Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Маргарета із міста: Ужгород :: Запитання: 39411  
Маргарета запитує:
Допоможіть,знайти матеріал на тему Використання ІКТ технологій на уроках фізики Дякую за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо звернутись до наступних матеріалів:

http://kabfiz-roippo.at.ua/Seminar/Book_AVV.pdf - Використання інформаційних технологій на уроках фізики.

http://www.moippo.mk.ua/index.php/videoteka/123-peredovyj-pedagogichnyj-dosvid-2011/495-vykorystannja-informacijnyh-tehnologij-na-urokah-fizyky - Використання інформаційних технологій на уроках фізики.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nPy3akhcMwsJ:teacherjournal.com.ua/attachments/24603_%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8.doc &cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі з фізики.

http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/vykorystannya-testovyh-tehnolohij-na-urokah-fizyky-zasobamy-ikt/ - Використання тестових технологій на уроках фізики засобами ІКТ.

http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/vikoristannya-informatsiino-komunikatsiinikh-tekhn-2.html - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики.

http://physic.com.ua/method/143-vikoristannya-nformacynih-tehnology.html - Використання інформаційних технологій навчання в практиці роботи вчителя фізики.

https://docs.google.com/document/d/1DyiVHBMPRnCR7u6UueYl0r09k1ahwJK_QHtyBiuEkyY/edit - Застосування інформаційних технологій під час навчально-виховного процесу на уроках фізики та астрономії.

http://awqust.com/simple/kuzya/DosvidGawreluk.htm - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій навчання на уроках фізики.

http://www.slideshare.net/serdj/ss-29999548 - Використання ІКТ на уроках фізики.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 5.10.2016 08.13.13 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алксандр із міста: Санкт-Петербург :: Запитання: 38566  
Алксандр запитує:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выяснить Издавались ли тезисы докладов или материалы конференций,проходившим в Ужгороде "Совещание по узкозонным полупроводникам" (1972) и "Совещание по халькогенидным полупроводникам" (1975)? С уважением, Александр.
Наша відповідь:
Добрый день, Александр! К сожалению, не найдено никаких сведений по интересующему Вас вопросу. Рекомендуем обратиться в научную библиотеку Ужгородского национального университета. – Режим доступа: http://libuzhnu.brinkster.net/. Желаем успехов!

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 13.03.2016 00.48.31 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Київ :: Запитання: 38100  
Володимир запитує:
Добрий вечір! Порадьте, будь ласка, літературу на тему: "Спектрометричні(оптичні) та мас-спектрометричні дослідження плазми високочастотних розрядів". Дякую!
Наша відповідь:
Володимире, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Александров А. Ф. Основы электродинамики плазмы : учеб. пособие для вузов / А. Ф. Александров, Л. С. Богданкевич, А. А. Рухадзе ; под. ред. А. А. Рухадзе. — М. : Высш. школа, 1978. — 407 с.

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ : ПІДРУЧНИК / Під редакцією В.М. Зайцева, 2010.
http://postref.ru/document_d5334e318b8f9a348393f1a37b984064.html

Быковский Ю. А., Неволин В. Н. Лазерная масс-спектроскопия. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 128 с., ил.
http://www.twirpx.com/file/262246/

Блохин М.А., Швейцер И.Г., Рентгеноспектральный справочник. - М. : Наука, 1982.
http://www.twirpx.com/file/440996/

Гоулдстейн Дж., Ньюберри Д. и др. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. - Кн. 1. - М., 1984.
http://lib-her.tk/slovari/mr-4953.htm
http://www.nehudlit.ru/books/detail7165.html

Делоне Н. Б., Крайнов В. П. Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. - 320 с.
http://window.edu.ru/resource/210/21210/files/0111_094.pdf

Здещиц, Валерій Максимович. Оптика. Атомна та ядерна фізика : [Навч. посіб.] / В.М. Здещиц. - Кривий Ріг : Мінерал, 2003. - 246 с. : іл.

Козлов Б. Н., Мамырин Б. А. Масс-спектрометрический анализ кластеров, образующихся при лазерном распылении образца // Журнал технической физики. - 1999. - Т. 69. - Вып. 9. - С. 81-84.
http://journals.ioffe.ru/jtf/1999/09/p81-84.pdf

Костин, Е. Г. Масс-спектрометрические исследования химически активной плазмы высокочастотных разрядов в управляемых магнитных полях / Е.Г. Костин, В.В. Усталов, О.А. Федорович // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень [Текст] / Нац. акад. наук України ; [редкол. : І. М. Вишневський (голов. ред.) та ін.]. - К. : Ін-т ядер. дослідж., 2000. - № 2(13). - 2004. - С .86-95

Кролл Н., Трайвелпис А. Основы физики плазмы. - М.: Мир, 1975. – 526 с.

Михайловский А.Б. Теория плазменных неустойчивостей. В 2 т. - М.: Атомиздат, 1975–1977. Т. 1 — 272 с. 1975; Т. 2 – 267 с.

О некоторых особенностях сепарационных устройств с вращающейся плазмой в скрещенных электрическом и магнитном полях /В.Б. Юферов, А.М. Егоров, С.В. Шарый и др. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2011. – № 60. – С.103-116.

Осадчук, В. С. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для мікроелектронної технології : Монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О.О. Селецька. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 160 с.
http://publish.vntu.edu.ua/txt/Osadchuk_RadOptPerDliMikrTehn_506-9.pdf

Пупышев А. А., Суриков В. Т. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. - Екатеринбург: УрО РАН, 2006. - 276 с.
http://www.twirpx.com/file/1263932/

Райзер Ю.П. Лазерная искра и распространение разрядов. -
М., Наука, 1974. – 307 с.

Райзер Ю.П., Шнейдер М.Н., Яценко Н.А. Высокочастотный емкостной разряд: Физика. Техника эксперимента. -М.: Наука, 1995. – 320 с.

Справочник "Труды ученых ТПУ" : [работы Тихомирова И. А.]
http://www.lib.tpu.ru/ap/document/bibliography.tal?query=cuba.authorityAuthorCode="RUTPUpers8334"&startRecord=151&maximumRecords=10&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&sortKeys=cql.sortByDateAscending=0&subtitle=Тихомиров Иван Арсентьевич

Сысоев А. А., Чупахин М. С. Введение в масс-спектрометрию. - М. : Атомиздат, 1977. - 304 с.
http://www.twirpx.com/file/675899/

Таблицы физических величин : справочник / под ред. Кикоина И.К. – М.: Наука, 1976.- 1008 с.

Трубников Б.А. Теория плазмы: учеб. пособие для студентов вузов по направлению "Физика" и спец. "Физика плазмы". — М.: Энергоатомиздат, 1996. — 463 с.: ил.

Физика и технология источников ионов / под ред. Я. Браун. - М.: Мир, 1998, - 496 с.
http://www.twirpx.com/file/127911/

Физический энциклопедический словарь. / под ред. Прохорова А.М. – М.: Советская энциклопедия, 1983 . - 944 с.

Франк-Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. - М.: Атомиздат, 1968.- 288 с.

Чернетский А.В. Введение в физику плазмы. - М. 1969. - 304 с.

Чен Ф. Введение в физику плазмы / пер. со 2-го англ. изд. — М.: Мир, 1987. — 398 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЫ В
ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ЕМКОСТНОМ РАЗРЯДЕ АРГОНА
http://repository.kaznu.kz/bitstream/handle/123456789/2326/166-327-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ АРГОН-СИЛАНОВОЙ ПЛАЗМЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
http://cyberleninka.ru/article/n/mass-spektrometriya-argon-silanovoy-plazmy-tleyuschego-razryada

Наукові дослідження
http://www.rpd.univ.kiev.ua/history/history_5.php

Плазма индукционного разряда (Отечественная библиография 1940-2012 гг.)
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/plasma3.ssi

Роль фрагментації кластерів в мас-спектрометрії багатозарядних іонів (реферат)
http://vipreferat.net/336867-V-V-Shatov-Sankt-Peterburg.html

Спосіб і пристрій для виготовлення тонкої напівпровідникової плівки
http://findpatent.com.ua/patent/218/2189663.html

Теоретичні основи спектрального методу аналізу
http://reffan.ru/referat_otrpolyfsatyqasotr.html

Хромато мас- спектрометрія і її використання в ідентифікації забруднювачів природних середовищ
http://ua-referat.com/Хромато_мас_спектрометрія_і_її_використання_в_ідентифікації_забруднювачів_природних_середовищ

Экспериментальное исследование параметров плазы емкостного высокочастотного разряда (ЕВЧР)
http://xreferat.com/102/180-1-eksperimental-noe-issledovanie-parametrov-plazy-emkostnogo-vysokochastotnogo-razryada-evchr.html

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 11.01.2016 21.59.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Луцьк :: Запитання: 37750  
Людмила запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу з теми "Фізико-хімічні показники питної води та методики їх визначення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Біотестування як метод оцінки якості питних вод [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 10. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2006_10_7.pdf.
Гвоздяк П. Методи водопідготовлення: імперативи еволюції та біохімія води / П. Гвоздяк // Вісн. НАН України. - 2010. - № 2. - С. 14-17.
Іщейкіна Ю. О. Гігієнічна оцінка хімічного складу питної води в різних регіонах України [Електронний ресурс] / Ю. О. Іщейкіна // Вісник проблем біології і медицини. - 2010. - Вип. 1. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vpbm_2010_1_17.pdf.
Кирієнко П. Г. Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води : навч. посіб. / П. Г. Кирієнко, Є. М. Варламов, В. В. Кручина, І. М. Берешко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2013. - 187 c.
Климчук Д. О. Фізико-хімічні властивості води джерела Чоргів (с. Велика Копаня Закарпатської області) [Електронний ресурс] / Д. О. Климчук, М. В. Курик, Н. А. Матвеєва, В. І. Сапсай, І. А. Маханець // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2014. - Вип. 2. - С. 91-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuchem_2014_2_21.pdf.
Коваль В. В. Гігієнічна оцінка доочищеної фасованої питної води [Електронний ресурс] / В. В. Коваль, Н. І. Рублевська, Т. І. Гергель, О. В. Фарафонова, В. Д. Рублевський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23(3). - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpsnmapo_2014_23(3)__9.pdf.
Котій К. В. Якість питної води з різних джерел водопостачання [Електронний ресурс] / К. В. Котій, Б. В. Зюман // Нові технології. - 2013. - № 1-2. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NewTech_2013_1-2_23.pdf.
Кравченко М. В. Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони [Електронний ресурс] / М. В. Кравченко, Я. М. Заграй // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. - 2012. - Вип. 18. - С. 6-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PVVG_2012_18_3.pdf.
Крисінська Д. О. До проблеми вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази в галузі питного водопостачання як одного з основних чинників підвищення екологічної безпеки питної води [Електронний ресурс] / Д .О. Крисінська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Техногенна безпека. - 2012. - Т. 203, Вип. 191. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdutb_2012_203_191_12.pdf.
Кураєва І. В. Сучасний еколого-гідрогеохімічний стан питних підземних вод міста Київ [Електронний ресурс] / І. В. Кураєва, А. І. Самчук, К. С. Злобіна, О. П. Красюк, В. О. Стадник, Т. В. Огар // Геохімія та рудоутворення. - 2009. - № 27. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/geoch_2009_27_40.pdf.
Приставка О. П. Аналіз структури гідрохімічних показників питної води [Електронний ресурс] / О. П. Приставка, Ю. М. Архангельська, Ю. В. Самарець // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Технічні науки. - 2009. - № 2. - С. 114-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsutn_2009_2_15.pdf.
Прокопов В. О. Галогеноцтові кислоти у хлорованій питній воді як гігієнічна проблема (систематизація та аналіз світової літератури) [Електронний ресурс] / В. О. Прокопов, Є. А. Труш, С. В. Гуленко, В. А. Соболь, Т. В. Куліш // Гігієна населених місць. - 2013. - Вип. 61. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gnm_2013_61_16.pdf.
Рублевська Н. І. Гігієнічні аспекти питного водопостачання сучасного індустріального міста [Електронний ресурс] / Н. І. Рублевська, В. В. Коваль, В. Ф. Ткаля, Г. А. Рибачук, В. Д. Рублевський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23(4). - С. 176-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpsnmapo_2014_23(4)__28.pdf.
Семенов А. О. Способи бактерицидного знезараження питної води [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, Л. В. Берлінова // Товарознавство та інновації. - 2012. - Вип. 4. - С. 206-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tti_2012_4_34.pdf.
Сененко Н. Б. Вплив антропогенного навантаження на стан ґрунту та ґрунтової води сільської місцевості Полтавського району [Електронний ресурс] / Н. Б. Сененко, Г. В. Степаненков // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2013. - № 1(1). - С. 83-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhnau_2013_1(1)__14.pdf.
Сененко Н. Б. Спосіб очистки питної води від нітрат-іонів [Електронний ресурс] / Н. Б. Сененко, Д. О. Стороженко, А. І. Сененко, Г. В. Степаненков, П. В. Писаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2014. - № 1. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VPDAA_2014_1_24.pdf.
Хижняк О. О. Удосконалення технології підготовки питної води з застосуванням високоефективних коагулянтів і бактерицидного флокулянту : автореф. дис... канд. техн. наук / О. О. Хижняк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08hookbf.ziphttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08hookbf.zip.
Яненко О. А. Фiзико-хiмiчнi показники якості води Запорізького залізорудного комбінату [Електронний ресурс] / О. А. Яненко, Т. В. Панасенко // Актуальні питання біології, екології та хімії. - 2013. - Т. 6, № 2. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apd_2013_6_2_11.pdf.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 17.11.2015 21.12.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 37304  
Анастасія запитує:
Аналіз ферментативного гідролізу цукрів
Наша відповідь:
Дорого дня, Анастасіє!
Краще уточнювати мету запиту (дипломна, курсова, реферат тощо)- від цього залежить наша відповідь. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ничик О. В.Удосконалення технології інвертних сиропів гідролізом цукрози клеровок жовтого цукру : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.05 / О. В. Ничик; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2005. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05novkjc.zip.
Погосян А. С. Розробка технології низьколактозних молочних продуктів з використанням ферментних препаратів ?-галактозидази : автореф. дис... канд. техн. наук / А. С. Погосян ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - О., 2007. - 17 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07pasfpg.zip.
Штангеєва Н. І. Проблеми підвищення якості цукру і розширення асортименту продукції цукрових заводів / Н. І. Штангеєва, Л. С. Клименко, О. В. Ничик, В. Є. Носенко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2005. - № 16. - С. 59-61.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 28.09.2015 17.58.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.279053 seconds