Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 44461  
Аліса запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про філософію Альберта Камю. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алісо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 24373; 26792. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела та посилання:
Біляшевич Т. Поетика іншості в прозі Альбера Камю: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Т. Біляшевич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Конох М. Філософія екзистенціалізму : навч. посіб. / М. Конох, Т. Бабічева; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2009. — 126 c.
Матвієнко І. Екзистенційне осмислення людини: бунт і людська природа у філософії А. Камю [Електронний ресурс] / І. Матвієнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні студії. — 2015. — Вип. 228. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnubgc_2015_228_4.
Миронов А. Философия Альбера Камю: одиночество через абсурд [Електронний ресурс] / А. Миронов // Вісник СевНТУ. Сер. : Філософія. — 2013. — Вип. 141. — С. 55-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntufilo_2013_141_14.
Назаревич Л. Екзистенційність як філософська та худождньо-естетична домінанта української малої прози кінця XIX - початку XX ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л. Назаревич ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с.
Охріменко В. Формування життєвих компетентностей учнів засобами інтерактивного навчання на уроках зарубіжної літератури : школа педагога / В. Охріменко // Зарубіжна література в школі. — 2019. — № 23-24. — С. 4-22.
Райхерт К. Говард-утка как экзистенциальный герой (в свете философии абсурда Альбера Камю) [Електронний ресурс] / К. Райхерт // Філософія та гуманізм. — 2016. — Вип. 1. — С. 74-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filtgum_2016_1_12.
Река К. Антропологічне розуміння свободи в контексті філософії А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2012. — № 15. — С. 152-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2012_15_33.
Река К. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2012. — Вип. 109. — С. 33-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2012_109_11.
Река К. Філософія бунту та насилля в гуманістичних концепціях А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 289-292. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_122.
Река К. Філософське осмислення людини у спадщині А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 165-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_77.
Сарабун О. Екзистенція як шлях від усвідомлення абсурду до здійснення свободи у філософії А. Камю [Електронний ресурс] / О. Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 146-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2012_15_19.
Северин О. Мораль суспільства в літературі і в житті : за творами Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти", А. Камю "Чума" / О. Северин // Світова література (Шкільний світ). — 2013. — № 1. — С. 25-28.
Семенчук М. Філософія абсурду" А. Камю [Електронний ресурс] / М. Семенчук, І. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — Вип. 2. — С. 148-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_90.
Сутула О. Вільний той, хто може не брехати : урок за творчістю Альбера Камю : методика, пошук, досвід / О. Сутула // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 9. — С. 18-22.
Токмань Г. Альбер Камю як літературний критик: діалог між художнім текстом і філософією [Електронний ресурс] / Г. Токмань // Слово і час. — 2017. — № 8. — С. 77-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_8_13.
Хроменко І. Проблемно-тематичний аналіз твору. Заняття № 3 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. — 2012. — № 7-8. — С. 35-41.
Щукін Є. Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, пост структуралізм : навч. посіб. / Є. Щукін, О. Патлайчук, І. Чугуєва; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2009. — 116 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 25.06.2020 11.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Львів :: Запитання: 44401  
Богдан запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про Андрея Шептицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36080. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький: до проблеми формування національно-політичних і релігійних поглядів [Електронний ресурс] / Я. Білас // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 25. — С. 64-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_25_10.
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців : дис... канд. іст. наук : 09.00.11 / Я. Білас ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ, 2003. — 196 с.
Гайдукевич О. Митрополит Андрей Шептицький – природоохороний діяч Галичини [Електронний ресурс] / О. Гайдукевич // Схід. — 2016. — № 1. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_1_8.
Галевич Н. Митрополит Андрей Шептицький та УВО–ОУН [Електронний ресурс] / Н. Галевич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2014. — Вип. 24. — С. 119-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2014_24_11.
Дашкевич Я. Андрей Шептицький: три епізоди [Електронний ресурс] / Я. Дашкевич // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2015. — Вип. 7. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2015_7_11.
Дуда Н. Митрополит Андрей Шептицький – опікун і вихователь дітей та молоді [Електронний ресурс] / Н. Дуда // Вісник Закарпатської академії мистецтв . — 2017. — Вип. 9. — С. 140-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2017_9_33.
Крупа Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX – першої половини XX століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Крупа ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.
Майороші М. Митрополит Андрей Шептицький і Закарпаття [Електронний ресурс] / М.. Майороші // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. — 2012. — Вип. 28. — С. 18-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2012_28_4.
Медвідь Ф. Митрополит Андрій Шептицький як духовний будівничий української нації [Електронний ресурс] / Ф. Медвідь // Політичний менеджмент. — 2005. — № 4. — С. 167-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2005_4_18.
Прокоп Н. Митрополит А. Шептицький в українському державотворенні 20–30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Прокоп // Актуальні проблеми держави і права. — 2016. — Вип. 76. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_76_24.
Смирнов А. Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності [Електронний ресурс] / А. Смирнов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 26. — С. 40-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2017_26_7.
Сурмач О. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Тимчишин Б. Митрополит Андрей Шептицький про роль сім’ї у державотворчому процесі [Електронний ресурс] / Б. Тимчишин // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 3. — С. 243-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_3_26.
Шульський М. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності [Електронний ресурс] / М. Шульський // Інноваційна економіка. — 2015. — № 3. — С. 257-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_3_44.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.06.2020 12.22.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Шостка :: Запитання: 44356  
Анастасія запитує:
Цікавить література до теми: "Життя та діяльність Папи римського Іоанна Павла ІІ"
Наша відповідь:
Анастасіє! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бутенко Я. Вплив рішень Другого Ватиканського собору (1962–1965) на діяльність папи римського Іоанна Павла ІІ [Електронний ресурс] / Я. Бутенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2014. —Вип. 1(3). — С. 83–87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1(3)__20
Бутенко Я. М. Гуманістичні засади діяльності Папи Римського Іоанна Павла II (1978 - 2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Я. М. Бутенко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 17 c.
Войтила К. Людина, пастор, поет / К. Войтила ; пер. з пол. С.Шевченка ; упоряд. В. Смаща, С. Шевченка. — Львів : Каменяр, 2001. — 199 с.
Кирюшко М. Папа Римський Іоанн Павло II та ісламський світ / М. Кирюшко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2005. — Вип. 27. — С. 287-297.
Коваль М. Іоанн Павло ІІ - виховник ХХІ століття / М. Коваль, Н. Вовчаста // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2008. — № 6. — С. 191-196.
Козлов В. А. Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла ІІ : монографія / В. А. Козлов. — Вінниця : Кн.-Вега, 2008. — 192 c.
Кравченко В. М. Теологічний персоналізм Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) [Електронний ресурс] / В. М. Кравченко // Філософські обрії. — 2010. — Вип. 24. — С. 209-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2010_24_19
Красюк О. Папа і Україна / О. Красюк. — Київ : Дуліби, 2005. — 149 с.
Лебьода Д. Таємниця Папи : пер. з пол. / Д. Лебьода. — Київ : Знання, 2001. — 221 с.
Ничкало Н. Філософія педагогіки серця Яна Павла II / Н. Ничкало // Рідна школа. — 2012. — № 4-5. — С. 24-31.
Папа, який змінив обличчя світу : [Добірка статей] // Все для вчителя. — 2005. — № 9-10. — С. 10-22.
Підлуцький О. 25 портретів на тлі епохи / О. Підлуцький ; ілюстр. В. Бариби. — Харків : Фоліо, 2012. — 473 с.
Рожнятовська О. А. Видатний гуманіст XX століття : до 90-річчя від дня народження Папи Римського Івана Павла II (Кароля Юзефа Войтили) (1920-2005) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2010. — № 2, 2010. — С. 64-73.
Семеног О. Цінності учительської праці в рефлексіях Івана Павла II : [дослідження теологічно-філософських студій і промов Папи Римського, окреслено педагогічні цінності вчительської праці] / О. Семеног // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 2. — С. 33-37.
Федоренко П. Іоанн Павло ІІ та його роль в історії Європи 20 століття / П. Федоренко // Сучасність. — 2006. — № 10. — С. 70-76.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.06.2020 20.39.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Бровари :: Запитання: 44324  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми: "Філософія щасливого буття". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Перегляньте наступні джерела:
Айраксинен Т. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає / Т. Айраксинен ; [пер. з фінськ.]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2017. - 208 с.
Лактіонова Г. М. Щастя і сучасна освіта: інформація до роздумів / Г. М. Лактіонова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 2. - С. 58-68.
Лук М. Етичні ідеї в філософії України другої половини XIX - поч. XX ст.ст. / М. Лук. – Київ, 1993. – 150 с.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : нац. доповідь / [ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.]; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : НАН України, 2016. - 284 с.
Бушман І. О. Щастя – філософія щасливого буття / І. О. Бушман - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/31213/1/Bushman_evdemonizm .pdf.
Варава Л. А. Особливості переживання та механізми рефлексії почуття щастя в підлітковому віці [Електронний ресурс] / Л. А. Варава // Наук. вісник Миколаїв. держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2012. - Т. 2, Вип. 9. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2012_2_9_7.
Добко Т. Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда [Електронний ресурс] / Т. Добко // Гілея: наук. вісник. - 2013. - № 73. - С. 179-182. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_84.
Добко Т. Д. Щастя і відношення людської особи до добра [Електронний ресурс] / Т. Д. Добко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. - 2014. - Вип. 3. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_3_5.
Добко Т. Щастя і приємність [Електронний ресурс] / Т. Добко // Філософська думка. - 2014. - № 1. - С. 51-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_1_7.
Дяченко М. В. Людина, сенс її буття та проблема щастя (світоглядні ідеї у філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) [Електронний ресурс] / М. В. Дяченко // Культура України. - 2010. - Вип. 29. - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2010_29_9.
Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) [Електронний ресурс] / В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, Вип. 39. - С. 301-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_31.
Саламатов В. Щастя: де воно? [Електронний ресурс] / В. Саламатов // Віче. - 2013. - № 23. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_23_8.
Скворцова К. М. Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культуролог. вісник. - 2013. - Вип. 30. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2013_30_43.
Скворцова К. М. Діяльність як субстанція щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. інженерної академії. - 2015. - Вип. 60. - С. 100-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_11.
Скворцова К. М. Зміст поняття "щастя" [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культуролог. вісник. - 2014. - Вип. 33. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2014_33_38.
Содомора П. А. Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" теології” Томи з Аквіну) [Електронний ресурс] / П. А. Содомора // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2012. - № 6. - С. 129-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2012_6_11.
Уварова Т. Ю. Обґрунтування педагогічних умов формування в підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній шк. - 2014. - Вип. 38. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_49.
Уварова Т. Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 53. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_29.
Франчук О. Філософія щастя [Електронний ресурс] / О. Франчук.- Київ, 2019.- 153 с. - Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Franchuk_Oleksandr/Filosofiia_schastia/.
Шкурко К. Щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] / К. Шкурко // Схід. Сер.: Філософські науки. - 2017.- № 4. - С. 111-117. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/320360010_Human_happiness_as_a_criteria_for_the_development_of_Ukrainian_society/fulltext/59e01d2a0f7e9bc51256cfcb/Human-happiness-as-a-criteria-for-the-development-of-Ukrainian-society.pdf.
Шушкевич Є. М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя [Електронний ресурс] / Є. М. Шушкевич // Філософські обрії. - 2013. - Вип. 30. - С. 50-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_8.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.05.2020 19.23.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Полтава :: Запитання: 44295  
Мирослава запитує:
Добрий день! Підберіть інформацію про філософію Григорія Сковороди. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 42760; 43233; 43785. Також радимо Вам попрацювати з наступними джерелами за Вашим запитом:
Бакай С. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на Слобожанщині: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. Бакай ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2004. — 19 с.
Верба Г. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди ("Сковорода і Біблія". Путівник) : монографія / Г. Верба ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". Центр сковородинознавства. — Тернопіль : Астон, 2007. - 655c., фотоіл.
Зорик В. Григорій Сковорода. Український філософ, педагог, просвітитель [Електронний ресурс] / В. Зорик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. — 2011. — № 980, вип. 45. — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_980_45_40.
Кавун Л. Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" [Електронний ресурс] / Л. І. Кавун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 100–104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Корабльова Н. Філософія присутності: Сковорода і Гумбрехт (Просвітництво та Постмодерн). Дескрипція умов і можливості події думки у впливах на контексти [Електронний ресурс] / Н. Корабльова, Г. Чміль // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2018. — Вип. 59. — С. 85-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2018_59_10.
Максюта М. Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії XIX – першої третини XX ст.: деякі аспекти проблеми [Електронний ресурс] / М. Максюта, А. Коломієць, Л. Кулакова, О. Соколова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 135. — С. 139-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_135_38.
Мельник В. Григорій Сковорода — "національний філософ" [Електронний ресурс] / В. Мельник // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 12. — С. 35-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_12_9.
Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. — Київ : Майстерня Білецьких, 2007. — 256 с.
Сагач Г. Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології [Електронний ресурс] / Г. Сагач, В. Мартиненко // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 1. — С. 15-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_5.
Троїцька Т. Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога: автореф. дис... д-рафілософ. наук: 09.00.10 / Т. Троїцька ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2007. — 32 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.05.2020 13.50.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.803079 seconds