Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45815
   


Автор вопроса: Таїсія из города: м. Кременчук :: Вопрос: 47450  
Таїсія спрашивает:
оброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуко літератури на тему: " Роль художньої літератури в моральному розвитку дітей". Завчасно дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Байбароша М. О. Художні літературні твори як засіб виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / М. О. Байбароша Бурса // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/hudozni-literaturni-tvori-ak-zasib-vihovanna-ditej-doskilnogo-viku-290168.html. — Дата звернення : 16.10.2023.
Богачук Ю. В. Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / Ю. В. Богачук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2016. — Вип. 31. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2016_31_7.
Богуш А. М. Вихідні рівні розвитку образного мовлення дітей передшкільного віку засобами художньої літератури [Електронний ресурс] / А. М. Богуш, І. Попова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 1. — С. 194-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_1_42.
Глушкова Л. І. Моральне виховання дошкільників засобами художньої літератури [Електронний ресурс] / Л. І. Глушкова // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 4. — С. 40-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_4_10.
Грипич С. Н. Роль дитячої художньої літератури у формуванні особистості та мовного розвитку дитини [Електронний ресурс] / С. Н. Грипич // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2012. — Вип. 5. — С. 136-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_32.
Дмитренко К. А. Розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку засобами сучасної художньої літератури [Електронний ресурс] / К. А. Дмитренко, Ю. В. Сирова, С. В. Колосова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 79(1). — С. 128-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__28.
Жаркова Р. Гендерно чутливе читання дитячих книжок : формування уявлень про стать і гендер засобами літературних творів : морально-етичне виховання / Р. Жаркова // Учитель початкової школи. — 2019. — № 2. — С. 6-9.
Карплюк В. В. Морально-етичне виховання дошкільнят засобами художньої літератури [Електронний ресурс] / В. В. Карплюк // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/moralno-eticne-vihovanna-doskilnat-zasobami-hudoznoi-literaturi-509173.html. — Дата звернення : 16.10.2023.
Катаєва Т. Т. Літературно-музична година-спомин "Василь Сухомлинський. Щоб у серці жила Батьківщина" / Т. Т. Катаєва // Виховна робота в школі. - 2019. - № 8. - С. 18-20.
Коваль, Т. А. Книга наших казок - світ, де збуваються мрії! : проект освітньої роботи : старший дошкільний вік / Т. А. Коваль // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 6. — С. 18-24.
Кондратюк С. Нон-фікшн для дітей: що, як, для чого : комплектуємо методичний кабінет / С. Кондратюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 12. — С. 19-24.
Косенко Н. Читацьке гніздо : з досвіду впровадження буккросингу в закладі дошкільної освіти : конкурс «Наш садок повен книжок» / Н. Косенко // Дошкільне виховання. — 2021. — № 5. — С. 24-25.
Пілат В. І. Формування читацької компетентності учнів з особливими освітніми потребами : професійні орієнтири / В. І. Пілат// Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 6. — С. 2-6.
Шкляр Н. А. Проблема соціалізації дошкільників засобами художньої літератури у сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / Н. А. Шкляр // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2017. — Вип. 21(2). — С. 357-370. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2017_21(2)__34.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 15.10.2023 21.01.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таисия из города: Кременчук :: Вопрос: 47449  
Таисия спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: "Роль художньої літератури в моральному розвитку дітей". Завчасно дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Таісіє. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Ашиток Н. Формування морально-ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку на матеріалі дитячої літератури / Н. Ашиток // Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – 2017. – № 5 (37). – С. 5–11.
Вавілова І. В. Вітчизняна дитяча література другої половини ХІХ-початку ХХ століття як засіб формування особистості / І. В. Вавілова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Київ. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 29. – С. 191-194.
Вавілова І. В. Вітчизняні педагоги другої половини ХІХ–початку ХХ століття про дитячу літературу як засіб формування особистості / І. В. Вавілова // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університета / Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2003. – №4. – С. 130-135.
Варга І. В. Роль дитячих книжок в естетичному вихованні дошкільнят / І. В. Варга, Н. Ф. Попович // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (16-17 травня 2019 р., м. Мукачево) / ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево: МДУ, 2019. – С. 577-579.
Ватаманюк Г. Художня література як засіб формування духовного світу дитини / Галина Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 237–240; Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/663/Ватаманюк Г. Художня література як засіб формування духовного світу дитини.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Гаврилюк О. Художня література як засіб формування загальнолюдських цінностей / О. Гаврилюк // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 5. – С.36-38.
Грипич С. Н. Роль дитячої художньої літератури у формуванні особистості та мовного розвитку дитини / С. Н. Грипич // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2012. - Вип. 5. - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_32
Кулініч Є. В. Моральне виховання дитини засобами художньої літератури / Є. В. Кулініч. –Таврійський вісник освіти. – 2017. – № 4. – С. 202-207.
Лохвицька Л. Моральне виховання: погляди класиків і практика сьогодення / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. – 2018. – №12. – С. 21-23.
Попович Н. Ф. Роль дитячої художньої літератури в моральному та естетичному вихованні дітей дошкільного віку / Н. Ф. Попович // Освіта і наука. – 2021. – Вип. 2 (31). – С. 111-115; режим доступу: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9137/1/The_ role _of _children's _fiction_ in_the _moral _and_ aesthetic _education_ of_ preschool_ children.pdf
Савко Л. М. Дитяча література як засіб морального виховання дітей дошкільного віку / Л. М. Савко, Н. Ф. Попович // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 травня 2019 р., м. Мукачево) / ред. кол. : Т. Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево : МДУ, 2019. – С. 640-642.
Тесленко С. Формування моральної готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі засобами художньої літератури / С. Тесленко // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – 2020. - № 28. - С. 141-146; Режим доступу: https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/formuvannya-moralnoyi-gotovnosti-ditini-starshogo-doshkilnogo-viku-do-navchannya-v-shkoli-zasobami-hudozhnoyi-literaturi#:~:text=Художня література має велику перевагу,, розвивати її емпатійність, емоційність.

Дитяча література як органічна частина всієї художньої літератури // https://odb.te.ua/dytyacha-literatura-yak-organichna-chastyna-vsiyeyi-hudozhnoyi-literatury/
Значення художньої літератури у формуванні особистості та мовленнєвому розвитку дитини. Особливості сприймання художніх творів дітьми
https://pidru4niki.com/86464/pedagogika/spetsialna_metodika_roboti_hudozhnoyu_literaturoyu

Пінігіна Ю. Г. Роль української літератури у вихованні всебічно розвиненої особистості учня / Ю. Г. Пінігіна // http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/70/part_3/19.pdf

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 14.10.2023 21.53.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Березівка (Харківська обл.) :: Вопрос: 47447  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка знайти літературу по темі "Формування мотивації учіння молодших школярів на уроках засобами електронних освітніх ресурсів"
Наш ответ:
Добрий день, Ірино! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Байдюк Л. Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів іноземних мов [Електронний ресурс] / Л. Байдюк // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. — 2019. — Вип. 1. — С. 6-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2019_1_3.
Биков В. Ю. Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, О. М. Мельник // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2017. — Т. 62, № 6. — С. 34-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_62_6_5.
Близнюк Т. Електронні освітні ресурси як засіб формування цифрової компетентності молодших школярів у процесі онлайн та офлайн навчання [Електронний ресурс] / Т. Близнюк, О. Троценко // Гірська школа Українських Карпат. — 2020. — № 22. — С. 175-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2020_22_36.
Візуалізація методики : перші відео з методичними рекомендаціями до оновленої програми з математики вже завантажено на онлайн-платформу EdEra / за матеріалами прес-служби МОН, урядового порталу // Освіта України. — 2016. — 31 жовт. — С. 6.
Вікіпроекти як форма виховання // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 15-16. — С. 59-68.
Горяна С. Є. Формування конструктивних стратегій спілкування школярів в умовах використання інтерактивних технологій навчання [Електронний ресурс] / С. Є. Горяна // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2015. — Вип. 5. — С. 137-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2015_5_28.
Дячок С. Вікіпроекти як форма виховання громадянина України / С. Дячок // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 15-16. — С. 69-73.
Дячук П. Педагогічний потенціал ігрової технології навчання у контексті формування ключових компетентностей школярів 6?7-літнього віку [Електронний ресурс] / П. Дячук, Л. Перфільєва, О. Ломака // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. — 2022. — Вип. 4. — С. 145-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2022_4_20.
Ковшар О. В. Формування відповідального ставлення молодших школярів до навчання засобами ігрових технологій [Електронний ресурс] / О. В. Ковшар // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2008. — Вип. 20. — С. 354-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2008_20_54.
Кравчук О. Форми роботи на уроках з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів Smart Kids : інформаційні технології / О. Кравчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2019. — № 4. — С. 32-39.
Леус І. Методичний шоурум в українському стилі : обмінюємося досвідом / І. Леус, Я. Колодій, А. Гасанова // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 1. — С. 34-37.
Литвинова С. Г. «Розумники» (Smartkids) — поєднання новітніх ІКТ і електронних освітніх ресурсів задля ефективності навчання учнів початкової школи [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова, О. В. Кохан, І. М. Каплаушенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2014. — № 7. — С. 21-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_7_7.
Митник О. Комп’ютерні засоби становлення творчої особистості молодшого школяра у процесі навчання : методика навчання / О. Митник, Н. Сінельникова // Початкова школа. — 2017. — № 3. — С. 19-22.
Цифровий світ : інформаційні ресурси : віртуальна скарбниця : [добірка статей] / підготував М. Короденко // Освіта України. — 2012. — 30 лип. — С. 8-9.
Шумський О. Можливості використання електронних освітніх ресурсів у навчанні іноземної мови [Електронний ресурс] / О. Шумський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 199-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_1_18.
Щербак В. М. Подорож країною довідкових ресурсів : [урок-квест] : фабрика професійних ідей / В. М. Щербак // Шкільний бібліотекар. — 2019. — № 12. — С. 30-34.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 12.10.2023 17.01.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валерія из города: Київ :: Вопрос: 47437  
Валерія спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу на таку тему: формування мовленнєвої активності дошкільнят засобами казкотерапії. Дякую.
Наш ответ:
Валерія, добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Виноградова С. В. Подорож у казку «Курочка ряба» : конспект корекційного заняття для дітей 4-го року життя з порушеннями зору / С. В. Виноградова // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 7. — С. 11-12.
Воробей Н. Кіт будує собі хату : ігрове заняття для дітей середньої групи : психологія / Н. Воробей // Дошкільне виховання. — 2022. — № 6. — С. 24-25.
Гудим І. М. Використання казкотерапії в корекційно-виховній роботі з дошкільниками з порушеннями зору / І. М. Гудим // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. — 2010. — Вип. 1. — С. 77-82.
З досвіду роботи : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 3. — С. 7-18.
Клименко Л. Квіти для друга : розвиток мови та емойційно-вольової сфери дитини / Л. Клименко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2018. — № 12. — С. 7-16.
Кравченко А. І. Арттерапія та артпедагогіка в логопедичній роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. І. Кравченко, В. А. Литвиненко. — Суми : Мрія, 2012. — 134 c.
Куцин Е. К. Казкотерапія в естетичному становленні дитини з вадами мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Е. К. Куцин // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 2(2). — С. 57-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_2(2)__18.
Логопедичний практикум : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 3. — С. 3-31.
Музикотерапія : [програмно-методичний комплекс] // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2020. — № 12. — С. 5-75.
Мухіна М. І. Використання казки на заняттях з дітьми дошкільного віку : методичні орієнтири / М. І. Мухіна // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 8. — С. 16-22.
Рудь Г. Ґудзики запрошують до гри : світ гри : ігри для дітей з особливими освітніми потребами / Г. Рудь, Н. Склянчук // Дошкільне виховання. — 2022. — № 10. — С. 16-17.
Самсонова О. О. Словесні ігри як ефективний метод корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами казкотерапії [Електронний ресурс] / О. О. Самсонова, Д. І. Слонська // Педагогічні науки: теорія та практика. — 2021. — № 4. — С. 232-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2021_4_36.
Станжур Л. Г. Засоби стимулювання мовленнєвої активності дітей дошкільного віку в різних видах діяльності [Електронний ресурс] / Л. Г. Станжур // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zasobi-stimuluvanna-movlennevoi-aktivnosti-ditej-doskilnogo-viku-v-riznih-vidah-dialnosti-180966.html. — Дата звернення : 09.10.2023.
Темнікова І. Казкотерапiя у вихованнi дiтей дошкiльного вiку / І. Темнікова, В. Темнiков // Навчання і виховання обдарованої дитини. — 2018. — Вип. 2. — С. 35-44.
Трегуб О. О. Казкотерапія в роботі практичного психолога ДНЗ / О. О. Трегуб // Тавр. вісн. освіти. — 2017. — № 1. — С. 255-260.
Шерембей Н. В. Майстер-клас з теми «Використання казкотерапії як інструменту розвитку особистості дитини та її здібностей» [Електронний ресурс] / Н. В. Шерембей // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/majster-klas-z-temi-vikoristanna-kazkoterapii-ak-instrumentu-rozvitku-osobistosti-ditini-ta-ii-zdibnostej-494946.html. — Дата звернення : 09.10.2023.
Шуляк М. В. Казкотерапія, як засіб розвитку мовлення у дошкільників [Електронний ресурс] / М. В. Шуляк // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kazkoterapia-ak-zasib-rozvitku-movlenna-u-doskilnikiv-446646.html. — Дата звернення : 09.10.2023.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 9.10.2023 15.16.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександра из города: Львів :: Вопрос: 47436  
Олександра спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти джерела про психологічний вплив антропологічних мотивів, зображень людей в рекламі, продуктах тощо. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Олександро! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Антонова З. О. Психологічні особливості впливу реклами на споживача [Електронний ресурс] / З. О. Антонова // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2014. — Вип. 1. — С. 149-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2014_1_24.
Буторіна В. Б. Психологічі аспекти рекламної діяльності [Електронний ресурс] / В. Б. Буторіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. — 2018. — Вип. 13. — С. 208-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2018_13_30.
Голік О. В. Образ жінки в рекламному повідомленні: особливості психологічного сприйняття [Електронний ресурс] / О. В. Голік // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 2. — С. 125-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_2_25.
Кальба Я. Є. Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини [Електронний ресурс] / Я. Є. Кальба // Наукові студії із соціальної та політичної психології. — 2011. — Вип. 27. — С. 157-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_27_20.
Клименко І. В. Психологічні особливості презентації та сприймання материнськиї образів у рекламі [Електронний ресурс] / І. В. Клименко, А. І. Лохмачова // Український психологічний журнал. — 2019. — № 2. — С. 60-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2019_2_6.
Лебон Ґ. Психологія людських спільнот / Ґ. Лебон ; за наук. ред., [пер. з фр.] Григорія Понеділка. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. — 203 с.
Лобойко Т. В. Маніпулятивні аспекти психологічного впливу соціальної реклами [Електронний ресурс] / Т. В. Лобойко // Держава та регіони. Соціальні комунікації. — 2013. — № 2. — С. 146-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_31.
Лобойко Т. Класифікація механізмів психологічного впливу соціальної реклами на свідомість людини [Електронний ресурс] / Т. Лобойко // Діалог. — 2012. — Вип. 15. — С. 378-389. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dialog_2012_15_40.
Мелещенко О. К. Проблеми психологічних впливів у рекламі [Електронний ресурс] / О. К. Мелещенко // Молодий вчений. — 2018. — № 9.1. — С. 87-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9.
Мельніченко О. І. Психологічні аспекти прийняття споживачем інформації в рекламі [Електронний ресурс] / О. І. Мельніченко // Вісник Національного університету оборони України. — 2018. — Вип. 2. — С. 82-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2018_2_13.
Мельніченко О. І. Психологічні аспекти прийняття споживачем інформації в рекламі [Електронний ресурс] / О. І. Мельніченко // Вісник Національного університету оборони України. — 2018. — Вип. 2. — С. 82-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2018_2_13.
Рябчик А. В. Методи психологічного впливу в рекламі [Електронний ресурс] / А. В. Рябчик. // Ефективна економіка. — 2018. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_11_62.
Сердюк О. А. Психологічні особливості запам’ятовування людиною прихованої реклами [Електронний ресурс] / О. А. Сердюк // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 1, Вип. 42. — С. 172-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_1_42_32.
Хасан Алі Аль-Абабнех. Психологія реклами, як інструмент формування її ефективності [Електронний ресурс] / Алі Аль-Абабнех. Хасан // Економіка і регіон. — 2016. — № 2. — С. 48-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2016_2_9.
Щербай І. Антропологічне походження та мотиви людської гідності [Електронний ресурс] / І. Щербай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2020. — Т. 7, № 4. — С. 154-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2020_7_4_25.
Яремчук О. В. Реклама як етнокультурна міфотворчість / О. В. Яремчук // Наука і освіта. — 2010. — Спец. вип.: проект «Когніт. процеси та творчість». — С. 120-124.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 8.10.2023 22.25.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.309822 seconds