Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46852  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, із підбором джерел на тему: Культурно-антропологічна інтенціональність інженерного мислення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Айтов С. Ш. Соціально-культурні чинники виникнення і становлення історичної антропології як сучасної філософії історії [Електронний ресурс] / С. Ш. Айтов // Studies in history and philosophy of science and technology. — 2021. — Vol. 30, № 1. — С. 32-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studhphst_2021_30_1_5.
Вихрущ В. О. Предметний клас як педагогічний феномен у культурно-антропологічній концепції П. Каптерєва [Електронний ресурс] / В. О. Вихрущ // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 24(1). — С. 18-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_24(1)__5.
Гейко С. М. Культурно-антропологічні виміри глобалізації [Електронний ресурс] / С. М. Гейко // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2012. — № 2. — С. 28-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2012_2_8.
Головко Б. Методологічні засади культурної антропології [Електронний ресурс] / Б. Головко // Культурологічна думка. — 2010. — № 2. — С. 81-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2010_2_14.
Горбова Н. А. Культурно-антропологічні аспекти етнопедагогічного знання: до постановки питання [Електронний ресурс] / Н. А. Горбова // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2013. — Вип. 13. — С. 54-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_13_12.
Костиря І. О. Національний культурний простір як феномен політичної антропології [Електронний ресурс] / І. О. Костиря // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2015. — Вип. 17. — С. 116-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2015_17_23.
Ларцев В. С. Особистість як культурно-антропологічне явище [Електронний ресурс] / В. С. Ларцев // Культурологічний вісник. — 2002. — Вип. 8. — С. 109-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2002_8_18.
Левченюк Є. В. Постлюдина та постлюдство: особливості прояву [Електронний ресурс] / Є. В. Левченюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2015. — Вип. 60. — С. 152-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_16.
Опанасюк О. П. Інтенціональний стиль як художній феномен заключного періоду становлення європейської культури [Електронний ресурс] / О. П. Опанасюк // Мистецтвознавчі записки. — 2015. — Вип. 27. — С. 195-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2015_27_24.
Оселедчик Ю. С. Раціональна модель наукового інженерного мислення [Електронний ресурс] / Ю. С. Оселедчик, І. І. Філіпенко, В. Ю. Луценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2014. — Вип. 48. — С. 142-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2014_48_30.
Семененко А. Нові культурні індустрії як складник сучасного урбанізму та маркер антропологічних зрушень [Електронний ресурс] / А. Семененко // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. — 2021. — Вип. 27. — С. 54-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2021_27_8.
Філіпенко І. Раціональний підхід та модель формування наукового інженерного мислення [Електронний ресурс] / І. Філіпенко, В. Луценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 27. — С. 217-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_27_73.
Усачов В. Уявлення семіології як культурно-історичної антропології [Електронний ресурс] / В. Усачов // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Філософія. — 2013. — Вип. 14. — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2013_14_30.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.12.2022 09.32.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46851  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, із підбором джерел на тему: Філософсько-антропологічні підвалини технічної творчості. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 5.12.2022 17.39.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46819  
Анастасія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему "Культурно-антропологічні аспекти дизайну". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12616/1/Sergeieva.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/visnyk_51_206.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/2095-4195-1-SM.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_42_9.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/91603/42-Mikitinets.pdf?sequence=1
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_43_25.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/50714/3/Наумов_1.pdf
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10556/
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_36_19.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33103/1/Стан і перспективи.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/54638-Текст статті-111732-1-10-20151127.pdf

– Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства: спец. 05.01.03 – “Технічна естетика” / В. Я. Даниленко. – Львів, 2006. – 36 с.
– Рижова І.С. Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади / І.С.Рижова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 540 с.
– Рижова І. С. Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 36. – С. 211-224.
– Рижова І. С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 43. – С. 196-208
– Рижова І. С. Теоретико-методологічні засади дослідження дизайну як соціального ,культурного і загальноцивілізаційного феномена / І.С. Рижова // Нова парадигма : Журнал наукових праць: Філософія. Соціологія. Політологія / Ред. В.П. Бех. - Київ, 2005. – Вып.46. – С. 115-133
– Даниленко В.Я. Дизайн : підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. “Дизайн” /Харківська держ. академія дизайну і мистецтв; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – Харків : Видавництво ХДАДМ, 2003. – 320 с.
– Легенький Ю.Г. Дизайн: культурологія та естетика / Ю.Г.Легенький. – Київ : КДУТД, 2000. – 272 с.
– Гнатюк Л. Концепції та тенденції розвитку дизайну культурно-освітнього простору / Л. Гнатюк, М. Кожем'яченко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Нац. акад. мистецтв України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури ; Нац. Спілка худ. України ; Спілка дизайнерів України. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 174-177.
– Кулик А.В. Культурно-історичні передумови розвитку вбудованих підприємств обслуговування / А. В. Кулик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – С. 149-153.
– Роженчук Л. Дизайн як фактор культурно спрямованої людської діяльності / Роженчук Л. // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. – Київ, 1999. – С. 317-318.
– Захарова С. О. Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз / С. О. Захарова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2010. – Вип. 42. – С. 80-88.
– Дерман Л. М. Концепції універсального дизайну в моді ХХІ століття: філософсько-антропологічний аналіз / Л. М. Дерман // Гілея : науковий вісник. – 2020. – Вип. 158(2). – С. 21-25.
– Бобровський І. В. Аспекти дизайну у проектуванні інтер’єрів / І. В. Бобровський // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2017. – Вип. 4. – С. 13-17.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.11.2022 10.11.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аньоніна із міста: Київ :: Запитання: 46809  
Аньоніна запитує:
Доброго дня, мені треба знайти літературу за темою 'Філософська антропологія'. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Перегляньте наступні джерела:
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту : [монографія] / Н. В. Хамітов. — Київ : КНТ, 2017. — 394 с.
Кузьменко В. В. Онтологія, антропологія, аксіологія, гносеологія філософсько-правової концепції Фоми Аквінського / В. В. Кузьменко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 4. - С. 11-19.
Бандура О. О. Антропологія права як складова філософської антропології
(загальний нарис) [Електронний ресурс] / О. О. Бандура // Філософські та методологічні проблеми права. - 2019. - № 1 (17). - С. 8-14. - Режим доступу: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/1131.
Бандура О. О. Антропологія права як складова філософії права [Електронний ресурс] / О. О. Бандура // Філософські та методологічні проблеми права. - 2017. - № 1 (13). - С. 102–111. - Режим доступу: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/354.
Деркач В.Л. Філософська антропологія [Електронний ресурс] / В. Л. Деркач. - Режим доступу: http://projects.dune-hd.com/bitstream/
handle/2010/32433/pos_filos_19_r_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Количева Т. В. Філософська антропологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. В. Количева. – Харків: УкрДУЗТ 2016. – 25 с. - Режим доступу: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973/1/Конспект лекцій.pdf.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти [Електронний ресурс] / Н. В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України. — 2021. — № 5. — С. 81-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_5_12.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 8.11.2022 10.39.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46756  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти українських філософіф і зарубіжник, які досліджували філософії в Україні. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами:– http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_української_філософії
https://shron1.chtyvo.org.ua/Kraliuk_Petro/Istoriia_filosofii_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=gpm73dleulhoje75al5edqjnc0
https://www.oa.edu.ua/ua/etc/istoriya-filosofiyi-ukrayiny
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12836
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_ukr_filosofii
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_38_13.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_ukr_filosofii
http://kpeklntu.at.ua/e-book/philosofija/page35.html
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6953/vilchynskyi__14.pdf?sequence=2

– Гончарук Т. Олександр Кульчицький в контексті світової філософії / Т. В. Гончарук ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 280 с.
– Вандишев В.М. Феномен української філософії: пошук ідей : монографія. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 144 с.
– Возняк С.М. Філософська думка України: імена та ідеї : навч.-метод. посіб./ С.М. Возняк [та ін.] ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – 2.вид., доп. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 135 с.
– Горбач Н.Я. Філософські переконання Івана Франка / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 112 с.
– Горбач Н.Я. Специфіка української філософії / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 215 с.
– Горський В.С. Історія української філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с.
– Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 286 с
– Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія) : філос. нариси / В. С. Горський. – Київ : Центр практичної філософії, 2001. – 235 с.
– Історія української філософії : хрестоматія / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; упоряд. М. В. Кашуба. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 356 с.
– Розвиток філософської думки в Україні : курс лекцій / Ю.М. Вільчинський, М.А. Скринник, З.Е Скринник. – 2-е вид. – Київ : ВІПОЛ, 1994. – 272 с.
– Федів Ю.О. Історія української філософії : навч. посібник / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 511 с.
– Огородник І.В. Українська філософія в іменах : [навч. посібник] / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – 328 с.
– Кримський С. Дмитро Чижевський про національне визначення історико-філософського процесу в Україні / С.Кримський // Філософська думка. – 1998. – № 3. – С.103-110.
– Погорійлий А.О. Постать Дмитра Чижевського в українській філософській культурі : монографія / А. О. Погорілий ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2020. – 215 с.
– Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В. С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : Леся, 2006. – 468 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 20.10.2022 17.02.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.290653 seconds