1/Богдашина О. М.pdf
http://ua-referat.com/Про_Конт_і_Г._Спенсер_творці_соціології
https://studme.com.ua/136306055063/filosofiya/pozitivistskaya_filosofiya_nauki.htm
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=66205
http://ipt.nmu.org.ua/ua/library/soc/emergence-and-development-of-sociology-as-a-science.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0109&T=02&lng=1&st=0
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=2ahUKEwjaobC0wcbdAhVLtYsKHWPUAzc4KBAWMAN6BAgGEAI&url=https://radfiz.org.ua/files/k2/s4/Sociologia/igor4uk/1%20%F7%C9%CE%C9%CB%CE%C5%CE%CE%D1%20%D3%CF%C3%A6%CF%CC%CF%C7%A6%A7.docx&usg=AOvVaw0fAl_qIgjgxrxGPwv_vXPM
http://oaji.net/articles/2017/4638-1510667518.pdf
– Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О. Пшеничнюк, О. Романовська. - 2-е вид., доп. та переробл. - Київ : Вид. Паливода А. В., 2005. - 169,[1] с. - (Б-ка студента).
– Огюст Конт вблизи // Исторический вестник. - 1914. - № 7 . - С. 342-344.
– Герье В. И. О. Конт и его значение в исторической науке / В. И. Герье // Вопросы философии и психологии. - 1898. - Кн. 44(IV) . - С. 563-627.
– Макеєв С. Оґюст Конт: біля витоків соціологічної уяви / С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2013. - № 2. - С. 184-198
– Коломийцев В. Ф. Социология Герберта Спенсера / В.Ф. Коломийцев // Социологические исследования. - 2004. - № 1. - С. 37-44.
– Шиманский А. К. Учение Канта и Спенсера о пространстве / А. К. Шиманский // Университетские известия. - 1904. - № 3. - С. 47-72
– Рапопорт С. И. Книга о Герберте Спенсере / С. И. Рапопорт // Вестник Европы . - 1917. - № 7-8. - С. 415-420
– Огюст Конт і Герберт Спенсер - основоположники соціології - самостійної науки // Соціологія. Підручник./За ред. В.П.Андрущенко, М.І.Горлача . - Київ-Харків, 1998. - С.78-104.
– Безродний Є.Ф. Герберт Спенсер [Текст] / Безродний Є.Ф.та ін. // Безродний Є.Ф.та ін. Світова класична думка про державу і право:Навч.посібник. - К.:Юрінком Інтер,1999. - С.290-295.
– Ярошенко А. О. Соціологія Герберта Спенсера : курс лекций / А. О. Ярошенко // Історія соціології : курс лекцій / А. О. Ярошенко. - Київ, 2006. - С. 58-67.
– Габрієлян О. А. Учення про еволюцію соціального світу Г.Спенсера / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков // Філософія історії : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков : Академвидав, 2010. - С. 130-133.
– Социологическая концепция Герберта Спенсера // История буржуазной социологии ХIХ - начала ХХ века : научное издание / Академия наук СССР, Институт социологических исследований. - Москва : Наука, 1979. - С. 40-53.
– Позитивізм О. Конта. Філософія Дж. Мілля, Позитивізм Г. Спенсера // Історія філософії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів: у 2 т. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2008. - Т. 2. - С. 6-22.
– Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX века / П. С. Шкуринов. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 416 с.
– Синтетическая философия Герберта Спенсера. В сокращенном изложении Говарда Коллинза. - Киев : Ника-Центр ЛТД, 1997. - 512 с.
– Нарский И. С. Очерки по истории позитивизма / И. С. Нарский. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 200 с.
– Кудрявцев В. Н. Мировоззренческие основы возникновения социологии (на примере творчества О.Канта, Г.Спенсера, Э.Дюркгейма, М.Вебера) / В. Н. Кудрявцев // Вестник Московского Университета Сер.18. Социология и политология. - 1999. - 3. - С. 141-154.
– Танчер В. Г.Спенсер - первый гранд социологии / В. Танчер, А. Ручка // Философская и социологическая мысль. - 1992. - 1. - С. 92-99.
– Огюст Конт и позитивизм. Статьи А. С. Милля, Г. Спенсера и Л. Уорда / пер. Н. Н. Спиридонова. - Москва : Изд. маг. "Книж. дело", 1897. - 331 с.
– Зінченко О. В. Спенсер Герберт / О. В. Зінченко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - Т. 2: Філософія права. - С. 818-821 .

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 19.09.2018 09.34.37 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 42276  
Анастасія запитує:
Доброго вечора, допоможіть з літературою на тему Піфагор та його школа
Наша відповідь:
Шановна Анастасіє, пропонуємо Вам наступну літературу:
Блинников, Л. В. Великие философы : слов.-справ. : для использ. в учеб. процессе студентами вузов / Л. В. Блинников. - М. : Логос, 1997. - 429 с. : іл. - Бібліогр.: с. 426-429.
Волошинов, А. В. Пифагор: союз истины, добра и красоты / А. В. Волошинов. - М. : Просвещение, 1993.
Кисиль, В. Я. Галерея античных философов : В 2 т. Т. 1 / В. Я. Кисиль, В. В. Рибери ; ред. Н. Баринова ; худож. В. Соловьев. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 576 с. : ил.
Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції / В. Г. Кремень. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1361/53/1/3/
Ламін, А. С. Антична філософія / А. С. Ламін. - СПб. : Тріада-С, 2006. - 450 с.
Лосев, А. Ф. Словарь античной философии : избр. ст. / А. Ф. Лосев ; худож. Б. К. Ушацкий. - М. : Мир идей, 1995. - 231 с. - Бібліогр.: с. 205-213.
Моисеева, Н. А. Философия : краткий курс / Н. А. Моисеева, В. И. Сороковникова ; [науч. ред. Н. Кулагина]. - СПб. : Питер, 2009. - 352 с. : портр. - (Краткий курс). - Пристат. библиогр.
Причепій, Є. М. Філософія : посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - К. : Академвидав, 2003. - 576 с. - (Альма-матер).
Соколов, В. В. Антологія світової філософії : у 4-х томах / В. В. Соколов. - Том 1. - М., 1969. – Режим доступу: http://ibib.ltd.ua/pifagoreyskaya-shkola-32073.html
Таранов, П. С. Анатомия мудрости. Т. 1 : 120 философов / П. С. Таранов ; худож. М. М. Лукьяница. - Симферополь : Таврия, 1996. - 623 с. : іл. - (Жизнь. Судьба. Учение).
Таранов, П. С. 500 шагов к мудрости. Т. 1 / П. С. Таранов. - Донецк : Сталкер, 1996. - 463 с. : іл.
Чанишева, О. М. Курс лекцій з давньої та середньовічної філософії / О. М. Чанишева. - М.: Вища школа, 1991. - 415 с.
https://ukrbukva.net/105425-Pifagor-Shkola-Pifagora.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/biograf/23794/
http://referatu.in.ua/antichna-filosofiya.html?page=31
https://philotime.ru/antichnaya-filosofiya-pifagorejskaya-shkola.html
http://www.plam.ru/ezoter/zhizn_pifagora/p2.php
http://referati-besplatno.ru/pifagor-i-ego-shkola-pifagorejskaya-filosofiya-chisel
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=42812
https://studopedia.org/11-52753.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.09.2018 22.24.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.601343 seconds