Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Віталій із міста: Львів :: Запитання: 39838  
Віталій запитує:
біблія в катехизмі
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Копець Є. Ю. Вступ до науки про літургію у Катехизмі Католицької Церкви.// Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви. — Львів, 1998. — С. 6-11.
Краковяк Ч. Миропомазання у Катехизмі Католицької Церкви.// Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви. — Львів, 1998. — С. 49-73.
Мизак Н. Катехизм УГКЦ про християнське бачення суспільного буття / М. Нестор // Науковий вісник Чернівецького університету / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2012. — Вип. 638-639 С. 125-132.
Сичевскі Т. Таїнство подружжя у новому Римському Катехизмі.// Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви. — Львів, 1998. — С. 107-126.
Собечко Г. Я. Таїнство покаяння і сповіді у новому «Катехизмі Католицької Церкви».// Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви. — Львів, 1998. — С. 81-89.
Стефаньскі Є. Таїнство єлеопомазання у новому католицькому Катехизмі (N 1499-1532).// Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви. — Львів, 1998. — С. 90-95.
Ціхи С. Таїнство священства у Катехизмі Католицької Церкви.// Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви. — Львів, 1998. — С. 96-106.
Червік С. Поняття літургії згідно документів соборової реформи і нового Катехизму Католицької Церкви.// Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви. — Львів, 1998. — С. 12-27.
Яніцкі Я. Посвячення і благословення за новим Катехизмом Католицької Церкви.// Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви. — Львів, 1998. — С. 127-133.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.11.2016 12.28.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Суми :: Запитання: 39782  
Олена запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу для реферату за темою "Іван Нечуй-Левицький. Світогляд українського народу". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : зб. пр. всеукр. наук. конф., 25 - 27 верес. 2008 р., Черкаси / ред.: В. Т. Поліщук, Н. І. Бернадська, М. П. Бондар, Н. В. Зборовська, Л. І. Кавун ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького НАН України. - Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. - 549 c.
2. Муранець Т. "Колосальне всеобіймаюче око всієї України” (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка) [Електронний ресурс] / Т. Муранець // Українське літературознавство. - 2010. - Вип. 72. - С. 146-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2010_72_20.
3. Пашковська Г. В. Іван Нечуй-Левицький і норми української мови / Г. В. Пашковська ; АН вищ. освіти України. – Київ ; Умань : ПП Жовтий, 2009. - 112 c.
4. Пашковська Г. І. С. Нечуй-Левицький як нормалізатор української літературної мови [Електронний ресурс] / Г. Пашковська // Мовознавчий вісник. - 2010. - Вип. 11. - С. 118-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_28.
5. Погрібний А. Г. Класики не зовсім за підручником / А. Г. Погрібний. - Київ : Школяр, 2000. - 134 c.
6. Рева Л. Видатний український письменник І. Нечуй-Левицький в спогадах М. Плевака (за фондами архівів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) / Л. Рева // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2009. - Вип. 159. - С. 39-49.
7. Рожанська Н. В. Основні характеристики світогляду українського народу: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] / Н. В. Рожанська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Соціологія. - 2014. - Т. 244, Вип. 232. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2014_244_232_12.
8. Сологуб Н. Незнаний Іван Нечуй-Левицький у праці "Світогляд українського народу" [Електронний ресурс] / Н. Сологуб // Культура слова. - 2013. - Вип. 79. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2013_79_4.
9. Сохацька Є. І. Історія української літературної критики XIX ст. : курс лекцій : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів ВНЗ / Є. І. Сохацька ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2012. - 255 c.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.11.2016 15.21.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Суми :: Запитання: 39759  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу на тему "Зигмунд Фрейд. Психопатология обыденной жизни". В роботі потрібно також розкрити критику інших філософів на погляди З.Фрейда. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 33782.
Евсеев А. П. Использование фрейдистских схем при описании политического портрета БиллА Клинтона [Електронний ресурс] / А. П. Евсеев // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2015. - № 3. - С. 263-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_3_44.
Козубенко Л. Філософське та психоаналітичне підґрунтя світової літературної критики ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Козубенко // Теоретична і дидактична філологія. - 2014. - Вип. 17. - С. 316-327. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_17_29.
Кострюкова М. С. Європейський екзистенційний аналіз: сутність, генезис, трансформація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / М. С. Кострюкова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ, 2012. - 20 c.
Лузан А. Ф. Достоєвський і Л. Толстой проти К. Маркса, Ф. Ніцше і З. Фрейда [Електронний ресурс] / А. Лузан, К. Ткаченко // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства. - 2015. - Вип. 3. - С. 34-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddpucf_2015_3_6.
Оніщенко О. І. Епістолярій З. Фрейда та А. Ейнштейна:пацифістський аспект [Електронний ресурс] / О. І. Оніщенко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2014. - Вип. 15. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2014_15_18.
Оніщенко О. І. Стефан Цвейг: психоаналітичний проект [Електронний ресурс] / О. І. Оніщенко // Гуманітарний часопис. - 2007. - № 1. - С. 33-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2007_1_6.
Рыжинский Р. Философские эссе : монография / Р. Рыжинский ; ред.: В. Н. Вандышев, Е. С. Переломова. - Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. - 91 c.
Сабадаш С. Ю. Об’єктивізм Л. С. Виготського в критиці психоаналітичної концепції культури З. Фрейда [Електронний ресурс] / С. Ю. Сабадаш // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. - 2013. - Вип. 6. - С. 86-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2013_6_16.
Уварова С. Г. До питання психологічного аспекту самореалізації творчої особистості учня [Електронний ресурс] / С. Г. Уварова // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. - 2012. - Вип. 102. - С. 198-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2012_102_32.
Чекаль Л. А. Структура психіки за З. Фрейдом [Електронний ресурс] / Л. А. Чекаль, А. О. Ханіна // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 106. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_45.
Шаталович О. Програма соціалізації інстинктів та проблема культурогенезу в ученні З.Фрейда [Електронний ресурс] / О. Шаталович // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 73. - С. 161-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_75.
Шейко В. М. Формування моделі особистості та постулати психоаналізу З. Фрейда [Електронний ресурс] / В. М. Шейко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 4-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_1.
Юринець Я. І. Біля джерел "критики сучасної буржуазної філософії" (до історії української філософії радянської доби) [Електронний ресурс] / Я. І. Юринець // Магістеріум. Історико-філософські студії. - 2012. - Вип. 47. - С. 49-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_ist_2012_47_8.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.11.2016 20.33.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Житомир :: Запитання: 39679  
Ксенія запитує:
Доброго дня) Шукаю літературу з теми образ диявола в українській художній літературі
Наша відповідь:
1. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17219/29-Demehina.pdf?sequence=1

2. file:///C:/Documents and Settings/ktlog-7/Мои документы/Downloads/1461-2912-1-SM.pdf

3. Романов, Сергій.
Драматична поема Лесі Українки "На полі крові" як християнська екзегеза і авторський апокриф// Слово і час. - 2011. - № 4. - С. 7-19. - Бібліогр. в кінці ст.


4. Росіцька, Ірина.
Літературний детектив "Справа громадянина Воланда" : Спроба компаративного аналізу роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" та драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". // Всесвітня література в сучасній школі. - 2014. - № 10. - С. 19-24. -

5. Ужанков, Александр.
Прелестный роман Михаила Булгакова : Дьяволиада в "Мастере и Маргарите" // Всесвітня література в сучасній школі. - 2014. - № 10. - С. 40-46 :

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 4.11.2016 23.55.53 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: вікторія із міста: броди :: Запитання: 39677  
вікторія запитує:
Добтий вечір.Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи.тема. Покликання і місія катехита в духовному формувані дітей.щиро дякую за попередню допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє-Марійко!
Це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Барщевський Т. Вступ до біблійних наук : rонспект лекцій / Т. Барщевський ; Катехит.-пед. ін-т УКУ. - Львів : Свічадо, 2006. - 302 c.
Бог дає життя [Текст] : посіб. для катехита: 2-ий кл. / Комісія у справах катехизації при Патріаршій курії УГКЦ. - Львів : Свічадо, 2008. - 232 с. - (Серія "З нами Бог").
Бог любить нас: катехитичні матеріали для дітей [Текст] : [для дітей, батьків, катехитів, дошк. педагогів] / [худож. Анна Петришин ; авт. ідеї Дзвенислава Сов'як ; ред.: Луїза Цюпа, Галина Добош, Андрій Козіброда]. - Львів : Свічадо, 2014. - 64 арк.
Бокшай Е. Зі страхом Божим і вірою приступіть [Текст] : посіб. для катехитів / Е. Бокшай ; Єпархіальна катехитична комісія Мукачівської греко-католицької єпархії. - Вид. 2-ге, змінене та доп. - Ужгород : Карпати, 2006. - 65 с.
Геник Л. Я. Релігійно-моральне виховання в українських навчальних закладах Східної Галичини кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. Я. Геник ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - Київ, 2003. - 22 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03glykps.zip.
Горбань Р. А. Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ: традиції та становлення (до 125-річчя Івано-Франківської єпархії УГКЦ, 20-річчя виходу з підпілля Духовної Семінарії та 10-річчя заснування Теологічної Академії) / Р. А. Горбань, Р. І. Делятинський ; Укр. греко-катол. церква, Івано-Франків. теол. акад., Івано-Франків. духовн. семінарія ім. св. Йосафата. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 166 c. - (Б-ка Наук. вісн. ІФТА "Добрий пастир"; Вип. 1).
Добош Г. Основи християнської етики [Текст] : метод. матеріали для 6-го кл. / Г. Добош [та ін.] ; Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Катехит.-пед. ін-т УКУ. - Л. : Свічадо, 2006. - 79 с.
Добош Г. Христос - Хліб Життя [Текст] : підруч. для дітей за прогр. підготов. до Першої Святої Сповіді та Урочистого Святого Причастя / [Добош Г., Сиротич Н. ; упоряд.: Козіброда А., Расяк І.] ; Патріарша катехит. коміс. УГКЦ, Катехит.-пед. ін-т УКУ. - Львів : Свічадо, 2012. - 85 с.
Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку (на основі християнського віровчення) [Текст] : навч. посіб. для вихователів дошк. навч. закл. / Нац. акад. "Остроз. акад." ; [уклад.: Скрипник В. В., Сучок В. Є. ; за ред. В. М. Жуковського]. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2012. - 183 с.
Катехизм християнської віри для молоді і старших [Текст] / Львівська архієпархія УГКЦ. Катехитична комісія, Монастир Монахів Студійського Уставу. - Репринт. вид. - Львів : Свічадо, 1997. - 238 с. - (Богослужбові і богомільні писання Патріярха ; ч.12).
Катехитичне служіння у світлі вчення Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького [Текст] / Патріарша Катехит. Коміс. УГКЦ, Катехит.-Пед. Ін-т УКУ ; [упоряд. Р. Дучак]. - Львів : Свічадо, 2015. - 89 с.
Кудасевич Й. Богословсько- практичне введення до Святого Письма [Текст] : метод. посібник / Й. Кудасевич ; пер. А. Боднар, Т. Шманько ; Катехитична комісія Львівської архієпархії. - Львів : Свічадо, 1994. - 135 с.
Марко В. Ю. Духовне виховання дітей молодшого шкільного віку в катехитичних і католицьких школах [Текст] : монографія / Вікторія Марко ; Укр. Катол. ун-т. - Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2015. - 267 с.
Моя мандрівка з Ісусом та друзями: Царський Бенкет [Текст] : метод. матеріали для проведення літ. християн. таборів / Катехит.-пед. ін-т УКУ, Каф. заг. та соц. педагогіки УКУ, Патріарша катехит. коміс. УГКЦ ; [авт.-упоряд.: Л. Цюпа та ін.]. - Львів : Колесо, 2014. - 158, [1] с.
Прокопчук С. М. Стежинами духовності [Текст] : на допомогу вчителям, катехитам та вихователям : [конспекти уроків] / С. Прокопчук. - Львів : Свічадо, 2012. - 142 с.
Сучок В. Є. Духовно-моральне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами християнської етики [Текст] : навч. посіб. / [В. Є. Сучок, В. М. Жуковський] ; Дошк. навч. закл. № 4 "Казка" м. Южне Одес. обл. ; Нац. ун-т "Отроз. акад.". - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. - 137 с.
Тимчишин Б. Життя людини у Христі [Текст] : посіб. для катехита : 10 кл. / Тимчишин Б., Сиротич Р., Якимець М. ; Патріарша катехит. комісія УГКЦ, Катехит.-пед. ін-т УКУ. - Львів : Свічадо, 2010. - 148 с.
Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945 - 1989 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / М. Трущинський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2014. - 31 c.
Ферреро Б. Небесна брама [Текст] : для вчителів і катехитів / Б. Ферреро ; пер. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2008. - 176 c. - (Притчі та оповідання).
Шемечко Р. Антропологічна катехиза Мечислава Маєвського / Р. Шемечко // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2010. - № 5. - С. 129-139.
Я - Божа дитина [Текст] : катехитичний посібник для праці з дошкільнятами (5-6 років) / авт.-упоряд. Н. Сиротич ; Катехитично-педагогічний ін-т УКУ, Комісія у справах катехизації при Патріаршій курії УГКЦ. - Львів : Свічадо, 2006. - 208 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 4.11.2016 21.47.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324426 seconds