Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Олександра із міста: Вінниця :: Запитання: 44183  
Олександра запитує:
Цікавить література про філософське вчення Е. Канта. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 39611; 40159; 40794. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Аниськіна С. Моральна свобода у праці І. Канта "Критика практичного розуму" [Електронний ресурс] / С. Аниськіна // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 4. — С. 9-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2017_4_4.
Герасименко Д. Ідея громадянського суспільства (І. Кант та Е. Левінас) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Д. Герасименко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 18 с.
Головко О. Філософія права Імануїла Канта про закономірності історико-правового процесу [Електронний ресурс] / О. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2019. — Вип. 28. — С. 26-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_5.
Горохолінська І. Філософсько-релігійні ідеї Д. Юма та їх вплив на формування ідейного поля філософії релігії І. Канта [Електронний ресурс] / І. Горохолінська // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 51. — С. 13-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2009_51_4.
Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / пер. з нім., вступ. ст., комент. і прим. В.Терлецького ; [наук. ред. В. І. Кебуладзе]. — Київ : ППС-2002, 2005. — 178 с. — (ZETECIC).
Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля [Електронний ресурс] / В. Левкулич // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 281-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_118.
Марчак О. Сковорода і Кант: моделі самореалізації людини в урбаністичній культурі класичного модерну [Електронний ресурс] / О. Марчак // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(2). — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(2)__18.
Мельник В. Трансцендентальний ідеалізм Канта у світлі сучасних досліджень [Електронний ресурс] / В. Мельник // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 226-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_56.
Павлова Т. Феномен нормативної поведінки у філософії І. Канта [Електронний ресурс] / Т. Павлова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 136. — С. 141-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_136_35.
Подковенко Т. Концепція свободи індивіда у творчості Іммануїла Канта [Електронний ресурс] / Т. Подковенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 1(1). — С. 45-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1(1)__12.
Про "Антропологію з прагматичного погляду" І. Канта. Семінар Кантівського товариства в Україні [Електронний ресурс] // Філософська думка. — 2018. — № 4. — С. 119-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_4_16.
Прокопов Д. Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму : [підруч. для студентів ВНЗ] / Д. Прокопов ; [наук. ред. В. І. Ярошовець] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 895 с.
Прокопов Д. Теоретична філософія І. Канта у тлумаченні А. Шопенгауера: історико-філософський аналіз [Електронний ресурс] / Д. Прокопов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 2. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_2_7.
Савицька І. Інтерпретація феномену свободи в філософії Іммануїла Канта [Електронний ресурс] / І. Савицька, В. Ю. Йова // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 123. — С. 148-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_123_37.
Савченко І. Ідеї кантівської філософії в рецепції української думки (В дослідженнях П. Копніна, В. Шинкарука, М. Булатова, А. Савченко) 80-х рр. [Електронний ресурс] / І. Савченко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 151(2). — С. 123-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_151(2)__28.
Сінельнікова М. Етичні погляди І. Канта [Електронний ресурс] / М. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 179-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_48
Сінельнікова М. Категоричний імператив І. Канта та "золоте правило" моралі [Електронний ресурс] / М. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 143(2). — С. 143-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_143(2)__32.
Слівінська А. Гостинність у філософії І. Канта: антропологічний вимір [Електронний ресурс] / А. Слівінська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2015. — Вип. 34. — С. 42-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2015_34_8.
Терлецький В. Дискусійні питання в історії виникнення третьої "Критики" Імануеля Канта [Електронний ресурс] / В. Терлецький // Sententiae. — 2018. — № 2. — С. 49-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2018_2_5.
Улашкевич Л. Концепція кантівської теорії вічного миру і сучасність [Електронний ресурс] / Л. Улашкевич // Молодий вчений. — 2019. — № 4(1). — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_4(1)__13.
Шавріна І. Співвідношення релігії й моралі як основа модернізації протестантської теології: І.Кант і Л.Фоєрбах [Електронний ресурс] / І. Шавріна // Софія. — 2016. — № 2. — С. 69-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2016_2_19.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.05.2020 20.56.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Тернопіль :: Запитання: 44060  
Мар'яна запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою до наукової роботи про діяльність Петра Могили. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Ми уже відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 6198; 37153; 40935. Також пропонуємо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Багмет, М. О. Петро Могила: його ім'я носить Чорноморський державний університет / М. О. Багмет, М. М. Костельнюк ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 117 с. : іл. — (Серія "Україна: історія і сучасність" ; вип. 7).
Гоцуляк В. Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст. [Електронний ресурс] / В. Гоцуляк // Педагогічний дискурс. — 2018. — Вип. 24. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_24_3.
Гоцуляк В. Петро Могила й могилянська доба в політичній думці України першої половини XVII ст. [Електронний ресурс] / В. Гоцуляк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 277-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_18_41.
Єгорова В. С. Петро Могила та "могилянська доба": історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. С. Єгорова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2014. — № 12. — С. 57-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_12_17.
Іванченко Ю. Богом покликаний будівничий (Петро Могила й українська культура) [Електронний ресурс] / Ю. Іванченко // Мистецтвознавство України. — 2010. — Вип. 11. — С. 288-297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_39.
Корені та парості : український генеалогікон / упоряд., ілюстр., пер., авт. вступ. ст. та прим. В. Шевчук . — Київ : Либідь, 2008. — 469 с. : іл.
Мицик Ю. А. Св. Петро Могила / Ю. А. Мицик. — Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. — 126 с.
Мицик Ю. Козацькі гетьмани – правителі України : з 1648 р. / Ю. Мицик // Народне мистецтво. — 2009. — № 3-4. — С. 30-31.
Погорецький В. А. Українська духовна культура і Петро Могила : [монографія] / В. А. Погорецький. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. — 159 с.: іл.
Погорецький В. А. Петро Могила у духовному та суспільному житті України (1596 - 1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. А. Погорецький ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 18 с.
Преварська М. І. Видатні українці : культура. Мистецтво. Освіта : довідник. / М. І. Преварська. — Київ : Велес, 2016. — 364 c. : портр. — (Гордість і слава України).
Хижняк З. Києво-Могилянська академія : історичний нарис. / З. Хижняк. — Київ : Академія, 2001. — 20 с.
Хижняк З. І. Києво-Могилянська Академія в ХVII-XVIII ст. / З. І. Хижняк. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. — 222 с. : іл.
Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Т. В. Чухліб ; Інститут історії України; Науково-дослідний інститут українського козацтва. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. — 288 с. : іл.
Яковенко І. Петро Могила – фундатор Києво-Могилянської академії [Електронний ресурс] / І. Яковенко // Історико-педагогічний альманах. — 2013. — Вип. 1. — С. 48-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_1_12.
Ямчук П. Митрополит Петро Могила та його вплив на сучасні релігійно-національні процеси в Україні [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49. — С. 183-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2009_49_16.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.04.2020 11.57.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: alice із міста: new york :: Запитання: 43934  
alice запитує:
[url=https://www.activateespnonroku.com/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.activatefoxsportsgo.com/]activate fox sports[/url] [url=https://www.activatenbc.com/]nbc sports activate[/url] [url=https://www.canon-ijsetup.org/]canon.com/ijsetup[/url] [url=https://www.espnplusactivate.com/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.mcafee-comactivates.org/]mcafee.com/activate[/url] [url=https://www.nbcsportscomactivate.com/]nbcsports com activate[/url] [url=https://www.quickbook-support.net/]quickbooks support[/url] [url=https://www.roku-com-links.com/]roku.com/link[/url] [url=https://www.roku-comlink.org/]roku.com/link[/url] [url=https://www.updatesgarmin.com/]garmin update[/url] [url=https://www.youtubecomactivates.com/]youtube.com/activate[/url] [url=https://msofficecomsetup.org/]office.com/setup[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/garmin-updates/]garmin updates[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/hulu-com-activate/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/activate-espn-on-roku/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/activate-starz-on-roku/]activate starz[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/activate-pbs-on-roku/]pbs.org/activate[/url] [url=https://www.quickssolution.com/espn-com-activate/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.diamumbaiescorts.com/]mumbai escorts[/url] [url=https://www.realbeautymumbai.com/]mumbai escorts[/url] [url=https://www.mumbai-escorts.org/]mumbai escorts[/url] [url=https://www.zonetechsupport.com/xfinity-com-activate/]xfinity.com/activate[/url] [url=https://www.roku-com-links.com/activate-espn/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.espncomactivate.tech/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.activatetrakttv.com/]trakt.tv/activate[/url] [url=https://www.rokucodelink.org/]roku.com/link[/url] [url=https://www.plutotvactivate.org/]pluto.tv/activate[/url] [url=https://www.roku-com-links.com/hulu-com-activate/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://www.roku.comactivate.org/]roku.com/link[/url] [url=https://www.espn.comactivate.org/]espn.com/activate[/url] [url=https://www.netflix.comactivate.org/]Netflix.com/activate[/url] [url=https://www.hulu.comactivate.org/]www.hulu.com/activate[/url]
Наша відповідь:
Доброго дня. Питання вважаємо некоректне, читайте умови "Віртуальної бібліографічної довідки".

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 24.03.2020 16.48.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Львів :: Запитання: 43875  
Лідія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему філософська творчість Мирослава Поповича.
Наша відповідь:
Добрий день,Лідіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / [М. Попович та ін. ; відп. ред.: М. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Наукова думка, 2014. — 291 с. : табл. — (Проект ”Наукова книга”).
Вяткіна Н. Мирослав Попович: ефект структури : спроба післямови / Н. Вяткіна // День. — 2018. — 11 квіт. — С. 8-9.
Галата С. Переможемо, бо вже перемогли : видатні постаті / С. Галата // Освіта України. — 2018. — 19 лют. — С. 15.
Енциклопедія історії України. Попович Мирослав Володимирович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Popovych_M. — Назва з екрана. — Дата звернення 03.03.2020.
Книжки, видані в Україні останнім часом, які варто прочитати // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 5. — С. 40.
Козловський В. Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому [Електронний ресурс] / В. Козловський // Філософська думка. — 2018. — № 5. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_5_9
Колодний А. Релігієзнавчі здобутки Мирослава Поповича [Електронний ресурс] / А. Колодний // Українське релігієзнавство. — 2019. — № 89. — С. 44-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2019_89_6
Попович М. Бути людиною / М. Попович. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2013. — 223 с. — (Програма ”Українська книга”).
Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. — Київ : Майстерня Білецьких, 2007. — 255 с.
Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / М. Попович ; фотохудож. Ю. Бусленко [та ін.]. — Київ : Балтія Друк, 2009. — 184 с. : фотоіл.
Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — 2-е вид., допов. — Київ : АртЕк, 2017. — 727 с. : іл.
Попович М. Філософія свободи / М. Попович ; [упоряд.: Л. Ф. Артюх, Н. Б. Вяткіна ; передм. Н. Б. Вяткіної]. — Харків : Фоліо, 2018. — 523 с. : іл. — (Великий науковий проект).
Попович М. Червоне століття / М. Попович. – Вид. 3-є, допов. — Київ : АртЕк, 2019. — 887 c. : фот., портр.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.03.2020 14.58.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Львов :: Запитання: 43870  
Соломія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Конфлікти та примирення з точки зору Біблії"
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! На жаль, за Вашим запитом знайдена невелика кількість джерел. Радимо Вам звернути увагу на наступні:
Біблія або Книги Святого Письма Старого та Нового Заповіту / пер. Рафаїла Турконяка. — Київ : Східноєвроп. гуманітар. місія, 2018. — 1063 с.
Заняття з духовно-морального виховання для старшого дошкільного віку «Авраам та Лот» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zanatta-z-duhovno-moralnogo-vihovanna-dla-starsogo-doskilnogo-viku-avraam-ta-lot-180297.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.
Конфлікти і примирення крізь призму віри. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих науковців, 11-12 квітня 2008 року [Електронний ресурс] / Український Католицький Університет, Інститут релігії та суспільства — Львів : 2009. — 420 с. — Електронні дані. — Режим доступу: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/Konferencia2008.pdf. — Назва з екрану.
«Конфлікт та його шляхи його подолання» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konflikt-ta-slahi-jogo-podolanna-172310.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.
Святе Письмо в європейській культурі : біблійний словник / А. Ланглуа [та ін.] ; пер. з фр. З. Борисюк, Н. Лисюк. — Київ : Дух і літера, 2004. — 320 с.
Тема уроку. «Біблія про праведність і вірність» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://naurok.com.ua/tema-uroku-bibliya-pro-pravednist-i-virnist-101285.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 29.02.2020 18.29.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.974008 seconds