Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 45550  
Аня запитує:
Допоможіть знайти літературу про волонтерство та волонтерський рух України, сучасні тенденції розвитку. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аня! Перегляньте наступні джерела:
Гончарук-Чолач Т. В. Політична соціологія: навчальний посібник / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла ; за ред. Т. В. Гончарук-Чолач. - Тернопіль : Вид.-поліграф. центр «Економічна думка ТНЕУ», 2018. - 250 с.
Волонтерський рух в Україні [Електронний ресурс] : звіт соціологічного дослідження компанії GfK Ukraine. - Режим доступу: http://www.gfk.com/ua/news-and-events/press-room/press-releases/
pages/pr_volunteer_day_2014. aspx.
Гамолюк І. Стан і тенденції розвитку волонтерського руху в Україні [Електронний ресурс] / І. Гамолюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - С. 137-138. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34807/1/137.pdf.
Козачук М. Б. Волонтерський рух в Україні в період кризового стану : соціологічний вимір [Електронний ресурс] / М.Козачук . - Режим доступу : Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Соціологія. - 2015. - Т. 258. Вип. 246. - С. 92-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2015_258_246_17.
Кожухаренко Н. В. Проблеми та перспективи молодіжного волонтерського руху в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Н. В. Кожухаренко // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. - 2018. - Т. 29. - № 1. - С. 14-18. - Режим доступу: http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/5.pdf.
Крім того, перегляньте запит № 44945 на подібну тему: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44945.

.: Розділ: Загальні :: 20.05.2021 09.02.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Mariola із міста: Lw?w :: Запитання: 45545  
Mariola запитує:
Фундаменталістське світобачення: психологічні та світоглядні підоснови.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://www.ksau.kherson.ua/files/news/zbirnik.pdf
https://old.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.21/FomenkoDis1.pdf
https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/D_26.053.21/Fomenko_1.pdf

– Клизовский А. Основы миропонимания новой эпохи : в 3-х тт. / А. Клизовский. - 4-е, стереотип. изд. - Рига : Виеда, 1994 - .Основы миропонимания новой эпохи. Т.1 / А. Клизовский. - 4-е изд.,стереотип. - Рига : Виеда, 1994. - 310 с.
– Клець Д. В. До природи деяких негативних рис українського світобачення / Д. В. Клець // Українознавство - наука самопізнання українського народу : матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства", 18-20 жовт. 2001 р. / Міністерство освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства ; ред.: П. П. Кононенко, О. Б. Ярошинський. - Київ : [б. и.], 2001. - С .49-51.
– Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : [журнал наукових праць]. Вип. 115 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В. П. Бех. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 206 с.
– Варій М.Й. Психологія особистості : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М. Й. Варій ; Міністерство освіти і науки України, Львівський державний університет внутрішніх справ. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 592 с.
– Алферов Т. Ревность по вере? Два взгляда на фундаментализм / Т. Алферов, А. Дубровский. – Киев: Книгоноша, 2013. – 168 с. – (Диалог традиций).
– Фоменко А. В. Феномен релігійного фундаменталізму на пострадянському просторі / А. В. Фоменко // Гілея. – 2018. – № 133. – С. 198-203.

.: Розділ: Загальні :: 19.05.2021 14.44.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 45543  
Іван запитує:
Доброго дня! Мені треба література про воєнні конфлікти 21 ст. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Воєнні аспекти міжнародного права : навч.й посіб. / за ред. В. Б. Толубка – Київ : Азимут-Україна, 2004. – 240 с.
Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Ч. І: Історія становлення / В. І. Дяченко, М. В. Цюрупа, П. В. Шумський. – Київ : Сфера, 1999. – 128 с.
Мандрагеля В. А. Причини та характер воєн (збройних конфліктів): філософсько-соціологічний аналіз : моногр. – Київ : ЄУ, 2003. – 570 с.
Толубко В. Б. Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів / В. Б. Толубко, Ю. І. Бут, В. О. Косевцов. – Київ : НАОУ, 2002. – 68 с.
Білецька Т. В. Міжнародні конфлікти сучасності: теорія і практика аналізу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Білецька, Т. В. Ігнатьєва. - Кам’янець-Подільський, 2020. 50 с. - Режим доступу: http://politsockaf.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/Міжнародні-конфлікти-Білецька-Т.В.-Ігнатьєва-Т.В..pdf.
Гомон Д. Світова мапа війн. Де і за що сьогодні воює людство [Електронний ресурс] / Д. Гомон // Espreso.tv/ : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://espreso.tv/article/2017/07/24/khto_z_kym_i_za_scho_voyuye_sogodni_v_sviti. - Назва з екрана.
Причини війн у ХХІ столітті? Про складне — простими словами [Електронний ресурс] // Armyinform.com.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2021/03/prychyny-vijn-u-hhi-stolitti-pro-skladne-prostymy-slovamy/. - Назва з екрана.
Сиротюк Ю. Індекс війни: моніторинг воєнних конфліктів у світі 2020 року Електронний ресурс] / Ю. Сиротюк // Укр. студії стратегічних досліджень : недержавний аналіт. центр. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://ussd.org.ua/2021/01/21/indeks-vijny-monitoryng-voyennyh-konfliktiv-u-sviti-2020-roku/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 19.05.2021 12.09.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна Олександрівна Кочерга із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45529  
Поліна Олександрівна Кочерга запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал для написання академічного есе на тему: "Найважливіше завдання - навчити людину мислити.
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 17.05.2021 14.55.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Адріана із міста: Uzhhorod :: Запитання: 45497  
Адріана запитує:
Література на тему "Політика Великої Британії"
Наша відповідь:
Конкретизуйте будь ласка запит, внутрішня чи зовнішня політика Великої Британії і який період (сьогодення чи історія)?

.: Розділ: Загальні :: 6.05.2021 12.00.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24026 seconds