Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Марія із міста: Звенигородка :: Запитання: 45882  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу для теми "Аналіз індикаторів рівня життя в Україні". Дякую:)
Наша відповідь:
Бурлан С. Оцінювання взаємозв’язків між рівнем життя населення, соціально-економічними і демографічними процесами в Україні [Електронний ресурс] / С. Бурлан, Н. Каткова, С. Марущак // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2021. — № 2. — С. 482-492. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2021_2_51
Гончаренко О. Г. Оцінка рівня життя населення України [Електронний ресурс] / О. Г. Гончаренко // Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки. — 2021. — № 1. — С. 44-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shsesbs_2021_1_6
Дружиніна В. В. Комплексні індикатори оцінки рівня життя населення в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Дружиніна, С. М. Бардакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2015. — № 5(1). — С. 182-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_5(1)__39
Котикова О. І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. І. Котикова, А. О. Краснюк, В. С. Кавецька // Економіка та держава. — 2017. — № 9. — С. 28-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_9_8
Папуша Н. Оплатa праці як індикатор життєвого рівня [Електронний ресурс] / Н. Папуша // Економічний аналіз. — 2012. — Т. 10(2). — С. 55-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(2)__12
Приданникова Ю. Є. Статистичний аналіз динаміки і структури основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення [Електронний ресурс] / Ю. Є. Приданникова. // Ефективна економіка. — 2019. — № 10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_10_67
Сіренко К. Ю. Соціальні індикатори рівня життя населення як основа соціальної безпеки та захищеності громадян України [Електронний ресурс] / К. Ю. Сіренко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2018. — № 11. — С. 90-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_11_17
Івашків В. О. Теоретико-методологічні підходи до визначення рівня життя населення та індикаторів його виміру [Електронний ресурс] / В. О. Івашків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — 2013. — № 767. — С. 296-300. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_767_44
Черничук Л. В. Аналіз соціально-економічних та соціально-демографічних складових життєвого рівня різних верств населення України [Електронний ресурс] / Л. В. Черничук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 10(3). — С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_10(3)__32

.: Розділ: Загальні :: 26.09.2021 14.37.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Житомир :: Запитання: 45856  
Катя запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про меценатство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Дзюбан О. В. Роль меценатства в становленні та розвитку українського спорту (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. В. Дзюбан // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 31-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_8.
Жеребило І. Меценатство як прагнення до суспільної користі в Україні [Електронний ресурс] / І. Жеребило // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2008. — № 3. — С. 82-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2008_3_12.
Кацеро В. О. Елементи американської традиції в українському меценатстві (2000 — 2010 рр.) / В. О. Кацеро // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2012. — Вип. 34. — С. 125-128.
Ковтун О. А. Правові особливості державного регулювання меценатства в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. — 2011. — Т. 165, Вип. 153. — С. 106-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2011_165_153_22.
Колосова Н. А. Європейські традиції меценатства в історії культури України [Електронний ресурс] / Н. А. Колосова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2013. — № 3. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_3_18.
Коляда І. Богдан і Варвара Ханенки: кохання, що слугувало мистецтву : постать в історії / І. Коляда, А. Іщенко // Історія в рідній школі. — 2020. — № 2. — С. 34-41.
Мокляк Л. І. Меценатство як естетична діяльність / Л. І. Мокляк // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2014. — № 1. — С. 126-130.
Мокляк Л. І. Меценатство як естетична діяльність [Електронний ресурс] / Л. І. Мокляк // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2014. — № 1. — С. 126-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2014_1_33.
Омецінська М. В. Особливості становлення вітчизняного меценатства [Електронний ресурс] / М. В. Омецінська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2011. — Вип. 103(1). — С. 191-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_103(1)__28.
Панченко В. В. Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Панченко // Археологія. — 2016. - № 2. - С. 118-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2016_2_12.
Посвалюк В. Т. Меценатство: минуле й сучасність [Електронний ресурс] / В. Т. Посвалюк, О. Ю. Волосатих // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2013. — № 4. — С. 162-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2013_4_40.
Тимошенко І. В. Меценатство та благодійність у сучасній Україні [Електронний ресурс] / І. В. Тимошенко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Юридичні науки. — 2013. — № 2. — С. 77–80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdujn_2013_2_15.
Шаповаленко Т. Спадок мецената / Т. Шаповаленко // Пам’ятки України: історія та культура. — 2019. — № 3-4. — С. 3-79.

.: Розділ: Загальні :: 21.09.2021 09.45.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: Хмельницький :: Запитання: 45840  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал для наукової роботи на тему: "Сучасні комунікації та їх вплив на розвиток особистості"
Наша відповідь:
Доброго дня, Роза! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Закалик Г. М. Психологія розвитку та успіху особистості : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 487 с. : іл.
Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин / М. Закіров // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – Вип. 46. – C. 11-30.
Ліфарєва Н. В. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Ліфарєва. – Київ, 2003. – 237 с.
Проблеми розвитку особистості у комунікативному просторі: збірник тез доповідей всеукраїнського науково-практичного семінару «Проблеми розвитку особистості у комунікативному просторі», 27 листопада 2018 р. Київ [електронний дркумент] / ред. кол.: Н. В.Чепелєва (гол.ред.) та ін. – Чернівці : Чернівецький нац-й унів-т ім. Ю.Федьковича, 2018. – 117 с
Прохоренко Е. Я. Субкультура молодежных сообществ – как способ социализации / Е. Я. Прохоренко // Вест. Одес. нац. ун?та. Вып. «Социология, политология». – Одесса, 2007. – Т. 12. – Вип. 6. – С. 705-711.
Психолого-педагогічні умови розвитку особистості в освітньо-реабілітаційному просторі : монографія / В. Й. Бочелюк [та ін.]. - Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2019. - 315 с.
Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі : монографія / [В. В. Зарицька та ін. ; за ред. В. В. Зарицької] ; Класич. приват. ун-т, Каф. практ. психології, Лаб. експеримент. та практ. психології, Асоц. соц.-психол. захисту "Опіка". - Херсон : Гельветика, 2019. - 206 с. : рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 15.09.2021 21.19.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Бровари :: Запитання: 45802  
Альона запитує:
Доброго дня! Мені необхідні матеріали про О. Назарука. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Перегляньте наступні джерела:
Бурачок Л. В. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883-1940 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Бурачок ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006. - 208 с.
Величко З. А. Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-концептуальні засади, проблематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / З. А. Величко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 20 с.
Зелена О. Я. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа Назарука : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О. Я. Зелена ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2007. - 188 с.
Липинський В. Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921-1930) / В. Липинський ; упоряд. М. Дядюк ; наук. ред. Я. Федорук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Львів : [б.в.], 2004. - 156 с.: фотогр.
Лисяк-Рудницький І. Назарук і Липинський: історія їхньої дружби та конфлікту // Історичні есе / І. Лисяк-Рудницький. – Київ, 1994. – Т. 2. – С. 173-237.
Матейко Р. Від Золотої Липи до Стрипи : (корот. біогр. відомості про Осипа Назарука) / Р. Матейко, Б. Мельничук // Воєнними дорогами синів Галичини: українські Січові Стрільці на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук. – Тернопіль, 1991. – С. 25-26.
Хоха-Мельник Г. Приватна книжкова колекція Осипа Назарука у фондах ЛННБ ім. В. Стефаника : історичні розвідки / Г. Хоха-Мельник // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 7. - С. 37-42.
Шпиталь А. Політик і майстер історичної прози : [творчість Осипа Назарука. Повість “Роксоляна”] / А. Шпиталь // Дивослово. – 2009. – № 2. – С. 37–42.
Бурачок Л. Співпраця Осипа Назарука з Євгеном Петрушевичем [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Галичина, 2014. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nikp_2014_25-26_23.pdf.
Величко З. Іван Франко в рецепції Осипа Назарука [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. - 2013. - Вип. 38. - С. 11-18. - Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5181/5205.
Назарук Осип [Електронний ресурс] // Tobm.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://tobm.org.ua/nazaruk-osyp// - Назва з екрана.
Осип Назарук [Електронний ресурс] // Bookclub.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://bookclub.ua/read/nazaruk/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 8.09.2021 11.48.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 45795  
Анжела запитує:
Добрий день. Треба літературу про Леся Танюка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анжело! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Без права на режисуру : 8 липня — 80 років від дня народження Леоніда Танюка // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 6. — С. 34-35.
Жулинський М. Слово, театр і доля Леся Танюка (Лесь Танюк. Щоденники без купюр. — Томи 1 — 36. — Київ: Альтерпрес, 2003 — 2015.) [Електронний ресурс] / М. Жулинський // Слово і час. — 2015. — № 6. — С. 98-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_6_17.
Жулинський М. Слово, театр і життя Леся Танюка : «Щоденники без купюр» як біографія цілої доби / М. Жулинський // День. — 2015. — 17-18 лип. — С. 23.
Жулинський М. Він не чекав попутного вітру / М. Жулинський // Літературна Україна. — 2016. — 24 берез. — С. 2, 9, 12.
Ільків А.В. Жанр щоденника в українській літературі другої половини XX — початку XXI ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А.В. Ільків ; Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с.
Коскін В. Триколірна веселка Леся Танюка [Електронний ресурс] / В. Коскін // Віче. — 2013. — № 13. — С. 64-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_13_33.
Лесь Танюк [Електронний ресурс] // Студії мистецтвознавчі. — 2016. — Число 1. — С. 115-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2016_1_20.
Поліщук Тетяна. «Лицар-шістдесятник! : 8 липня Лесю Танюку виповнилось би 80! / Т. Поліщук // День. — 2018. — 4 лип. — С. 10-11.
Скалій Р. Перпетуум мобіле, або Діти українського розстріляного відродження : до 80-річчя з дня народження Леся Танюка / Р. Скалій // Культура і життя. — 2018. — 13 лип. — С. 3, 6-7.
Стадніченко О. О. Рецепція постатей письменників і митців у щоденнику «Лінія життя» Л. Танюка [Електронний ресурс] / О. О. Стадніченко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2013. — № 3. — С. 165-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_3_36.
Стадніченко О. О. Щоденник «лінія життя» Л.Танюка:1960-1980-ті роки в особах і подіях «без табу» [Електронний ресурс] / О. О. Стадніченко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2013. — № 2. — С. 105-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_2_24.
Танюк Л. Етичні колізії на звуженій сцені (з уроків Розстріляного Відродження) / Л. Танюк // Людина і політика. — 2001. — № 5. — С. 3-14.

.: Розділ: Загальні :: 7.09.2021 09.03.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24741 seconds