Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Кирило із міста: Вінниця :: Запитання: 45463  
Кирило запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про креативні індустрії в ЄС. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Жезлід Ю. О. Економічні механізми розвитку креативних індустрій в ЄС / Ю. О. Жезлід // Соціально-економічні перспективи України 21 столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. / відп. за вип. О. А. Петухова. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. С. 59-62.
Чужиков А. Поліструктурна динаміка глобалізованого медіа ринку ЄС. Як комерціалізується телепродукт у європейській економіці : моногр. /А. Чужиков. — Київ : КНЕУ, 2016. — 143 с.
Диндар А. С. Позиції культурно-креативної індустрії в економіці ЄС [Електронний ресурс] / А. С. Диндар // Інвестиції: практика та досвід – 2019. – № 1. – С. 53-59. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6462&i=8.
Карасьова Н. Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку [Електронний ресурс] / Н. Карасьова // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. – 2019 . - № 3. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/159110.
Скавронська І. В. Тенденції розвитку креативних індустрій в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська, А. О. Гончарук // Молодий вчений. — 2016. — № 4 (31). — С. 201-204. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2016_4_50.pdf.
Ушкаленко Ю. В. Креативні кластери як форма кооперації в креативних індустріях Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ю. В. Ушкаленко, А. В. Чмут, К. М. Синякова // Вісник КДУ. Серія: Економ. науки. – 2019. - № 36. - С. 26-31. – Режим доступу: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/595.
Чала В. Стратегіїї стимулювання експорту продукції креативних індустрій в країнах ЄС [Електронний ресурс] / В. Чала, К. Рубіна // Економічний простір. - 2019. – № 147. – Режим доступу: http://economicspace.pgasa.dp.ua/article/view/196412.

.: Розділ: Загальні :: 27.04.2021 07.13.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Бобринець :: Запитання: 45448  
Ярослава запитує:
Добрий день. Мені цікава література про Альфреда Нобеля. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Воронянський О. Премія пам’яті Альфреда Нобеля проти теорії лібералізму [Електронний ресурс] / О. Воронянський // Сучасне суспільство. — 2017. — Вип. 2. — С. 24-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2017_2_5.
Данилова В. Альфред Бернгард Нобель і Нобелівська премія [Електронний ресурс] / В. Данилова, Р. Виноградова, С. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2018. — Vol. 90, № 4. — С. 121-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2018_90_4_15.
Планета Альфреда Нобеля: навч. посіб. / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Днвпропетровськ : ДУЕП, 2010. Ч. 1 : Нобелівський рух / О. Целік, К. Соколова. — 2010. — 40 с. : іл., табл.
Планета Альфреда Нобеля: навч. посіб. / Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. — Дніпропетровськ : ДУЕП, 2010 .Ч. ІІ : Лауреати нобелівської премії з економіки / О. Целік, К. Соколова, С. Самойленко. — 2011. — 60 с. : іл., табл.
Чекман І. Творчість рятувала від самотності : динаміт, премія і особисте життя Альфреда Нобеля [Електронний ресурс] / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. — 2008. — № 12. — С. 55-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2008_12_8.

.: Розділ: Загальні :: 23.04.2021 09.39.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 45419  
Аліса запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про ідеї М. Вебера. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алісо! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Барабаш О. Культурний фактор в економіці та маркетингу: від Вебера до сучасності [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Економіка і регіон. — 2012. — № 6. — С. 169-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_6_34.
Брагіна Т. Ціннісна інтерпретація в логіці історичної науки М. Вебера [Електронний ресурс] / Т. Брагіна // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 42. — С. 171-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_42_41.
Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / ред.: Є. Причепій. — Київ : ВК ТОВ «Тандем», 2002. — 582 c.
Міщенко А. Компромісний підхід до розв’язання моральної дилеми в політиці: концепція Макса Вебера [Електронний ресурс] / А. Міщенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2016. — Вип. 16. — С. 274-279. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2016_16_36.
Олевич М. Дослідження пізнавального потенціалу концепції легітимного порядку Макса Вебера в соціологічному дискурсі ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Олевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — № 4. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_4_12.
Орлов С. Ґенеза поняття «раціоналізація» у М. Вебера [Електронний ресурс] / С. Орлов // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 14. — С. 237-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_14_43.
Пелішенко В. Проблемне поле корупції у політичній спадщині Макса Вебера [Електронний ресурс] / В. Пелішенко // Сучасне суспільство. — 2015. — Вип. 2(1). — С. 131-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2(1)__15.
Сало І. Проблеми соціально-політичної дії та політичного лідерства в творчій спадщині Макса Вебера : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / І. Сало ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1996. — 167 с.
Самофалов Л. Характеристика основних типів легітимності влади в поглядах М. Вебера [Електронний ресурс] / Л. Самофалов, А. Стрижак // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. — 2019. — № 2. — С. 7-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kvsvsz_2019_2_3.
Сергійко В. Протестантська етика Макса Вебера: витоки, обгрунтування [Електронний ресурс] / В. Сергійко // Українське релігієзнавство. — 1999. — № 9. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_9_12.
Сорокопуд М. Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера [Електронний ресурс] / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 84-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_10.
Толстов І. Евристичний потенціал концепції легітимності М. Вебера [Електронний ресурс] / І. Толстов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2014. — № 1130, Вип. 51. — С. 104-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2014_1130_51_16.
Торяник В. Концепція панування як один із найважливіших елементів соціології права М. Вебера [Електронний ресурс] / В. Торяник, О. Гамагін // Право і суспільство. — 2015. — № 6.2. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6.
Чаркіна Т. Погляди М. Вебера на зародження капіталізму [Електронний ресурс] / Т. Чаркіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_16.

.: Розділ: Загальні :: 19.04.2021 15.01.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Мукачево :: Запитання: 45383  
Юлія запитує:
Добрий день. Мене цікавить інформація про лозоплетіння в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Артюх Л. Українці : Іст.-етногр. моногр.:У 2 кн. Кн. 2 / Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко, О. Брицина, В. Горленко, І. Гребінь, М. Гримич, С. Грица, П. Гриценко, Н. Гурошева; ред.: А. Пономарьов; Міжнар. наук. братство укр. антропологів, етнографів і демографів. — Опішне : Укр. Народознав., 1999. — 541 c. — (Укр. етнол. студії; Вип. 2).
Зузяк Т. Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні XIX - XX століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Т. Зузяк; Львів. акад. мистец. — Львів, 2004. — 17 c.
Іванченко Н. Легка промисловість. Художні промисли : 9-й клас / Н. Іванченко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 11. — С. 18-21.
Лисиця Н. Природа і лозняки : заняття гуртка лозоплетіння / Н. Лисиця // Позашкілля (Шкільний світ). — 2015. — № 5. — С. 67-69.
Литвинчук Н. Лозоплетіння на Сумщині: історія розвитку та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. Литвинчук // Етнічна історія народів Європи. — 2014. — Вип. 42. — С. 68–78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2014_42_12.
Лугова З. Лозоплетіння / З. Лугова ; [упоряд. О. Колонькова]. — Київ : Шкільний світ, 2012. — 45 с. : мал. — (Серія «Школа ремесел») (Позашкілля. Бібліотека).
Пишкіна О. Художні промисли України : інтегрований урок, 9-й клас / О. Пишкіна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 44-53.
Стеченко О. Лозоплетіння : практ. поради по виготовленню із лози та інших видів рослин. сировини виробів побутового, сувенірно-подарункового і худож. призначення / О. Стеченко. — Київ : Урожай, 2007. — 286 с.
Тарас Я. Плетіння на Покутті (лозоплетіння, кошикарство, щіткарство) [Електронний ресурс] / Я. Тарас // Народознавчі зошити. — 2017. — № 2. — С. 311-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2017_2_7.
Шпорт Г. Біографія ремесла: гончарство і лозоплетіння — історія та сьогодення (на матеріалах Етнографічної виставки) [Електронний ресурс] / Г. Шпорт // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія. — 2011. — № 965, вип. 43. — С. 31-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2011_965_43_5.
Яценко Д. Українські Карпати : географічне положення, межі, розміри : загальні риси природних умов : 8-й клас / Д. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 7. — С. 14-17.

.: Розділ: Загальні :: 11.04.2021 22.24.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Велика Рача :: Запитання: 45373  
Наталія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали на тему "Використання Google сервісів на уроках в початковій школі". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://www.facebook.com/watch/?v=992694061246494
https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/99-problemy-i-perspektyvy-rozvytku-osvity-khkhi-stolittia-11-12-lystopada-2020-roku/546-vikoristannya-google-servisiv-v-osvitnomu-protsesi-pochatkovoji-shkoli
http://tyvriv.osv.org.ua/onlajnservisi-dlya-vchiteliv-09-09-34-13-05-2020/
https://naurok.com.ua/post/onlayn-servisi-dlya-roboti-vchiteliv-pochatkovih-klasiv
https://naurok.com.ua/prezentaciya-onlayn-servisi-v-roboti-vchitelya-119162.html
http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/dotsilne-vykorystannya-google-servisiv-na-urokah-ukrajinskoji-movy-ta-literatury/
https://osvitanova.com.ua/posts/3560-servisy-google-pomichnyky-v-orhanizatsii-dystantsiinoho-navchannia
https://www.youtube.com/watch?v=c7cxzK0YW3M
https://www.slideshare.net/ssuserb93e71/google-85899657
http://drohobych-school5.lviv.sch.in.ua/uchnyam/distancijna_osvita/metodichni_rekomendacii_dlya_vchiteliv_schodo_organizacii_distancijnogo_navchannya_v_umovah_karantinu/
https://conference.pu.if.ua/forum/files/22032017/3/Cemichkyr.pdf
http://bytenku.ucoz.ua/Distansiyne-n/pov_01-22-386_krilevec_dod.pdf
https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-korisnogo-navchannya-dobirka-materialiv-iz-biblioteki-na-urok
https://vseosvita.ua/library/docilnist-vikoristanna-osvitnih-internet-resursiv-u-roboti-vcitela-pocatkovih-klasiv-100664.html
https://www.youtube.com/watch?v=c7cxzK0YW3M
http://www.yrok.net.ua/load/dovidnik_vchitelja/ikt_metodika/vikoristannja_internet_resursiv_v_roboti_vchitelja/149-1-0-2219
– Іванова С. М. Педагогічні проблеми використання Інтернет-ресурсів у навчальному процесі початкової школи / С. М. Іванова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини : Жовтий, 2008. - Ч. 3. - С. 109-114.
– Онишків З. Мультимедіа в початковій школі / 3. Онишків // Початкова школа : наук.-метод. журн. - 2012. - № 5. - С. 48-50.
– Лущинська О. Інтернет-ресурси як засіб активізації процесу навчання : способи використання сервісу Learning Apps на уроках математики / О. Лущинська // Учитель початкової школи. - 2020. - № 2. - С. 18-20.
– Кучерук І.В. Інформаційні технології в роботі сучасного педагога: виклики НУШ [Текст] / І. В. Кучерак // Вісник Черкаського національного університету імі Богдана Хмельницького / Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2020. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 2. - С. 147-151.
– Сеньків О. Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку "Мій будинок. Моя квартира") / О. Сеньків, Б. Витрикуш // Молодь і ринок. - 2014. - № 6. - С. 118-12.
– Пушкарьова, Т. О. Засоби створення електронних освітніх ресурсів для початкової школи / Т. О. Пушкарьова, О. О. Рибалко // Фізико-математична освіта. – 2017. – Вип. 4. – С.271-275.

.: Розділ: Загальні :: 9.04.2021 15.32.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248219 seconds