Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 44953  
Юлія запитує:
доброго дня. допоможіть знайти літературу, будь ласка, на питання "методологія конкретних наук". завчасно дякую
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бульдович П. В. Проблема методологічних засад сучасної політичної науки [Електронний ресурс] / П. В. Бульдович // Політологічний вісник. — 2015. — Вип. 78. — С. 224–235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2015_78_23
Глухова О. Г. Проблема ідеального образу в сучасній методології наукового пізнання [Електронний ресурс] / О. Г. Глухова // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_17
Десятник В. О. Проблема методології науки [Електронний ресурс] / В. О. Десятник // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2017. — № 11. — С. 12-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2017_11_4
Завальнюк В. В. Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) [Електронний ресурс] / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — Вип. 73. — С. 143-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_73_24
Коновалова В. О. Проблеми методології галузевих наук (кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика, судова експертиза) [Електронний ресурс] / В. О. Коновалова // Право та інновації. — 2015. — № 4. — С. 58-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_10
Леоненко П. М. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми [Електронний ресурс] / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. — 2017. — № 4. — С. 55-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_4_6
Музика І. В. Деякі актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної історико-правової науки [Електронний ресурс] / І. В. Музика // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 156-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_20
Орендарець О. Методологія сучасної еколого-правової науки [Електронний ресурс] / О. Орендарець // Юридичний вісник. — 2014. — № 4. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_4_6
Рубель О. Є. Інституційний дискурс в структурі методології економічної та економіко-екологічної науки [Електронний ресурс] / О. Є. Рубель // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. — 2012. — Вип. 9(3). — С. 181-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(3)__25
Чорноморденко І. Позанаукова і наукова методологія. Постановка проблеми [Електронний ресурс] / І. Чорноморденко // Університетська кафедра. — 2018. — № 7. — С. 85-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukaf_2018_7_8

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.12.2020 11.13.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Житомир :: Запитання: 44688  
Юрій запитує:
Добрий день! Мене цікавить література про французького філософа і мислителя Жана-Поля Сартра.
Наша відповідь:
Добрий день, Юрію! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Беслюбняк О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : автореф. дис... канд. філософ. наук / О. Беслюбняк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 18 c.
Бочаров Д. Концепти "ситуації” і "позиції” у філософії Ж.-П. Сартра (візуальна метафора та правовий аспект) [Електронний ресурс] / Д. Бочаров // Правова позиція. — 2016. — № 2. — С. 7–22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2016_2_3.
Васильєв Є. Драматургія Французького Опору : П'єси Ж.Ануя "Антігона" та Ж.-П.Сартра "Мухи" / Є. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2006. — № 3. — С. 2-9.
Васильєв Є. Міфи, вписані у шар реальності, або Античні герої в окупованому Парижі : Матеріали до вивчення п'єс "Антігона" Ж.Ануя і "Мухи" Ж.-П.Сартра / Є. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004. — № 5. — С. 14-23.
Заєць О. Екзистенціально-феноменологічна концепція свідомості Ж.-П. Сартра (історико-філософський аналіз): автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / О. Заєць ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 17 с.
Ковальчук В. Антропологічний аспект феноменології Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / В. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 253-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2012_15_32.
Ковальчук В. Феномени свободи та любові в екзистенціальній філософії XX ст.: М. Бердяєв та Ж.-П. Сартр : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2015. — 24 с.
Матвієнко І. Проблема людської природи та екзистенції у філософській системі Ж.–П. Сартра [Електронний ресурс] / І. Матвієнко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 100. — С. 128-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_100_35.
Нечипоренко А. Дорогою в дюнах... : літературна точка на глобусі: Литва : методика, пошук, досвід / А. Нечипоренко // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 58-59.
Одарченко М. Екзистенціалізм Жана-Поля Сартра та діалектика (до 100-річчя з дня народж. філософа) / М. Одарченко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2006. — № 550. — С. 114-115.
Прудка Т. Свобода в екзистенціальній філософії Сартра [Електронний ресурс] / Т. Прудка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 204-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_29.
Савонова Г. Взаємозв’язок моральності та свободи у філософському баченні Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / Г. Савонова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 196-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_18_30.
Савонова Г. Зло, Страх, Ніщо, Інший в філософії гуманізму Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / Г. Савонова // Людинознавчі студії. Серія : Філософія. — 2018. — Вип. 36. — С. 83–95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2018_36_9.
Цимбал Т. Індетермінованість локального виміру екзистування у філософії Ж.-П.Сартра [Електронний ресурс] / Т. Цимбал // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2011. — № 2. — С. 174-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2011_2_33.
Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра / О. Шморгун // Слово і час. — 2010. — № 2. — С. 41-53.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 14.09.2020 10.01.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Чернігів :: Запитання: 44673  
Світлана запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Роль А. Шептицького у розбудові наукових закладів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Ми відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 40174, 40168.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 8.09.2020 09.35.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 44461  
Аліса запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про філософію Альберта Камю. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алісо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 24373; 26792. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела та посилання:
Біляшевич Т. Поетика іншості в прозі Альбера Камю: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Т. Біляшевич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Конох М. Філософія екзистенціалізму : навч. посіб. / М. Конох, Т. Бабічева; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2009. — 126 c.
Матвієнко І. Екзистенційне осмислення людини: бунт і людська природа у філософії А. Камю [Електронний ресурс] / І. Матвієнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні студії. — 2015. — Вип. 228. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnubgc_2015_228_4.
Миронов А. Философия Альбера Камю: одиночество через абсурд [Електронний ресурс] / А. Миронов // Вісник СевНТУ. Сер. : Філософія. — 2013. — Вип. 141. — С. 55-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntufilo_2013_141_14.
Назаревич Л. Екзистенційність як філософська та худождньо-естетична домінанта української малої прози кінця XIX - початку XX ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л. Назаревич ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с.
Охріменко В. Формування життєвих компетентностей учнів засобами інтерактивного навчання на уроках зарубіжної літератури : школа педагога / В. Охріменко // Зарубіжна література в школі. — 2019. — № 23-24. — С. 4-22.
Райхерт К. Говард-утка как экзистенциальный герой (в свете философии абсурда Альбера Камю) [Електронний ресурс] / К. Райхерт // Філософія та гуманізм. — 2016. — Вип. 1. — С. 74-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filtgum_2016_1_12.
Река К. Антропологічне розуміння свободи в контексті філософії А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2012. — № 15. — С. 152-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2012_15_33.
Река К. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2012. — Вип. 109. — С. 33-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2012_109_11.
Река К. Філософія бунту та насилля в гуманістичних концепціях А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 289-292. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_122.
Река К. Філософське осмислення людини у спадщині А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 165-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_77.
Сарабун О. Екзистенція як шлях від усвідомлення абсурду до здійснення свободи у філософії А. Камю [Електронний ресурс] / О. Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 146-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2012_15_19.
Северин О. Мораль суспільства в літературі і в житті : за творами Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти", А. Камю "Чума" / О. Северин // Світова література (Шкільний світ). — 2013. — № 1. — С. 25-28.
Семенчук М. Філософія абсурду" А. Камю [Електронний ресурс] / М. Семенчук, І. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — Вип. 2. — С. 148-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_90.
Сутула О. Вільний той, хто може не брехати : урок за творчістю Альбера Камю : методика, пошук, досвід / О. Сутула // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 9. — С. 18-22.
Токмань Г. Альбер Камю як літературний критик: діалог між художнім текстом і філософією [Електронний ресурс] / Г. Токмань // Слово і час. — 2017. — № 8. — С. 77-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_8_13.
Хроменко І. Проблемно-тематичний аналіз твору. Заняття № 3 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. — 2012. — № 7-8. — С. 35-41.
Щукін Є. Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, пост структуралізм : навч. посіб. / Є. Щукін, О. Патлайчук, І. Чугуєва; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2009. — 116 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 25.06.2020 11.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Львів :: Запитання: 44401  
Богдан запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про Андрея Шептицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36080. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький: до проблеми формування національно-політичних і релігійних поглядів [Електронний ресурс] / Я. Білас // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 25. — С. 64-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_25_10.
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців : дис... канд. іст. наук : 09.00.11 / Я. Білас ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ, 2003. — 196 с.
Гайдукевич О. Митрополит Андрей Шептицький – природоохороний діяч Галичини [Електронний ресурс] / О. Гайдукевич // Схід. — 2016. — № 1. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_1_8.
Галевич Н. Митрополит Андрей Шептицький та УВО–ОУН [Електронний ресурс] / Н. Галевич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2014. — Вип. 24. — С. 119-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2014_24_11.
Дашкевич Я. Андрей Шептицький: три епізоди [Електронний ресурс] / Я. Дашкевич // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2015. — Вип. 7. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2015_7_11.
Дуда Н. Митрополит Андрей Шептицький – опікун і вихователь дітей та молоді [Електронний ресурс] / Н. Дуда // Вісник Закарпатської академії мистецтв . — 2017. — Вип. 9. — С. 140-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2017_9_33.
Крупа Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX – першої половини XX століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Крупа ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.
Майороші М. Митрополит Андрей Шептицький і Закарпаття [Електронний ресурс] / М.. Майороші // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. — 2012. — Вип. 28. — С. 18-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2012_28_4.
Медвідь Ф. Митрополит Андрій Шептицький як духовний будівничий української нації [Електронний ресурс] / Ф. Медвідь // Політичний менеджмент. — 2005. — № 4. — С. 167-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2005_4_18.
Прокоп Н. Митрополит А. Шептицький в українському державотворенні 20–30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Прокоп // Актуальні проблеми держави і права. — 2016. — Вип. 76. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_76_24.
Смирнов А. Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності [Електронний ресурс] / А. Смирнов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 26. — С. 40-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2017_26_7.
Сурмач О. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Тимчишин Б. Митрополит Андрей Шептицький про роль сім’ї у державотворчому процесі [Електронний ресурс] / Б. Тимчишин // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 3. — С. 243-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_3_26.
Шульський М. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності [Електронний ресурс] / М. Шульський // Інноваційна економіка. — 2015. — № 3. — С. 257-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_3_44.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.06.2020 12.22.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.249876 seconds