Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 45756  
Сергій запитує:
Мені треба книжка Як зрозуміти свій гаджет. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Сергію! Книжка А. Тужикова "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій гаджет" (2018) знаходиться у відділі обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Чекаємо на Вас!

.: Розділ: Загальні :: 25.08.2021 11.48.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 45754  
Анна запитує:
Доброго дня, мені потрібні джерела про термальні курорти України.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Берсенев В. А. Лечение на курорте и курорт на дому при заболеваниях опорно-двигательного аппарата / В. А. Берсенев ; Ин-т проблем боли. - Киев : Ярославів Вал, 2007. - 231 с.
Біологічні аспекти застосування природних мінеральних вод / Моісеєв А. Ю., Дружина М. О., Моісеєва Н. П., Шестопалов В. М. — Київ : КІМ, 2010. — 123 с.
Ежов В. В. Перспективы развития медицинского и оздоровительного туризма на курортах Украины : (по матер. Междунар. конгресса "Медицинский и оздоровительный туризм 3-го возраста", 19-21 апреля 2013 года, г. Измир, Турция) / В. В. Ежов, В. А. Поберская, С. И. Царцара // Мед. реабілітація, курортологія і фізіотерапія. - 2013. - № 3. - С. 54-59.
Найкращі курорти Батьківщини : відкривай Україну // Позакл. час. - 2020. - № 5. - С. 37-40.
Мінеральні води України / [Б. І. Аксентійчук, Н. О. Алексєєнко, О. І. Андрієнко та ін.] ; за ред. Е. О. Колесника, К. Д. Бабова. — Київ : Купріянова, 2005. — 575 с.
Соловйов В. О. Лікувальні мінеральні води України / В. О. Соловйов // Географія. - 2009. - N 21. - С. 8-10.
Шкіря Н. Мінеральні й термальні води Закарпаття / Н. Шкіря //Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). — 2013. — № 12. — С. 9-12.
Бальнеологічні курорти України [Електронний ресурс] : презентація. - Режим доступу: https://ifnmu.edu.ua/images/biblioteka/nashi_resursi/medichni_vistavki/2019/kurortu.pdf.
Дорош В. Формування регіональних ринків медичного туризму в Україні [Електронний ресурс] / В. Дорош, М. Забедюк // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, м. Сучава, 23-24 квітня 2015 р. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 35-38.
Завадинська О. Ю. Ефективність та удосконалення spa-послуг на термальних курортах України [Електронний ресурс] / О. Ю. Завадинська, Г. А. Толок, О. С. Ліфіренко. // Ефективна економіка. - 2018. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_9_21.
Основні бальнеологічні курорти Карпатcького регіону [Електронний ресурс]. - Karpaty.info : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.karpaty.info/ua/recreation/treatment/resorts/. - Назва з екрана.
Устименко Л. Розвиток wellness-туризму та його вплив на трансформацію туристичної індустрії України [Електронний ресурс] / Л. Устименко, Н. Булгакова // Вісник Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія : Туризм. - 2019. - Т. 2, № 1. - С. 49-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknut_2019_2_1_7.

.: Розділ: Загальні :: 25.08.2021 08.41.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45744  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені ще потрібна книжка Р. Фрідмана "Розгадка геніальності. Як працює інженерія ідей". Чи можливо її переглянути у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня! Книга Р. Фрідмана "Розгадка геніальності. Як працює інженерія ідей" Національна бібліотека України для дітей ще не отримувала.

.: Розділ: Загальні :: 18.08.2021 12.19.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45730  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть з літературою за темою "Відновлювальна енергетика - важливий напрям енергоринку". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність: нова енергетична стратегії України до 2035 року [Електронний ресурс] : проект від 01.06.2017. - Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/ doccatalog/list?currDir=50358.
Бурляй А. П. Відновлювальна енергетика: соціальний аспект [Електронний ресурс] / А. П. Бурляй, О. Л. Бурляй, І.І. Смертенюк // Економіка і суспільство. - 2018. - Вип. 19. - С. 104-109. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/17.pdf.
Відновлювана енергія. Чи може вона «перезарядити» Україну? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/30230756.html.
Відновлювана енергетика та системи розосередженої генерації [Електронний ресурс] // Кафедра електропостачання Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ep.kpi.ua/uk/node/24. - Назва з екрана.
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України [Електронний ресурс] : [частка «зеленої» енергії (із великими ГЕС) у кінцевому енергоспоживанні України на кінець 2019 року]. - Режим доступу: https://www.facebook.com/saeeUA/posts/5247847471893913.
Домбровський О. Відновлювальна енергетика України: перші результати та поточні завдання [Електронний ресурс] / О. Домбровський. - Режим доступу: http://saee.gov.ua/sites/default/files/ Dombrovskyi.pdf.
План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2016-2025 роки [Електронний ресурс] : проєкт / ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" // Донбасенерго : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://de.com.ua/uploads/0/1704-План 16-25 з додатками.pdf. - Назва з екрана.
Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року [Електронний ресурс] : розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-р // Zakon.rada.gov.ua: [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-р#Text. - Назва з екрана.
Рябенко В. В. Відновлювана енергетика як шлях до енергетичної незалежності України [Електронний ресурс] / В. В. Рябенко. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16619/1/EMIS_P141-143.pdf.
Шульга Є. В. Правове забезпечення енергетичної безпеки України: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / Є. В. Шульга // Наук. вісник Дніпропетров. держ. ун-ту внутрішніх справ. - 2019. - № 4. - С. 69-74. - Режим доступу: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2020/02/4-19-ua/12.pdf.
Шульга М. Відновлювана енергетика як складова енергетичної політики України [Електронний ресурс] / М. Шульга // Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://kmsgov.ukma.edu.ua/uk/home/kmsgov-spilnota/mpa-graduates-portfolio/58-vidnovlyuval-na-energetika-yak-skladova-energetichnoji-politiki-ukrajini. - Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 10.08.2021 08.42.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45719  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібні матеріали для написання курсової на тему: Сучасна зовнішня політика України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Воронянський О. В. Політологія : підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
Пошедін О. І. Нове життя спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України / О. І. Пошедін // Вісник Нац. академії держ. управління при Президентові України. Серія "Державне управління". - 2017. - № 2. - С. 48-54.
Ходжаян А. О. Стійкість економіки України у вимірі зовнішньоекономічної безпеки / А. О. Ходжаян // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. - Київ, 2018. - № 12. - С. 7-20.
Чумак О. Імідж України як один із чинників впливу на міжнародно-правові відносини / О. Чумак // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 3. - С. 339-343.
Шкробанець О. І. Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнародних відносин / О. І. Шкробанець // Вісник Нац. академії держ. управління при Президентові України. Серія "Державне управління". - 2017. - № 2. - С. 34-41.
Євтушок С. О. Балто-Чорноморський союз: перспективи формування та стратегічні пріоритети України [Електронний ресурс] / С. О. Євтушок ; Нац. ун-т «Острозька академія». - Острог, 2021. - 9 с. - Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/8487/1/Балто_Чорноморський союз_план-проспект_С. Євтушок.pdf.
Зовнішня політика України [Електронний ресурс] // Портал звнішньої політики. - Режим доступу: http://fpp.com.ua/. - Назва з екрана.
Політичні системи [Електронний ресурс] // Портал звнішньої політики. - Електронні дані. - Режим доступу: http://fpp.com.ua/themes_info/politichni-sistemi/. - Назва з екрана.
Концепція зовнішньої політики України [Електронний ресурс] / під заг. ред. Є. Габер, С. Корсунського, Г. Шелест ; Фонд імені Фрідріха Еберта ; Представництво в Україні: жовтень 2020 : експертні рекомендації. - Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16594.pdf.
Майданюк Б. О. Трансформація сучасних світових фінансових відносин під впливом глобальних кризових явищ [Електронний ресурс] / Б. О. Майданюк ; Нац. авіаціний ун-т. - Київ, 2021. - 110 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51412/1/Диплом Майданюк Б.О.pdf.
Найбільшим досягненням зовнішньої політики України у 2020 стало отримання статусу члена Програми розширених можливостей НАТО - експерти [Електронний ресурс] // Interfax. Україна : інформаційне агенство : вебсайт. -Електронні дані. - Режим доступу: https://ua.interfax.com.ua/news/general/713245.html. - Назва з екрана.
Мацієвський Ю. Змішані цінності та суспільні обмеження: чому запит на
“сильну руку” не призведе до авторитаризму в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2020. - № 4. - С. 43-67. - Режим доступу: http://stmm.in.ua/archive/2020-4/3.php.
Шкребтієнко В. В. Зовнішньоекономічні відносини України з Польщею під впливом COVID-19 [Електронний ресурс] / В. В. Шкребтієнко ; Нац. авіаціний ун-т. - Київ, 2021. - 74 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51558/1/Шкребтієнко_Диплом.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 2.08.2021 09.29.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.280741 seconds