Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: сан із міста: суми :: Запитання: 2096  
сан запитує:
я ищу реферат на тему фізичне виховання дітей
Наша відповідь:
Готовые рефераты мы не разыскиваем.
Можем предложить список литературы по теме для самостоятельного написания реферата:
1. Мазыкина Н. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков / Н. Мазыкина, А. Монахов // Воспитание школьников. - 2003.- 6. - С.13-17.
2. Положення про фізичне виховання учнівської і студентської молоді у навчально-виховних закладах Київської області // Витоки. - 1996.- 9 листоп. - С.6.
3. Фізичне виховання шкільної України: Аналітичний звіт про засідання круглого столу
// Фізичне виховання в школі. - 1999.- 1. - С.51-55.
4. Про вивчення предмета "Фізична культура" в 2000/2001 навчальному році: До серпневих нарад // Фізичне виховання в школі. - 2000.- 3. - С.2-3.
5. Столітенко Володимир. Концепція загальної середньої освіти з фізичної культури у 12-річній школі: Проект / Столітенко Володимир, Юхимук Марія, Гаврих Ярослав
// Фізичне виховання в школі. - 2001.- 3. - С.14-19.
6. Що таке "здоровий спосіб життя"? // Шкільний світ. - 2003.- 45. - Вкл.- С.2-8.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.02.2005 10.42.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Черкаси :: Запитання: 2066  
Іра запитує:
Допоможіть,будь ласка, знайти тему: "Вікові особливості учнів 5-6 класів" Дякую.
Наша відповідь:
Радимо використати наступні джерела:
1. Вікові особливості учнів // Завуч. - 2002.- 1. - С.12.
2. Главник О. Гендерне виховання у підлітковому віці // Психолог. - 2003.- 34. - С.11-15.
3. Немов, Роберт Семенович. Психология. В 3 кн.: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. Кн. 2 : Психология образования.- 2-е изд. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 495 с.
4. Мухина, В.С. Детская психология. - 2-е изд. - М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 1999. - 352 с.: іл. - (Мир психологии).
5. Гурлєва, Тетяна Степанівна. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності: Метод. посіб. - К., 1997. - 136 с.
6. Детская практическая психология: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / Под ред. Т.Д.Марцинковской. - М.: Гардарики, 2001. - 253 с.
7. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук и др.; Національний педагогічний університет. - К.: Просвіта, 2001. - 415 с.
8. Вачков, Игорь Викторович. Групповые методы в работе школьного психолога: Учеб.-метод. пособие. - М.: Ось-89, 2002. - 223 с.
9. Лозниця, Віктор Стефанович. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник. - К.: ЕксОб, 2003. - 303 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.01.2005 11.52.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Александр із міста: Сумы :: Запитання: 2058  
Александр запитує:
Добрый день!!!!!!!!! Вы немоглибы подсказать мне, где я могу найти хорошую литературу. Для воспитания детей дошкольного возраста!!! Самое главное что интересует это всякого рода детские игры !!! Заранее спасибо
Наша відповідь:
Советуем обратить внимание на следующие издания:
1. Доронова, Татьяна Николаевна. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет. сада / Доронова, Татьяна Николаевна, Якобсон, Софья Густавовна; Худож. Т.П.Асеева. - М.: Просвещение, 1992. - 143 с.
2. Комарова, Тамара Семеновна. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1991. - 176 с.
3. Малятко: Прогр. виховання дітей дошк. віку / АПН України; Інститут проблем виховання АПН України; Наук. кер. авт. кол. З.П.Плохій. - К., 1999. - 286 с.
4. Энциклопедия для родителей первоклассника / Сост. Е.Белый, К.Белая; Худож. Е.В.Папенина. - М.: АСТ, 2000. - 484 с.: іл.
5. озлова, Светлана Акимовна. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Козлова, Светлана Акимовна, Куликова, Татьяна Абрамовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Academia, 2000. - 415 с.
6. Пензулаева, Людмила Ивановна. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет: Пособие для педагогов дошк. учреждений. - М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2000. - 110 с.
7. Лопатина, А. 500 игр для занятий с детьми в детском саду, школе и дома: В помощь учителям и родителям / А. Лопатина, М. Скребцова. - М.: ИДЛи, 2001. - 312 с.
8. Никитин, Борис Павлович. Ступеньки творчества или Развивающие игры. - 3-е изд., доп. - М.: Просвещение, 1991. - 159 с.: іл.
9. Развивающие игры с малышами до трех лет: Попул. пособие для родителей и педагогов / Сост. Т.В.Галанова; Худож. Г.В.Соколов. - Ярославль: Академия развития, 1998. - 222 с.: іл. - (Игра, обучение, развитие, развлечение).
10. Цыбульник, Виктория Ильинична. Золотой карнавал сказок: Сцен., игры, конкурсы. - М.: Донецк: АСТ: Сталкер, 2001. - 319 с.: іл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.01.2005 15.02.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: інгул із міста: кіровоград :: Запитання: 1949  
інгул запитує:
де можна прочитати статтю про формування світогляду школярів засобами навчання
Наша відповідь:
Радимо використати статті з періодики:
1. Іванчук Василь. Формування громадянської культури учнівської та студентської молоді в процесі навчання // Шлях освіти. - 2000.- 2. - С.28-31.
2. Ісаєва О.О. Теоретичні засади системи формування читача і вміння використовувати інтереси сучасних читачів // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998.- 4. - С.2-5.
3. Майборода Василь. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів / Майборода Василь, Друзь Зінаїда // Початкова школа. - 1998.- 6. - С.7-10.
4. Вікторенко Ірина. Формування пізнавального інтересу до природознавства засобами усної народної творчості // Рідна школа. - 2004.- 3. - С.54-56.
5. Успенська В. Застосування активних форм і методів навчання як один із шляхів формування пізнавальних інтересів учнів у процесі викладання біології // Хімія. Біологія. - 2001.- 2. - Вкл.- С.1-32.
6. Лопушанська Галина. Як розвинути інтелект: Дидактика // Директор школи. - 2001.- 40. - С.1-3.
А також книги:
1. Педагогічні технології: Навч. посібник для вузів / О. С. Падалка, А. М. Нісімчук, О. Г. Шпак, І. О. Смолюк; УДПУ ім. М.П.Драгоманова, Лабораторія пед. технології Волин. держ. пед. ун-ту. - К.: Українська енциклопедія: Наукова редакція колегії Книги Пам'яті України, 1995. - 253 с.
2. Немов, Роберт Семенович. Психология. В 3 кн.: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. Кн. 2 : Психология образования / Немов, Роберт Семенович. - 2-е изд. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 495 с.
3. аламарчук, В.М. Як виростити інтелектуала: Посіб. для вчителів і кер. шк. / В. М. Паламарчук; Інститут педагогіки АПН України. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 149 с.
4. озниця, Віктор Стефанович. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник / Лозниця, Віктор Стефанович. - К.: ЕксОб, 2000. - 303 с.
5. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / Пєхота, Олена Миколаївна, Кіктенко, Алевтина Зосимівна, Любарська, Ольга Миколаївна и др.; За ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2003. - 255 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2005 15.22.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алена із міста: Полтава :: Запитання: 1902  
Алена запитує:
Підкажіть де в мережі можна знайти інформацію по формуванню уявлень у дітей дошкільного віку. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.01.2005 13.25.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 5.578018 seconds