Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 44552
   


Автор вопроса: Мар'яна из города: Тернопіль :: Вопрос: 44060  
Мар'яна спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою до наукової роботи про діяльність Петра Могили. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Мар'яно! Ми уже відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 6198; 37153; 40935. Також пропонуємо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Багмет, М. О. Петро Могила: його ім'я носить Чорноморський державний університет / М. О. Багмет, М. М. Костельнюк ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 117 с. : іл. — (Серія "Україна: історія і сучасність" ; вип. 7).
Гоцуляк В. Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст. [Електронний ресурс] / В. Гоцуляк // Педагогічний дискурс. — 2018. — Вип. 24. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_24_3.
Гоцуляк В. Петро Могила й могилянська доба в політичній думці України першої половини XVII ст. [Електронний ресурс] / В. Гоцуляк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 277-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_18_41.
Єгорова В. С. Петро Могила та "могилянська доба": історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. С. Єгорова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2014. — № 12. — С. 57-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_12_17.
Іванченко Ю. Богом покликаний будівничий (Петро Могила й українська культура) [Електронний ресурс] / Ю. Іванченко // Мистецтвознавство України. — 2010. — Вип. 11. — С. 288-297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_39.
Корені та парості : український генеалогікон / упоряд., ілюстр., пер., авт. вступ. ст. та прим. В. Шевчук . — Київ : Либідь, 2008. — 469 с. : іл.
Мицик Ю. А. Св. Петро Могила / Ю. А. Мицик. — Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. — 126 с.
Мицик Ю. Козацькі гетьмани – правителі України : з 1648 р. / Ю. Мицик // Народне мистецтво. — 2009. — № 3-4. — С. 30-31.
Погорецький В. А. Українська духовна культура і Петро Могила : [монографія] / В. А. Погорецький. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. — 159 с.: іл.
Погорецький В. А. Петро Могила у духовному та суспільному житті України (1596 - 1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. А. Погорецький ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 18 с.
Преварська М. І. Видатні українці : культура. Мистецтво. Освіта : довідник. / М. І. Преварська. — Київ : Велес, 2016. — 364 c. : портр. — (Гордість і слава України).
Хижняк З. Києво-Могилянська академія : історичний нарис. / З. Хижняк. — Київ : Академія, 2001. — 20 с.
Хижняк З. І. Києво-Могилянська Академія в ХVII-XVIII ст. / З. І. Хижняк. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. — 222 с. : іл.
Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Т. В. Чухліб ; Інститут історії України; Науково-дослідний інститут українського козацтва. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. — 288 с. : іл.
Яковенко І. Петро Могила – фундатор Києво-Могилянської академії [Електронний ресурс] / І. Яковенко // Історико-педагогічний альманах. — 2013. — Вип. 1. — С. 48-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_1_12.
Ямчук П. Митрополит Петро Могила та його вплив на сучасні релігійно-національні процеси в Україні [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49. — С. 183-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2009_49_16.

.: Раздел: Философия. Религия :: 28.04.2020 11.57.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: alice из города: new york :: Вопрос: 43934  
alice спрашивает:
[url=https://www.activateespnonroku.com/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.activatefoxsportsgo.com/]activate fox sports[/url] [url=https://www.activatenbc.com/]nbc sports activate[/url] [url=https://www.canon-ijsetup.org/]canon.com/ijsetup[/url] [url=https://www.espnplusactivate.com/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.mcafee-comactivates.org/]mcafee.com/activate[/url] [url=https://www.nbcsportscomactivate.com/]nbcsports com activate[/url] [url=https://www.quickbook-support.net/]quickbooks support[/url] [url=https://www.roku-com-links.com/]roku.com/link[/url] [url=https://www.roku-comlink.org/]roku.com/link[/url] [url=https://www.updatesgarmin.com/]garmin update[/url] [url=https://www.youtubecomactivates.com/]youtube.com/activate[/url] [url=https://msofficecomsetup.org/]office.com/setup[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/garmin-updates/]garmin updates[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/hulu-com-activate/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/activate-espn-on-roku/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/activate-starz-on-roku/]activate starz[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/activate-pbs-on-roku/]pbs.org/activate[/url] [url=https://www.quickssolution.com/espn-com-activate/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.diamumbaiescorts.com/]mumbai escorts[/url] [url=https://www.realbeautymumbai.com/]mumbai escorts[/url] [url=https://www.mumbai-escorts.org/]mumbai escorts[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/xfinity-com-activate/]xfinity.com/activate[/url] [url=https://www.roku-com-links.com/activate-espn/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.espncomactivate.tech/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.activatetrakttv.com/]trakt.tv/activate[/url] [url=https://www.rokucodelink.org/]roku.com/link[/url] [url=https://www.plutotvactivate.org/]pluto.tv/activate[/url] [url=https://www.roku-com-links.com/hulu-com-activate/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://www.roku.comactivate.org/]roku.com/link[/url] [url=https://www.espn.comactivate.org/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.netflix.comactivate.org/]Netflix.com/activate[/url] [url=https://www.hulu.comactivate.org/]www.hulu.com/activate[/url]
Наш ответ:
Доброго дня. Питання вважаємо некоректне, читайте умови "Віртуальної бібліографічної довідки".

.: Раздел: Философия. Религия :: 24.03.2020 16.48.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лідія из города: Львів :: Вопрос: 43875  
Лідія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему філософська творчість Мирослава Поповича.
Наш ответ:
Добрий день,Лідіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / [М. Попович та ін. ; відп. ред.: М. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Наукова думка, 2014. — 291 с. : табл. — (Проект ”Наукова книга”).
Вяткіна Н. Мирослав Попович: ефект структури : спроба післямови / Н. Вяткіна // День. — 2018. — 11 квіт. — С. 8-9.
Галата С. Переможемо, бо вже перемогли : видатні постаті / С. Галата // Освіта України. — 2018. — 19 лют. — С. 15.
Енциклопедія історії України. Попович Мирослав Володимирович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Popovych_M. — Назва з екрана. — Дата звернення 03.03.2020.
Книжки, видані в Україні останнім часом, які варто прочитати // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 5. — С. 40.
Козловський В. Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому [Електронний ресурс] / В. Козловський // Філософська думка. — 2018. — № 5. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_5_9
Колодний А. Релігієзнавчі здобутки Мирослава Поповича [Електронний ресурс] / А. Колодний // Українське релігієзнавство. — 2019. — № 89. — С. 44-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2019_89_6
Попович М. Бути людиною / М. Попович. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2013. — 223 с. — (Програма ”Українська книга”).
Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. — Київ : Майстерня Білецьких, 2007. — 255 с.
Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / М. Попович ; фотохудож. Ю. Бусленко [та ін.]. — Київ : Балтія Друк, 2009. — 184 с. : фотоіл.
Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — 2-е вид., допов. — Київ : АртЕк, 2017. — 727 с. : іл.
Попович М. Філософія свободи / М. Попович ; [упоряд.: Л. Ф. Артюх, Н. Б. Вяткіна ; передм. Н. Б. Вяткіної]. — Харків : Фоліо, 2018. — 523 с. : іл. — (Великий науковий проект).
Попович М. Червоне століття / М. Попович. – Вид. 3-є, допов. — Київ : АртЕк, 2019. — 887 c. : фот., портр.

.: Раздел: Философия. Религия :: 2.03.2020 14.58.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Соломія из города: Львов :: Вопрос: 43870  
Соломія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Конфлікти та примирення з точки зору Біблії"
Наш ответ:
Добрий день, Соломіє! На жаль, за Вашим запитом знайдена невелика кількість джерел. Радимо Вам звернути увагу на наступні:
Біблія або Книги Святого Письма Старого та Нового Заповіту / пер. Рафаїла Турконяка. — Київ : Східноєвроп. гуманітар. місія, 2018. — 1063 с.
Заняття з духовно-морального виховання для старшого дошкільного віку «Авраам та Лот» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zanatta-z-duhovno-moralnogo-vihovanna-dla-starsogo-doskilnogo-viku-avraam-ta-lot-180297.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.
Конфлікти і примирення крізь призму віри. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих науковців, 11-12 квітня 2008 року [Електронний ресурс] / Український Католицький Університет, Інститут релігії та суспільства — Львів : 2009. — 420 с. — Електронні дані. — Режим доступу: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/Konferencia2008.pdf. — Назва з екрану.
«Конфлікт та його шляхи його подолання» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konflikt-ta-slahi-jogo-podolanna-172310.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.
Святе Письмо в європейській культурі : біблійний словник / А. Ланглуа [та ін.] ; пер. з фр. З. Борисюк, Н. Лисюк. — Київ : Дух і літера, 2004. — 320 с.
Тема уроку. «Біблія про праведність і вірність» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://naurok.com.ua/tema-uroku-bibliya-pro-pravednist-i-virnist-101285.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.

.: Раздел: Философия. Религия :: 29.02.2020 18.29.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анжела из города: Бровари :: Вопрос: 43821  
Анжела спрашивает:
Доброго дня. Будь ласка, можливо знайти літературу для написання реферату за темою "Структуралізм і постструктуралізм та їхня порівняльні характеристика". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Анжела. Перегляньте наступні джерела:
Автономова А. С. Структуралізм / А. С. Автономова // Новая философская энциклопедия : в 4 т. – М. : Мысль, 2010. – Т. 3. – 493 с.
Барський Р. Структуралізм / Р. Барський // Енциклопедія постмодернізму. – Київ, 2003. – 503 с.
Леві-Строс К. Структурна антропологія / К. Леві-Строс. – Киїа : Основи, 1997. - 387 с.
Повторева С. М. Структурний підхід – структуралізм – постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях) : моногр. / С. М. Повторева. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 331 с.
Творіна О. Л. Буття людини в мові [Електронний ресурс] / О. Л. Творіна // Мультиверсум. – 2004. - № 39. – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_39/Tvorina.htm.
Йосипенко О. М. Французький постструктуралізм: критичний аналіз репррезентації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец.: 09.00.05 – історія філософії / О. М. Йосипенко ; Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с. – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/09.00.05 YosipenkoON.pdf.
Куцепал С. В. Структуралістсько-постструктуралістський інструментарій дослідження політичного дискурсу [Електронний ресурс] / С. В. Куцепал // Філософія. – 2016. – № 66. - С. 232-238. – Режим доступу: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/78606.
Лєснікова Г. В. Структуралізм – методологія та філософія: до історіографії проблеми [Електронний ресурс] / Г. В. Лєснікова // Наук. вісник міжнар. Гуманітарн. Ун-ту. – 2011. - № 2. - С. 34-42. – Режим доступу: http://mgu.edu.ua/docs/KOD/vesnik/vipusk2/Lesnikova.pdf.
Соболевська М. О. Ґенеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях [Електронний ресурс] : автореф. дис. … докт. соціолог. наук : 22.00.01 – теорія та історія соціології / М. О. Соболевська. - Київ, 2014. – 34 с. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1604240.
Структуралізм і постструктуралізм [Електронний ресурс]. - Stud.com.ua : [вебсайт] . – Електрон. дані. – Режим доступу: https://stud.com.ua/55465/filosofiya/strukturalizm_poststrukturalizm. – Назва з екрану.
Чуйко Н. Аналіз методу структуралізму в контексті когітологічних студій [Електронний ресурс] / Н. Чуйко // Наук. вісник Чернівец. ун-ту: зб. наук. праць. - Вип. 754-755. – С. 20-27. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchu_fil_2015_754-755_6.pdf.

.: Раздел: Философия. Религия :: 7.02.2020 06.12.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.261509 seconds