Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45515
   


Автор запитання: В'ячеслав із міста: Київ :: Запитання: 47117  
В'ячеслав запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на тему: визначення поняття: творчі здібності та професійне самовизначення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Скористайтесь такою літературою за вашим запитом:
Дідич Г. Аналіз поняття «творчі здібності» та «імпровізація» у науковій літературі [Електронний ресурс] / Г. Дідич // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 132. — С. 181-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_132_47.
Загребнюк Ю. Теоретичні підходи до трактування поняття «професійне самовизначення» у вітчизняній та зарубіжній педагогіці [Електронний ресурс] / Ю. Загребнюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 50. — С. 97-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_50_17.
Комар Т. В. Професійна зрілість особистості у її соціально-психологічному просторі [Електронний ресурс] / Т. В. Комар // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 287-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_2_27.
Комар Т. В. Соціально-психологічний простір як чинник професійної зрілості особистості [Електронний ресурс] / Т. В. Комар. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2014. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_17.
Полєжаєв Д. В. Категоріально-понятійне осмислення феномену професійного самовизначення: історіографічні аспекти [Електронний ресурс] / Д. В. Полєжаєв, М. Ю. Тихомиров // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2016. — Вип. 53. — С. 178-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2016_53_19.
Радчук Г. К. Особистісне та професійне самовизначення як чинник професійного становлення особистості [Електронний ресурс] / Г. К. Радчук. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2012. — Вип. 5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_5_47.
Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. — 2-е вид., доп. — Київ : Либідь, 2001. — 286 c.
Сідак Л. М. Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості : автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.03 / Л. М. Сідак ; Харк. військ. ун-т. — Харків, 2003. — 16 с.
Чорноус В. Креативне мислення у пошуках особистості: літературний огляд [Електронний ресурс] / В. Чорноус // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_12.
Шиделко А. Професійне самовизначення молодої особистості [Електронний ресурс] / А. Шиделко // Молодь і ринок. — 2013. — № 8. — С. 46-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_11.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.03.2023 17.52.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Львів :: Запитання: 47108  
Олеся запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: взаємозв'язок самооцінки підлітків та їх успішності у навчанні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Перегляньте таку літературу:
Адаптуємо легко : [добірка матеріалів] // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 7-8. — С. 8-113.
Глушко Л. О. Чинники формування впевненості у собі в школярів підліткового віку [Електронний ресурс] / Л. О. Глушко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2012. — Вип. 14. — С. 103-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_14_16.
Єременко О. Дослідження самооцінки дітей підліткового віку [Електронний ресурс] / О. Єременко // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2016. — Вип. 6. — С. 40-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2016_6_8.
Заведенко А. Теоретичний аналіз проблеми розвитку самооцінки в підлітковому віці [Електронний ресурс] / А. Заведенко // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2016. — Вип. 6. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2016_6_9.
Зозуляк-Случик Р. Психологічні особливості формування самооцінки підлітків [Електронний ресурс] / Р. Зозуляк-Случик, О. Лесюк // Обрії. — 2015. — № 1. — С. 23–26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2015_1_10.
Майстерня професійного самовдосконалення : Сходинки до вершини «Я» : факультативний курс // Позакласний час. — 2019. — № 10. — С. 39-46.
Мельник Н. М. Вплив тривожності на підвищення успішності у навчанні підлітків [Електронний ресурс] / Н. М. Мельник. // Технології розвитку інтелекту. — 2016. — Т. 2 Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_2_13.
Ратушний О. О. Особливості самооцінки у підлітковому віці [Електронний ресурс] / О. О. Ратушний // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2014. — Вип. 4. — С. 74-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2014_4_14.
Хомчук О. П. Сутність впевненості у собі та її особистісні детермінанти в підлітковому віці [Електронний ресурс] / О. П. Хомчук // Проблеми сучасної психології. — 2013. — Вип. 22. — С. 624-641. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_54.
Чаусова Т. В. Особливості формування мотиваційної сфери навчання підлітків [Електронний ресурс] / Т. В. Чаусова // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. — 2018. — Вип. 6. — С. 121-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2018_6_12.
Шишенко В. O. Механізми впливу на формування мотивації до навчання підлітків [Електронний ресурс] / В. O. Шишенко // Теорія та методика навчання та виховання. — 2012. — Вип. 31. — С. 201-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2012_31_24.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.03.2023 19.16.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Вінниця :: Запитання: 47105  
Аня запитує:
Добрий день. Підкажіть літературу про педагогічну діяльність Августина Волошина. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45509.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.03.2023 13.57.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 47102  
Анастасія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про метод моделювання в психології та його види. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Скористайтеся такою літературою:
Булгакова О. Ю. Психологічні вимоги до лабораторного моделювання взаємодії [Електронний ресурс] / О. Ю. Булгакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2(2). — С. 16-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__5.
Бушуєва Т. В. Експериментальна психологія : [навч. посіб.] / Т. В. Бушуєва. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2019. — 247 с.
Вараксіна Н. Моделювання як метод дослідження інформаційного ресурсу з питань педагогіки та психології [Електронний ресурс] / Н. Вараксіна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 29. — С. 210-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_24.
Лузік Е. В. Основи математичного моделювання в психології : навч. посібник / Е. В. Лузік, О. М. Мигович ; Національний авіаційний ун-т. — Київ : НАУ, 2006. — 196 с. — (Кредитно-модульна система).
Олефір В. О. Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями / В. О. Олефір // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. — 2015. — Вип. 50. — С. 152-166.
Ратєєва В. Моделювання процесу формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності [Електронний ресурс] / В. Ратєєва // Молодь і ринок. — 2016. — № 7. — С. 164-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_7_37.
Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н. В. Родіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та приклад. психології. — Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2011. — 364 с. : рис., табл.
Токарева Н. М. Психолінгвістична парадигма проблеми психологічного моделювання особистісних конструктів [Електронний ресурс] / Н. М. Токарева // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2018. — Вип. 8. — С. 45-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2018_8_8.
Токарєва Н. Проблеми моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки [Електронний ресурс] / Н. Токарєва // Рідна школа. — 2010. — № 7-8. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_7-8_8.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2023 15.33.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 47100  
Богдан запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу з теми: педагогічне партнерство (взаємодія)
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 14. — С. 15-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_5.
Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / Андрощук І. В. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — 190 с.
Гончар О. В. Ціннісна педагогічна взаємодія як концепт сучасної дидактики вищої школи [Електронний ресурс] / О. В. Гончар // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 228-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_43.
Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми [Електронний ресурс] / Б. О. Грудинін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 5. — С. 245-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_31.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Кузнєцова О. Т. Педагогічна взаємодія як основа системного підходу у педагогіці та дидактиці вищої школи [Електронний ресурс] / О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — 2015. — Вип. 129(1). — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2015_129(1)__34.
Мельник І. М. Індивідуальний стиль учителя і педагогічна взаємодія: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Мельник // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2015. — Вип. 33. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2015_33_27.
Наход С. А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / С. А. Наход // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 2. — С. 23-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_6.
Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Ю. Петрик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 75(2). — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__35.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2023 15.06.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.335641 seconds