Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44071
   


Автор вопроса: Катерина из города: Харків :: Вопрос: 46070  
Катерина спрашивает:
Добрий день, допоможіть будь ласка зі списком літератури на тему "Інформаційний ресурс як елемент інформаційного ринку"
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Биханова Ю. Ефективна система мотивації праці - шлях до успіху підприємства / Ю. Биханова // Вісник. Київський інститут бізнесу та технологій. — 2010. — № 3. — С. 84-86.
Бодарецька О. М. Поняття технологій мотивування персоналу підприємств / О. М. Бодарецька, О. Г. Мельник, В. Й. Жежуха // Економіка, фінанси, право. — 2015. — № 11. — С.7-11.
Калачева І. В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування / І. В. Калачева // Статистика України. – 2001. — № 4. — С. 24-28.
Калачова І. В. Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання / І. В. Калачова // Статистика України. — 2011. — № 4. — С. 7-17.
Концептуальні засади стратегічного розвитку інформатизації національної економіки / В.М. Андрієнко, О.В. Фінагіна, А.М. Гафіяк, О.А. Зінченко. — Донецьк : ДонНУ, 2011. — 217 с.
Пономаренко Н. Ш. Особливості розвитку інформаційного ринку: монографія [Електронний ресурс] / Н. Ш. Пономаренко, О. В. Фінагіна. Ін-т економікоправових досліджень НАН України. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. — 217 с. — Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/321/1/Особливості розвитку інформаційного ринку.pdf.
Соколовська В. В. Методи оцінки персоналу: роль та значення в управлінні / В. В. Соколовська, О. І. Бабчинська, Г. В. Іванченко // Агросвіт. — 2019. — № 20. — С. 93-98.
Соснін О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: монографія [Електронний ресурс] / О. В. Соснін. — Київ : Інститут держави і права ім. В. Ж. Корецького НАН України, 2003. — 572 с. — Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/PDY.pdf.

.: Раздел: Общие :: 28.11.2021 21.53.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: ольга из города: Яготин :: Вопрос: 46063  
ольга спрашивает:
Як визначити якісні показники роботи бібліотеки? Середнє відвідування, сереню обертаність фонду, середню читаність.
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2012/mac_pok.htm
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13103/1/10_Сучасні критерії та показники оцінювання якості роботи бібліотеки.pdf
https://library.vn.ua/Konf2019/texts/1_6.htm
https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2126/1/Грищенко.pdf

– Білик О. Роздуми щодо оцінювання якості роботи бібліотеки / О. Білик, Н. Гудімова // Бібл. планета. – 2011. – №4. – С. 28-32.
– Венідиктова А. В. Міжнародні стандарти якості бібліотечно-інформаційного обслуговування / А. В. Венідиктова // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48. – С. 100-112.
– Вилегжаніна Т. Якісні бібліотечні послуги – запорука ефективної діяльності публічних бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2019. – № 1. – С. 4-6.
Середня читаність = книговидача : кількість читачів; середнє відвідування = кількість відвідувань : кількість читачів; обертаність = книговидача : книжковий фонд.

.: Раздел: Общие :: 25.11.2021 13.34.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Київ :: Вопрос: 46032  
Марія спрашивает:
Добрий день. Мене цікавить література про здорове харчування. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Маріє! Перегляньте таку літературу:
Береговий В. К. Основи наукової організації здорового харчування [Електронний ресурс] / В. К. Береговий. // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_19.
Годун Н. І. Раціональне харчування сучасних підлітків як здоров’язберігаючий фактор [Електронний ресурс] / Н. І. Годун // Молодий вчений. — 2016. — № 9.1. — С. 46-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_9.
Джура Н. Харчування і стратегія здоров’я : жива природа / Н. Джура // Колосок. — 2013. — № 12. — С. 12-19.
Євсеєв Р. С. Дослідницький практикум до теми «Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини». 8 клас : практика / Р. С. Євсеєв // Біологія (Основа). — 2019. — № 31-33. — С. 74-91.
Калюжна О.І. Формування навичок здорового способу життя підлітків у позашкільному навчальному закладі: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О.І. Калюжна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 2010. — 18 с.
Козярін І. П. Роль здорового харчування у підтриманні соціальних аспектів життя молоді / І. П. Козярін, О. П. Івахно, Ю. В. Нємцева, А. Н. Каракашян, Т. Ю. Мартиновська // Сімейна медицина. — 2013. — № 3. — С. 77-79.
Кузмінська О. В. Значення раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді : Моногр. / О. В. Кузмінська, М. С Червона; Держ. ін-т пробл. Сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж., Укр.-канад. проект «Молодь за здоров’я – 2». — Київ, 2005. — 128 c. — (Формув. здор. способу життя молоді; Кн. 4).
Ляшенко О. А. Застосування функціонально-модульного підходу до проектування підсистеми визначення збалансованого раціону харчування [Електронний ресурс] / О. А. Ляшенко, В. О. Шулак // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. — 2018. — № 2. — С. 34-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmauo_2018_2_7.
Романюк Н. Живемо не для того, щоб їсти... : твоє здоров’я. Ч. 2 : Ми є те, що ми їмо / Н. Романюк // Колосок. — 2014. — № 3. — С. 18-25.
Таринська О. Л. Харчування підлітків як чинник здорового способу життя [Електронний ресурс] / О. Л. Таринська, Ю. В. Марушко // Лікарська справа. — 2015. — № 1-2. — С. 142-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/LiSp_2015_1-2_35.
Уроки з ОБЖ у 6-7-х класах : [Добірка статей] // Здоров’я та фізична культура (Шкільний світ). — 2005. — № 15-16. — С. 3-32.
Чорна Н. П. Якість продуктів харчування — запорука здоров’я нації [Електронний ресурс] / Н. П. Чорна // Економіка та держава. — 2016. — № 2. — С. 23-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_2_7.
Шевчук Т. Формування понять про здорове харчування в учнів основної школи [Електронний ресурс] / Т. Шевчук // Імідж сучасного педагога. — 2013. — № 6. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_6_23.

.: Раздел: Общие :: 17.11.2021 09.17.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 45997  
Лариса спрашивает:
Доброго дня, допоможіть з літературою за темою: Україна та її стереотипи в світовому масовому комунікаційному просторі. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Грабовська І. Сучасні українці у дзеркалі чужих та власних стереотипів / І. Грабовська // Сучасність. – 2004. – № 9. – С. 138-147.
Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа. Т. 1: Всесвітній відеоаудіолітопис / І. Г. Мащенко ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2006. – 444 c.
Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2000. — 768 с.
Почепцов Г. Г. Информация & Дезинформация / Г. Г. Почепцов. — Киев : Ника-Центр ; Эльга, 2001. — 256 с.
Почепцов Г. Г. Теорія комунікацій / Г. Г. Почепцов. – 2-ге вид., доповн. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 1999. – 308 с.
Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века / Г. Г. Почепцов. – М. ; Київ, 1999. – 352 с.
Бутиріна М. В. Явище стереотипізації у масовій комунікації [Електронний ресурс] / М. В. Бутиріна // Поліграфія і видавнича справа. – 2007. – № 2 (46). – С. 13-20. – Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-46/4.pdf.
Волотко Е. В. Роль засобів масовї інформації у формуванні позитивного іміджу держави [Електронний ресурс] / Е. В. Волотко // Держава та регіони. - 2019. - № 4 (68). - С. 82-87. - Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2019/16.pdf.
Гоян В. В. Телевізійна комунікація як складова масової комунікації у світлі медіа досліджень [Електронний ресурс] / В. В. Гоян // Інститут журналістики : [електронна бібліотека]. – Електронні тестові дані. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1669. - Назва з екрана.
Джинса в онлайн-медіа. Моніторинговий звіт за другий квартал 2021 року [Електронний ресурс] // Imi.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/dzhynsa-v-onlajn-media-monitoryngovyj-zvit-za-drugyj-kvartal-2021-roku-i39940. - Назва з екрана.
Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Іванов ; за наук. ред. В. В. Різуна. — Київ : Центр Вільн. Преси, 2010. — 258 с. - Режим доступу: https://www.aup.com.ua/uploads/TMbook.pdf.
Качинська Н. О. Комунікативні тактики формування привабливого міжнародного іміджу держави / Н. О. Качинська// Гілея: зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ : ВІР УАН, 2010. - Випуск 36. - С. 318-329.
Медіаосвіта та медіаграмотність [Електронний ресурс] : підруч. / ред.-упоряд. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. – Київ : Центр вільн. преси, 2012. – 352 с. – Режим доступу: https://issuu.com/irf_ua/docs/media-2013-2-4.
«Позитивні» публікації про Україну: покращення чи іміджу «джинса»? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/inozmi/deutschewelle/2013/08/23/6996551/?attempt=1.
Фісенко Т. Прояви гібридної агресії на масовокомунікаційному рівні [Електронний ресурс] / Т. Фісенко // Вісник Кн. палати. – 2016. – № 11. – С. 26-29. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2016_11_10.pdf.
Хавкіна Л. Категорія іміджу в соціокомунікаційному просторі та в системі журналістської освіти [Електронний ресурс] / Л. Хавкіна. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Litpro_2014_4_20.pdf.
Штефан О. Імідж України в інтерпритації ЗМІ [Електронний ресурс] / О. Штефан // Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф. / Національний університет "Львівська політехніка". – 2015. - С. 273-276. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/28190/1/058_273_276.pdf.

.: Раздел: Общие :: 7.11.2021 12.46.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Київ :: Вопрос: 45924  
Марина спрашивает:
Доброго ранку! Мене цікавить інформація про маловідомі київські пагорби. Чи є така інформація у бібліотеці?
Наш ответ:
Доброго дня, Марино! На даний запит уже відповідали, тому перегляньте джерела за запитом № 44532: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44532.

.: Раздел: Общие :: 13.10.2021 08.57.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.238172 seconds