Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Маша із міста: Київ :: Запитання: 40302  
Маша запитує:
Доброго вечора! Знайдіть, будь ласка, матеріал на тему: "Хто з філософів вивчав феномен спокуси?"
Наша відповідь:
Доброго дня, Машо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 40300, 40299, 40298.
Сабол С. Про спокуси / С. Сабол. - Львів : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 1994. - 59 с. - (Слово доброго пастиря).
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.02.2017 18.53.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Житомир :: Запитання: 40299  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою: "Розвиток поняття "спокуси" у філософії".
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бочуля О. Трактування Абсолюту у постмодерному дискурсі [Електронний ресурс] / О. Бочуля // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. - 2011. - Вип. 8. - С. 354-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2011_8_39.
2. Гаплевська О. І. До генезису теорії любовезнавства [Електронний ресурс] / О. І. Гаплевська // Гуманітарний часопис. - 2005. - № 2. - С. 41–44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2005_2_9.
3. Жадан В. Б. Гедонізм та аскетизм у динаміці культури : автореф. дис... канд. філософ. наук / В. Б. Жадан ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2006. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06gvbadk.zip.
4. Матушевська Н. В. Онтологічні характеристики комунікативної ситуації спокуси [Електронний ресурс] / Н. В. Матушевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2013. - Вип. 4. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_58.
5. М’ясникова Н. О. Страх та спокуса як детермінанти відповідальності (філософський аналіз) [Електронний ресурс] / Н. О. М’ясникова // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 260-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_67.
6. Омельян М. В. Вчення преподобного Феодора Студита про морально-аскетичне життя християнина : автореф. дис. ... канд. богосл. наук / М. В. Омелян ; Київ. православ. богосл. акад. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату. - Київ, 2013. - 26 c.
7. Петрушов В. Спокуса гріховності Ніцше та страх спокуси Кіркегора як екзистенційна іпостасність адогматизму [Електронний ресурс] / В. Петрушов // Молодь і ринок. - 2010. - № 9. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_9_9.
8. Плахотнік О. В. Про деякі маргінальні дискурси в освіті: дискурс сексуальності [Електронний ресурс] / О. В. Плахотнік // Гуманітарний часопис. - 2006. - № 1. - С. 93–97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2006_1_14.
9. Савицька І. М. Поняття щастя та шляхи його досягнення у філософських пошуках Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / І. М. Савицька, І. В. Каменська // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 108. - С. 144-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_37.
10. Сердюк О. О. Соціально-філософська рефлексія феномену споживання [Електронний ресурс] / О. О. Сердюк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2014. - Вип. 8. - С. 111-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_8_29.
11. Яровицька Н. А. "Розстріляні" Будди: спокуса без відповіддю [Електронний ресурс] / Н. А. Яровицька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. - 2011. - № 958 (1), вип. 44. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_958(1)_44_8.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.02.2017 14.20.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Житомир :: Запитання: 40298  
Микола запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію за темою: "Розвиток поняття "спокуси" у релігії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бочуля О. Трактування Абсолюту у постмодерному дискурсі [Електронний ресурс] / О. Бочуля // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. - 2011. - Вип. 8. - С. 354-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2011_8_39.
2. Козицька І. В. Психологічні аналоги феномену антиномічності [Електронний ресурс] / І. В. Козицька // Проблеми сучасної психології. - 2013. - № 1. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_1_9.
3. Матушевська Н. В. Онтологічні характеристики комунікативної ситуації спокуси [Електронний ресурс] / Н. В. Матушевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2013. - Вип. 4. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_58.
4. Мацюк Я. Характер і значення поняття "cпокуса" у Священному Писанні Старого Завіту [Електронний ресурс] / Я. Мацюк // Труди Київської Духовної Академії. - 2015. - № 15. - С. 184-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tkda_2015_15_17.
5. Овчаренко К. Ф. Моральний горизонт релігійної свідомості [Електронний ресурс] / К. Ф. Овчаренко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. - 2013. - Вип. 18. - С. 110-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2013_18_18.
6. Релігієзнавство : навч.-метод. посіб. із опор. конспектом лекцій, тематикою семінар. занять і метод. вказівками до їх підгот., тест. завданнями, рек. літ., завданнями до самост. роботи та КМР, корот. слов. термінів і понять / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Каф. філософії ; [уклад. І. К. Вітюк]. - Житомир : Євенок О. О. [вид.], 2015. - 104 с.
7. Щербацький Д. В. Християнська теодицея: ідейний генезис і віроповчально-богословські модифікації у православ'ї та католицизмі : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Д. В. Щербицький ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 16, [1] c.
8. Яроцький П. Л. Релігієзнавство (Сучасні релігійні процеси у світі й Україні) : підручник / П. Л. Яроцький ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди, Від-ня релігієзнавства. - Київ : Кондор, 2013. - 439 c.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.02.2017 14.20.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іринка із міста: Львів :: Запитання: 40174  
Іринка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Наукова формація митрополита Андрея Шептицького. Роль митрополита у розбудові наукових закладів" Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іринко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 36080, 38520, 38984, 40168.
Безпалько У. Деякі аспекти унійної діяльності митрополита Андрея Шептицького на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / У. Безпалько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 104–109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2013_1_20.
Божко Н. Благодійницька та меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького у царині культурно-мистецької спадщини [Електронний ресурс] / Н. Божко, Л. Цубов // Historical and cultural studies. - 2015. - Vol. 2, Num. 1. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2015_2_1_8.
Васянович Г. Емпатійність як провідна цінність у духовній спадщині Митрополита Андрея Шептицького [Електронний ресурс] / Г. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2015. - № 1-2. - С. 177-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2015_1-2_18.
Галик В. Андрей Шептицький та Іван Франко: до проблеми аналізу та оцінки взаємин між митрополитом і вченим [Електронний ресурс] / В. Галик // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2015. - Вип. 12. - С. 5-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_12_3.
Гентош Л. Р. Благочинна діяльність митрополита Української греко–католицької церкви Андрея Шептицького (1901–1944) задля реформування українських інституцій суспільної опіки [Електронний ресурс] / Л. Р. Гентош // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 106. - С. 40-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_11.
Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький та Національний музей у Львові [Електронний ресурс] / Л. Гентош // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - С. 212-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2016_1-2_20.
Гентош Л. Погляди митрополита А. Шептицького на місце і завдання української культури у контексті універсальності культури [Електронний ресурс] / Л. Гентош // Емінак. - 2015. - № 4. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2015_4_6.
Кекош О. М. Виховання молоді крізь призму педагогічних поглядів митрополита Андрея Шептицького [Електронний ресурс] / О. М. Кекош // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. - 2013. - Вип. 112. - С. 53-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_112_10.
Кекош О. Освітні проекти митрополита Андрея Шептицького і виховання молоді [Електронний ресурс] / О. Кекош // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2014. - Вип. 10. - С. 235-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_10_39.
Кекош О. Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького [Електронний ресурс] / О. Кекош // Молодь і ринок. - 2012. - № 1. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_1_14.
Кекош О. М. Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті духовного становлення сучасної молоді [Електронний ресурс] / О. М. Кекош // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2013. - № 1. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_1_7.
Паньків О. В. Мудрість, розум та знання в богословсько-філософському осмисленні Андрея Шептицького [Електронний ресурс] / О. В. Паньків // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 102. - С. 264-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_70.
Пуйда Р. Б. Культурно–просвітницька та благодійна діяльність Митрополита Андрея Шептицького в патріотичному вихованні української молоді [Електронний ресурс] / Р. Б. Пуйда // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 114. - С. 68-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_114_19.
Тимчишин Б. М. Митрополит Андрей Шептицький про роль сім’ї у державотворчому процесі [Електронний ресурс] / Б. М. Тимчишин // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. - 2010. - Вип. 3. - С. 243-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_3_26.
Чорнописька В. З. Новаторська ідеологія Климентія Шептицького у розвитку студитських монастирів у Східній Галичині (20 – 30 рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. З. Чорнописька // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : "Історія та географія". - 2014. - Вип. 51. - С. 9-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2014_51_4.
Щербяк Ю. Просвітительська діяльність митрополита Андрея Шептицького [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2014. - Вип. 19(1). - С. 264-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Un_msm_2014_19(1)__33.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.02.2017 00.08.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іринка із міста: Львів :: Запитання: 40168  
Іринка запитує:
Доброго дня! Допоможіть написати курсову роботу на тему: "Джерела і містичне богослов"я митрополита Андрея Шептицького" із наступним планом:1. аскетизм; 2.духовні практики; 3.філософія серця як продовження теорії внутрішньої людини; 4. вчення про Софію: вплив на В.Соловйова на А.Шептицького. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Іринко! Пропоную скористатися такими джерелами:
1. Митрополит Андрей Шептицький подорожував третім класом, але не шкодував грошей на стипендії митцям // http://www.ar25.org/article/mytropolyt-andrey-sheptyckyy-podorozhuvav-tretim-klasom-ale-ne-shkoduvav-groshey-na
2. Філософська-богословська етика митрополита Андрея Шептицького // http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/1104-filosofska-bogoslovska-etika-mitropolita-andreya.html
3. Що означає для нації постать митрополита Андрея Шептицького? // http://risu.org.ua/ua/index/blog/~chervak/38663/
4. Андрей Шептицький – духовний будівничий української нації // http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2822
5. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації // http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8888/16-medvid.pdf?sequence=1
6. Науково-теоретична спадщина А.Шептицького: сучасні інтерпретації // http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2015/shhpp_2015_8.pdf
7. Церковно-релігійна діяльність митрополита Андрея Шептицького // http://prylbychi-ugcc.at.ua/load/pri_mitropolita_andreja/statti_v_interneti/cerkovno_religijna_dijalnist_mitropolita_andreja_sheptickogo/9-1-0-29
8. Забуті поради від Митрополита Андрея: Як збудувати Україну та вберегти її культуру // http://firtka.if.ua/print.php?action=show&id=83135
9. Владика Андрей – князь церкви і народу // http://ugcc.kharkiv.ua/vladika-andrey-knyaz-tserkvi-i-narodu/
10. Митрополит Андрей Шептицький // http://blyzhchedoboga.com.ua/mitropolit-andrey-sheptitskiy/
11. Цінності виховання у спадщині митрополита Андрея Шептицького // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npd/2011_4/nevmer.pdf
12. Соціальна філософія митрополита Андрея // http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=4898
13. Митрополит Андрей Шептицький про правдивий мир // http://catholicnews.org.ua/mitropolit-andrey-sheptickiy-pro-pravdiviy-mir
14. Шептицький, Андрей. Правдива віра : пастирський лист до вірних на Буковині,Станиславівськ.Єпархії,писаний у Марківцях,під Станиславовом,даний у навечір'я Св.Михаїла 1900р. / А.Шептицький ; відп.ред.Ю.Лепак. - Люблин : Свічадо, 1990. - 52с.
15.Паскевич, Олена. Андрей Шептицький: Сповнення блаженств / О.Паскевич , І. Бура. - Львів : Свічадо, 1994. - 48с. : іл
16. Заборовський, Я.Ю. Митрополит Андрей Шептицький : нарис про життя і служіння церкві та народові(1865-1944) / Я. Ю. Заборовський. - Івано-Франківськ, 1995. - 63с.
17. Цегельський, Лонгин. Митрополит Андрій Шептицький / Л.Цегельський. - Львів : Місіонер, 1995. - 79с.
18. Базилевич, Анатоль М. Введення у твори Митрополита Андрея Шептицького / А. М. Базилевич . - Львів, 1993. - 237с.
19. Матеріали конференції, присвяченої життю та діяльності митрополита Андрея Шептицького. - Львів, 1990.
20. Дванадцять листів о.Андрея Шептицького до матері / упоряд. і приміт. Г.Меріам-Лужницький. - Львів : Світ, 1994. - 79с.
21. Шептицький, Андрей. Життя - це мистецтво / А. Шептицький, Андрей ; упоряд. Г. Доманська. - Львів : Папуга, 2005. - 191 с. - (Духовна спадщина ).
22. Шептицький, Андрей. Як будувати рідну хату? / А. Шептицький, Андрей ; упоряд. І. Сюндюков. - Київ : Українська прес-група, 2013. - 47 с.
23. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) / К. Королевський ; пер. з фр. Я. Кравець. - Львів : Свічадо, 2014. - 489 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.02.2017 11.07.24 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.338902 seconds