Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Людмила із міста: Луцьк :: Запитання: 37750  
Людмила запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу з теми "Фізико-хімічні показники питної води та методики їх визначення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Біотестування як метод оцінки якості питних вод [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 10. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2006_10_7.pdf.
Гвоздяк П. Методи водопідготовлення: імперативи еволюції та біохімія води / П. Гвоздяк // Вісн. НАН України. - 2010. - № 2. - С. 14-17.
Іщейкіна Ю. О. Гігієнічна оцінка хімічного складу питної води в різних регіонах України [Електронний ресурс] / Ю. О. Іщейкіна // Вісник проблем біології і медицини. - 2010. - Вип. 1. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vpbm_2010_1_17.pdf.
Кирієнко П. Г. Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води : навч. посіб. / П. Г. Кирієнко, Є. М. Варламов, В. В. Кручина, І. М. Берешко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2013. - 187 c.
Климчук Д. О. Фізико-хімічні властивості води джерела Чоргів (с. Велика Копаня Закарпатської області) [Електронний ресурс] / Д. О. Климчук, М. В. Курик, Н. А. Матвеєва, В. І. Сапсай, І. А. Маханець // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2014. - Вип. 2. - С. 91-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuchem_2014_2_21.pdf.
Коваль В. В. Гігієнічна оцінка доочищеної фасованої питної води [Електронний ресурс] / В. В. Коваль, Н. І. Рублевська, Т. І. Гергель, О. В. Фарафонова, В. Д. Рублевський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23(3). - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpsnmapo_2014_23(3)__9.pdf.
Котій К. В. Якість питної води з різних джерел водопостачання [Електронний ресурс] / К. В. Котій, Б. В. Зюман // Нові технології. - 2013. - № 1-2. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NewTech_2013_1-2_23.pdf.
Кравченко М. В. Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони [Електронний ресурс] / М. В. Кравченко, Я. М. Заграй // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. - 2012. - Вип. 18. - С. 6-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PVVG_2012_18_3.pdf.
Крисінська Д. О. До проблеми вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази в галузі питного водопостачання як одного з основних чинників підвищення екологічної безпеки питної води [Електронний ресурс] / Д .О. Крисінська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Техногенна безпека. - 2012. - Т. 203, Вип. 191. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdutb_2012_203_191_12.pdf.
Кураєва І. В. Сучасний еколого-гідрогеохімічний стан питних підземних вод міста Київ [Електронний ресурс] / І. В. Кураєва, А. І. Самчук, К. С. Злобіна, О. П. Красюк, В. О. Стадник, Т. В. Огар // Геохімія та рудоутворення. - 2009. - № 27. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/geoch_2009_27_40.pdf.
Приставка О. П. Аналіз структури гідрохімічних показників питної води [Електронний ресурс] / О. П. Приставка, Ю. М. Архангельська, Ю. В. Самарець // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Технічні науки. - 2009. - № 2. - С. 114-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsutn_2009_2_15.pdf.
Прокопов В. О. Галогеноцтові кислоти у хлорованій питній воді як гігієнічна проблема (систематизація та аналіз світової літератури) [Електронний ресурс] / В. О. Прокопов, Є. А. Труш, С. В. Гуленко, В. А. Соболь, Т. В. Куліш // Гігієна населених місць. - 2013. - Вип. 61. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gnm_2013_61_16.pdf.
Рублевська Н. І. Гігієнічні аспекти питного водопостачання сучасного індустріального міста [Електронний ресурс] / Н. І. Рублевська, В. В. Коваль, В. Ф. Ткаля, Г. А. Рибачук, В. Д. Рублевський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23(4). - С. 176-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpsnmapo_2014_23(4)__28.pdf.
Семенов А. О. Способи бактерицидного знезараження питної води [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, Л. В. Берлінова // Товарознавство та інновації. - 2012. - Вип. 4. - С. 206-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tti_2012_4_34.pdf.
Сененко Н. Б. Вплив антропогенного навантаження на стан ґрунту та ґрунтової води сільської місцевості Полтавського району [Електронний ресурс] / Н. Б. Сененко, Г. В. Степаненков // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2013. - № 1(1). - С. 83-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhnau_2013_1(1)__14.pdf.
Сененко Н. Б. Спосіб очистки питної води від нітрат-іонів [Електронний ресурс] / Н. Б. Сененко, Д. О. Стороженко, А. І. Сененко, Г. В. Степаненков, П. В. Писаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2014. - № 1. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VPDAA_2014_1_24.pdf.
Хижняк О. О. Удосконалення технології підготовки питної води з застосуванням високоефективних коагулянтів і бактерицидного флокулянту : автореф. дис... канд. техн. наук / О. О. Хижняк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08hookbf.ziphttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08hookbf.zip.
Яненко О. А. Фiзико-хiмiчнi показники якості води Запорізького залізорудного комбінату [Електронний ресурс] / О. А. Яненко, Т. В. Панасенко // Актуальні питання біології, екології та хімії. - 2013. - Т. 6, № 2. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apd_2013_6_2_11.pdf.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 17.11.2015 21.12.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 37304  
Анастасія запитує:
Аналіз ферментативного гідролізу цукрів
Наша відповідь:
Дорого дня, Анастасіє!
Краще уточнювати мету запиту (дипломна, курсова, реферат тощо)- від цього залежить наша відповідь. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ничик О. В.Удосконалення технології інвертних сиропів гідролізом цукрози клеровок жовтого цукру : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.05 / О. В. Ничик; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2005. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05novkjc.zip.
Погосян А. С. Розробка технології низьколактозних молочних продуктів з використанням ферментних препаратів ?-галактозидази : автореф. дис... канд. техн. наук / А. С. Погосян ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - О., 2007. - 17 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07pasfpg.zip.
Штангеєва Н. І. Проблеми підвищення якості цукру і розширення асортименту продукції цукрових заводів / Н. І. Штангеєва, Л. С. Клименко, О. В. Ничик, В. Є. Носенко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2005. - № 16. - С. 59-61.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 28.09.2015 17.58.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ірина із міста: бершадь :: Запитання: 37286  
ірина запитує:
допоможіть, будь ласка, знайти електронні джерела наукових досліджень про оптичне явище веселку дякую
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Оптичні атмосферні явища. - Режим доступу:http://ua-referat.com/Оптичні_атмосферні_явища
Система уроків фізики. "Світлові явища (ч.1)" . - Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-641FF2B0E1D21/list-B65BB05F26
Як утворюється веселка. - Режим доступу:http://i-cent.org.ua/jak-utvorjuetsja-veselka/
Фізичні питання при вивченні природознавства. - Режим доступу:
kolona.ivosvita.org/.../D2013-10-30_20-54-02_ID7_B2.doc
?
Збірник матеріалів конференції 2013 - Перший крок у науку. - Режим доступу:
studconf.sumdu.edu.ua/wp-content/.../2013_Перший-крок-у-науку.pdf
?
Атмосферні оптичні явища. - Режим доступу:
http://uk.swewe.net/word_show.htm/?318360_1&Атмосферні_оптичні_явища
Оптика й оптичні явища в природі . - Режим доступу:
http://ukrbukva.net/print:page,1,47067-Optika-i-opticheskie-yavleniya-v-prirode.html
На жаль більш інформації не маємо.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 26.09.2015 18.04.35 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наталія із міста: хуст :: Запитання: 37143  
наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть з плануванням уроків хімії,для дітей зі зниженим слухом. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Міністерство освіти і науки України. Навчальні програми. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/.
Інклюзивна освіта: навчальні програми. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/inkl-osv/navchalni-prohramy.
Програми та методичні рекомендації для дітей з особливими освітніми потребами на сайті МОН України. – Режим доступу: http://corr.ks.ua/progr.htm.
Єфімова С. М. Лідерство та інклюзивна освіта [Текст] : [навч.-метод.посіб.] / С. Єфімова, С. Королюк ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України, Проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : Плеяди, 2012. - 163 с. - (Інклюзивна освіта).
Кульбіда С. В. Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих [Текст] : монографія / С. В. Кульбіда. - К. : Поліпром, 2010. - 503 с.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 20.08.2015 19.14.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 37004  
Юлія запитує:
Добрий вечір! Порадьте, будь-ласка,літературу для написання курсової на тему "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія!
Ми вже частково відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 37002. Також радимо скористатись наступною інформацією:
Особливості використання інформаційно – комунікативних технологій на уроках фізики. - http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/osoblivosti-vikoristannya-ikt-na-urokakh-fiziki.html
Рябченко Ж. В. Використання комп’ютера під час проведення уроків досліджень. //Фізика в школах України. – Основа. – 2010. - №11-12. – С. 88.
Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
Савгира С. М. Використання ІКТ на уроках фізики. // Фізика в школах України. – Основа, 2010. - №18. – С. 40.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 31.05.2015 01.29.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.381144 seconds