Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45815
   


Автор вопроса: Марія из города: Київ :: Вопрос: 47845  
Марія спрашивает:
Добрий день. Необхідна література про соціалізацію дитини. Дякую.
Наш ответ:
Марія, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бабюк Т. Роль соціалізації у формуванні навичок здорового способу життя дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Бабюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 23(1). — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_23(1)__7.
Бадер С. Вивчаємо стан роботи щодо соціалізації дітей : моніторимо освітній процес / С. Бадер // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 11. — С. 4-9.
Вихор С. Т. Гра як процес соціалізації дітей різних статей [Електронний ресурс] / С. Т. Вихор // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2009. — № 2. — С. 39-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2009_2_10.
Вічалковська Н. К. Метафора як засіб соціалізації дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Н. К. Вічалковська, О. Є. Іванашко // Психологічні перспективи. — 2016. — Вип. 28. — С. 21-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2016_28_5.
Горбатюк О. До проблеми соціалізації та трудової адаптації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку : діагностика і корекція / О. Горбатюк // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2022. — № 2. — С. 39-47.
Грядовкіна Ж. Адаптація до дитсадка: поради для батьків та педагогів : педагогічна лабораторія : у фокусі: діти раннього віку / Ж. Грядовкіна // Дошкільне виховання. — 2024. — № 1. — С. 10-14.
Денисюк О. М. Соціалізація дітей молодшого шкільного віку у віртуальному середовищі [Електронний ресурс] / О. М. Денисюк, Д. М. Зюзько // Молодий вчений. — 2019. — № 11(2). — С. 894-896. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_11(2)__126.
Карнаух Л. П. Дослідження гендерної соціалізації дітей дошкільного віку в контексті суспільно-історичного розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Л. П. Карнаух, Н. П. Кравчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2021. — Вип. 1. — С. 170-174. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2021_1_34.
Косенчук О. Дитина в соціумі : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 3-8.
Литвин І. Соціалізація малюків: на що звернути увагу під час спостереження : піклуємося про найменших / І. Литвин // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 11. — С. 10-13.
Розвиток соціально успішної особистості: спецвипуск : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 6-43.
Сизоненко І. Правова соціалізація та правове виховання дітей і молоді засобами цифрових технологій [Електронний ресурс] / І. Сизоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 1. — С. 372-383. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2022_1_39.
Устинова Н. В. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі України [Електронний ресурс] / Н. В. Устинова // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 64. — С. 378-383. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_64_81.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 19.06.2024 07.05.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Київ :: Вопрос: 47840  
Софія спрашивает:
Добрий день. Досліджую таку тему: розвиток дошкільної освіти в Європі. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Софіє. Опрацюйте таку літературу:
Бесарабчик В. О. Приватноправові засади реформування дошкільної освіти України в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / В. О. Бесарабчик // Приватне право і підприємництво. — 2019. — Вип. 19. — С. 69-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2019_19_16.
Волошина О. Розвиток медіакомпетентності здобувачів дошкільної освіти: європейський досвід [Електронний ресурс] / О. Волошина, К. Колеснік // Порівняльна професійна педагогіка. — 2022. — № 12(2). — С. 74-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2022_12(2)__10.
Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 груд. 2022 р. / Національна академія педагогічних наук України. — Івано-Франківськ : НАІР, 2022. — 215 c.
Калічак Ю. Л. Нові можливості інтеграції системи дошкільної освіти України в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Ю. Л. Калічак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2022. — Вип. Спец.вип.(1). — С. 105-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2022_Spets.
Козак Л. В. Сучасна дошкільна освіта: європейський досвід розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Козак // Освітологічний дискурс. — 2017. — № 3-4. — С. 235-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2017_3-4_21.
Кузіна О. Підготовка фахівця дошкільної освіти у контексті європейського досвіду [Електронний ресурс] / О. Кузіна // Освітологічний дискурс. — 2019. — № 3-4. — С. 319-329. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2019_3-4_27.
Лисенко Н. Тенденції розвитку дошкільної освіти у сучасних європейських країнах: перспективи для творчих запозичень [Електронний ресурс] / Н. Лисенко // Освітній простір України. — 2015. — Вип. 5. — С. 156-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2015_5_29.
Мельник Н. «Європейський підхід у дошкільній освіті»: основні положення та особливості впровадження [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2017. — № 2. — С. 269-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2017_2_27.
Мельник Н. І. Європейські тенденції в модернізації професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Мельник // Інноватика у вихованні. — 2018. — Вип. 7(1). — С. 27-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(1)__5.
Мельник Н. І. Історичні передумови запровадження «Європейського підходу в дошкільній освіті»: значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору [Електронний ресурс] / Н. І. Мельник // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 510-514. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_120.
Мельник Н. І. Стратегія професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні та країнах Західної Європи [Електронний ресурс] / Н. І. Мельник // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 125. — С. 194-196. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_48.
Мельник Н. Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 155–163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2016_2(34)__18.
Олійник М. І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : монографія / М. І. Олійник; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Родовід, 2015. — 399 c.
Савельєва В. М. Галопом по Європі : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / В. М. Савельєва // Розкажіть онуку. — 2019. — № 4. — С. 27-29.
Софій Н. Якість дошкільної освіти: кадрове питання : про що говорять дослідження : у фокусі: якість освіти / Н. Софій // Дошкільне виховання. — 2021. — № 1. — С. 7-9.
Телекі Ю. Минуле та сучасність дошкільних закладів Угорщини / Ю. Телекі // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр.. — 2012. — Вип. 4 (47). — С. 235-237.
Трибуна педагогічної майстерності вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ : [добірка матеріалів] // Все для вчителя. — 2015. — № 8. — С. 48-60.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 14.06.2024 13.50.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ілона из города: Київ :: Вопрос: 47836  
Ілона спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про вплив соціальних мереж на підлітків. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ілоно. Перегляньте таку літературу:
Волошенюк Р. Кібербулінг – небезпечна віртуальна агресія : заняття з елементами тренінгу для учнів 9-го класу / Р. Волошенюк // Шкільний світ. — 2019. — № 2. — С. 28-33.
Гнатишева О. О. Використання соціальної мережі Інстаграм у процесі викладання іноземних мов підліткам [Електронний ресурс] / О. О. Гнатишева, О. В. Гаврилова // Інноваційна педагогіка. — 2023. — Вип. 56(1). — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2023_56(1)__11.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів] // Позакласний час. — 2021. — № 1. — С. 59-64.
Затворницька А. Сленг: як зрозуміти сучасних підлітків / А. Затворницька // Шкільний світ. — 2020. — № 4. — С. 22-23.
Іванків І. І. Компоненти формування ідентичності підлітка в соціальних мережах [Електронний ресурс] / І. І. Іванків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2(2). — С. 137-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__27.
Коброслі А. Х. Взаємозв’язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків [Електронний ресурс] / А. Х. Коброслі // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 58-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2018_23_2_8.
Коброслі А. Х. Соціальні мережі та психологічне благополуччя підлітків: переваги та ризики [Електронний ресурс] / А. Х. Коброслі // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2019. — № 2. — С. 194-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2019_2_18.
Коломієць О. Г. Соціальна профілактика залежності підлітків від мережевих ігор [Електронний ресурс] / О. Г. Коломієць, Т. М. Демиденко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2023. — Вип. 1. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2023_1_16.
Мойзріст О. Конструктивні психологічні аспекти взаємодії молоді у соціальних мережах Interner / О. Мойзріст, О. Гурова // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 1-2. — С. 7-9.
Небезпечні ігри: смерть як захоплення : актуально // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 11. — С. 36-41.
Новікова І. О. Матеріал: Соціальні мережі та підлітки [Електронний ресурс] / І. О. Новікова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socialni-merezi-ta-pidlitki-2848.html. — Дата звернення : 11.06.2024.
Пастущак М. В. Матеріал: Вплив соціальних мереж на формування особистості підлітків (презентація) [Електронний ресурс] / М. В. Пастушак // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vpliv-socialnih-merez-na-formuvanna-osobistosti-pidlitkiv-prezentacia-205920.html. — Дата звернення : 11.06.2024.
Пухальська Н. Жага інтернету : аддиктивні порушення в підлітків та соціально-психологічне коригування / Н. Пухальська // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-15.
Слободяник О. Вплив електронних соціальних мереж на підлітків [Електронний ресурс] / О. Слободяник // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. — 2016. — Вип. 12(3). — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2016_12(3)__9.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 11.06.2024 10.22.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Вінниця :: Вопрос: 47832  
Світлана спрашивает:
Добрий день. Необхідна література про розвиток емпатії у підлітків. Дякую
Наш ответ:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Балєва Т. Ф. Особливості емпатії сучасних підлітків [Електронний ресурс] / Т. Ф. Балєва // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2015. — Вип. 5. — С. 29-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2015_5_6.
Галузяк В. М. Розвиток емпатії в учнів підліткового віку [Електронний ресурс] / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2020. — № 62. — С. 210-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2020_62_38.
Гончар Л. Дослідження прояву емпатійних почуттів підлітків до батьків [Електронний ресурс] / Л. Гончар // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2019. — Вип. 23(1). — С. 77-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2019_23(1)__9.
Данилова Ю. Ю. Довіра до себе у взаємозв’язку з емпатією залежно від соціальної ситуації розвитку в підлітковому віці [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Данилова // Психологічний часопис. — 2019. — № 3. — С. 119-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_3_10.
Дячок О. В. Психологічні особливості переживання самотності підлітками в умовах освітньої соціалізації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. В. Дячок; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2021. — 19 c.
Іванова О. Ф. Емоційні бар’єри та емпатія в процесі міжособистісного спілкування підлітків з різного соціального оточення [Електронний ресурс] / О. Ф. Іванова, М. В. Балинська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. — 2014. — № 1110, Вип. 55. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2014_1110_55_6.
Корчакова Н. В. Розвиток емпатії як основи просоціальної поведінки у підлітковому віці [Електронний ресурс] / Н. В. Корчакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 6(2). — С. 36-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_6(2)__8.
Корчакова Н. В. Розвиток емпатійної моралі в українських підлітків [Електронний ресурс] / Н. В. Корчакова // Психологія: реальність і перспективи. — 2016. — Вип. 7. — С. 96-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2016_7_28.
Пілецький В. С. Соціально-психологічні умови розвитку емпатії у підлітків [Електронний ресурс] / В. С. Пілецький // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2021. — № 3(3). — С. 165-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2021_3(3)__17.
Рищак Н. І. Емпатія як складова емоційного інтелекту лідера: ключові акцентуації виховання у підлітків [Електронний ресурс] / Н. І. Рищак // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). — 2024. — № 3. — С. 556-565. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prainnsc_2024_3_51.
Чанцева-Коваленко О. М. Гармонійні стосунки батьків як чинник особистісного розвитку дитини : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / О. М. Чанцева-Коваленко; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — Київ, 2016. — 20 c.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 6.06.2024 09.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Луцьк :: Вопрос: 47824  
Таня спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про основи соціальної педагогіки. Дякую.
Наш ответ:
Таня, добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
[Підвищення професійної компетентності педагогів ЗДО] : [добірка матеріалів]// Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 10. — С. 4-25.
Бегас Л. Д. Історичні аспекти розвитку соціальної педагогіки як науки, її предмет, мета, завдання та особистість соціального педагога [Електронний ресурс] / Л. Д. Бегас // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2019. — Вип. 32. — С. 5-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_32_3.
Безпалько О. В. Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько // Освітологічний дискурс. — 2011. — № 1. — С. 103-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2011_1_12.
Відмиш Л. І. Педагогічне проєктування соціального розвитку особистості : науково-практичний семінар для заступників директорів з освітньої роботи / Л. І. Відмиш, І. Г. Гіталова // Виховна робота в школі. — 2020. — № 7. — С. 2-20.
Демарьов О. Г. Художня література як соціальна педагогіка [Електронний ресурс] / О. Г. Демарьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 169-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_24.
Дужа-Задорожна М. Поняття «соціальна педагогіка» і «соціальна робота» у контексті професійної підготовки фахівців соціальної сфери в університетах Німеччини [Електронний ресурс] / М. Дужа-Задорожна // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2013. — № 4. — С. 243-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_4_26.
Караман О. Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи як категорії соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / О. Караман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2011. — Вип. 21. — С. 69-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_25.
Майстерня професійного самовдосконалення : Сходинки до вершини «Я» : факультативний курс // Позакласний час. — 2019. — № 10. — С. 39-46.
Рижанова А. О. Методологічні проблеми соціальної педагогіки в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / А. О. Рижанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(1). — С. 75-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(1)__10.
Романовська Л. І. Концептуальний аналіз проблеми соціалізації підростаючого покоління у теорії соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. І. Романовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2014. — Вип. 34. — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_34_51.
Савицька А. Ю. Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / А. Ю. Савицька // Соціально-гуманітарний вісник. — 2017. — Вип. 17. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2017_17_4.
Сокол Л. Соціальне партнерство : що це за явище і чому важливо його розвивати? : тренінг для учнів 9-11-х класів / Л. Сокол // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 5-17.
Трубавіна І. М. Соціальне загартування особистості в теорії соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / І. М. Трубавіна // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. — 2012. — № 3-4. — С. 103-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2012_3-4_11.
Федчишин Н. О. Гербартіанство і соціальна педагогіка: забуті сторінки [Електронний ресурс] / Н. О. Федчишин // Медична освіта. — 2013. — № 4. — С. 82-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2013_4_25.
Харченко Н. Атмосфера в колективі : тренінгове заняття зі створення позитивної комфортної атмосфери в колективі / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 18-23.
Харченко С. Я. Тенденції розвитку понятійного апарату соціальної педагогіки у сучасному науковому контексті [Електронний ресурс] / С. Я. Харченко, О. І. Рассказова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_27.
Штефан Л. А. Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 771-777. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_158.
Яковлева О. В. Генезис соціальної педагогіки як емпіричної галузі [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2013. — № 2. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2013_2_13.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 30.05.2024 09.31.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.327185 seconds