Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Єгор із міста: Кропивницький :: Запитання: 44243  
Єгор запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про хімічний елемент перманганат калію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Єгор! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Василенко Т. Про вплив перманганату калію на дію марганцевого цеоліту в процесі водопідготовки [Електронний ресурс] / Т. Василенко, В. Коляда // Металургія. — 2016. — Вип. 2. — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Metalurg_2016_2_22.
Лаврик Р. Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni): Автореф. дис. канд. хім. наук: 02.00.01 / Р. Лаврик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 18 с.
Мінаєва В. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз : навч. посіб. / В. Мінаєва, Т. Нінова, Ю. Шафорост; МОНМС України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 455 c.
Опейда Л. Закономірності окиснення N-гідроксифталіміду перманганатом калію у кислому середовищі [Електронний ресурс] / Л. Опейда // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки. — 2017. — Т. 48. — С. 128-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_him_2017_48_16.
Опейда Л. Окисление N гидроксифталимида перманганатом калия в нейтральной среде [Електронний ресурс] / Л. Опейда, А. Матвиенко, М. Симонов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Хімія і хімічна технологія. — 2014. — Вип. 2. — С. 104-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_chem_2014_2_13.
Опейда Л. Про особливостi початкової стадiї окиснення N-гiдроксифталiмiду перманганатом калiю [Електронний ресурс] / Л. Опейда, А. Попов // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 4. — С. 86-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2016_4_14.
Опейда Л. Реакційна здатність N-гідроксифталіміду та N-гідроксисукциніміду у взаємодії з перманганатом [Електронний ресурс] / Л. Опейда, Ю. Гринда, О. Хавунко, А. Якимович, О. Гевусь // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. — 2018. — Вип. 59(2). — С. 467-473. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_kh_2018_59(2)__29.
Руденко Л. Окислительная очистка жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов перманганатом калия [Електронний ресурс] / Л. Руденко, О. Джужа, В. Хан // Доповiдi Національної академії наук України. — 2007. — № 2. — С. 143-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2007_2_27.
Трохименко О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту [Електронний ресурс] / О. Трохименко, А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія. — 2015. — Вип. 1. — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknyx_2015_1_12.
Шпак А. Фазовий склад оксидів систем Li - Mn - Co та Li - Mn - Ni і дослідження їх структурних та електрохімічних властивостей : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / А. Шпак; НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І. Вернадського. — Київ, 2016. — 21 c.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 18.05.2020 19.24.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Семен із міста: Дрогобич :: Запитання: 44241  
Семен запитує:
Цікавить хімічна промисловість України. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Адоніна О. Є. Стратегічний аналіз хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / О. Є. Адоніна //Управління розвитком. - 2014. - № 14. - С. 14-17. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_14_7

Гудзь Т. П. Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічноїпромисловості України / Т. П. Гудзь // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 11. - С. 19-24.

Залізнюк В. П. Оцінка маркетингових передумов нарощування експорту підприємствами хімічноїпромисловості України [Електронний ресурс] / В. П. Залізнюк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 26-33. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2015_2_6

Іщук С. О. Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Економіка промисловості. - 2019. - № 1. - С. 65-81.

Іщук С. Хімічна промисловість регіонів України: оцінка динаміки розвитку та ефективності функціонуванняи [Електронний ресурс] / С. Іщук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2019. - № 1. - С. 68-76. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2019_1_11

Коваль Л. П. Кластеризація регіонів України за потенціалом розвитку хімічної промисловості [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2018. - Вип. 5. - С. 37-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_5_8

Коваль Л. П. Корпоративна соціальна відповідальність в хімічній промисловості: проблеми та практики реалізації в Україні та світі [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Економіка і управління. - 2018. - № 3. - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2018_3_7

Коваль Л. П. Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2018. - Вип. 3. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_3_7

Кушниренко В. В. Оцінка стану та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / В. В. Кушниренко // Управління розвитком. - 2013. - № 22. - С. 137-138. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_22_55
Ляховська О. В. Загальна характеристика найбільших підприємств хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / О. В. Ляховська // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 12(1). - С. 23-27.

Мусієнко В. Д. Використання конкурентних стратегій на підприємствах хімічної промисловості України в умовах інноваційного розвитку, як необхідна умова конкурентної боротьби [Електронний ресурс] / В. Д. Мусієнко, О. О. Погудіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 11. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_11_10

Олійник А. Д. Хімічна та нафтохімічна промисловість України: стан, тенденції та напрями стратегічного розвитку [Електронний ресурс] / А. Д. Олійник, С. В. Антоненко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 185-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_2_27
Шевцова Г. З. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова, Н. В. Швець // Вісник економічної науки України. - 2017. - № 2. - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2017_2_23

Шевцова Г. З. Особливості сучасного потенціалу підприємств хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова, О. В. Браславська // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 140-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_24

Шевцова Г. З. Розвиток підприємств хімічної промисловості України: сучасні тренди і напрями модернізації [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 9(4). - С. 145-150. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(4)__36

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 18.05.2020 18.14.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Родовиліа :: Запитання: 44067  
Світлана запитує:
Реферат: Хімія як наука.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Волков В. А. Выдающиеся химики мира / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова // М. : Высшая школа, 1991. — 656 с.
Камінський О. М. Історія хімії: [навч. пос. для студентів спеціальності 102 Хімія] / О. М. Камінський, Р. О. Денисюк, О. У. Кондратенко та ін. — Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 197 с.
Ковтун Г. О. Про хіміків / Г. О. Ковтун. – Київ : Академперіодика, 2006. – 264 c.
Ковтун Г. О. Світ хімії та хіміків [Електронний ресурс] / Г. О. Ковтун // Наука та інновації. — 2006. — № 5. — С. 124-132. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/113891/16-Kovtun.pdf?sequence=1.
Орловський С. Т. Історія хімії / С. Т. Орловський. – Київ : Рад. школа, 1959. – 415 с.
Семрад О. О. Історія хімії: навч. посібник / О. О. Семрад, В. Г. Лендел, О. П. Кохан. — Ужгород: ВАТ «Патент», 2003. — 207 с.
Шуліка В. М. Видатні хіміки. Матеріали до уроків / В. М. Шуліка. — Харків : Вид. група «Основа», 2004. — 128 с. — (Серія «Бібліотека журналу «Хімія»»; Вип. 4).

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 28.04.2020 20.56.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 44064  
Максим запитує:
Добрий вечір! Підберіть літературу про нуклеїнові кислоти.
Наша відповідь:
Доброго дня. Максиме! Ми уже відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 43426. Також пропонуємо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Бондаренко З. Нуклеїнові кислоти. Білки : Матеріали до уроку з теми "Молекулярні основи біології людини" (9 клас) / З. Бондаренко // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2000. — 34. — Вкладка. — С. 1-8.
Вареников А. Фосфор і життя : хімія й біологія : [фосфор в організмі людини] / А. Вареников // Хімія для допитливих. — 2013. — № 3. — С. 10-11.
Дегтяр М. Взаємодія іонів двовалентних металів з неканонічними структурами нуклеїнових кислот: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / М. Дегтяр ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2003. — 19 с.: рис.
Ковальська В. Взаємодія ціанінових барвників з нуклеїновими кислотами. Спектрально-люмінесцентні властивості серії пірилієвих та піридинієвих моно/триметинціанінів / В. Б. Ковальська, І. В. Валюх, О. М. Костенко, С. Ю. Дмитрієва, О. І. Толмачов, С. М. Ярмолюк // Біополімери і клітина. — 2002. — 18, № 6. — С. 540-546.
Механізми біохімічних реакцій : навчальний посібник / Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 316 c. — (Біологічні студії).
Оберніхіна Н. В. ?-Eлектронна афінність азотистих основ нуклеїнових кислот [Електронний ресурс] / Н. В. Оберніхіна, Р. O. Ніколаєв, О. Д. Качковський, З. Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 6. — С. 75-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2019_6_14.
Петрушко І. А. Cтруктурні перетворення в молекулах компонентів нуклеїнових кислот при аніоноутворенні та їх біологічне значення [Електронний ресурс] / І. А. Петрушко, М. І. Суховія // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. — 2005. — Вип. 17. — С. 103-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_2005_17_22.
Репницька О. Структурні особливості нуклеїнових кислот з опромінених та пухлинних тканин: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / О. Репницька ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2002. — 19 с.
Рубін Ю. Фізичні властивості біологічно активних аналогів компонентів нуклеїнових кислот: Автореф. дис... д-ра фіз. мат. наук: 03.00.02 / Ю. Рубін ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2002. — 32 с.
Сиса І. Вивчення особливостей взаємодії іонів перехідних металів з нуклеїновими кислотами, що знаходяться на різних рівнях структурної організації: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / І. Сиса ; Харк. держ. ун-т. — Харків, 1999. — 17 с.
[Творчі доробки вчителів біології] : [добірка статей] // Все для вчителя. — 2013. — № 4. — С. 2-72.
Токар В. П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними ?-електронмісткими сполуками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / В. П. Токар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 136 с. : рис., табл.
Фінюк Н. С. Використання нових ефективних нанорозмірних полімерних носіїв для введення нуклеїнових кислот у клітини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Н. С. Фінюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 28.04.2020 20.34.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Київ :: Запитання: 44055  
Руслан запитує:
Хімія в житті суспільства
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслане! Пропонуємо Вам переглянути наступних джерел:
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції / за заг. ред. О.А. Блажка. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 204 с.
Богданова Д. А. Перевернутый урок. Как объяснить тему так,чтобы все поняли и чтобы никому не было скучно? / Д. А. Богданова // Дети в информационном обществе. ? № 11. ? 2012. ? С. 68-71.
Бугайчук К. Л. Международная зимняя школа e-learning 2014 [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук. – Режим доступу: http://bugaychuk.blogspot.com/2014/02/e-learning2014.html. — Назва з екрана.
Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології [Електронний ресурс] // 10 Min School : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.10minschool.ua/video/680. — Назва з екрана.
Узагальнення знань з хімії. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] // Твоя бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://history.vn.ua/pidruchniki/grygorovich-chemistry-9-class-2017/55.php. — Назва з екрана.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 27.04.2020 23.33.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.327761 seconds