Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45640
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Мукачево :: Вопрос: 47668  
Анастасія спрашивает:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю джерела для курсової роботи на таку тему: розвиток емоційної стійкості засобами арт-терапії. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Перегялньте таку літературу:
Амінєва Я. Р. Емоційна стійкість особистості як одна з детермінант ефективного подолання складних життєвих ситуацій [Електронний ресурс] / Я. Р. Амінєва // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Педагогіка і психологія. — 2012. — Т. 20, вип. 18. — С. 10-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdupp_2012_20_18_4.
Андрусик О. О. Емоційна стійкість особистості: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. О. Андрусик // Габітус. — 2020. — Вип. 19. — С. 76-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_19_15.
Андрусишин Ю. Психологічні аспекти розвитку емоційно-вольової стійкої особистості [Електронний ресурс] / Ю. Андрусишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2016_1_4.
Коломієць О. Г. Формування емоційної стійкості особистості [Електронний ресурс] / О. Г. Коломієць // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 234-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__46.
Костюченко О. В. Розвиток психологічної резильєнтності особистості як складника здоров’я арттерапевтичними засобами [Електронний ресурс] / О. В. Костюченко, М. М. Бриль // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2022. — Т. 33(72), № 2. — С. 43-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2022_33(72)_2_10.
Кочубей Т. Наукові підходи до вивчення емоційної стійкості як особистісної лідерської якості [Електронний ресурс] / Т. Кочубей, А. Семенов // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2013. — Вип. 1. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_1_17.
Кудінова М. С. Порівняльний аналіз понять «стресостійкість» та «емоційна стійкість» [Електронний ресурс] / М. С. Кудінова // Теорія і практика сучасної психології. — 2016. — № 1. — С. 22-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2016_1_7.
Курок В. П. Аналіз наукових підходів до визначення арттерапії [Електронний ресурс] / В. П. Курок, Г. П. Химан // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 3(1). — С. 252-259. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2022_3(1)__32.
Кучеренко С. М. Емоційна стійкість як один з факторів забезпечуючих успішність діяльності в особливих умовах [Електронний ресурс] / С. М. Кучеренко // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2013. — Вип. 13. — С. 145-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2013_13_19.
Малхазов О. Р. Теоретичні засади дослідження емоційної стійкості [Електронний ресурс] / О. Р. Малхазов // Наукові студії із соціальної та політичної психології. — 2017. — Вип. 40. — С. 62-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2017_40_9.
Неурова А. Б. Підходи до розуміння емоційної стійкості як наукове підґрунтя її визначення у фахівців з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / А. Б. Неурова // Актуальні проблеми психології. — 2014. — Т. 5, Вип. 14. — С. 146-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2014_5_14_17.
Опанасюк І. Співвідношення понять «емоційна спрямованість», «емоційна стійкість», «емоційна культура» у структурі емоційного інтелекту [Електронний ресурс] / І. Опанасюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 114-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__18.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 26.02.2024 19.21.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Київ :: Вопрос: 47667  
Тетяна спрашивает:
Добрий день, підкажіть наукові статті на тему «Сенсорно-пізнавальний простір в ЗДО - це чинник математичного розвитку»
Наш ответ:
Добрий день, Тетяно. Перегляньте таку літературу:
Богач О. О. Заняття з сенсорно-пізнавального простору для дітей 4-го року життя. Тема: Число та цифра 2. Рахунок в межах 2-х. Множина. [Електронний ресурс] / О. О. Богач // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :— Дата звернення : https://vseosvita.ua/library/zaniattia-z-sensorno-piznavalnoho-prostoru-dlia-ditei-4-ho-roku-zhyttia-tema-chyslo-ta-tsyfra-2-rakhunok-v-mezhakh-2-kh-mnozhyna-709221.html. — Дата звернення : 27.02.2024.
Богач О. О. Заняття з сенсорно-пізнавального простору для дітей 4-го року життя. Тема: Число та цифра 1. Множина. Логічний ряд. [Електронний ресурс] / О. О. Богач // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :— Дата звернення : https://vseosvita.ua/library/zaniattia-z-sensorno-piznavalnoho-prostoru-dlia-ditei-4-ho-roku-zhyttia-tema-chyslo-ta-tsyfra-1-mnozhyna-lohichnyi-riad-709206.html. — Дата звернення : 27.02.2024.
Бондар С. Г. Заняття з сенсорно-пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку шляхом впровадження пошуково-дослідницької діяльності [Електронний ресурс] / С. Г. Бондар // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :— Дата звернення : https://vseosvita.ua/library/zanatta-z-sensorno-piznavalnij-rozvitok-ditej-doskilnogo-viku-slahom-vprovadzenna-posukovo-doslidnickoi-dialnosti-486983.html. — Дата звернення : 27.02.2024.
Денисенко Т. А. Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей раннього віку як передумова формування обдарованої особистості (з досвіду роботи) [Електронний ресурс] / Т. А. Денисенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2013. — № 11. — С. 47-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2013_11_12.
Коваленко О. В. Методичний супровід педагогів як засіб підвищення якості сенсорно- пізнавального розвитку дітей у ЗДО 35 [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко, І. О. Кирилова // Молодий вчений. — 2020. — № 7(1). — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_7(1)__10.
Кудрявська Я. Полюбляють мишки сир... : заняття для дітей раннього віку / Я. Кудрявська // Дошкільне виховання. — 2023. — № 1. — С. 18-19.
Максимчук О. В. Весела прогулянка : конспект заняття з сенсорного виховання та мовлення : І-ша молодша група / О. В. Максимчук // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 36-38.
Мохер О. І. Заняття з сенсорно-пізнавального розвитку для дітей четвертого року життя на тему: «Зайчик у країні Величина» [Електронний ресурс] / О. І. Мохер // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :— Дата звернення : https://vseosvita.ua/library/zaniattia-z-sensorno-piznavalnoho-rozvytku-dlia-ditei-chetvertoho-roku-zhyttia-na-temu-zaichyk-u-kraini-velychyna-760538.html. — Дата звернення : 27.02.2024.
Надворна О. Математичні веретенця, або Навчаємо дітей лічби : обмінюємося досвідом / О. Надворна // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 2. — С. 45-48.
Пономаренко Т. О. Формуваня основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку [Електронний ресурс] / Т. О. Пономаренко, Я. Б. Євченко // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 41(2). — С. 107-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_41(2)__23.
Проценко Н. Як працювати із геометричним комодом Монтессорі : обмінюємося досвідом / Н. Проценко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 2. — С. 42-44.
Рейпольська О. Сучасні діти і цифрова компетентність : освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамотність» / О. Рейпольська // Дошкільне виховання. — 2021. — № 9. — С. 10-12.
Трибуна педагогічної майстерності : [добірка конспектів занять] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 12. — С. 47-64.
Хлипало М. Зайчик довгі вуха просто з капелюха! : заняття для дітей старшої групи / М. Хлипало // Дошкільне виховання. — 2023. — № 1. — С. 28-30.
Ходунова К. Вирушили якось малята зайчикову хатку шукати... : заняття з сенсорно-пізвального розвитку для дітей молодшої групи / К. Ходунова, О. Сидорова // Дошкільне виховання. — 2023. — № 9. — С. 30-31.
Чупахіна С. В. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі: особливості використання технології Lego [Електронний ресурс] / С. В. Чупахіна, Н. Р. Кирста, Н. В. Захарасевич // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2022. — Вип. 37. — С. 181-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2022_37_23.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 26.02.2024 17.33.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Ужгород :: Вопрос: 47665  
Таня спрашивает:
Добрий день. Цікавить: соціально-педагогічні погляди Софії Русової. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Аніщенко О. В. Творча спадщина Софії Русової: андрагогічний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Аніщенко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2020. — Вип. 1. — С. 116-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2020_1_14.
Березівська Л. Д. Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 286-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_53.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Ганаба С. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій [Електронний ресурс] / С. Ганаба // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 35-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_9.
Гонюкова Л. В. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті - 1940 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Гонюкова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2000. — 19 с.
Дяков І. В. Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової [Електронний ресурс] / І. В. Дяков // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 46-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_8.
Дяков І. В. Теоретичні основи дослідження педагогічної спадщини та діяльності Софії Русової [Електронний ресурс] / І. В. Дяков // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 18(1). — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_18(1)__6.
Іванюк Г. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні [Електронний ресурс] / Г. Іванюк // Рідна школа. — 2016. — № 5-6. — С. 46-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_5-6_10.
Калюжна Т. Соціально-педагогічні погляди Софії Русової [Електронний ресурс] / Т. Калюжна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2012. — № 42(1). — С. 245-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(1)__37.
Коваленко Є. І. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті сучасності [Електронний ресурс] / Є. І. Коваленко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 296-300. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_55.
Кузь В. Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення / В. Кузь // Іст.-пед. альм.. — 2012. — Вип. 2. — С. 44-47.
Маценко Г. Живе відчуття доби : славетні гості Львова / Г. Маценко // Дзвін. — 2022. — № 1-2. — С. 139-147.
Міленіна Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект [Електронний ресурс] / Г. Міленіна // Нова педагогічна думка. — 2016. — № 1. — С. 125-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_32.
Міщенко Л. Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу : дошкільна освіта / Л. Б. Міщенко// Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 15-18.
Русова С. Спогади Софії Русової : уривки : автобіографічні нариси / С. Русова // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 3. — С. 84-92.
Якименко С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. — Київ : Слово, 2015. — 293 c. — (Пед. сер. «Історичними стежинами»).

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 25.02.2024 21.39.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Черкаси :: Вопрос: 47662  
Оля спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про: роль казки для дошкільнят. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Вахняк Н. Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами казки [Електронний ресурс] / Н. Вахняк, А. Божко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 2. — С. 232-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2014_2_39.
Граємося в казку : [казки, розмальовки, саморобки, пальчикові іграшки, настільні ігри, математичні завдання, логічні завдання, судоку // Мамине сонечко від 2 до 5. — 2019. — № 23-24. — С. 1-44, 1-4-а с. обкл.
Джемула Г. Уроки для маленьких казкарів : літературна студія / Г. Джемула ; мал. Л. Мартинюк // Джміль. — 2019. — № 11. — С. 5-9.
Іршак І. Як упоратися з дитячими сльозами : співпраця з родиною / І. Іршак // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 12-13.
Кадирова Л. Кожен по слову - і казка готова! : літературне коло для дітей старшої групи та їхніх родин / Л. Кадирова // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 36-37.
Кузьменко Ю. В. Особливості використання казки при формуванні математичних уявлень дошкільника [Електронний ресурс] / Ю. В. Кузьменко, М. І. Задонська // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 2(2). — С. 135-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(2)__26.
Леонченко Н. Двійко казочок для добрих діточок : казки для розвитку емпатії : моральне виховання / Н. Леонченко // Дошкільне виховання. — 2023. — № 10. — С. 32-33.
Литвишко О. Казка у дошкільному навчальному закладі як основна умова формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років [Електронний ресурс] / О. Литвишко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2017. — Вип. 56. — С. 159-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2017_56_21.
Литвишко О. М. Казка як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Литвишко // Молодий вчений. — 2016. — № 4. — С. 549-553. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_134.
Літо для діток : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2022. — № 5-6. — С. 3-31.
Макаренко Н. Використання народної казки для розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Макаренко, М. Журавльова // Молодь і ринок. — 2018. — № 1. — С. 145-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_1_28.
Макрушина Н. В. Як живеться птахам і звірятам, із казок дізнаються малята : відкриваючи дітям світ казок, ми не можемо оминути виховне значення людських стосунків через казкові образи природи у літературних творах відомої поетеси та письменниці Лесі Українки / Н. В. Макрушина // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. —С. 57-60.
Максимова В. Казка як метод гуманістичного виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. Максимова // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 32. — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_16.
Мороз Р. А. Особливості прояву особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку в проективних казках [Електронний ресурс] / Р. А. Мороз // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2012. — Вип. 9. — С. 127-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2012_9_20.
На гостину до казки : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 12. — С. 3-29.
Олійник О. Г. Театральне образотворення : використання цеглинок ЛЕГО : ранній вік / О. Г. Олійник // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 35-36.
Принади зими : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. —2 022. — № 1. — С. 3-31.
Симонова Я. Птахи в народній творчості : заняття для дітей старшого дошкільного віку / Я. Симонова // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 24. — С. 45-48.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 24.02.2024 20.40.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 47660  
Юлія спрашивает:
Добрий день. Пишу курсову по психології на тему "Залежність образу сім'ї у підлітків від особливостей сімейної структури". Прохання допомогти з літературою. Дякую
Наш ответ:
Гридковець Л. М. Детермінанти сімейно-родинної структури як система впливу на характер життєдіяльності особистості [Електронний ресурс] / Л. М. Гридковець // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 3. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_3_6
Єрьоміна Л. Є. Формування цінностей сімейного життя у старших підлітків: український та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Л. Є. Єрьоміна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2018. — Вип. 24(2). — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_24(2)__8
Миколайчук М. І. Взаємини батьків з дітьми підліткового віку: роль трансгенераційної передачі сімейного стресу та стилю прив'язаності [Електронний ресурс] / М. І. Миколайчук, А. А. Квасюк // Габітус. — 2022. — Вип. 43. — С. 72-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_43_14
Нікітська Ю. М. Вплив чинників сімейного середовища на формування особистості підлітка: психологічні аспекти [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікітська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 291. — С. 220-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_291_40
Потапчук Є. М. Вплив сім'ї та сімейного виховання на формування "Я-концепції" у дітей підліткового віку [Електронний ресурс] / Є. М. Потапчук, І. О. Качан // Габітус. — 2022. — Вип. 42. — С. 84-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_42_16
Серга О. О. Критерії та ознаки гармонійного сімейного виховання дітей підліткового віку [Електронний ресурс] / О. О. Серга // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2021. — Вип. 4. — С. 101-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2021_4_15
Субашкевич І. Р. Вплив сімейного виховання на формування ціннісних орієнтацій підлітків [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, Х. Т. Сеньків // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 21(2). — С. 196-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_21(2)__46
Узун С. В. Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині [Електронний ресурс] / С. В. Узун // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — 2010. — Вип. 4. — С. 233-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2010_4_28
Цибух Л. М. Вплив стилю сімейного виховання на розвиток особистісних якостей підлітків [Електронний ресурс] / Л. М. Цибух, І. В. Мельничук, Т. М. Лазоренко // Габітус. — 2020. — Вип. 15. — С. 202-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_15_36
Чайковський Р. В. Вплив сімейного виховання на розвиток характеру підлітка [Електронний ресурс] / Р. В. Чайковський // Молодий вчений. — 2020. — № 12(2). — С. 302-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_12(2)__42
Чорновол-Ткаченко А. О. Емоційна оцінка підлітками сімейного функціонування як фактор формування "Я-образу" [Електронний ресурс] / А. О. Чорновол-Ткаченко // Педагогіка та психологія. — 2012. — Вип. 42. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_42_7

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 23.02.2024 14.30.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.342205 seconds