Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 32 .:. Вопросов в базе: 44390
   


Автор вопроса: Софія из города: Київ :: Вопрос: 40861  
Софія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть,знайти літературу на тему "Розвитк зв'язного мовлення для дітей основна їх". Дякую.
Наш ответ:
Доброго вечора, Софійчико
Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40752.

.: Раздел: Философия. Религия :: 21.06.2017 00.32.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Миколаїв :: Вопрос: 40794  
Олена спрашивает:
Доброго вечора, допоможіть, будь-ласка, знайти доступні джерела з посиланням на режим доступу з теми: "Поняття практичного розуму в історико-філософській думці: етика Арістотеля, новочасна філософія, практична філософія Канта, сучасна комунікативна практична філософія". Дуже вдячна.
Наш ответ:
Олено, добрий день! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Білобровко, Т. І. Практичний розум як предмет філософського дослідження / Т. І. Білобровко. - С .272-279.

Гудзь, Є. А. Моральне застосування розуму як захисту від авторитаризму в інтерпретації Юргена Габермаса [Текст] / Є. А. Гудзь // Практична філософія : Науковий журнал. - 2008. - N 2. - С. 101-106.

Захара І. Українська філософія / І. Захара. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 354 с.

Зимовець, Р. В. "Постмодерна перспектива" VS. комунікативна теорія: повернення до контроверзи формального та матеріального обгрунтувань моралі [Текст] / Р. В. Зимовець // Практична філософія : науковий журнал. - 2007. - № 3. - С. 29-51. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойченко, М. І. Теорія дії та теорія комунікації як граничне обгрунтування системного підходу в соціальному пізнанні [Текст] / М. І. Бойченко // Практична філософія : науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 11-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Єрмоленко, А.Філософія - гарант практичного розуму [Текст] / А. Єрмоленко // Філософська думка. - 2003. - № 2. - С. 5-13

Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія : Підруч. / А. М. Єрмоленко. - К. : Лібра, 1999. - 487 c.

Кант, І. Критика практичного розуму / І. Кант ; пер. з нім., прим., післм. І. Бураковського, наук. ред. А. Єрмоленко. - К. : Юніверс, 2004. - 238 с.

Мінаков, М. А. Два Імануїли. Інтелектуальне довкілля кантівської концепції віри розуму [Текст] / М. А. Мінаков // Практична філософія : науковий журнал. - 2001. - № 1. - С. 57-68. - Бібліогр. в кінці ст.

Ренч, Томас Обгрунтування практичної філософії та сучасність [Текст] / Томас Ренч // Практична філософія : науковий журнал. - 2000. - № 1. - С. 31-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Толстоухов, А. В. Наука як сфера практичного розуму / А. В. Толстоухов // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. - 2002. - Вип. 38/41. - С. 31-35

Тур, М. Г. Практичний розум І. Канта в модусі дискурсивно-процедурної легітимації соціальних інститутів [Текст] / М. Г. Тур // Практична філософія : науковий журнал. - 2001. - № 1. - С. 78-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Арістотель. Нікомахова етика [Електронний ресурс] / переклад Віктора Ставнюка. - К.: Аквілон-Плюс, 2002. 480 с. - Режим доступу:
http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

Гомілко О. Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес "Філософія Арістотеля" (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) [Електронний ресурс] / О. Гомілко // Філософія освіти. - 2016. - № 2. - С. 245-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2016_2_22

Ємець Н. А. Ідея Платона і Арістотеля як теоретичне підгрунтя неосхоластичної філософії доби українського бароко [Електронний ресурс] / Н. А. Ємець // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. - 2014. - Вип. 2. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2014_2(3)__10

Захара, І. С. ПРОБЛЕМА РОЗУМУ І ВІРИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ [Електронний ресурс] / І. С. Захара. // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2015. Випуск 17. С. 138–141– Режим доступу:
http://search.ukr.net/?go=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NznuoairD2009_2011_4_11.pdf

Костроміна Г. М. Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання [Електронний ресурс] / Г. М. Костроміна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4(2). - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__18

КРИТИКИ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ
http://yur.in.ua/1r/te-01068.html

§ 4 «Критика практичного розуму»
http://ibib.ltd.ua/kritika-prakticheskogo-razuma-21124.html

Лисий Василь. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМ Й. ФІХТЕ, ЙОГО ПРАКТИЧНІ
І ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ: З ЧОГО ЩО ВИПЛИВАЄ? [Електронний ресурс] / Василь Лисий // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. - 2015. -Випуск 17.-С. 3–18. - Режим доступу:
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/filos/article/view/623/632

Мартич Р. В. Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. В. Мартич // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 3. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2015_3_14

Проблема людини і свободи у філософії Канта
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/294-problema-lyudini--svobodi-u-flosof-kanta-.html

Сербін Олег. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя [Електронний ресурс] / Олег. Сербін // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_15

Чемшит А. А. Размышления по поводу книг А.Н. Ермоленко "Комунікативна практична філософія: підручник" (К.: Лібра, 1999) и "Соціальна етика та екологія: монографія" (К.: Лібра, 2010) [Електронний ресурс] / А. А. Чемшит // Грані. - 2013. - № 11. - С. 144-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_11_29

.: Раздел: Философия. Религия :: 28.05.2017 22.27.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 40648  
Анастасія спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури до курсової (бажано джерела, що наявні у вашому фонді,або фондах київських бібліотек або вільному доступі через інтернет). Тема: Філософія часу (темпоральна свідомість, співвідношення часу та ментального). Дякую)
Наш ответ:

.: Раздел: Философия. Религия :: 25.04.2017 15.59.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Кароліна из города: Житомир :: Вопрос: 40562  
Кароліна спрашивает:
Доброго дня, допоможіть ,будь ласка, підібрати літературу, що стосується щастя та особистого успіху. Бажано на тему: "Щастя як основна складова успіху у приватному житті". Буду безмежно вдячна
Наш ответ:
Доброго дня, Кароліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Варава Л. А. Особливості переживання та механізми рефлексії почуття щастя в підлітковому віці [Електронний ресурс] / Л. А. Варава // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2012. - Т. 2, Вип. 9. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2012_2_9_7.
Добко Т. Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда [Електронний ресурс] / Т. Добко // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 73. - С. 179-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_84.
Добко Т. Д. Щастя і відношення людської особи до добра [Електронний ресурс] / Т. Д. Добко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - 2014. - Вип. 3. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_3_5.
Добко Т. Щастя і приємність [Електронний ресурс] / Т. Добко // Філософська думка. - 2014. - № 1. - С. 51-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_1_7.
Дяченко М. В. Людина, сенс її буття та проблема щастя (світоглядні ідеї у філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) [Електронний ресурс] / М. В. Дяченко // Культура України. - 2010. - Вип. 29. - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2010_29_9.
Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) [Електронний ресурс] / В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, Вип. 39. - С. 301-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_31.
Саламатов В. Щастя: де воно? [Електронний ресурс] / В. Саламатов // Віче. - 2013. - № 23. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_23_8.
Скворцова К. М. Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культурологічний вісник. - 2013. - Вип. 30. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2013_30_43.
Скворцова К. М. Діяльність як субстанція щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2015. - Вип. 60. - С. 100-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_11.
Скворцова К. М. Зміст поняття "щастя" [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культурологічний вісник. - 2014. - Вип. 33. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2014_33_38.
Содомора П. А. Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" теології” Томи з Аквіну) [Електронний ресурс] / П. А. Содомора // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2012. - № 6. - С. 129-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2012_6_11.
Уварова Т. Ю. Обґрунтування педагогічних умов формування в підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. 38. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_49.
Уварова Т. Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 53. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_29.
Шушкевич Є. М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя [Електронний ресурс] / Є. М. Шушкевич // Філософські обрії. - 2013. - Вип. 30. - С. 50-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_8.

.: Раздел: Философия. Религия :: 6.04.2017 18.16.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 40550  
Софія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Феномен ненависті у філософьких дослідженнях: історико-філософський аналіз" Дуже дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Софіє!
На жаль, матеріалу з теми Вашого запиту дуже мало. Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:
Кудин В. А. Раздумья (о смысле жизни, о перспективах развития человечества, о любви и ненависти, о добре и зле, о терроре и терроризме, о призвании в жизни и др.) / В. А. Кудин. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2003. - 184 с.
Кучманич І. М. Почуття ненависті як об’єкт психологічного аналізу [Електронний ресурс] / І. М. Кучманич, С. В. Селіванова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Т. 2, Вип. 10. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_37.
Тарнашинська Л. Б. Художнє слово між ненавистю і любов’ю: аспект психологічної антропології [Електронний ресурс] / Л. Б. Тарнашинська // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). - 2013. - Вип. 16. - С. 40–51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2013_16_8.
Циганов В. В. Феномен медіа-ненависті в контексті національної безпеки [Електронний ресурс] / В. В. Циганов //Стратегічна панорама. - 2016. - № 2. - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa_2016_2_15.
Цюрупа М.Культура миру проти культури проти культури ненависті [Електронний ресурс] / М. Цюрупа // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2014. - Вип. 3. - С. 264-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2014_3_25.
Можливо, що для отримання кращого результату Вам треба було його конкретизувати.

.: Раздел: Философия. Религия :: 5.04.2017 15.45.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.252733 seconds