Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46440  
Катерина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть з пошуком літератури "Філософія щасливого буття". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бушман І. О. Щастя – філософія щасливого буття [Електронний ресурс] / І. О. Бушман — Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/31213/1/Bushman_evdemonizm .pdf.
Добко Т. Щастя і приємність [Електронний ресурс] / Т. Добко // Філософська думка. — 2014. — № 1. — С. 51-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_1_7.
Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) [Електронний ресурс] / В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 7, Вип. 39. — С. 301-308. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_31.
Скворцова К. М. Діяльність як субстанція щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. інженерної академії. — 2015. — Вип. 60. — С. 100-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_11.
Уварова Т. Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка та психологія. — 2016. — Вип. 53. — С. 233-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_29.
Франчук О. Філософія щастя [Електронний ресурс] / О. Франчук. — Київ, 2019. — 153 с. — Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Franchuk_Oleksandr/Filosofiia_schastia/.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : нац. доповідь / [ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.]; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : НАН України, 2016. — 284 с.
Шкурко К. Щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] / К. Шкурко // Схід. Сер.: Філософські науки. — 2017. — № 4. — С. 111-117. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/320360010_Human_happiness_as_a_criteria_for_the_development_of_Ukrainian_society/fulltext/59e01d2a0f7e9bc51256cfcb/Human-happiness-as-a-criteria-for-the-development-of-Ukrainian-society.pdf.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 24.05.2022 22.06.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Львів :: Запитання: 46415  
Валерій запитує:
Маріїнська типологія у творах отців Церкви і літургійних текстах східної традиції
Наша відповідь:
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/24282/file.pdf
Божественна літургія св. Йоана Золотоустого : в тексті угляднено зарядження Українського Єпископату, подані за Благовісником Рік II, книга I. - Б.м. : [б.в.], Б.р... — 61 с.
Іонафан (архієпископ Тульчинський і Брацлавський ; Єлецьких). Літургія Святого Іоанна Златоуста "Чорнобильська" : хорова партитура (для концертного виконання) : пер. літургійних текстів церковноукр. мовою авторський. Вип. 2 / архієпископ Іонафан (Єлецьких). - Оновлена редакція. - Київ : [б. в.], 2009. — 77 с.
Каменєва А. С. "Літургічні славослів’я Іоанна Златоуста на канонічні тексти" М. Шуха: жанрово-стилістичний та виконавський аспекти [Електронний ресурс] / А. С. Каменєва // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. - 2016. - Вип. 54. - С. 87-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2016_54_10
Курганова О. Лексична і граматична репрезентація образу молитовного адресанта в текстах української літургійної молитви ХVII ст. [Електронний ресурс] / О. Курганова // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. - 2010. - Вип. 506-508. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_506-508_28
Марущак М. Б. Богослужбові тексти в духовних творах Порфирія Демуцького ("Літургія" для мішаного хору) [Електронний ресурс] / М. Б. Марущак // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. - 2017. - № 1. - С. 112-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2017_1_13
Міщенко І. Літургійні тексти празника преображення у контексті розвитку візантійського богослужіння [Електронний ресурс] / І. Міщенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2017. - № 2. - С. 111-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_2_18
Ткачук В. А. Фіксоване і нефіксоване віддзеркалення рубрик у кириличних друкованих та рукописних літургійних текстах Київської митрополії XVI–XVII ст. [Електронний ресурс] / В. А. Ткачук // Сторінки історії. - 2013. - Вип. 36. - С. 5–12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sisi_2013_36_3
Цюпа Л. С. Мова символів та її значення у Святому Письмі та літургійних текстах [Електронний ресурс] / Л. С. Цюпа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичне релігієзнавство. - 2014. - Вип. 10. - С. 152-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2014_10_18

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 18.05.2022 12.22.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46341  
Ольга запитує:
Доброго дня! Дякую за оперативність та відповідь на попередній запит. Будьте ласкаві, підкажіть відповідь - Література для опису Візантійського таксису
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.04.2022 12.47.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Майя із міста: Київ :: Запитання: 46080  
Майя запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про секуляризм. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Загребельний І. В. Секуляризм, десекуляризація, постсекулярність: до проблеми релігійної характеристики сьогодення [Електронний ресурс] / І. В. Загребельний // Філософські обрії. — 2013. — Вип. 30. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_19.
Карівець І. Іван Франко та питання релігійного секуляризму [Електронний ресурс] / І. Карівець // Humanitarian vision. — 2015. — Vol. 1, Num. 2. — С. 97-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2015_1_2_18.
Кузнецова К. Ю. Криза секуляризму як продовження секуляризації [Електронний ресурс] / К. Ю. Кузнецова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2020. — Вип. 62. — С. 79-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2020_62_11.
Кушніренко В. Шаріатська концепція реформування державної системи в ісламських країнах / В. Кушніренко // Людина і політика. — 2003. — № 2. — С. 37-47.
Мельничук П. І. Християнство і секуляризм: богословський, моральний та медичний погляд на сучасні питання біоетики : автореф. дис. ... канд. богослов. наук / П. І. Мельничук; Київ. Православ. Богослов. Акад. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату. — Київ, 2012. — 24 c.
Ортинський І. Секуляризація, секуляризм, безбожність: богословське бачення проблеми. [Електронний ресурс] / І. Ортинський // Українське релігієзнавство. — 2013. — № 68. — С. 68-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_68_8.
Соболєвський Я. А. Секуляризм та віротерпимість у філософських поглядах американського мислителя Роджера Вільямса [Електронний ресурс] / Я. А. Соболєвський // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 230-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_57.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 30.11.2021 09.28.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46018  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна інформація про М. Дяченка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Шейко В. Відомий філософ, учений, педагог (до 80-річчя від дня народження М. Дяченка) : видатні діячі та визначні події / В. Шейко, Ю. Лошков, Н. Кушнаренко // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 9. - С. 49-52.
Дяченко Микола Васильович - професор, доктор філософських наук, професор [Електронний ресурс] // Харківська державна академія культури : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/avm/gm/dyachenko.html. - Назва з екрана.
Дяченко Микола Васильович [Електронний ресурс] // Науковці України: еліта держави. Т. 3. - Київ : Логос Україна, 2014. - Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1144.
Каністратенко М. М. Дяченко Микола Васильович [Електронний ресурс] / М. М. Каністратенко // Енциклопедія сучасної України. - Київ : Ін-т енциклопед. досліджень НАН України, 2008. - Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=19807.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.11.2021 11.34.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.323549 seconds